czwartek, 9 września 2021

Życie na Ziemi Midgard

 

Ten , którego my -ludzie zwiemy "Wielkim Ra-M-Ha " to Prapoczątkowa , Jedyna Nienazwana Istota , która zapaliła pierwotny ogień życia , ogień Wszechświata zwany INGLIA . W tym oryginalnym żywym świecie pojawiły się żywe stworzenia a Inglia była dawcą życia . Tak pojawiło się to co my -ludzie pojmujemy jako światy (przestrzenie ) Jawi Prawi i Nawi ( świat widzialny ,świat duchowy , świat wyższy[zwany światem Bogów] .
Według Runicznych zapisów Staroruskiej Inglijskiej Cerkwii Prawosławnej (sławienie Prawii- nie ma to nic wspólnego ze strukturą jaką obecnie zawłaszczyła tę nazwę -przyp. tłum.) czyli Słowiano- Aryjskich Wed pradawna nazwa naszej planety brzmi Ziemia Midgard . Krąży ona wokół Słońca -Jariło . Słońce to znajduje się w strukturze galaktycznej gwiazdozbioru " Swati " ( i nie ma sobie podobnych we współcześnie istniejących gwiazdozbiorach ), zwany jest także Drogą Pieruna lub Niebiańską Irią . 

 Swati ma kształt lewostronnie skierowanej swastyki. W dalszej części jednego ze swastycznych ramion znajduje się Słońce -Jariło. Jest ono trójświetlne to znaczy oswietla trzy światy Jawi, Nawi i Prawi .
Jariło należy do zbioru gwiazd zwanych Zimun ( Niebiańska Krowa albo Mała Niedźwiedzica) i jest ósmą z gwiazd.
W jednym z rękawów swastyki znajduje się system Słoneczny ze Złotym Słońcem. Rody białych ludzi żyjących na Ziemiach poszczególnych systemów gwiezdnych nazywają je Darzbog -Słońce ( współczesna nazwa to Beta Lwa ) . Nazywają je też Jarowielkim Złotym Słońcem gdyż jest dużo większe masą i rozmiarem oraz pod względem intensywności światła w porównaniu do naszego Słońca Jariło.

  Wokół Złotego Słońca krąży Ziemia Ingard a czas jednego okrążenia trwa 576 dni. Ziemia Ingard ma dwa księżyce. Większy księżyc okrąża ją w czasie 36 dni a mały w czasie 9 dni. System Złotego Słońca znajduje się systemie Rasy według kręgu Swaroga ( Słowiano-Aryjski znak zodiaku ) . W systemie Złotego Słońca na Ziemi Ingard istnieje życie biologiczne bardzo podobne do życia na naszej Ziemi Midgard. Ziemia Ingard jest prarodziną wielu Słowiano_Aryjskich Rodów.
   Ziemia Midgard znajdowała się na skrzyżowaniu 8 dróg kosmicznych, które łączyły zamieszkałe Ziemie (planety) w rozmaitych Jasnych światach ( systemach gwiezdnych ) gdzie żyły tylko narody wielkiej Rasy ( białej ) . W dawnych czasach przedstawiciele białej ludzkości jako pierwsi zasiedlili a następnie żyli na Ziemi Midgard .
Wiele lat wcześniej miała miejsce "Wielka Assa "- wielka wojna Jasnych Bogów ze świata Prawii z siłami ciemnymi , które przybyły ze Świata Piekła . Wielka ASSA między światłem i ciemnością objęła światy Jawi , Nawi i Prawi . Te bitwy światła z ciemnością mają miejsce co określony czas ;" po przejściu Swarożego Kręgu i 99 kręgów Życia czyli co 40176 lat .
 

 W jednej z bitw międzygalaktyczny statek kosmiczny ( latający kosmiczny rydwan - Vaitmara) przewożący przesiedleńców na inne Ziemie i przelatujący obok Słońca -Jariło doznał uszkodzeń i zmuszony był lądować na Ziemi Midgard. Vaitmara wylądowała na kontynencie , który gwiezdni podróżnicy nazwali Darią - Darem Bogów.
Vaitmary to wielkie miedzy-gwiezdne środki transportu zdolne do przewozu wewnątrz siebie do 144 Vaitman . Vaitmana to mały rydwan latający . Vaitmana niesie w sobie inny typ pojazdów -Vimany , czyli statki zwiadowcze.

Na Vaitmarze znajdowali się przedstawiciele 4 narodów ze zjednoczonych Ziem Wielkiej Rasy: Rody Aryjców - H-Aryjcy i Da-Aryjcy oraz Rody Słowian Rassjeni i Swiatorusi . Da-Aryjcy wypełniali zadania pilotów . H-Aryjcy prowadzili zadania nawigacji kosmicznej . Swietorusi zajmowali się systemami zabezpieczenia życia na statku kosmicznym , prowadzili prace remontowo-budowlane. Rasjeni odpowiadali za systemy obsługi i komunikacji wzajemnej. Byli to ludzie o białym kolorze skóry i średnim wzrostem ponad 2 metrów . Tęczówka oka każdego Rodu miała inną barwę : zielony kolor mieli H-Aryjcy , srebrny mieli Da-Aryjcy , niebieski Swietorusi a ogniowy Rasjeni. Kolor zależał od tego jakie słońce świeciło ludziom tych Rodów na ich rodzimych Ziemiach. Nadto Aryjcy wyróżniali się tym,że umieli rozpoznać kłamstwo od prawdy.
 

 Po remoncie Vaitmary część załogi odleciała ( powróciła " na niebiosa" ) a część została na Ziemi Midgard. Wielu z nich podobało się na Ziemi Midgard. Nie było tu ludzi lecz tylko zwierzęta. Ci, którzy pozostali na Ziemi zaczęli się nazywać "Az jest". Azy albo Asy czyli Bogowie -potomkowie Bogów Niebieskich żyjący na Ziemi Midgard.
Nastąpiło zatem przesiedlenie ludzi białej Rasy z Ziemi Ingard na Ziemię Midgard na kontynent Darię . Ludzie -przesiedleńcy na Ziemi Midgard pamiętali o swojej dawnej praojczyźnie i tytułowali się nie inaczej niż "Wnuki Darzboga " czyli potomkowie tych Rodów Wielkiej Rasy, które żyły pod wpływem Słońca -Darzbog. Mieszkańców Ziemi Midgard zaczęto nazywać "Wielką Rasą" a tych co pozostali na Ziemi Ingard " Dawną Rasą ". Pradawni Przodkowie nazywali siebie Potomkami Rodów Wielkie Rasy i Niebiańskiego Rodu albo Rusiczami.

Bogowie przybywali wielokrotnie na Ziemię Midgard i kontaktowali się z potomkami Wielkiej Rasy aby przekazywać im swoją mądrość dotyczącą świata świadomego , świata nocy i innych światów . Wszyscy mieszkańcy rozmaitych światów ( w galaktykach i systemach gwiezdnych ) które zamieszkują przedstawiciele pradawnego Rodu żyją zgodnie z pradawną mądrością, Rodową stabilnością i zasadami , które wzmacniają i utrzymują Ród. Mądrość Rodów wielkiej Rasy przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Minęły 165032 lata od czasu gdy Bogini Tara odwiedziła Ziemię Midgard . Jest ona młodszą siostrą Boga Tarha zwanego Darzbogiem. Bogini Tara zawsze promieniuje dobrocią , miłością , czułością , opiekuńczością i uwagą jaką ma dla ludzi. Gwiazda Polarna na jej cześć jest przez Słowiańskie narody nazwana Tarą.
Bóg Koliada darował wielu Rodom jakie przesiedliły się na zachodnie Ziemie system miary pór roku aby prowadzić właściwie prace polowe. System ten to Kalendarz ( Koljadnyj Dar ) a także swoje mądre Wedy , przykazania i instrukcje .

