sobota, 21 stycznia 2023

Rozdzielenie linii czasowych

 oryginalny film jest tu: https://www.youtube.com/watch?v=3WnsLpk7Q4U

Kochani, żyjemy w czasach wielu wielkich wydarzeń, które poprzedzają Wielki rozbłysk słoneczny i im dłużej będziecie myśleć, że jest to wspaniały rok to właśnie takim go stworzycie.

  Ci, którzy tworzą śmierć i mrok w tym roku znajdą tę śmierć i mrok - tak to działa. Większość trzyma się starego - niezbędne jest pozwolenie temu wszystkiemu odejść. Kiedy jesteście w tym nurcie to wszystko staje się tym, czym chcecie.

  Skupienie się na tym, czego pragniecie jest dla wielu ludzi możliwe a dla innych nie za bardzo ponieważ linie czasu się rozdzielają - ma miejsce oddzielenie ziarna od plew. Oto co się właśnie dzieje i droga w tym kierunku będzie kontynuowana.

  Ważne jest, aby myśleć o sobie a także o tym dokąd podążacie i gdzie się znajdujecie. Myślcie także w szerszej skali - o tym co dotyczy społeczeństwa i o tym, jak pomagacie dokonać dużych zmian w zbiorowej świadomości naszej planety.

  Każda Wasza myśl dołącza się w zbiorowego pola i może stać się rzeczywistością a w miarę jak przenosicie się coraz bardziej do częstotliwości dużo wyższych wymiarów (a szczególnie w tym roku) Wasze myśli stają się coraz ważniejsze bo będą przejawiać się znacznie szybciej niż w przeszłości.

  Będziecie doświadczać coraz więcej przebłysków, wizji z poza trójwymiarowego świata, które były ukryte przed Waszym wzrokiem - nawet zamaskowane statki galaktyki będą stawały się dla Was coraz bardziej widoczne.

  To już się dzieje, będzie dużo zmian w systemie geopolitycznym, w wielu relacjach, a także w systemie medycznym. Istniejący system medyczny zacznie zanikać ponieważ nie jest w stanie się utrzymać. Nie ma on tendencji uzdrawiania ludzi lecz czyni ich coraz bardziej chorymi, a ludzie coraz bardziej będą to zrozumieć.

  Istnieją już technologie, które wkrótce się pojawią, wiele się zmieni. Nasza struktura energetyczna jest już wdrażana. Istnieją już uruchomione technologie mogące obniżyć rachunki za elektryczność - istnieje znacznie więcej różnorodnych nowych rozwiązań.

Zaledwie dotykamy tego zagadnienia ale wiedzcie, że w miarę postępów w tym roku będą miały miejsce różnorakie elementy modernizacji. One już zaczynają nabierać kształtu i będzie coraz mniej takich, którzy mówią, że nic się nie dzieje. Będzie się bardzo dużo działo, a Wy ujrzycie te zmiany.

Wdzięczność wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę.

https://www.youtube.com/watch?v=FU0Ygsre6MA


 

Ostatnie dni cierpienia na Ziemi

oryginał filmu: https://www.youtube.com/watch?v=kxeGfD2WFfQ

 kochani, wokół nas panuje chaos i nieporządek. Świat wokół Was jest zamieszkany przez nisko rezonującą, trójwymiarową ludzkość.

   To życie dla wielu z Was było bardzo bolesne a najgorsze było to, że ludzie nauczyli się nie kochać siebie - właśnie to sprawiło, że życie było takie trudne. Było ono tak bolesne, że niektórzy nawet dobrowolnie opuścili ten świat.

 Aby pozbyć się fałszywych idei zaprogramowanego samozniszczenia opartego na ego, trzeba to dostrzec.

  Nie możecie oczyścić się ze swojego ludzkiego oprogramowania z niskim poziomem wibracji dopóki nie ujrzycie w jaki dokładnie sposób jesteście zaprogramowani.

Bądźcie pewni, że to są ostatnie dni Waszych cierpień na planecie Ziemia - uniwersalne prawo mówi, że zdobywacie doświadczenie konieczne do oczyszczenia siebie i dokładnie to ma miejsce w Waszym życiu.

  Różnica pomiędzy wcześniejszymi doświadczeniami a tym co się dzieje się w tych wspaniałych dniach apokalipsy polega na tym, że będzie Wam pokazana prawda.

