poniedziałek, 16 stycznia 2023

Stawka jest niewiarygodnie wysoka. Ważą się losy ludzkości

 oryginał tego tłumaczenia: https://www.youtube.com/watch?v=yqyxmHtlViE

 Moi Drodzy, minął już czas na podejmowanie decyzji o odwrocie, Ziemia zaczyna żyć według nowego scenariusza. Tak jak wcześniej będzie się utrzymywać wysokie napięcie, pogarszając wydarzenia na płaszczyźnie fizycznej i subtelnej (energetycznej) i będzie nas zmuszać do ponownej oceny idei, życiowych modeli i celów - oceny tego w jakim stopniu wszystko to odpowiada Epoce Wodnika.

 Wszystko co obecnie dzieje się w astralu i na płaszczyźnie mentalnej komplikuje sytuację na powierzchni czyli politykę światową i na poziomie państw, komplikuje finanse, sprawy społeczne i inne sfery.

 Mocne wibracje zniszczą przestarzałe, stare trójwymiarowe programy i schematy oraz zwolnią miejsce dla nowych wielowymiarowych praw i wzorców pozwalających przezwyciężyć kryzys i kontynuować budowanie nowej rzeczywistości.

   Niezależnie od tego, jakie odrzuty (cofnięcia) wystąpią to trójwymiarowa Ziemia już przeszła punkt krytyczny -  dalsze wydarzenia będą się już rozwijać tylko według linii czasowej i zgodnie ze scenariuszem współtwórców.

  Niezbędne jest ponowne spojrzenie na wszystko, co się wydarzyło w ostatnich miesiącach począwszy od 24 lutego - ostateczne wnioski i nowe uściślenia będzie można wyciągnąć w marcu.

  Stary, archaiczny system totalitarny będzie się desperacko opierać nowemu, wolnemu i niezależnemu porządkowi świata epoki Wodnika. Wszystko, co dzieje się teraz zapisane jest w podstawowej formule naszego lokalnego wszechświata.

  Na bazie tego równania budowana jest cała ewolucja i pisane są wszystkie scenariusze. W nowym równaniu w odróżnieniu od starego (echa którego widzimy obecnie jako dwie przeciwstawne strony światła i ciemności) pozostanie tylko jedna siła.

 To daje siłom ciemności pewną nadzieję - oto dlaczego w tej chwili siły mroku tak ostro walczą z siłami światła. Główne wydarzenia mają miejsce w tej chwili i w tej opozycji rozstrzygany jest wynik nowego Armagedonu.

  Pozostać może tylko jedna siła, światło lub ciemność - współistnienie nie jest już możliwe, zbyt głęboka jest globalna przepaść między nimi w energiach, wibracjach, karmie, calach ewolucyjnych i sposobach ich osiągania. Stawka jest niewiarygodnie wysoka, a dzieje się to podczas wymuszonego, ewolucyjnego wycofania - jest to środek przymusu.

 W wibracjach prawdziwej wojny energia świetlna o wysokiej wibracji z wielkim trudem asymilowana jest przez ziemian dlatego też musicie uzbroić się w cierpliwość. 

 Błogości wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę.

 https://www.youtube.com/watch?v=g-Nsw7qJJN0


 

Wyjście ze Świata ciemności, zimna i ograniczeń

oryginał jest tu: https://www.youtube.com/watch?v=kzqY9DoHM6w

Kochani, energie przyspieszają wykładniczo. Ale ponieważ każda dusza podąża swoją indywidualną ścieżką to dla jednych wszystko pozostanie po staremu, ale dla innych wszystko zmieni się radykalnie.

 Kiedy znajdujecie się w wysokich wibracjach to na jakiekolwiek byście nie napotkali trudności harmonia będzie Wam wspaniale towarzyszyć przez większą część czasu.

  Aby nastroić się na  wibracje z dużo wyższego wymiaru możecie użyć wielu technik jak medytacja czy świadome oddychanie. Ale nawet jeśli wszystkie te metody zawodzą to zawsze działa miłość - najpotężniejsza energia na naszej planecie.

  Każde działanie oparte na miłości zmienia wibracje energetyczne wszystkich żyjących istot. Ludzie, którzy są w harmonii ze sobą zmieniają energetyczne wibracje otoczenia. 

 W wielowymiarowym świecie można nieustannie utrzymywać ten stan, trójwymiarowy świat to świat ciemności, zimna i ograniczeń - tutaj istnieją  wszelkiego rodzaju horrory. W trójwymiarowym świecie każdy musi walczyć o przetrwanie i w nieskończoność szukać swojego szczęścia.

 W  wielowymiarowości wszyscy działają razem - każdy może cieszyć się swoim życiemłatwo otrzymywać wszystko, czego sobie zażyczy - w tym również obfitość oraz zdrowie.

  Jeśli chcecie wznosić się w wielowymiarowość to trzeba nieustannie podnosić swoje wibracje. Większość ludzkości jest obecnie istotami trzeciego wymiaru, ich częstotliwość jest tak niska, że na obecnym poziomie świadomości nie są w stanie bezpośrednio osiągnąć wysokiej, wielowymiarowej wibracji.