WYSOKI BÓG PIERUN

Ponad 40 tysięcy lat temu przybył po raz trzeci z Ziemi Uraj ( znajdującej się w gwiazdozbiorze Orła według Swarożego kręgu ) na Ziemię Midgard sam Bóg Pierun. Bóg pokrewny wszystkim wojownikom i wielu Rodom wielkiej Rasy. Bóg gromowładny kierujący błyskawicami -syn Boga Swaroga i Łady Bogurodzicy. Po pierwszych trzech bitwach między światłem i ciemnością , które wygrały siły światła Bóg Pierun przylatywał na Ziemię Midgard aby opowiadać ludziom o tym co było dawniej i o zdarzeniach czekających Ziemię w przyszłości po nastaniu czasu mroku. Czasy mroku to okres w życiu ludzi gdy przestają oni czcić Bogów i życ według praw Niebios a zaczynają żyć według praw jakie narzucają im przedstawiciele świata Piekielnego. Uczą oni ludzi by sami stwarzali zasady i żyli według nich a tym samym czynią ich życie nieznośnym i ostatecznie wiodą do samounicestwienia.
Istnieją przekazy,że Bóg Pierun jeszcze kilka razy odwiedzał Ziemię Midgard aby przekazywać tajemną mądrość Żrecom i Starszym Rodów Świata Rasy , doradzał jak przygotować się na ciemne , ciężkie czasy gdy ramię naszej swastycznej galaktyki będzie przechodzić przez przestrzenie będące we władzy sił z ciemnych światów Piekła. W taki czas Bogowie światła przestają odwiedzać swoje narody gdyż nie przenikają oni w cudze przestrzenie będące pod władzą sił ciemności. Wraz z wyjściem naszej galaktyki z rejonów Mroku Świetlani Bogowie znów będą odwiedzać Rody wielkiej Rasy. Lata jasności zaczynają się w roku 7521 od czasu ustanowienia Wielkiego Pokoju w Gwiezdnej Świątyni ( był to rok zwycięstwa w pierwszej światowej wojnie z ludźmi żółtoskórymi , symbolizuje to zdarzenie znany obraz zwycięstwa rycerza nad smokiem , symbol ten chrześcijanie przeinaczają mówiąc o świętym Jerzym -przyp. tłum.) lub od roku 2012 po narodzeniu Chrystusa.
Bóg Pierun dał potomkom Wielkiej Rasy i potomkom Niebiańskiego Rodu przekazy i przestrogi dotyczące nadchodzących w przyszłości zdarzeń na okres 40176 lat. Podczas swojej trzeciej wizyty na Ziemi Midgard Bóg Pierun przekazał swoją świętą mądrość ludziom wielkiej Rasy. Nasi Przodkowie spisali ten przekaz w 9 kręgach przy pomocy run H-Aryjskich , są to " święte Wedy Pieruna" i w 9 księgach :"Mądrość Boga Pieruna". 

 DARZBOG

Na Ziemię Midgard przybywał Bóg "Darzbog " - Bóg Tarh Pierunowicz , Bóg chroniący pradawną wielką mądrość. syn Boga Pieruna .
Po wielkim potopie Bóg Tarh Pierunowicz razem ze swoimi synami żył przez 3 lata na Ziemi Midgard i nazwano go Darzbogiem ( Bogiem obdarowującym ) za to,że dał ludziom Wielkiej Rasy i potomkom Niebiańskiego Rodu 9 Santii ( ksiąg).
Te santii były napisane starożytnymi runami i zawierają Święte Starożytne Wedy, zalecenia Tarha Pierunowicza i jego instrukcje.
Santii w oryginale można nazwać księgą , gdyż santii to karty ze szlachetnego metalu na których są wyciśnięte pradawne H-Aryjskie runy.
Karty te są związane trzema kolcami , które symbolizują trzy światy : Jawi ( świat ludzki ) , Nawi ( świat duchów i dusz Przodków ) i Prawii ( świetlany świat Słowiano- Aryjskich Bogów) . Po odwiedzeniu naszych Przodków przez Tarha zaczęli oni zwać się "Wnukami Darzboga" . Oprócz pradawnych Wed Darzbog przywiózł tutaj i koty (na wideo podałem niepełną wiadomość, że to Tarh przywiózł koty a tu mamy uściślenie, że to jego następca Tarch - Pierunowicz) przyp. tłumacza michalxl600) . Dlatego też Sfinks - wizerunek Darzboga - wykonany jest jako postać kota . Naszych Przodków odwiedzali też i inni Bogowie .

KRAINA DARIA

Święta kraina Daria znajdowała się na zatopionym dziś kontynencie pod powierzchnią północnego Oceanu Lodowatego i była podzielona na 4 części rzekami: Raj, Tule, Swaga i H-Arra . Każdy Ród Rasy miał we władaniu swoją prowincję ograniczoną z dwóch stron rzekami.
Wszystkie 4 rzeki spływały do wewnętrznego morza. Na morzu była wyspa na której znajdowała się góra Meru . Na górze Meru zbudowane było miasto Asgard Daryjski i wielka świątynia. Istnieje kopia mapy Darii , którą wykonał uczony Merkater w roku 1595 na podstawie wzoru ze ściany jednej z piramid w Gizech.
Nasi Przodkowie zapisywali zdarzenia jakie miały miejsce w okresie ich życia na Darii i odliczali czas od momentu tych wydarzeń. Tym samym zachowana została więź czasu i wydarzeń poprzez długie setki tysięcy lat.
Nastąpił rok 604376 od momentu gdy nasi Przodkowie pierwszy raz zobaczyli słońce i dwa księżyce na niebie Darii. Tu link do Wikipedii gdzie jest również mapa Gerarda Merkatera (Merkatora).

 


EDYCJA 17 września 2021 - Ratne Igre dodał tu w komentarzach ciekawy link

więc dodaję  dla łatwiejszego znalezienia: https://treborok.wordpress.com/porownanie-mapy-merkatora-ze-swiatem-wspolczesnym/

 -------------------------

 
WYGLĄD ZIEMI

Zgodnie z zapisami runicznymi 300000 lat wstecz zewnętrzny wygląd Ziemi był zupełnie inny. Pustynia Sahara była morzem. Ocean Indyjski był lądem, tam znajdował się kontynent " Mu ". Cieśniny Gibraltarskiej nie było. Na równinie Ruskiej gdzie dziś leży Moskwa było morze. Na terytorium Omska znajdowała się wielka wyspa "Bujan" (opisywana w poezji Puszkina - przyp. tłumacza michalxl600).
Świętą Krainę Darię (Hiperboreję) wiązał ze stałym lądem przesmyk górski - góry Rypejskie ( Uralskie). Rzeka Wołga wpadała do morza Czarnego . Półwysep Sachalin, Korea a także wyspy Japońskie nie istniały. . Było tam przedłużenie kontynentu Euroazjatyckiego .

RÓŻNI LUDZIE

Ziemię Midgard zamieszkują ludzie z różnym kolorem skóry i na ściśle określonych terytoriach . Ta ziemska ludzkość ma swoich przodków , którzy przybyli tutaj z rozmaitych części kosmosu - gwiezdnych systemów, konkretnie z rejonu Wielkiej Rasy - ludzie białoskórzy , z rejonu ( gwiazdozbioru ) Wielkiego smoka - ludzie żółtoskórzy , z systemu Ognistego Węża -kolor skóry czerwony , z systemu Mrocznej Otchłani - ludzie czarnoskórzy oraz z obszarów Piekielnego Świata - szaroskórzy zwani cudzoziemcami.
Sojusznikami białej Rasy w bitwie z siłami mroku byli ludzie z systemu wielkiego Smoka . Rusicze zalecili im by osiedlili się na Ziemi wydzielając im miejsce na południowym wschodzie , tam gdzie wschodzi Słońce - Jariło . jest to teren współczesnych Chin.
Drugi sojusznik Rodów wielkiej rasy to ludzie ze skórą koloru świętego ognia ( czerwonoskórzy) z kosmicznej przestrzeni Ognistego Smoka . Dla nich Rusicze wyznaczyli miejsce na ziemiach znajdujących się na oceanie Atlantyckim. Po przyjściem do nich Rodów wielkiej Rasy na czele z wielkim wodzem "Antem" ziemia ta została nazwana "Ant- land" czyli Ziemia Antów. Starożytni Grecy nazywali ją Atlantydą . Na ziemi tej wielki wódz zbudował świątynię Boga z Trójębem, Boga mórz i oceanów ( boga Nija ) , który posyłał im niezmierzone dary i zabezpieczał tę ziemię przed wpływami zła. Po zniszczeniu Antlany ludzi sprawiedliwych i prawych o ogniowym kolorze skóry - " siła Niebiańska " ( Vaitmara ) przeniosła na wschód na bezkresne ziemie leżące tam gdzie zachodzi Słońce - Jariło (kontynent Amerykański ) . Tak też ludzie o kolorze świętego ognia pojawili się na kontynencie amerykańskim niosąc ze sobą nie tylko oznaki zmieszania z białą Rasą lecz także przejmując od nich dziedzictwo kulturowe.
Ludzie ze skórą koloru mroku przybyli z obszaru mrocznej pustki. W dawnych czasach zasięg wielkiego kraju ludzi czarnoskórych obejmował nie tylko kontynent Afryki i południowej Ameryki lecz również część Indostanu. Indyjskie plemiona Drawidów i Nagów należały do narodów negroidalnych i czcili boginię "Kali- Ma" - boginię czarnej materii. Nasi Przodkowie darowali im Wedy - święte teksty dziś znane jako Wedy Indyjskie (Hinduizm) . Poznawszy podstawowe prawa Niebios takie jak prawa karmy , inkarnacji , reinkarnacji i inne odwrócili się oni od niewłaściwych działań - nie czynią już krwawych ofiar z ludzi na cześć bogini Kali- Ma i czarnych smoków.
Na Ziemi Midgard żyli też ludzie z zielonym kolorem skóry - zielonoskórzy - ziemnowodni, ludzie amfibie . Żyli oni w kraju Alanka, Sri Lanka . Wcześniej znajdował się tam kontynent " Mu" na oceanie Marjennym ( Indyjskim ) , który nasi Przodkowie nazywali RAMTHA. Ten kontynent skrył się pod wodą tak samo jak i Atlan. Ludzie ci mieli skrzelową strukturę płuc i mogli żyć zarówno na lądzie jak i w wodzie. Zajmowali się oni bardzo długo inżynierią genetyczną i prowadzili eksperymenty polegające na krzyżowaniu ludzi i zwierząt. Trwało to bardzo długo. W rezultacie tych eksperymentów wiele rodzajów tych krzyżówek przeżyło i nazywane są " nieżit" . Zewnętrznie wyglądają jak ludzie ale w rzeczywistości są to " niezity". Na oko są to normalni ludzie lecz wewnętrznie są to "nieżity" i równocześnie "nie-ludzie".
Wrogiem wielkiej Rasy i innych ludzi na Ziemi Midgard są przedstawiciele świata Piekieł potajemnie przenikający na Ziemię Midgard dlatego terytorium ich zamieszkania nie jest określone. Przedstawiciele światów ciemności przybyli na Ziemię Midgard jako ostatni z galaktycznego wschodu z Ziemi "Edem"(lub Edjem- przyp.tłum.) i "Nod". Zajęli oni wolne ziemie na Sri Lance i innych kontynentach . W tym też rejonie leży współcześnie miasto "Edjem".