 Kochajcie siebie głęboko i mocno, jesteście dziećmi Stwórcy mającymi dużo wyższy rezonans niż Wasi ludzcy bracia. Przyszliście tutaj, aby przynieść światu światło miłości i moc swobodnie płynącego źródła energii.

   Cierpieliście, ponieważ byliście pokarmem dla swoich nisko wibrujących braci, a teraz pielęgnujcie siebie, puśćcie kontrolę swoich manipulujących rówieśników, miejcie świadomość kim jesteście, komunikujcie się ze Źródłem i komunikujcie się ze sobą.

 Jesteście miłością, światłem i prawdą - najlepsze jest dopiero przed Wami. I chociaż przed nami kolejne zamieszanie i chaos to stary smutny świat konfliktów, rozłąki, bolesnych manipulacji, wojen i chorób się kończy.

  Rozchmurzcie się - najlepsze wciąż przed Wami, Stwórca zbudował na Was swój plan ocalenia świata, pozostawajcie w zdrowiu i wiedzcie, że Wam się uda.

Błogości wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę.

https://www.youtube.com/watch?v=gaGMDijdO1A


 

W tym roku spodziewajcie się cudów - zarówno naukowych jak i duchowych

 oryginał tłumaczenia: https://www.youtube.com/watch?v=SGkyEZnFtPI

kochani, wszystko dzieje się aby spowodować Wielką Zmianę i doprowadzić do tego co znacie jako słoneczny rozbłysk.  Wszystko do tego prowadzi, ale wcześniej ma miejsce okres przejściowy, który trwa w tej chwili i prowadzi do wielu zmian.

  Część tych zmian jest związana z rozpowszechnieniem nowych technologii - to już się zbliża i już ma miejsce udoskonalanie wielu obszarów.

 Wiele kanałów mówi o uwolnieniu nowych technologii, nowych energii, nowego rozumienia medycyny, które jest ponad nowoczesnym, łopatologicznym rozumieniem lecznictwa.

  To nadchodząca technologia przewyższa wszystko co istnieje obecnie na tym świecie.

  Początkowa produkcja następuje powoli, ale systematycznie nabiera rozpędu - planowanych jest coraz więcej centrów promujących tę technologię, tak zwane "łóżka medyczne" są prekursorami "niebiańskich sal uzdrowień". Niektórzy nawet odwiedzili te sale będąc w swoim ciele świetlistym lub swoim ciele astralnym - powstaje ich coraz więcej.

  Te technologie są oparte na świadomości - świadomość i częstotliwość wibracji współpracują ze sobą i powodują zmiany lub restrukturyzację w procesach DNA dosłownie przywracając DNA tam, gdzie było one przed zmianą (przed jego rozpadem).

   Zrównoważone DNA, gdzie każdy może się znajdować - poza granicami podwójnej helisy. Wszystko to przyjdzie do nas - wszyscy, którzy z wami pracują chcą abyście otrzymywali i udostępniali wielką ilość informacji, ponieważ tego wymaga sytuacja.

  Nie bójcie się obecnie mówić o tych rzeczach. W tym czasie opisywane nowe technologie zastąpią te, które istnieją. Tak więc firm farmaceutycznych już nie będzie - nie będzie szpitali w takiej formie, w jakiej znacie je teraz.

  Oto zmiany, na które wszyscy czekaliście - nie martwcie się, że to jeszcze nie nastąpiło bo wszystko jest procesem, który powinien trwać tak jak to się dzieje.

A to dlatego, że ludzkość nie jest teraz gotowa na te zmiany, ale póki co - wiecie co się dzieje. Ma miejsce przejście (transformacja) kiedy wszystko porusza się w kierunku Światła, miłości i wyższej świadomości.

  To jest to miejsce ku któremu podążamy - oto co co nadchodzi. W tym roku oczekujcie cudów naukowych i duchowych. jak to będzie wyglądało?  Sami to rozpoznacie jako połączenie nauki i ducha - ku temu dąży technologia.

  Oczywiście, że może to być wykorzystywane przez siły zła jako to bywało dotąd  ale tamte czasy się zmieniają. 

 Wychodzimy poza ramy ciemności a więc oczekujcie cudów.

