poniedziałek, 23 października 2023

Rok 2024 będzie dla wszystkich rokiem decydującym

oryginał jest tu: https://www.youtube.com/watch?v=97XJoVqbtPo

 Kochani, naukowiec Afgan Sidik przepowiedział rok, który stanie się decydujący dla Rosji i zmieni jej losy. Będzie to rok 2025 . Według jego obliczeń do tego czasu będzie miało miejsce kilka kluczowych wydarzeń, które przyczynią się do odrodzenia RF.

  Zmianom ulegną relacje między Rosją a USA, wbrew przeważającym opiniom, że będą się one pogarszać. Konflikty zostaną rozwiązane. Od 2025 roku będzie można obserwować rozwój i wzrost wszystkich wskaźników.

   Wiele proroctw jest zbieżnych co do tego, że w ciągu najbliższych kilku lat Putin stanie w obliczu jakiegoś poważnego problemu, który sprawi, że zrezygnuje z działań i najprawdopodobniej ustąpi ze stanowiska prezydenta.

   Obliczenia Sidika zgadzały się w tym, że Putin nie będzie czekać na zakończenie swojej kadencji - a po tym jak odda pełnomocnictwa kraj czekają wstrząsy, z którymi będzie musiał się już uporać nowy prezydent.

 Prognozy Afgana Sidika dotyczące przyszłości Rosji są ogólnie optymistyczne. Globalnych katastrof także nie będzie. Wojna się niebawem skończy i to stanie się początkiem nowego porządku świata z którym będą zmuszeni zgodzić się wszyscy.

  Rozpoczyna się czas wielobiegunowego świata -  będą brane pod uwagę opinie każdego kraju a nie wyłącznie zachodu z głową w Waszyngtonie.

  Co do Unii Europejskiej, to w okresie od 2027 do 2032 roku nastąpi jej transformacja. Ostatecznie komuś się poszczęści a ktoś inny ryzykuje, że znajdzie się w sytuacji nie tylko bezbronności, lecz także porzucenia na pastwę losu.

   Ostatecznie w roku 2025 roku nastąpi globalne odnowienie świata.

  Wdzięczność wam wszystkim.

 https://www.youtube.com/watch?v=Xg-1SQTb2-c