 
Bóg Pierun nazywa ich cudzoziemcami (prawdop. cytat ze "Świętych Wed Pieruna"- przyp michalxl600): "Maja oni szarą skórę i oczy koloru mroku oraz są dwupłciowi ( początkowo) , mogli być kobietą i mężczyzną ( hermafrodyci u których w zależności od faz księżyca zmienia się orientacja seksualna  dlatego przetrwały do dzisiejszych czasów "bogobojne" zalecenia aby kontakty seksualne odbywać "przez prześcieradło" lub w ciemności - oni, dwupłciowi ukrywali w ten sposób swoje cechy anomalne - przyp michalxl600) . Posiadają połączony system genetyczny. Początkowo zaczęli się krzyżować z ludźmi o skórze koloru mroku. Brali sobie kobiety i rodziły się już istoty jednopłciowe. Jest to jedyny naród u którego dziedzictwo przekazywane jest po linii żeńskiej. Cudzoziemcy podporządkowują się Koszczejom- książętom mroku, którzy wykorzystują ich w swoich celach . Niosą oni inny genotyp i inną strukturę.  Mogą oni " irinirować" się między sobą , między ludźmi i miedzy zwierzętami. ( "irinirować"- jednoczyć się , zlewać , mieszać się nie tylko na poziomie fizycznym i genetycznym lecz także na bardziej subtelnych poziomach ). Mieszając się z innymi ludźmi przyjmują oni zewnętrzną budowę danego narodu lecz psycho-struktura pozostaje hermafrodytyczna bez ducha Bożego i sumienia. Twarze swoje podkolorowują sztucznie aby się upodobnić do ludzkich potomków .Nigdy też nie zdejmują odzienia przy ludziach . Tworzą wszelkie możliwe kłamliwe kulty religijne i specjalnie starają się zniszczyć lub oczernić kult Boga Pieruna. Łakomi są na wszystko co cudze i nie należące do nich. Wszystkie ich myśli są wyłącznie o władzy.
Celem cudzoziemców jest naruszyć harmonię istniejącą w świecie Jasności i unicestwić potomków Niebiańskiego Rodu i wielkiej Rasy ponieważ tylko oni mogą stawić konkretny opór Piekielnym siłom. Chcą oni zgubić duszę białych ludzi aby nie trafili oni do Niebiańskiego "Asgard " i stali się wiecznymi tułaczami w bezkresnej ciemności.
Za pomocą kłamstwa i wielkich pochlebstw zyskują zaufanie mieszkańców a gdy je uzyskają zaczynają się uczyć ich pradawnego dziedzictwa. Gdy poznają wszystko co się da z dawnej wiedzy zaczynają wszystko tłumaczyć na swoją korzyść. Objawiają samych siebie bożymi posłańcami lecz światu przynoszą tylko konflikty i wojny. Używając chytrości i przewrotnych działań odwodzą młodzież od mądrości i przyuczają ich do życia w bezczynności i hulankach oraz w pogardzie dla ojcowskich tradycji. Młodzi nie uczą się o czci i prawdzie niebiańskiej gdyż w sercach ich brak sumienia.
Kłamstwem i nienależnymi pochwałami zagarną oni wiele krajów Ziemi Midgard lecz zostaną zwyciężeni i zesłani do kraju gór zbudowanych rekami ( Egipt) gdzie zamieszkiwać będą ludzie o skórze koloru mroku i potomkowie Niebiańskiego Rodu. Ludzie zaczną uczyć ich pracy aby mogli oni sami wykarmić swoje dzieci ... Lecz niechęć do pracy zjednoczy cudzoziemców i opuszczą oni kraj gór ręką stworzonych i rozsieją się po wszystkich krajach Ziemi Midgard . Miliony istnień pochłoną bezmyślne wojny za sprawą i dla korzyści cudzoziemców , gdyż im więcej będzie wojen i śmierci , tym większe bogactwa posiądą posłańcy świata mroku. Ciemne siły dla osiągnięcia swoich celów zastosują także ogniowe grzyby , które śmierć przyniosą rosnąc na Ziemi Midgard. "


TRZY KSIĘŻYCE

Święte zapisy mówią o tym,że na początku w dawnych czasach Ziemia Midgard miała 2 księżyce. Mały księżyc "LELIA" z okresem okrążenia wokół Ziemi trwającym 7 dni i wielki księżyc "MIESIĄC" - okrążenie w 29,5 dnia. W czasie wielkiej ASSY pobliskie Ziemie nieopodal Ziemi Midgard zostały zniszczone przez siły ciemności. Planeta DEA - Ziemia DEA , zniszczona 5-ta planeta systemu Słońca -Jariło, dziś mamy resztki Ziemi - Dei w formie pasa asteroidów między orbitami "Ziemi-Orea" ( Mars) i "Ziemi-Pieruna " (Jupiter) .
Od tego czasu minęło 153368 lat. Siła Niebiańska ( Vaitmara ) przeniosła część ginącej społeczności ludzi czarnoskórych na Ziemię Midgard i rozmieszczono ich na kontynencie Afrykańskim, południowo Amerykańskim i na części Indostanu co odpowiadało ich klimatycznym warunkom na "Ziemi-Dea". Dla lepsze aklimatyzacji ludzi czarnoskórych Vaitmara przemieściła księżyc FATTA należący dawniej do zniszczonej "Ziemi-DEA " na naszą Ziemię -Midgard. Od tamtego czasu Ziemia Midgard miała 3 księżyce. Zdarzyło się to 142992 lata temu. księżyc FATTA miał wydzielona orbitę między drogami LELI i MIESIĄCA i krążył w cyklu 13 dniowym.

KSIĘŻYC LELIA

Pierwszy wielki potop miał miejsce jako rezultat zniszczenia księżyca LELIA- jednego z 3 księżyców krążących wokół Ziemi Midgard na którym zjednoczyli swoje siły Koszczeje -książeta Mroku aby wtargnąć na Ziemię .
Oto co mówią starożytne źródła o tych zdarzeniach: "Dzieci Wy moje ! Wiedzcie ,że Ziemia okrąża wokół Słońca lecz moje słowa niech nie ominą Was ! Pamiętajcie o dawnych wydarzeniach ! O wielkim potopie , który wygubił ludzi , o tym jak matka nasza Ziemia zalana została ogniem " ( Ruskie Wedy - pieśni ptaka Gamajun)
Wy na Midgardzie żyjecie spokojnie od najdawniejszych czasów gdy świat się ustabilizował ... pamiętając z Wed o czynach Tarha -Darzboga , gdy wstrząsnął twierdzą Koszczejów którzy znajdowali się na bliższym księżycu. Tarh nie pozwolił podstępnym Koszczejom zniszczyć Ziemi Midgard tak jak zniszczyli Deję (Deę). Ci Koszczeje - władcy szarych zginęli razem z księżycem lecz zapłaciła i Midgard za wolność " Darii", którą przykrył wielki potop. Wody z księżyca ten potop spowodowały , spadły one na Ziemie z niebios wielka tęczą gdyż księżyc rozpadł się na części i prawem Swarożym spadł na Ziemię"
( Santii Wedy Pieruna ).

  Na pamiątkę tego zdarzenia pojawił się szczególny obrzęd z głębokim sensem podczas wiosennego Słowiano- Aryjskiego święta "Paschet". Rytuał ten jest znany wszystkim. Podczas święta Pashet (Paschy - w Rosji tak się współcześnie określa święta Wielkanocne - michalxl600) malowane jajka uderzają jedno o drugie sprawdzając czyje jajo jest mocniejsze. Rozbite jajko nazywano jajem Koszczejów czyli zniszczonym księżycem Lelią a całe jajko nazywano siłą Tarha Darzboga.
Po tym gdy na Ziemię Midgard spadły wody i odpryski zniszczonego księżyca Lelia zmienił się nie tylko zewnętrzny wygląd Ziemi ale i temperatura na jej powierzchni.

