poniedziałek, 6 marca 2023

Ostatni raz takie wydarzenie miało miejsce 250 lat temu

oryginał jest tu https://www.youtube.com/watch?v=mzlNdLYotVI

 kochani, marzec jest jednym z najważniejszych punktów zwrotnych (przełomowych) nie tylko tego roku ale także następnych dziesięcioleci i możliwe, że i stuleci.

  Niesie on ze sobą energię wielkich zmian, epokową zmianę i skok w rozwoju cywilizacji. Jest to związane z rzadkim zdarzeniem przejścia Plutona do znaku Wodnika. Ostatni raz miało to miejsce prawie 250 lat temu, kładąc podwaliny rewolucyjnych zmian kiedy faktycznie zaczął się rozpad systemu monarchicznego.

   To był czas wielkich wstrząsów społecznych i politycznych kiedy rewolucjoniści na całym świecie dążyli do ustanowienia nowych form władzy. Wielka Rewolucja Francuska doprowadziła do obalenia monarchii i powstania Republiki.

  Stany Zjednoczone ogłosiły niepodległość od Wielkiej Brytanii, industrializacja na wielką skalę doprowadziła do potężnego skoku w postępie technologicznym. Wynaleziono wówczas maszynę parową, czas ten naznaczony był konfliktami i niepokojami kiedy ludzie próbowali bronić swoich praw i wolności.

  Przejście Saturna do Ryb również przynosi czas wielkich przetasowań na świecie kiedy będą się rozpadać i prze-formatowywać główne polityczne i ekonomiczne struktury władzy.

  Oczywiste jest, że zmieni się sama architektura państw.

 Także w marcu poczujemy energie niektórych sojuszy planetarnych a także będzie miał miejsce niezwykle potężny nów Księżyca, który zbiegnie się z Dniem Równonocy.

Będzie to astronomiczny i astrologiczny Nowy Rok - czas wielkiej mocy i warto się do niego dobrze przygotować jeśli chcecie zacząć wdrażać znaczące zmiany na lepsze w swoim życiu.

   Oczekuje się, że Pluton w Wodniku przyniesie bezprecedensowe przyspieszenie postępu i mogą nastąpić przekształcenia w wielkiej skali.

 Może to być czas zniszczenia i przewrotu, kiedy stare struktury będą musiały zrobić miejsce na nowych.

 Wdzięczność wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę.
https://www.youtube.com/watch?v=LaTPkrmlOXY