  Może to wynikać z tego, że żyją oni głową zamiast sercem - istoty wyższego wymiaru żyją sercem. Serce wie wcześniej niż mózg - oto dlaczego pojawia się trzepotanie motylków w brzuchu. Serce czuje ale mózg jeszcze nie wie.

  Kiedy używamy swojego serca jako przewodnika życia to rozumiemy, że istnieje  dużo więcej wymiarów o różnych częstotliwościach. Piąty wymiar to energetyczna rzeczywistość wolna od negatywności, ci którzy zdecydują się przenieść do Nowej Rzeczywistości nigdy już nie będą doświadczać negatywów w żadnej formie.

  Nie oznacza to, że ​​będą odporni na takie emocje jak np. smutek czy gniew. Oznacza to raczej, że nie będą już więcej narażeni na negatywny wpływ innych ludzi. Będą mogli żyć w przestrzeni miłości i Światła wolni od konfliktów i niepokojów - powrócą do swojej prawdziwej, Boskiej natury.

   Jest to wybór każdego, jeśli nie czujesz się gotowy to możesz zostać. Ludzie, którzy wybiorą pozostanie na trójwymiarowej Ziemi będą nadal doświadczać bólu i cierpienia jako część swojego ludzkiego doświadczenia. Ale u tych, którzy zdecydują się wejść w wielowymiarową świadomość otworzy się odnowiony zmysł połączenia ze wszystkimi żywymi istotami.

 Błogości wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę.

 https://www.youtube.com/watch?v=w7knWgo2Zzo


 

Teraz każdy musi dokonać wyboru.

 oryginał tłumaczenia: https://www.youtube.com/watch?v=fPo8Zu1tKBY

 Kochani, kropki (punkty kontrolne) na naszej planszy mamy wytyczone i wkraczamy w rok możliwości. Dokonaliśmy wszystkich przygotowań i pozostał nam tylko przeskok do nowych linii czasowych, które wcześniej nie były widoczne, ale teraz są otwarte i  dostępne.

  Nie mniej reszta świata stara się nadrobić zaległości, nie wszyscy są w stanie ujrzeć i doświadczyć tej wyższej wersji Ziemi bo wciąż jeszcze poruszają się w starych gęstościach .

  Nosiciele światła wzmacniają nową Ziemską świadomość i utrwalają ją w miejscach, których wcześniej nie było. W tym roku nowe energie Ziemi rozprzestrzeniają się jak pożar w lesie - coraz więcej ludzi budzi się z pytaniem: "czy to jest rzeczywistość, w której oni chcą zostać?"

  Każdy dokona swojego wyboru - albo bać się tkwiąc w tym co stare, albo przejść do nowego. Stare paradygmaty i ideały starego świata nie należą do nowego -  mowa o polityce, medycynie, prawie, starych nawykach i stylu życia, wiele z nich znajdzie się w tym roku w kryzysowej sytuacji.

 W miarę rozwoju nowej rzeczywistości będzie wielu takich, którzy będą nadal trzymali się starego paradygmatu i odmówią wniesienia wkładu w niezbędne zmiany.  Będą to głównie urzędnicy, którzy kiedyś zajmowali decyzyjne stanowiska, ale będzie wystarczająco dużo nowych przywódców, aby osiągnąć niezbędne zmiany.

 Rezultatem będą duże dwoistości i kontrowersje - społeczeństwo będzie zdezorientowane, ale bądźcie spokojni że ostatecznie zostaną podjęte właściwe decyzje, ponieważ większość świata jest gotowa na zjednoczenie i pokój.

  Wszystko, co powoduje chaos nie jest już mile widziane i nie znajduje oddźwięku u większości społeczeństwa. W ten sposób zmiany staną się widoczne - będzie przyjętych wiele nowych dróg.

W tym roku popłynie wiele łez ulgi ponieważ stare wzorce z przeszłości w końcu się załamią. Nowe fale światła rozprzestrzenią się po całym świecie i będą dużo jaśniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

  Ludzie, którzy nie są gotowi na zmiany i są zbytnio wciągnięci w stare przyzwyczajenia będą się stopniowo odsuwać - toksyczni ludzie znajdą się w osamotnieniu na starej Ziemi.

 To będzie miejsce ich czasowego pobytu, które przyniesie im przełom jakiego potrzebują aby zmieniać stare sposoby działania.

 Tak więc nie bójcie się opuszczać tych ludzi, którzy wprowadzają w Wasze życie toksyczność i to co negatywne. Dajcie im błogosławieństwo i samotność w nadziei, że zmienią swój sposób życia.

   Lepiej zostawić ich w spokoju ponieważ w tym czasie wasze światło potrzebne jest gdzie indziej.

 W miarę oczyszczania się starych dróg zanikają aspekty chaosu, dysharmonii i choroby, gdy coraz więcej ludzi budzi się do światła.

  Błogości wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę.

 https://www.youtube.com/watch?v=Hel4kA76KyM