PRZESIEDLENIE RODÓW WIELKIEJ RASY

Ratunek od wielkiego potopu miał miejsce 111808 lat temu ( 109808 lat przed naszą erą) poprzez przesiedlenie rodów wielkiej Rasy z Darii na teren Rasjenii. Rasjenią nazywano teren kontynentu europejskiego na którym stopniowo rozprzestrzeniała się wielka Rasa po opuszczeniu Darii. PASHET- to wielkie święto na cześć ratunku przed potopem wielkiej Rasy . Pashet - oznacza drogę , którą wędrowali Bogowie.
Z ostatecznym przesiedleniem Rodów wielkiej Rasy na kontynent Euroazjatycki zaczął się drugi okres życia na Ziemi Midgard . Terytorium jakie zajmowali potomkowie wielkiej Rasy i Niebiańskiego Rodu nosiło nazwę Święta Rasjenia albo dużo później Wielka Rasjenia. Opanowanie Świętej Ziemi miało miejsce w czasach przed-biblijnych. Wtedy to Rody wielkiej Rasy przesiedliły się ze swej północnej pra-rodziny (pra-ojczyzny) - macierzystego lądu na północnym krańcu nazywanego dawniej rozmaicie : Arktyda, Hiperboreja ( tak nazywali Grecy - są ślady w Greckich pismach -przyp. tłum.) Siewierja i inne. Narody zostały ostrzeżone przez Wielkiego Duchownego "Spasa" o nadchodzącej zagładzie Darii w rezultacie wielkiego Potopu. Ludzie przesiedlili się poprzez kamienny przesmyk między wschodnim i zachodnim morzem. Znane dziś nazwy to Kamień , Kamienny Pas, Pirejskie lub Uralskie góry. Zasiedlili terytorium południowego Uralu. Miało to miejsce 111808 lat temu.
Od tego momentu zaczęło się przesiedlenia świata Rasy na 9 stron świata. Dobrodajny kraj Asii lub też ziemia świata Rasy.- to terytoria dzisiejszej zachodniej i wschodniej Syberii od gór Rypejskich (Uralu) do morza H-Aryjskiego ( jezioro Bajkał). terytorium to nazywało się Białorzecze, Pięciorzecze, Siedmiorzecze itd.
Na tej dobro niosącej ziemi zachowały się zapisy runiczne nie tylko Staroruskiej Inglijskiej Cerkwii Prawosławnych Starowierców- Inglingów ale też w świętej Mahabharacie :" NAD ZŁEM WZNOSI SIĘ TEN KRAJ GDZIE BIERZE UDZIAŁ SZCZĘŚCIE , WZNIESIONA ONA SIŁĄ (ducha) WIĘC DLATEGO ZWIE SIĘ WZNIESIONĄ.. TO MIASTA WZNIESIONEGO ZŁOTEGO NACZYNIA , UWAŻA SIĘ, ŻE ISTNIEJE ONO MIĘDZY WSCHODEM I ZACHODEM .. W TYM WIELKIM PÓŁNOCNYM KRAJU ..NIE ŻYJE TAM CZŁOWIEK SZORSTKI, NIECZUŁY I NIEPRAWY...TU ZNAJDUJE SIĘ GWIAZDOZBIÓR "SWATI" , TU PAMIĘTAJĄ O JEGO WIELKOŚCI , TU NIE CZYNIĄ OFIAR, TARĘ WZMOCNIŁ WIELKI PRZODEK" ( księga Wyzwań [wysiłków/dokonań] ).

ZALUDNIENIE BIAŁORZECZA

W pierwszej kolejności Wielcy Przodkowie zaludnili wielka wyspę na morzu wschodnim nazwaną Bujan -dziś są to tereny zachodniej i wschodniej Syberii. Po wycofaniu się mórz zachodniego i wschodniego rody Wielkiej Rasy zaludniły ziemie jakie były poprzednio dnem morskim. Od tego czasu u Słowian i Ariów pojawiła się Święta ziemia i zaczęto ją nazywać Białowodzie. Miała ona i drugą nazwę - Pięciorzecze. Na podstawie dawnych runicznych zapisów Staroruskiej Inglijskiej Cerkwii prawosławnych Starowierców Inglingów można wysnuć wniosek : Pięciorzecze i Białowodzie są synonimami wskazującymi to samo terytorium. Pięciorzecze to ziemia obmywana rzekami Irii ( Irtysz, Irii, Najcichsza , Ir- Tysz), Ob, Jenisiej, Angara i Lena. Nazwa Biełowodzie pochodzi od starej nazwy rzeki Irtysz- Biała Woda.
Białowodziem nazywano świete ziemie Rodów wielkiej Rasy i Niebiańskiego Rodu. " ŚWIĘTA RASJENIA " ," WIELKA RASJENIA ", " KRAJ ŚWIATŁYCH DUCHÓW" , " KRAJ ŻYWEGO OGNIA"," KRAJ ŻYWYCH BOGÓW"," KRAJŚWIATA RASA" - takie były rozmaite nazwy "Białowodzia" . Skrót "RASA" rozwinąć się da ( według znaczeń runicznych czy też bukwicy-przyp. tłum.) jako "Rody Asow Kraj Asow ".
Później , gdy wycofał się lodowiec ludy wielkiej Rasy osiedliły się nad rzekami Iszim i Tobol. W ten sposób "Pieciorzecze" zamieniło się na "Siedmiorzecze". Pięciorzecze, Białowodzie, Siedmiorzecze miało i inną dawniejszą nazwę : "Ziemia Świata Rasy" . Ziemia Świata Rasy rozpościerała się od Uralu do Oceanu Wielkiego na wschodzie i od Oceanu Północnego do gór Indyjskich ( Ałtaju Mongolskiego) i Indii.

ZNISZCZENIE KSIĘŻYCA FATTA

Wielki dostatek otumanił głowy wodzów i duchownych Antlany . Lenistwo i pożądanie cudzego zaćmiła im rozumy. Zaczęli więc kłamać Bogom i ludziom , zaczęli żyć według swoich praw gwałcąc zasady mądrych praprzodków i prawa Jedynego Boga Stwórcy. Zaczęli używać pierwotnej siły Ziemi Midgard dla osiągnięcia własnych celów . Podczas bitwy między ludźmi białej Rasy i wodzami Antlany zniszczony został księżyc Fatta. Przy rozpadzie wielki odłamek wbił się w Ziemię w rezultacie czego zmieniło się pochylenie ziemi o 30 stopni oraz cech poszczególnych kontynentów. Słońce Jariło zaczęło przechodzić przez inne zakresy na Swarożym Kręgu ( zodiak Słowiański) . Gigantyczna fala 3 razy okrążyła ziemię co doprowadziło do zatopienia Antlanę i inne wyspy. Wzmożona aktywność wulkaniczna spowodowała zanieczyszczenie atmosfery co było jedną z przyczyn wielkiego ochłodzenia i zlodowacenia 13010 lat temu.Minęło wiele stuleci zanim zaczęła oczyszczać się atmosfera i lodowce cofnęły się w kierunku biegunów .
Po katastrofie Antlany ludzi sprawiedliwych czystego świata "Niebiańska siła" (Vaitmara) przeniosła na terytorium wielkiego kraju "Ta- Kiemi" , który znajdował się na wschodzie od Antlany i na południu od Wielkiej Wienei. Tam zamieszkiwały plemiona o skórze koloru mroku i plemiona o skórze koloru zachodzącego słońca- przodkowie osobnych narodów Semickich a głównie Arabów. "TA_KIEMI" tak nazywała się dawniej kraina , która istniała na północy kontynentu Afrykańskiego , na terytorium współczesnego Egiptu. Ze staro-Greckich przekazów wiadomo,że ten kraj powstał dzięki dziewięciu białym Bogom , którzy przybyli z północy .Pod pojęciem białych Bogów ukryci są białoskórzy duchowni - bogaci w starożytna mądrość byli bez wątpienia bogami dla społeczeństwa negroidalnego w dawnym Egipcie . Grecy nazywali ich Sumeryjczykami. Biali Bogowie stworzyli państwo Egipt i przekazali miejscowej ludności 16 tajemnic: umiejętność wznoszenia budowli domów i świątyń, władanie techniką rolniczą , hodowli zwierząt, nawadniania, Sztuki rzemiosła, nawigacji, sztuki wojskowe, muzykę, astronomię, poezję, medycynę, sekrety balsamowania , tajemne nauki,Instytucję kapłaństwa , Instytucję faraona, wykorzystania zasobów mineralnych. Wszystkie te umiejętności Egipcjanie otrzymali od pierwszej dynastii.Cztery Rody wielkiej Rasy zmieniając się wzajemnie nauczali pradawnej mądrości nowych duchownych. Ich wiedza była tak ogromna, że można szybko zorganizować się w potężną cywilizację. Okres tworzenia się państwa Egipt znany jest 12-13 tys. lat wstecz. Jak biali duchowni znaleźli się w Egipcie już dziś wiemy , droga ich prowadziła z Biełowodzia (Rasjenia) poprzez Antlan(Atlantydę) do starożytnego Egiptu.
Dawniej z powodu silnych suszy część Rodów Wielkiej Rasy przeniosły się w dolne biegi rzeki Dunaj. ich współczesna nazwa to Małorosy albo Ukraińcy ( Słowianie mieszkający na skraju/krańcu ziemi) . 

 

źródło - moje dawne wpisy na forum Przebudzenie

środa, 8 września 2021

Koszuny (Koshuny) Finista - o zwierciadłach Etruskich

  Hurra! Okazuje się, że moje wpisy z forum DI (usunięto założona tam przeze mnie tematy) zachowały się na forum "Przebudzenie" .

