wtorek, 19 marca 2024

Śri (Isha) Upaniszady - fragment tekstu z linku od Piotra O.

Wdzięczność Piotrowi za wyszukany gdzieś skarb.  🔥

skopiowane stąd: file:///home/michalxl600/Pobrane/Upaniszady_Kena__Isa__oraz_fragment_z_Wielkiej_Aranyaki.pdf

  a więcej jest tu: https://drive.google.com/drive/folders/1vxnibyt4aoLdTSL8UbteLL0hc6TS9pDJ

 

 Upaniszady Kena, Isa, oraz fragment z Wielkiej Aranyaki
                       przełożył Wacław Berent


                                       Armoryka           

                                        Sandomierz

  UPANISZADA ISA. Z JADŻURWEDY BIAŁEJ.

 
1. W Bogu zatop wszechświat cały
I wszelką ziemi zanurz treść.
Bo życie rozkosz zwykło nieść
Nieżądnym mienia i rozkoszy.

 
2. Tak żyjąc dziełu swemu k’woli,
Sędziwych choćbyś dożył lat,
Za życiem twem nie pójdzie w ślad
Karząca Karma, czynów zmaza.

 
3. Narodzin naszych przeznaczenia
W szatańskich mroków toną łonie,
Po śmierci cię ta oćma schłonie,
Gdy ducha mordem unicestwisz.
__________________________________________
4. Jedyne jest, bez ruchu trwa, a myśl tak nie jest wartka,
Gdy weźmie lot, wszem bogom wraz ten lot jest niedościgły,
W spokoju cisz biegaczy huf przegania rychło śmigły,
Prawody nurzał Wichr w odwiecznym tym odmęcie.

 
5. W spoczynku swym — wciąż bez wytchnienia,
W niewidnej dali — tuż obok spoczywa,
I choć wszystkiemu wnętrznem bywa,
Nazewnątrz rzeczy każdej trwa.
__________________________________________
6. Zaś kto wszelkie tu istoty
W samości swej odkryje na dnie,
A siebie w każdem życiu zgadnie,
Nie zazna lęku, zbędzie troski.

 
7. Zaiste, gdy duch świadomego
Ze wszystkiem stał się wskroś jednaki,
Obłędnej troski gdzież majaki
Dla niego, który jednię zoczył?
__________________________________________
8. Świat przenikający, bez ciała i mięśni znamienia,
Duch olśniewający, nad zła i zmysłów odmęty,
Wszechogarniający, jasnowidz, a z siebie poczęty,
Każdej istocie odrębne wyznaczył on cele.
__________________________________________
9. Avidyi ślepe hołdowanie
W głęboką, mroczną wiedzie głuszę,
Lecz w głębszą oćmę grąży duszę,
Kto Vidyi ślepą cześć oddaje.

 
10. W inny wiedzie świat Avidya,
W inny Vidya w każdem słowie,
Tak uczyli nas mędrcowie,
Pramistrze tak nam przekazali
[Lub też: Ponad Vidyę i Avidyę,
Wiedze głębsze, prawdy czystsze
i t. d. jak w Kenie, sl.3b.].

 
11. Gdy zaś Vidyę i Avidyę
Wskróś przenikną ducha oczy,
Przez nie społem duch przekroczy
Wyzwolony w nieśmiertelność.

 
12. W mroki wiedzie, kto poucza:
„Świat się stawa ku nicości.”
Większa oćma w wierze gości,
Że do czegoś świat się stawa.

 
13. Od stawania się, zaniku
Wręcz odmienne w każdem słowie;
Tak uczyli nas mędrcowie,
Pramistrze tak nam przekazali.
[Lub też, jak wyżej:
Od stawania się, zaniku,
Wiedze głębsze, prawdy czystsze etc. etc.].

 
14. Gdy stwarzanie, znicestwianie
Wskróś przenikną ducha oczy,
Przez nie społem duch przekroczy
Wyzwolony w nieśmiertelność.
__________________________________________
15. Jak złotą tarczą przysłonięte
Jest prawdy łono tajemnicze.
O rozchyl słońce twą przyłbicę,
Niech, czciciel, ujrzę tajnie święte.

 
16. O Słońce, niebios wędrowcze ty samotny, wszech — widzu jedyny, o
Yama, szafarzu sprawiedliwości, o Boże promienny, Pratwórcy synu,
rozchyl promienie swe i w siebie wchłoń przepych twój ognisty!.. Widzę
już, widzę postać tę przejasną: Istota w wnętrzu twem — to jestem ja.

 
17. A teraz oddech mój niech wchłonie tchnienie wszechświat
przenikające, Tchnienie przedwieczne; a ciało to niech w popiół się
rozsypie.
OM!
O duchu pomnij, na dzieło swe pomnij!
O duchu pomnij, na swe dzieło pomnij!

 
18. O Agni, wiedź-że nas, najprostszą wiedź nas z dróg
Do końca naszych dzieł, dróg wszelkich świadom Bóg!
Od krętych ścieżek zła, zdaleka racz nas wieść.
Wszak tobie, Agni, w dań najwyższą niesiem cześć.