 Błogości wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę.

https://www.youtube.com/watch?v=dv9nrjRa6NI


 

Przygotujcie się na przyspieszające wydarzenia, aby przetrwać

 oryginał tłumaczenia: https://www.youtube.com/watch?v=59rOF-AFTGA

 Kochani, w ostatnim tygodniu miała miejsce seria potężnych rozbłysków koronalnych, którą nazwano "piłą plazmową". Nastąpiło wyrzucenie niespotykanej dotąd ilości materii słonecznej.

  Na płaszczyźnie fizycznej oraz na niematerialnej płaszczyźnie światła o wysokiej częstotliwości ma miejsce bezprecedensowe doładowanie pola naszej planety nowymi energiami i światłem.

  Zdecydowanie nie jest to jeden z ostatnich szkwałów słonecznych i mają one przygotowawczy charakter. Zaczęło się aktywne przygotowanie do nowego etapu przejścia kwantowego.

  W całej różnorodności dramatycznych wydarzeń jego wpływ prawdopodobnie przyniesie nowe kataklizmy ale nawet bez nich transformacja nie zatrzymuje się ani na minutę.

  Biegun magnetyczny nadal się przesuwa, pożary lasów, powodzie, śmierć, huragany trzęsienia ziemi i erupcje wulkanów - to wszystko oczyszczanie planety z gniewu, nienawiści i innych negatywnych uczuć nagromadzonych na płaszczyźnie subtelnej (pozamaterialnej) i uniemożliwiających przejście planety Ziemia do nowego wymiaru.

 Musimy się przygotować na przyspieszanie wydarzeń, aby przetrwać i znieść je - i nie tylko znieść, ale pomóc Ziemi przejść, stabilizując swoimi ciałami energetycznymi fale sztormowe.

 Jest to przede wszystkim nasz trening wysokich częstotliwości poprzez pracę wewnętrzną, poprzez energetyczne praktyki duchowe podnoszące wibracje.

 To kiedy będzie możliwy nowy skok na masową skalę zdecydują twórcy. Niestety obecny chaos i światowe bachanalia utrudniają realizację wielu zaplanowanych programów.

  Najważniejsze, że przeżyliśmy 2022 rok - pierwszy rok czwartego wymiaru, rok przejścia od starego trójwymiarowego świata do nowego pięcio-wymiarowego.

   Dlatego też miało miejsce tak wiele wydarzeń kojarzących się ze zniszczeniem i odrzuceniem systemu lub stylu życia opartego wyłącznie na pasożytnictwie.

  Te zdarzenia będą miały kontynuację w tym roku pomagając ludziom się przebudzić i uświadomić siebie jako istoty wielowymiarowe i kosmiczne godne dużo lepszego i szczęśliwszego losu - zdarzenia te pomogą ustanowić społeczeństwo sprawiedliwości i jedności ze Źródłem.

 W tej chwili bardzo aktywnie następuje segregowanie pomiędzy wymiarami według zasady: "podobne przyciąga podobne". Widzimy wielu ludzi z trójwymiarowym myśleniem którzy ignorują i nie akceptują praw przejścia, ale jest też coraz więcej czterowymiarowych ludzi z mieszaną świadomością, jak również takich co przeszli całkowicie do wielowymiarowości - przedstawicieli nowej szóstej rasy.

   Podział Ziemian pomiędzy rzeczywistościami będzie się pogłębiał - w tym samym czasie będą istniały dwa światowe społeczeństwa, stare i nowe. Będą istniały dwa rodzaje miast: miasta świetliste rozwijające się w 5D i te popadające w stagnację w trzecim wymiarze.

  Nie każdy będzie chciał zmienić świadomość - wielu pozostanie w zwykłych, niskich wibracjach trójwymiarowego świata. Ale człowiek z trójwymiarową świadomością jest przepełniony wewnętrzną agresją, nienawiścią i konfliktami - bez względu na to, jak wielki by mu stworzono komfort, on nigdy nie będzie kochać innych.

 Dlatego tym, którzy uczestniczą w przejściu trudno będzie wchodzić w interakcje z ludźmi na terytoriach trójwymiarowych - najlepiej jest unikać za wszelką cenę takich relacji.

 Teraz najważniejsze jest aby każdy aktywnie zająć się swoim przejściem - aby pracować nad stawaniem się człowiekiem wielowymiarowym, przedstawicielem nowej, szóstej rasy.

Błogości wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę.

 https://www.youtube.com/watch?v=S6X1wREe1_c