Bardzo się z tego cieszę. Oto kopia dawnej mojej pracy:

 (strona 438)

 O kulturze relacji naszych Przodków w sprawach poczęcia dzieci mówią archeologiczne znaleziska piśmienne , pamiątki zapełnione runami Słowiano-Aryjskimi . Na przykład etruskie zwierciadło z brązu datowane na 4 wiek przed naszą erą przechowywane w Ermitażu przedstawia z zadziwiającym mistrzostwem ludzi i rozmaite stworzenia:

 

 Centralną część obrazu zajmuje szykownie odziany młodzieniec obejmujący w talii dziewczynę, która lewą ręką czule przytula się do niego i wdzięcznym ruchem prawej dłoni zrzuca z siebie odzież. Za dziewczyną stoi ogromny łabędź delikatnie dotykający dziobem duchowo-energetycznego centrum (pochodni) na głowie młodzieńca. Przez to centrum człowiek przenosi swoją świadomość w świat ducha czyli staje się "Paramahamsą"- duchowym łabędziem. Za plecami młodzieńca znajduje się skrzydlata kobieta, która wyszła z świata Sławii ( wyższy świat duchowy) i wskazuje w jego kierunku pałeczką do pisania -wszystko to odnosi się do świata Jawy (widzialnego) . Światy duchowe ( Nawii i Sławii) są zobrazowane na krawędziach lustra , tak jakby za przegrodą , za ścianą. Świat ciemnej Nawi przedstawia pyzata, gruba , niewysoka postać z ogonem - siłacz, który pochyla się nad przewróconą amforą i rozdrażniony odrzuca na bok swoją prawą rękę jakby narzekał na to,że naczynie jest puste. Siłacza okrążają dwie drapieżne pantery , które jak widać również chętnie pożywiłyby się czymkolwiek z tego naczynia lecz oczekiwania tej całej kompanii są próżne. Dla nich tu niczego nie ma -amfora jest pusta. Powyżej Nawi znajduje się świat Sławii przedstawiony za pomocą czterech skrzydlatych kobiet i dwóch mężczyzn. Dla każdego z przedstawicieli tych światów są wyjaśniające napisy . Dziewica ogłasza : sromo vopo moj rocze to je Rosu davaju " czyli :" Moje jawne obnażanie się mówi o tym,że oddaję się Rusowi, " gdyż " sromo" -to srom, nagość, obnażenie ; "vopo" - mokra, wyzywająca, odkrywająca, ;"moj"- mój ;" rocze"-rzecz ;"to je" - to co ;"Rosu"-Rusowi ;"davaju" -daję ,oddaję.
Skrzydlata kobieta za plecami młodzieńca wskazuje na młodożeńców i mówi: "Z RODA INI" czyli : Z Rodu ( z duchowego świata) są oni. Druga skrzydlata kobieta znajdująca się w świecie Sławii jednoczy nad swoja głową dwa dębowe liście mówiąc :" ROKA PORIE Sb " czyli : los ogłasza czas zjednoczenia gdyż "ROKA" to los ,przeznaczenie ,czas ; "PORIE" -pora ; " "Sb" [gdzie "b" to miękki znak-przyp.tłum) oznacza "ten" czyli stosownie do tych wyjaśnień jest to zjednoczenie /"wieńczanje"-czyli małżeństwo .
Skrzydlaty mężczyzna ze świata Sławii trzyma w dłoniach kuszak ( pas weselny) i mówi:" DAŃ MO POŻEKIŚ " czyli "mój dar dla małżonka" gdyż "DAŃ" -dar,zaoferowanie, podarunek ; "MO" -mój ; "POŻEKIŚ" - temu , który się żeni. Skrzydlata kobieta wyłaniająca się ze świata Sławii ponad głową młodzieńca wskazuje na jego centrum "łabędzie" (Pochodnię-rus. swjetocz) dodając: KI BJEROVOSZCZIE" co oznacza "otwarte centrum łabędzia" czyli możliwość widzenia światów Sławii gdyż "KI" to łabędź ( według starogreckiego : "kikn" -łabędź) ;"VEROVIESZCZIE" -wiara, umiejętność kontaktu ze światem duchowym.
Jeszcze jedna skrzydlata kobieta ukazująca się w świecie Sławii za plecami u młodożeńców łączy na swojej piersi dwa wielkie liście dębowe i powiada: "ROŚ ŻESZCZIE" czyli "ROŚ"-(Rusicz) żeni się . A latający niżej skrzydlaty mężczyzna dzierży w rękach pas małżeński i dodaje :" KIVO" czyli "na łabędziu".
Poniżej stworzeń Nawii ( siłacz i pantery) widnieje napis : SIEROWIE SiRA" czyli ,że "nieżity" ( te stworzenia-niczego nie dostają tylko ) "sjera" gdyż " sjerowie" to świat ciemnej Nawii , to nieżity. W świecie tym nie ma słońca i dlatego cały ten świat postrzegany jest przez człowieka w barwach zmierzchu,w szarych tonach ; "SiRA "- siarka dającą specyficzną woń pojawiającą się przy pojawieniu "nieżytów" w świecie Jawi ( widzialnym).
Stworzenia Sławii na tym wizerunku dają do zrozumienia widzom,że podczas ceremonii zaślubin z błogosławieństwem Niebios i przy wykorzystaniu relacji intymnych w celach przedłużenia Rodu stworzenia (istoty)  ciemnej Nawii ( nieczyste) nie dostaną niczego , natomiast przy relacjach seksualnych nakierowanych wyłącznie na zaspokojenie swojej żądzy przeważająca część siły życiowej człowieka jest tracona w celu tworzenia " gabbarhu"- podstawowego pożywienia nieczystych . Te ciemne zjawisko jest dokładnie pokazane na drugim Etruskim zwierciadle z brązu znalezionym w Toskanii i zaliczanym do okresu 3 wieku przed naszą erą.


 Na odwrotnej stronie lusterka są przedstawione dwie młode pary i stojąca między nimi skrzydlata i strojna panna z wiankiem laurowym na głowie . W podniesionej lewej ręce trzyma wielki gwóźdź tkwiący w znajdującej się skażonej aurze nad głową obnażonego młodzieńca o wyglądzie osłabionego, z tępym , matowym i martwym spojrzeniem i wskazującym palcem wiszącej bezsilnie prawej ręki na ziemię, na podziemia dokąd popłynęła jego siła. Ten zamroczony młodzieniec znajduje się razem z siedzącą młodą kobietą , która z niezadowolonym wyrazem twarzy odwróciła się od skrzydlatej panny. Prawa ręka skrzydlatej postaci opuszczona jest w dół i trzyma młotek w taki sposób ,że znajduje się on na tym samym poziomie z członkiem siedzącego młodego mężczyzny z drugiej pary a rękojeść młotka pokrywa się ze wzbudzonym członkiem młodzieńca. Ten młodzieniec ze spojrzeniem pełnym żądzy wyciąga swoją prawą rękę w kierunku piersi stojącej obok niego ubranej dziewczyny, która w zaufaniu położyła swoją lewą rękę na prawą część pleców skrzydlatej kobiety . Przy tym wszystkim skrzydlata deva objaśnia młodym : "IJU APODAVA DAVIA I RIEŻESZCZIE AIURO ŻIERIETA " . Pojąć jej instrukcje jest bardzo łatwo: wszak "IJU" - ty ; "APODAVA" - nie poddawaj się , a biorąc pod uwagę kontekst "seksowi/żądzy" ; "DAVIA" - tłumić, skażać ;"RIEŻESZCZIE"- rżnie, rwie ; "AIURO"- aurę, biopole ; "ŻIERIETA" -czyli wykarmiać, rosnąć, być zdrowym. Wynika z tego,że Deva powiada : Nie poddawaj się żądzy, utrata nasienia osłabia, skaża i niszczy zdrową aurę". Przy tym wskazuje ona bardzo wyraźnie ,że jeśli rozbudzony członek używać nie do tego do czego jest dany przez Prarodzica czyli nie dla poczęcia doskonałego potomstwa a dla zaspokojenia swojej żądzy to zmienia się on w "młotek" rujnujący biopole człowieka. : ile razy zgrzeszył, tyle razy wbił sobie bolesny gwóźdź w aurę.
I tak jak było już omawiane powyżej w ten sposób człowiek tworzy jeden z rodzajów "gabbarha" -czyli energię cierpienia , która służy jako pożywienie stworzeniom ciemnej Nawii. Wobec wszystkiego wykazanego powyżej staje się jasnym dlaczego "twary" to grzeszne działanie nazywają " ceremonią wbijania gwoździa"- im się bardzo podoba karmienie w ten sposób swoich demonicznych gospodarzy.
Podstawowymi zasadami władania energią seksualną jest panowanie nad ejakulacją , znaczenie zadowolenia kobiety i zrozumienie tego,że męski orgazm i wytrysk to nie to samo. W dawnych Wedyjskich zapiskach daje się rady w jaki sposób osiągać określone stany świadomości podczas kopulacji :" DLA UTRZYMANIA NASIENIA PANUJ NAD MYŚLĄ , WSTRZYMAJ ODDECH".
Objaśniając sens pierwszej części tej rady "Tao seksu" ( przekład Iszihara i Lievi Louis Mildman "Mistyczny seks" - str. 97-98 Sofia -Kijów 1996) powiada się : Żółty imperator powiedział " chcę usłyszeć jaki będzie rezultat jeśli będziesz podejmować dzieło [zajmować się kochaniem] lecz nie tracić ( nasienia)?".
Prosta kobieta odpowiada, jeśli będziesz podejmował wysiłki a nie tracił nasienia to twoja siła życiowa i energia powiększy się . Jeśli znów będziesz się trudził lecz nie utracisz nasienia twoje uszy i oczy staną się bardziej czułe. Jeśli trzeci raz będziesz czynił wysiłki lecz nie utracisz nasienia opuszczą cię wszystkie choroby. Jeśli czwarty raz........... twoja talia i plecy wzmocnią się i napełnią siła. Jeśli i siódmy raz ........twoje ciało zacznie się świecić. Jeśli dziewiąty raz podejmiesz wysiłki bez utraty nasienia nie utracisz swojej długowieczności. Jeśli i dziesiąty raz.......będziesz mógł rozmawiać z Bogami.