 __________________________________________
Isa jest również późnym, dojrzałym owocem Wedanty. W swej nauce o
Atmanie stanowi odpowiednik i dopełnienie Keny; wraz z nią może
rozpoczynać szereg Upaniszad.
Sl. 1. — podobnie jak w Kenie, — egzoteryczna. W Bogu (jako Jedni)
zatop wszechświat cały (ściślej: Bogiem pokryj).
Sl. 4. — „Prawody nurzał Wichr w odwiecznym tym odmęcie. ” —
Prawody (âpas), pod ziemią leżąca podstawa i rodzicielka ziemi,
dźwigająca w sobie tworzywa życia (D. W.). Windgott — Wichr —
słuszniej Pratwórca (Prajapati) jako wiatr. Innem imieniem: Mâtarisva
(patrz Kena 21), oraz przydomkiem: „władca atmosfery.” — Ztąd tak
odmienne tłóm. R.: Władca atmosfery przechowywał w niej (samości)
tworzywa życia (vital actions). — Oczywiście jest to utrupienie symbolu
przez wyracyonalizowanie treści.
Sl. 8. — Odskok nawrotowy do 4 i 5.
Sl. 9, 10, 11. — Patrz, co w ogólnym wstępie mówiło się o Vidyi i Avidyi
(również Kena 11, 12). Stosownie do tamtych objaśnień i ściśle za D. i R.,
w odchyleniu od mniej jasnych S. i M. J.
Sl. 12, 13, 14. — Według S. S. i D. W., polemika przeciwko
materyalistycznemu systemowi „Sankya,” przeciw „stawaniu się i
zanikowi” rzeczy wszelkich w przeciwieństwie do „bytu,” pojęcia
absolutnego, rzeczy samej w sobie, idei, — jakiemi są Braman-Atman.
15. 16. — Oderwany od całości Epilog, prawdopodobnie modlitwa
konającego do boga Puszana (Słońca), aby okazało „prawdę,” „istotę bytu.”
16. — Purusza, — stosowniej istota, zamiast jednego z licznych
synonimów. Człowiek (Mann) niezręcznie u D.; „The same soul,” zbyt
ogólnikowo u R.; „form” u M. J. —
Yama — bóg śmierci; szafarz sprawiedliwości, w przeznaczaniu losów
nowych narodzin.
17. — Zwykłe w Upaniszadach nawoływanie do dzieła życia.
18. — Prawdopodobnie modlitwa otaczających konającego do Agni —
boga ognia.

Przygotujcie się na niezwykle potężny rozbłysk słoneczny - Era Wodnika

 oryginał jest tu: https://www.youtube.com/watch?v=6TtMJuiOj9s

Kochani, mocne rozbłyski słoneczne są wzmacniaczami i aktywatorami wpływającymi nie tylko na nasz stan fizyczny czy stany duchowe, ale są one również związane z okresami zmian społecznych. 

  Jeśli już wiele przeszliście, to nie będą one tak szokujące, jak dla ludzi, którzy śpią. Potężne rozbłyski słoneczne mogą sprowokować silne reakcje emocjonalne i kryzysy u tych, którzy ujrzą to czego nie chcieli widzieć i poczują to, czego nie chcieli poczuć. 

  Gigantyczny rozbłysk słoneczny, niekoniecznie obudzi wszystkich, on wzmocni, rozświetli i aktywuje tysiąc razy to, co już istnieje w nas.

   Zatem należy w trybie pilnym oczyść swój wewnętrzny świat, zaleczyć stare rany, pozbyć się starych przekonań, odpuścić to co nie służy. Jeśli udało nam się już osiągnąć znaczący postęp w tej sprawie, to możemy uzyskać maksimum światła, które może zaoferować taki rozbłysk, z minimalną traumą emocjonalną i bez duchowego szoku. 

  Żyjemy w czasach przepowiedni, kiedy świat się rozpada i trzeszczy w szwach - tak dzieje się regularnie co 26 000 lat gdy kończy się kolejny kosmiczny cykl.

   Gigantyczny rozbłysk słoneczny nie jest niczym wyjątkowym. Wydarzenie Carringtona miało miejsce w 1859 roku z kolosalnym rozbłyskiem słońca zaliczanym do klasy X45.

   Wtedy Niebo stanęło w ogniu, widoczne było ogromne skupienie naładowanego elektrycznie gazu jaki wyrzuciło słońce po rozbłysku. W dzisiejszych czasach po takim wybuchu byłoby dużo urządzeń, które przez jakiś czas przestałyby działać.

  Poza fizycznymi konsekwencjami dla świata, słoneczny rozbłysk będzie miał wpływ na nasze pola osobiste - one już oddziałują, powodując objawy fizyczne i zwiększone emocje. 

Skoro pewne emocje pojawiają się regularnie za każdym razem gdy następuje słoneczny rozbłysk, to byłoby dobrze przyjrzeć się co te emocją wam powiedzieć aby się nie musiały więcej powtarzać.

 Nie czekajmy aż nastąpi ogromny rozbłysk słoneczny aby ponownie i z jeszcze większą mocą wywołać tę emocję zanim w końcu zrozumiemy, że nadszedł czas aby porzuć złość lub przeznaczyć czas na zadbanie o siebie.

  Istnieje wiele informacji opisujących super - rozbłysk jako wydarzenie, w którym cała ludzkość zostanie przemieniona w mgnieniu oka. Czas pokaże. Na razie wiemy na pewno, że rozbłyski słoneczne mają na nas wpływ i prawdopodobnie bardzo potężny rozbłysk słoneczny będzie miał wpływ na nas bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

Wdzięczność wam wszystkim

https://www.youtube.com/watch?v=HXtpTSkmDNw