wtorek, 20 grudnia 2022

Jak zdobyć wszystko, czego pragniecie

 oryginalny film: https://www.youtube.com/watch?v=Jlrp1LyZ4W8

kochani, aby otrzymywać to, czego chcecie trzeba zrównoważyć umysł, serce i intuicję. Umysł jest odpowiedzialny za decyzje logiczne, serce za energię miłości a intuicja odpowiedzialna jest za zdobycie niezbędnej wiedzy, której nie można uzyskać za pomocą logiki.

   Wasze życzenia się nie spełniają kiedy umysł chce jednego, serce coś innego a intuicja podpowiada trzecie coś. To jest dysharmonia i naruszenie jedności duszy oraz umysłu. Ona jest po prostu zapomniana i trzeba ją odtworzyć nastrajając się na równowagę, żeby umysł i serce się uzupełniały zamiast sobie przeczyć. 

 Gdy tego dokonacie to w ten sposób uzyskacie nastrojenie na sukces i dzięki temu włączycie w tryb działania swój potencjał - uzyskacie dostęp do realizacji w pełni swoich zamierzeń i będą się one bardzo szybko materializowały.

 Wszystko, co musicie uczynić, to wyeliminować sprzeczności w swoim jestestwie. W rozdzieleniu od siebie te trzy atrybuty: umysł, serce i intuicja mogą tylko zapewnić nam przetrwanie. Jesteście tego godni i możecie zyskać o wiele więcej jeśli połączycie je razem, a wtedy one potrafią dać nieznane dotąd możliwości - one są zdolne czynić cuda.

  Większość z Was ma już doświadczenie przebywania w takiej harmonii trój - jedności. Dzieje się tak, gdy zwracacie się do Źródła Tworzenia, do swojego wyższego "ja", kiedy patrzycie na świat oczami ducha, kiedy czujecie, że nie jesteście wyłącznie człowiekiem to jesteście w jedności ze swoją duchową naturą, a wtedy Wasz umysł, serce i intuicja stają się jednością.

   Energia ducha to sprawia, ​​ona łączy wszystko w jedność. Kiedy jesteście w takim stanie to Wasz umysł działa bezbłędnie - jasno i wyraźnie widzicie wszystkie dostępne Wam możliwości i jesteście w stanie wybrać najlepszą z nich.

  Umysłowi pomaga Serce, które jest nastrojone na miłość, to nastrojenie wyklucza  możliwość popełnienia błędu. Wszystko, co czynicie z miłości jest czynione dla dobra. Umysł i serce podpowiadają dokładne rozwiązanie do którego nie da się dojść wyłącznie w logiczny sposób. To jest dar, który pozwala Wam zawsze dokładnie wiedzieć, czego pragniecie i osiągać to, co chcecie.

  Z reguły ten stan nie trwa długo - aby znajdować się cały czas w tym stanie przede wszystkim musicie pozbyć się nawyku polegania na umyśle nie doceniając intuicji i serca. Umysł wystarczał dla przetrwania, ale nie wystarcza do tego aby być panem swojego życia i zarządzać materią.

 Ponadto w nowych czasach sam logiczny umysł już to za mało - nawet dla przetrwania. Umysł już nie jest w stanie analizować tak dużej ilości informacji, i jeśli nie dołączyć serca i intuicji to będzie ciężko.

  W nowych energiach niemożliwe jest  przetrwanie, nie mówiąc już o odniesieniu sukcesu, jeśli polegać wyłącznie na logicznym umyśle. Ludzie przyzwyczaili się zbyt wiele rozmyślać i dlatego u większości z nich równowaga wspomnianej trój- jedności jest zachwiana.

   Jeśli wyrazicie zamiar uzyskania jedności umysłu, serca i intuicji to duch delikatnie poprowadzi Was tą drogą i przemiany przejdziecie spokojnie i naturalnie. Będzie to proces przywrócenia integralności, harmonizacji i naprawy tego, co było zepsute.

   Najpierw zwróćcie się do umysłu - jego aktywność musi zostać zmniejszona, nie chodzi o to aby przestać myśleć ale o przekształcenie umysłu w narzędzie, które Wy kontrolujecie, a nie ono kontroluje Was budząc różnego rodzaju lęki, przypuszczenia, trwogę - czasami umysł przeraża Was strasznymi perspektywami, czasem zabawia nieosiągalnymi marzeniami i prawie nigdy nie mówi co jest rzeczywistością.

  Kiedy dołączacie do procesu myślowego serce i intuicję to nie potrzebujecie założeń umysłu, ponieważ serce i intuicja nie przypuszczają lecz wiedzą. Serce wie, że na drodze miłości nie może być nic złego, miłość wyklucza strach, intuicja wie jak wziąć pod uwagę wszystko, co jest niezbędne do osiągnięcia najlepszego rezultatu w każdym działaniu.

 I wtedy umysł staje się użyteczny, ponieważ już nie rozprasza się pustym gadaniem, niepokojami i lękami lecz wykorzystywany jest z godnie z przeznaczeniem w celu planowania i podjęcia niezbędnych działań.

   Przede wszystkim nauczcie się traktować siebie z miłością. Bez miłości i troski o siebie nie będziecie w stanie odkryć pięknych możliwości przygotowanych dla Was przez Stwórcę.

  Niech Wasze serce zmięknie w miłości i napełni się czułością a wtedy stanie się wrażliwe i będzie reagować na Wasze intencje - wtedy ono wypełni Wasz świat miłością.

 Wdzięczność wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę.

https://www.youtube.com/watch?v=Meh3i53wOno