wtorek, 7 września 2021

Koszuny (Koshuny) Finista - frag. książki - Spłodzenie pełnowartościowego potomstwa

To już na pewno dzieło Łukasza i moje - takim pseudonimem posługiwał się w necie. 

  Oto link z jakiego kopiuję tłumaczenie:

https://justpaste.it/eiobapl-kamasutra 


Kamasutra

Obowiązki męża wobec żony, oraz obowiązki żony wobec męża - tym jest Kamasutra.
 

LEKCJA "..."

"Odkrycie pamięci swojej krwi - pamięci genetycznej. Spłodzenie pełnowartościowego potomstwa."

 

 Ten tekst, to tylko takie małe zasygnalizowanie tematu, ponieważ każdy z tych punktów jest szczegółowo wyjaśniony i objaśniony w tej publikacji -  KOSHUNY FINISTA - niestety, jest to wydanie w języku rosyjskim - kolega (youtube-michalxl600) przetłumaczył tylko ten fragment jak do tej pory.

 Kamasutra to w skrócie sztuka opisująca obowiązki męża wobec żony, oraz obowiązki żony wobec męża. Mąż to energia Yang - siła, ekspansja, a Żona to energia Yin - delikatność, pasywność. Kiedy mąż i żona zaczynają tworzyć rodzinę, ich energie łączą się. Ich celem jest spłodzenie potomstwa, czyli wrodzenie w ten świat swoich przodków - inkarnowanie ich w ten materialny świat. Łono kobiety, to bram, przez którą wchodzą w ten świat nasi zmarli przodkowie.

 Mąż i Żona tworzą jeden organizm - jedność pod postacią rodziny. Aby ta "łódka", która nazywa się rodzina, nie rozbiła się na oceanie, pod nazwą życie, mąż i żona muszą nauczyć się wypełniać swoje obowiązki. Tylko wtedy, rodzina ma szansę przetrwać. Oczywistą sprawą jest, że wypełnienie wszystkich tych punktów, w dzisiejszych czasach jest prawie niemożliwością, lecz dążenie do ideału jest naszym celem, ponieważ, czy można dążyć do czegoś innego, jak nie do ideału?. Oczywiście można dążyć do bylejakości, ale to już indywidualna sprawa każdej istoty. Mamy przecież wolną wolę. Ja zachęcam jednak, skierować swoją uwagę na ideale i do niego właśnie dążyć...

 

 Kobiece powinności:

 Mądre Kobiety wiedzą jak zyskać szczęście rodzinne. Do tego by zostać dobrą matką, najpierw trzeba być dobrą Żoną, a jeszcze wcześniej dobrą Kobietą. W zapiskach Weddyjskich, na przykład w Kamasutrze, mówi się o tym, że prawdziwa kobieta powinna posiadać kunszt w 64 sztukach niezbędnych dla pełnowartościowego życia rodzinnego:


1. Wolę postępowania ( pomagania,podążania) za mężem
2. Umieć dostarczyć mężowi jak najwięcej przyjemności
3. Umieć odgadywać i uprzedzać życzenia męża
4. Umieć się znaleźć w każdej sytuacji
5 . Władać i kierować swoją seksualną siłą aby pomóc się wcielić w swoje dzieci uduchowionych przodków męża.
6. Umieć zachować czystość (być czystą, również w sensie higieny)
7. Znajomość miłosnych gier i pieszczot
8. Zwinność w pozycjach miłosnych
9. Umiejętność pięknego rozebrania się
10. Umiejętność zainteresowania sobą męża poprzez zachowanie i ubiór
11. Umiejętność zaprezentowania siebie
12. Umiejętność podniecenia męża
13.. Umieć dać wytchnienie i nie przeszkadzać śpiącemu mężowi
14. Znać sposoby aby usnąć po mężu.
15. Umieć spać w dowolnym położeniu
16. Znać sztukę rozmaitych masaży , umieć podtrzymywać długowieczność i zdrowie
17. Znachorskie leczenie: ziołolecznictwo, zamawianie , leczenie siłą życiową itp.
18. Wiedza na tematy życiowe (bytowe) i obrzędowe-znajomość narodowych obrzędów.
19. Znajomość podstaw czytania z gwiazd- dobrych i nie dobrych dni.
20. Umiejętność komunikowania się z żywiołami przyrody.
21. Umiejętność posługiwania się swoimi włosami (sztuka więzi z kosmosem),wiedza o stylach upięcia i uczesania i umiejętność ułożenia włosów.
22. Znajomość różnych charakterów
23. .Umiejętność przejawienia właściwego charakteru
24. Umiejętność wyrażenia i podporządkowania (władania) swoich uczuć.
25. Umiejętność koniecznej obrony swojej czci i godności.
26. Sztuka rozumowania , wyjaśniania prawidłowości i wyciągania wniosków.
27. Umieć wymownie wyrazić swoje myśli
28. Znajomość zabaw rozwijających myślowe umiejętności człowieka.
29. Prowadzenia gospodarskich obliczeń, znajomość miar wagi, objętości, gęstości
30. Znajomość systemu podatków
31. Umiejętność dogadywania się i prowadzenia działalności gospodarczej
32. Umiejętność wykazania swojej racji (słuszności)
33. Umiejętność rozpoznawania umiejętności i zdolności ludzi.
34. Umiejętność rozwikłania snów i wyjaśniania przyszłych zdarzeń.
35. Sztuka wytworzenia sobie w domu komfortu w każdej sytuacji.
36. Sztuka wykonania z gliny naczyń, przedmiotów gospodarstwa domowego i zabawek.
37. Sporządzenie tkanin i przędzy z rozmaitych materiałów, sporządzenie i ubarwienie odzieży, znajomość ukrytego znaczenia wzorów i charakteru wyrobu.
38. Sporządzenie barwników, barwienie tkanin, przędzy, odzieży, naczyń -znajomość podstaw znaczenia kolorów.
39. Znajomość właściwości kamieni i umiejętność posługiwania się nimi.
40. Sztuka kulinarna (kucharska) i przygotowania napojów.
41. Znajomość dziko żyjących roślin i używanie ich w życiu, posiłkach i leczeniu.
42. Wiedza jak uzyskać w ogrodzie dobry urodzaj , ochrona jego i jak sporządzać żywnościowe zapasy.
43. Wiedza o hodowli zwierząt.
44. Umiejętność zajmowania się i zabawy ze zwierzętami, ich nauka i wpojenie koniecznych przyzwyczajeń.
45. Sztuka rozpoznawania stanu człowieka po jego piśmie, sztuka pięknego i gramatycznego wyrażania się piśmiennie
46. Umiejętność przekazania z użyciem malarstwa i rysunku swój stan i postrzeganie otaczającego świata.
47. Wykonywanie girland, wianków i bukietów oraz i znajomość ich ukrytego znaczenia.
48. Znajomość, bajek, opowiadań i przekazów ,przysłów i powiedzeń oraz pieśni narodowych.
49. Przygotowanie kukiełek (lalek) do zabawy, obrzędów i duchowych sztuk Wedyjskich.
50. Układanie wierszy, pieśni i ich wykonawstwo.
51. Znajomość dobrze oddziałujących i nieprzyjaznych rytmów muzycznych, taktów i melodii i ich słuchanie (rozpoznanie ) na różnych instrumentach.
52. Umieć płynnie się poruszać i tańczyć do różnych melodii.
53. Sztuka w zabawach rozrywkowych-zręczność i umiejętność
54. Umiejętność podjęcia szybkiej decyzji
55. Umiejętność żonglowania rozmaitymi przedmiotami.
56. Sztuka okłamywania ( ruskie "ob-man" czyli to co "razem z umysłem", z prawdą - triki, machinacje, rozgrywki, zwinność rąk, przebiegłość).
57. Umiejętność odgadnięcia pomyślane cyfry, imiona , przedmioty,zwroty itp.
58. Znajomość zabaw opartych o zgadywanie ( zagadki, rebusy,szarady, itd )
59. Umiejętność wprowadzenia w błąd /"wyprowadzenia w pole" współzawodników /przeciwników.
60. Znajomość rozmaitych gier w wypadku sprzeczki/sporu.
61. Umiejętność płaczu.
62. Sztuka udobruchania rozgniewanego małżonka.
63. Sztuka władania zazdrością męża
64. Sumiennie wypełniać swoje obowiązki także w wypadku utraty męża.

