środa, 7 czerwca 2023

Dla tych ludzi cierpienie się kończy

 oryginał jest tu: https://www.youtube.com/watch?v=lfEcSJYEaU4

Moi drodzy, biorąc pod uwagę, że ludzkość żyje w warunkach trzeciego wymiaru to oczywiste jest, że zna ona tylko energię w gęstej formie czyli to co nazywamy materią.

  Oczy materialnego ciała mogą widzieć tylko gęstą materię i nic więcej. Ludzie zaczęli wierzyć tylko w to co widzialne i namacalne, a codzienna walka zawsze służyła zdobywaniu dóbr materialnych.

  To czego nie można zobaczyć ani dotknąć dla większości ludzi nie miało znaczenia. Akumulacja zasobów zawsze tworzyła złudne wrażenie bezpieczeństwa i pieniądze stały się wspólnym mianownikiem, który wytyczył granicę między możnymi, którzy rządzą i podporządkowującymi się.

  Stworzono zasady, które pozwalają podzielić ludzkość na kasty społeczne. Podzielone na klasy wcielone dusze starają się żyć w dwoistości doświadczając biegunowości - na jednym biegunie istnienie obfitości a na drugim niedostatek.

 To jest częścią lekcji tej szkoły dusz. Na przestrzeni wieków, ludzkość stworzyła szereg wierzeń i nienasycone pragnienie władzy.

  Konkurencja wymknęła się spod kontroli - stąd na Ziemi wojny, dominacja, manipulacja i wszelakie nieszczęścia spowodowane nieetycznymi relacjami.

   Chociaż istniała możliwość przekonania się, jak wygląda życie w każdej z tych polaryzacji bez wychodzenia poza ramy boskich praw to osiągnięcie przebudzenia  stało się jeszcze trudniejsze gdy zaczęły tu przybywać negatywne kosmiczne rasy tworząc hybrydy nie posiadające emocji, uczucia miłości i współczucia i pragnieniem władzy daleko poza granice tego, co byłoby normalne wśród ludzi.

 To właśnie te hybrydy przyniosły najwięcej trudności całej ludzkości. Jednak wraz z przebudzeniem i rozszerzeniem świadomości, które jest z każdym dniem coraz bardziej podkreślane i wraz ze zwiększeniem wibracji zaczynamy rozumieć, że  na tej planecie wszystko się zmieni.

  Zasłona się rozpuszcza i coraz więcej ludzi zaczyna rozumieć, że poza świadomością nic więcej nie istnieje. Światło i miłość źródła spływa z nieskończonego kosmosu.

  Teraz każdy ma piękną możliwość wywyższenia -  wszyscy, którzy zrozumieli lekcje opuszczą tę iluzoryczną szkołę i wejdą do wyższych wymiarów.

 Tak naprawdę to świadomość się rozszerza i zaczyna doświadczać rzeczywistości nowego wymiaru. Opuścimy świat bólu i cierpienia i wejdziemy w wymiar, w którym nie będzie więcej testów (egzaminów/prób).

  Dla wniebowstąpionych dusz to się zakończy. Władza, pieniądze i posiadanie rzeczy materialnych nie będą definiować paszportu do piątego wymiaru.

  Bogactwa wartości etycznych otworzą drzwi. Wielu ludzi jest tak biednych, że mają tylko pieniądze a przejście do płaszczyzn o wyższych wymiarach będzie można osiągnąć tylko dzięki czystości każdej duszy.

   Posiadając władzę i pieniądze wielu pozna kłopoty i cierpienie z powodu braku  zasobów etycznych.

Ci, którzy wykorzystali wszystkie zasoby i naukę w tej szkole wejdą w portale nowej Ziemi, a reszta dowie się, że cała władza była bezużyteczna, ponieważ oni będą skazani na wygnanie z planety, która osiąga ostateczne przejście do wyższego wymiaru.

  Wdzięczność wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę. 💐

https://www.youtube.com/watch?v=G5KtEKKbiO4