czwartek, 13 października 2022

Ogromne zmiany zachodzące na Ziemi

 oryginał rosyjskojęzyczny tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=Pl-ruaSb4EI

 Kochani, 

 teraz już wiemy o ogromnych zmianach dziejących się na Ziemi kiedy ciemność zmienia się w światło. Zostało ujawnionych wiele kłamstw, ukrywanych dotąd w bardziej akceptowalnych formach. Prawdopodobnie większość ludzi nie miała pojęcia o tym jak głęboko i jak obszernie przeniknęły ciemne siły. 

  Teraz mamy dość szczegółów, aby mieć dobre wyobrażenie zarówno o planach sił światła jak i planach sił mroku. Nie znamy wszystkich szczegółów ale nie są nam one potrzebne. Widzimy już jak ciemność przeniknęła do wszystkich aspektów społeczeństwa na całym świecie - nic nie pozostało nienaruszone. 

  To wpłynęło na nasze życie i rzeczywistość począwszy od szkolnej edukacji, medycyny, energetyki, rządów i finansów aż po fałszywą stronę sławnych ludzi, kontrolę wszelkich mediów, różne fałszywe organizacje. 

  Zrozumieliśmy wiele rzeczy, które wcześniej były poza granicami naszego pojmowania i rozszerzyliśmy je do nowych poziomów wzrastając w mądrości, sile, współczuciu i miłość do wszystkich żywych istot. 

 Coraz więcej ludzi znajduje miejsce ciszy znajdujące między światami, co pozwala nam być częścią obu światów, ale równocześnie na zachowanie większego zdystansowania wobec fikcji, dramatów i różnych opowieści niższego ze światów.

Jesteśmy tutaj aby odrodzić światło na Ziemi i w tym celu musieliśmy odkryć kłamstwa, przepracować szok i doprowadzić do świadomego rozumienia rzeczywistości, której istnienia nawet nie podejrzewaliśmy.

 Uczyniliśmy to i zaczęliśmy rozumieć, że całościowy obraz ma boski porządek, i że istnieje ciąg - sekwencja według którego należy podążać aby wnieść światło w pełną ciemność. 

 Zaczęliśmy pojmować na poziomie duszy, że zetknąwszy się z tym, czego się dowiedzieliśmy i po przejściu przez szok, emocje i osądzanie, dochodząc do akceptacji i zrozumienia że świat, który przyjęliśmy za realny był fałszywy - to koniec końców pomoże całej ludzkości. 

 Do zbiorowej świadomości przekazujemy naszą opracowaną na poziomie duszy wiedzę, tym samym budząc tych, którzy są na to gotowi.

  I zmieniając zbiorową świadomość manifestujemy więcej światła w świecie. Właśnie to dzieje się teraz - w tej chwili. 

 Wdzięczność wszystkim, którzy wspierają i dzielą się tą pracą.

 tekst czytany po polsku tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=CKqoloSf9Cs