  Wedy podają trzy główne punkty, dlaczego warto nauczyć się tych sztuk:

- stosując te zasady łatwiej zawojować serce swojego ukochanego.
- kobieta władająca tymi sztukami zdobywa poczytne miejsce w społeczeństwie.
- znajomość tej sztuki skutkuje jeszcze większemu oczarowaniu, przyjaźni i pociągowi do takiej ukochanej.

  Męskie powinności:

 Ogólnie - utrzymywać żonę, kupować stroje i ozdoby, ochraniać, uczyć, obdarowywać zaufaniem, miłością i słodkimi słowami. Nigdy jej nie denerwować. Mężczyzna potrafiący posiąść miłość cnotliwej kobiety osiągnął sukces w zrozumieniu wiary i włada wszelkimi cnotami.
Najcenniejsze co mężczyzna może dać kobiecie to jego siła, charakter swojego ducha i swojej krwi. Jeśli dla kobiety jej mąż jest pierwszym mężczyzną, który "rzucił" w nią swoje nasienie to - o ile odnosi się do niej jak do matki swoich przyszłych dzieci, a nie jak do obiektu pożądania/samozaspokojenia - może dać jej nie tylko energię swojego nasienia i siły niezbędnej dla zapłodnienia i donoszenia dziecka lecz może także odkryć, "odpieczętować" jej żeńską linię (mądrość babek i prababek). Mężczyzna przekazując żonie obraz swojego ducha - charakterystykę swojego "ja" i obraz swojej krwi - "jakości" swojej linii rodowej, bierze ją pod opiekę swojego rodu. Oddaje jej swoją żeńską linię rodową ("dolę") -powodując możliwość kochania męża i dzieci i uaktywnia jej własną rodową pamięć - intuicyjną zdolność korzystania z nazbieranego przez swoich i jego przodków z żeńskiej linii doświadczenia, a co za tym idzie stworzenie w rodzinie stosunków miłości i podtrzymania porządku i ładu w domu.

1. Umiejetność świadomego działania w zgodzie z przykazaniami Przodków , prawami swoich Bogów i prawami Praojca.
2. Dążenie do osiągnięcia sztuk : skromności, pokory, wyrzeczenia się przemocy, tolerancji, prostocie, nakierowanie się na wartościowego nauczyciela duchowego, czystości, stabilności, samodyscyplinie, wytrwałości, odwrócenie się (wyrzeczenie) od obiektów zaspokajania zmysłów, wyrzeczenie kłamliwego ego, świadomość tego, że narodziny, śmierć i starość oraz choroby są złe, pozbycie się przywiązań, niezależność od ujarzmienia poprzez żonę, dom, dzieci, domowym gospodarstwem i pracą, spokojem w obliczu tak przyjaznych jak i nieprzyjaznych zdarzeń, ciągłe i czyste poświęcenie/oddanie się swojemu Rodowi, oświecenie umysłu i zamiana spotkań towarzyskich oraz skupisk ludzkich na odosobnienie, samowystarczalność, przyłożenie nacisku dla osiągnięcia doskonałości, nieprzerwanego głębokiego poznania ducha, światła oraz Istoty/sedna "ja", mądremu poszukiwaniu doskonałego sedna.
3. Znajomość pism Wedyjskich.
4. Umiejętność przenoszenia swojej świadomości w ciała subtelne (w ciała Navi, Klubie, Kolobie i Divie ), czyli w astralne , eteryczne , umysłowe, świetliste ( różne szkoły mają tu różne nazwy dla naszych ciał subtelnych -czyli "rzadszych " od materialnego)
5. Znajomość kopnego prawa i umiejętność wykazania swojej racji.
6. Umiejętność kontroli swoich uczuć.
7. Sztuka władania siłą życiową i centrem "chara" ( kondensat energii- magazyn w okolicach pępka ).
8. Umiejętność uporządkowania swojej rodziny i społeczności wokół.
9. Umiejętność nauczania żony.
10. Sztuka podjęcia decyzji na miejscu/natychmiastowej decyzji.
11. Umiejętność kontaktu z żywiołami przyrody.
12. Umiejętność posługiwania się/korzystania ze swoich włosów i brody.
13. Znajomość narodowych obyczajów i wypełnianie obrzędów według zaleceń przodków.
14. Znajomość podstaw czytania z gwiazd- rozpoznania dni przychylnych i nieprzychylnych.
15. Umiejętność zachowania higieny osobistej.
16. Znać sztukę rozmaitych masaży , umieć podtrzymywać długowieczność i zdrowie
17. Znachorskie leczenie: ziołolecznictwo, zamawianie , leczenie siłą życiową itp.
18. Posiadanie czci i godności, umiejętność obrony siebie, swojej rodziny, Rodu, Narodu i Ojczyzny.
19. Znajomość rozmaitych typów wojennych sztuk.
20. Doskonałość w sztuce "gier na arenie" ( rywalizacji ,pojedynkach), wojennej strategii i taktyki.
21. Doświadczenie we władaniu różnymi rodzajami broni, zwinność i umiejętność i biegłość.
22. Umiejętność płynnego/zgrabnego poruszania się i wykonywanie w tańcu przykładów walki wręcz.
23. Umiejętność wykonania rozmaitych rodzajów broni, sprzętów i narzędzi.
24. Umiejętność projektowania i budowy- znanie symboliki siedziby (mieszkania).
25. Sztuka rozumowania , wyjaśniania prawidłowości i wyciągania wniosków.
26. Umiejętność znalezienia się w każdej sytuacji.
27. Umieć wymownie wyrazić swoje myśli
28. Znajomość różnych charakterów
29. Znajomość zabaw rozwijających myślowe umiejętności człowieka.
30. Znajomość rozmaitych gier w wypadku sprzeczki/sporu.
31. Sztuka przebiegłego myślenia i okłamywania ( ruskie "ob-man" czyli to co "razem z umysłem", z prawdą - triki, machinacje, rozgrywki, zwinność rąk, przebiegłość).
32. Umiejętność wprowadzenia w błąd /"wyprowadzenia w pole" współzawodników /przeciwników.
33. Umiejętność odgadnięcia pomyślane cyfry, imiona , przedmioty,zwroty itp.
34. Znajomość zabaw opartych o zgadywanie ( zagadki, rebusy,szarady, itd )
35. Prowadzenia gospodarskich obliczeń, znajomość miar wagi, objętości, gęstości.
36. Znanie systemu podatków.
37. Umiejętność dogadywania się i prowadzenia działalności gospodarczej
38. Umiejętność rozpoznania talentów, umiejętności , stanów i zamiarów człowieka po jego podejściu, sposobie poruszania, gestach, mimice i pozie.
39. Sztuka rozpoznawania stanu człowieka po jego piśmie, sztuka pięknego i gramatycznego wyrażania się piśmiennie.
40. Umiejętność przekazania z użyciem malarstwa , rysunku, rzeźby , grawerowania, tłoczenia, kucia ,odlewu , rzeźby w kamieniu i drzewie swój stan i postrzeganie otaczającego świata.
41. Znanie własności kamieni i umiejętność użycia ich.
42. Umiejętność wyjaśniania snów i rozpoznawania przyszłości.
43. Wykonywanie girland, wianków i bukietów oraz i znajomość ich ukrytego znaczenia.
44. Umiejętność wykonania z gliny materiałów budowlanych, naczyń, przedmiotów gospodarstwa domowego i zabawek.
45. Sporządzenie tkanin i przędzy z rozmaitych materiałów, sporządzenie i ubarwienie odzieży, znajomość ukrytego znaczenia wzorów i charakteru wyrobu.
46. Sporządzenie barwników, barwienie tkanin, przędzy, odzieży, naczyń
47. Sztuka kulinarna (kucharska) i przygotowania napojów.
48. Znajomość dziko żyjących roślin i używanie ich w życiu, posiłkach
49. Wiedza jak uzyskać w ogrodzie dobry urodzaj , ochrona jego i jak sporządzać żywnościowe zapasy.
50. Wiedza o hodowli zwierząt.
51. Umiejętność zajmowania się i zabawy ze zwierzętami, ich nauka i wpojenie koniecznych przyzwyczajeń.
52. Znajomość, bajek, opowiadań i przekazów ,przysłów i powiedzeń oraz pieśni narodowych.
53. Układanie wierszy, pieśni i ich wykonawstwo.
54. Znajomość dobrze oddziałujących i nieprzyjaznych rytmów muzycznych, taktów i melodii i ich słuchanie (rozpoznanie ) na różnych instrumentach.
55. Umiejętność żonglowania rozmaitymi przedmiotami.
56. Władanie i kierowanie swoją seksualną siłą.
57. Umiejętność rozkręcenia (rozbudzenia) z małżonką wiru energii seksualnej dostatecznej siły aby spłodzić arystokratę ("aristokrata" - Arii w stokroć ), bojara ( "bojarin"- bo -Jarin [polskie "Jary") - światły, oświecony, mądry, silny , mężny ).
58. Władanie siłą seksualną i jej zjednoczenie z energią żony w rozmaitych pozach miłosnych.
59. Znajomość sztuki miłosnych pieszczot i zabaw.
60. Umiejętność zadowolenia (zaspokojenia) małżonki i dostarczenia jej jak najwięcej rozkoszy.
61. Znajomość ukrytego znaczenia kobiecych strojów i ozdób , umiejętność wręczania ich swojej żonie.
62. Umiejętność nie zasmucania/martwienia żony.
63. Znajomość pieszczotliwych słów i umiejętność posługiwania się nimi.
64. Sumiennie wypełniać w/wymienione obowiązki wobec żony.

