piątek, 8 grudnia 2023

2024 To będzie miało wpływ na wszystkich

 oryginał jest tu: https://www.youtube.com/watch?v=dNyav-SAY4Q

 kochani, nawet najdłuższa noc się kończy - stopniowo będzie się rozjaśniać.

 Zimowe przesilenie słońca stanowi punkt zwrotny na osi czasu - energia podąża za uwagą, to prawo duchowe. Dlatego pewność i oczekiwanie to najlepsi z doradców.

  Jeśli chcemy lepszej przyszłości, to nie ma takiej potrzeby aby próbować je sobie  wyobrazić.  Przede wszystkim nasze wyobraźnia jest ograniczona poprzez tysiąclecia ucisku, a po drugie, ona powinna pozostawać otwartą.

  Aby globalne oczekiwania, w których teraz jesteśmy uczynić zrozumiałymi, dobrze jest wykorzystać porównanie gąsienicy i motyla. Gąsienicy jest trudno to sobie wyobrazić, że pewnego dnia uniesie się w powietrze. 

  Jednak zgodnie z prawem natury, ona przestaje jeść i przepoczwarza się. Jeśli spojrzeć na to z zewnątrz, to teraz panuje kompletna stagnacja. Jednak w środku toczy się prawdziwa walkakomórki gąsienicy jedna po drugiej rozpuszczają się, aby przekształcić się w komórki motyla.

  W stosunku do ludzi oznacza to stopniowe rozpuszczanie się starego człowieka, któremu zależało tylko na władzy, prestiżu i przyjemnościach materialnych - nieunikniony proces transformacji jest niezwykle napięty i bolesny, szczególnie w fazie początkowej.

 Podczas gdy komórki gąsienicy stanowią zdecydowaną większość to stara świadomość gąsienicy nadal rewitalizuje cały organizm, system odpornościowy gąsienicy chroni się przed czymkolwiek co identyfikuje jako element obcego ciała i próbuje zniszczyć te pierwsze nowo utworzone komórki.

W ludzkim świecie są to agresywne i racjonalne ataki zdecydowanej większości obrońców starego porządku na niewielką mniejszość, która sprzeciwia się naciskom i ośmiela się marzyć o wielkich zmianach.

 Przykład z gąsienicą i motylem przypomina o nieodwracalności procesów naturalnych - nie ma już odwrotu dla gąsienic, które weszły w fazę poczwarki oraz dla ludzi, którzy na poważnie rozpoczęli swoje wewnętrzne działania transformacji.

  Naturalny proces rozwoju nieubłaganie postępuje - w ciele motyla rozpuszcza się coraz więcej komórek gąsienicy. Powstałe komórki zaczynają się łączyć ze sobą i w jakimś momencie następuje cud przemiany świadomości. 

  Organizm wewnątrz kokonu nagle nie czuje się już jak umierająca gąsienica, ale jak rodzący się motyl. Analogiczny skok ludzkiej świadomości jest nieunikniony - to będzie dotyczyć wszystkich. Ta faza już trwa z pełnym rozmachem pośród tych, którzy chcą się zmieniać na całym świecie.

  Ale od tego momentu kiedy siły twórcze przejmą kontrolę ogólna atmosfera zmieni się drastycznie. Z nastaniem nowej ery, nadszedł czas podążania za swoim wewnętrznym głosem - w powiązaniu z najwyższą władzą. Tacy ludzie nie potrzebują ani bodźców zewnętrznych, ani nagrody, bo znają swoje mocne strony i umieją szanować własne ograniczenia.

 Oni nie czują potrzeby gromadzenia bogactw materialnych ze strachu i obawy o przetrwanie, ale zdolni są cieszyć się życiem i dzielić się ze wszystkimi czyniąc to, co kochają.

  Tacy nowi ludzie na całym świecie rozpoznają się nawzajem.

  Marzący o dominacji nad światem trans-humaniści mogą tylko zaostrzyć problemy tego świata. Lepiej, żeby świat ignorował ich kłamstwa, inscenizowane katastrofy i scenariusze horrorów, których jedynym celem jest utrzymanie nas w strachu i uzależnieniu.

Nie potrzebujemy władców, którzy w stu procentach zależą od pracy swoich poddanych.

Gdy tylko my nie jesteśmy im posłuszni i bierzemy sprawy w swoje ręce to następuje ich koniec. Na poziomie pozamaterialnym decyzja o końcu dla nieludzkich, apodyktycznych elit już zapadła.

  Co będzie dalej jest zagadką - nasz skrajnie ograniczony umysł nie jest w stanie ogarnąć czegoś zupełnie nowego więc nie możemy planować ani wyliczyć naszej przyszłości.

  Przekażmy władzę bardziej wiarygodnym instancjom: precyzji ciała i mądrości duszy.

 Wdzięczność Wam wszystkim. 

https://www.youtube.com/watch?v=QSYCSk8jWlc