Ale główną powinnością mężczyzny jest wypełnienie swojego najważniejszego zadania - szczegółowo pisanego w zapisach Weddyjskich, w osiągnięciu (dotarciu do) Królestwa Niebieskiego. Dokładnie dlatego wszyscy święci zalecali : "osiągnij doskonałość sam, a wokół ciebie doświadczą go tysiące". Człowiek osiągający doskonałość pomoże swojemu Rodowi - swoim krewnym siedem pokoleń w przód i wstecz.


 "U mądrego męża żona zadbana - u głupiego zawsze spracowana"

Koszuny Finista - Zdrowo Myślenie

Tekst poniższy najprawdopodobniej tłumaczył Łukasz, dawno temu wiele mi pomagał ale potem gdzieś przepadł i do dziś nie wiem co porabia. Na moim pierwszym kanale Youtube jest przekierowanie na stronę "artykuły Łukasza".

 A to jest strona jaką znalazłem dziś gdy zaczęliśmy szukać linków do książki.

Jako, że jest to w dużej mierze moje tłumaczenie spisane z filmów pozwalam sobie skopiować jeszcze raz na mój blog (zresztą Trehlebov rozpowszechnia wiedzę "pro publico bono" i nie zabiega o prawa autorskie. Wiedza ma służyć ludziom a handlowanie wiedzą jest według Wed przestępstwem).

Tutaj natomiast jest czynny jeszcze link do strony z oryginałem:

https://drive.google.com/file/d/0B11qxal8abWQX0JrYVBlLUJaTkU/view?resourcekey=0-FHHL4S9w2oDaLotipHSLoA

Myśl Zdrowo!

Aby nie nabić sobie guzów na głowie warto trochę wcześniej pomyśleć. Nie lecieć od razu, kiedy coś sobie wymyślimy i to robić, ponieważ wtedy nie jesteśmy przygotowani na konsekwencje swojego działania, czyli tutaj działa prawo karmy: "Przyczyna i Skutek". Ja jako "Przyczyna" działam, powoduję w ten sposób pewne "Skutki" mojego działania. Kiedy wiem jakie są skutki, wtedy jestem Odpowiedzialny - ponieważ - "Wiem Co Tworzę" - Jestem Twórcą i znam Skutki. To jest Mądrość - kiedy Ja jako źródło przyczyny mogę przewidzieć końcowy skutek, wtedy wiem do czego moje działanie prowadzi, na przykład: "Kiedy pójdę do lasu i zetnę kilkanaście drzew, przygotuję opał na zimę, wtedy w domu będzie ciepło, wtedy będę mógł się ogrzać wracając z pracy, wtedy moja rodzina będzie mogła spędzić wolny czas w cieple i spokoju itd. - tych skutków jest jeszcze cała masa". "Kiedy nie przygotuję opału na zimę, wtedy w domu będzie zimno, co niesie ze sobą inne skutki". Przyczyna i Skutek.

Kiedy ja NIE myślę prawidłowo - zdrowo, wtedy "nabijam sobie guzy na baniaku - czerepie" - innymi słowy tracę energię na kręcenie się w koło i popełniam te same błędy – staję na te same grabie. Ewolucja się zatrzymuje. Kiedy myślę prawidłowo, wtedy mając jakiś problem idę do zdrowo myślącego człowieka, takiego który posługuje się „prawdziwą wiedzą” (21 punktów co okazuje się być wiedzą, znajdują się one w dalszej części tekstu) – taki koleś po prostu posługuje się tymi sztukami – i rzeczywiście, kiedy on potrafi mi wytłumaczyć i „skazać” – rozłożyć na czynniki pierwsze mój problem, czyli konkretnie powiedzieć, że jak pójdę tą drogą to spotkam takie przeszkody, jak pójdę drugą drogą to spotkam takie przeszkody. On powinien konkretnie wytłumaczyć, ponieważ powinien mieć Realne Doświadczenia na temat na który się wypowiada – „On Powinien Przejść Tę Drogę o Której Mówi – Powinien Mieć Doświadczenie Zdobyte z „Podróży” tą Drogą”. Jak już dowiedziałem się co miał do powiedzenia Kompetentny Człowiek, wtedy szukam w Wedach Doświadczenia Przodków. To bardzo Ważna Kwestia. Ostatni Punkt, to Własne Doświadczenie. Sam muszę się przekonać, ponieważ możliwe jest, że Wszyscy Robią Mnie w „Balona”.

ZdrowoMyślenie składa się z Trzech Fundamentów:

1. Doświadczenia Kompetentnego Człowieka.
2. Doświadczenia Przodków.
3. Doświadczenia Osobistego.


… ponieważ Te Trzy Doświadczenia powinny odnosić się do Jednego Zjawiska. Kiedy trzy doświadczenia potwierdzają na przykład, że „ogień nie jest do zabawy” – wtedy tak rzeczywiście jest i prawdopodobieństwo wystąpienia błędu jest zminimalizowane, zwłaszcza, że Nasi Przodkowie „potrafili” znacznie więcej niż my teraz – Ich Percepcja Pracowała Na Maksa i Oni Rzeczywiście Wiedzieli „Co i Jak” działa w tej rzeczywistości – dlatego też tworzyli „Kulturę Wedyjską”, czyli Kulturę opartą na Wiedzy. Doświadczenie Osoby Kompetentnej i Doświadczenie Przodków pozwala również na Wcześniejsze Przygotowanie się do Lekcji Jaką Mamy Otrzymać – tak, żeby sobie niepotrzebnie NIE ponabijać guzów na Gaławie – Po Co Komu rozpieprzony łeb? A poza tym takie przywalenie sobie głową o pustak to bardzo boli i jeszcze na dodatek farba czasem poleci, a potem guz zostaje na bardzo długo, czasem na całe życie.

"Istnieje tylko jedno dobro - WIEDZA, oraz tylko jedno zło- IGNOROWANIEWIEDZY".
- Sokrates

Tak i istnieje Zarozumialstwo i Zdrowo Myślenie. Kto będzie wymyślał sobie swoje koncepcje NIE poparte trzema fundamentami: realnym doświadczeniem osoby kompetentnej, realnym doświadczeniem przodków oraz własnych realnym doświadczeniem, będzie kręcił się jak przysłowiowe „góno w przeręblu” i będzie popełniał wciąż te same błędy, co skutkuje zatrzymaniem ewolucji i doskonalenia swojego własnego JA.

Intuicja to coś o wiele silniejszego od rozumu i w tym właśnie przypadku, trzeba:
- „Wyrzec się kłamliwego ego.

Z własnego doświadczenia wiem, że to nie jest łatwe, ale jest możliwe. Trzeba „dogadać się” samemu z sobą, że jak nie będziemy kierować się w życiu intuicją, to już dalej się nie rozwiniemy i zostaniemy na tym samym poziomie ewolucyjnym. Jedynym wyjściem z tego marazmu jest „odrzucenie ego” i podążenie za intuicją. Tylko Ona Wie gdzie Iść – przez ten cały „burdel”, który dziś jest na tym świecie. Istnieją oczywiście inne sposoby poza intuicją jak: jasnosłyszenie, jasnowidzenie itp. itd. ale to dopiero przyszłość. Teraz trzeba kierować się nie rozumem, a Intuicją.

Dziedzictwo Przodków czeka – wystarczy Zdrowo Myśleć.

 …

Uwaga!

Powtórzę, ponieważ to bardzo ważna kwestia...


- Mam pytanie.

- Jak odróżnić przekonywującego, doświadczonego samozwańca od...

- doświadczonego, wiedzącego człowieka ?

- Istnieją bardzo przekonywujący ludzie, tak jakby wierzący w swoją... słuszność działania.(?)

- Takich co zakazują, jest dużo - są przekonani, że tylko oni mają słuszność.(?)

- Po pierwsze: Czy on przejawia zdrowo myślenie ?.

- Oni jednoznacznie bazują na zarozumialstwie.

- Dlatego mówię - Jeśli my dzisiaj nauczymy się odróżniać zarozumialstwo od zdrowo myślenia, od razu pojmiemy, czy to zdrowo myślący człowiek, czy też trzyma się swojego punktu widzenia.

- Ci co zakazują (chodzenia innymi drogami), trzymają się swojego punktu widzenia.

- Oni nie przejawiają zdrowo myślenia.

- Jedno z bardzo wyraźnych kryteriów to...

- Wedy rozróżniają Doinformowanie od Wiedzy.

- Istnieje informacja, którą otrzymujemy...

- I istnieje wiedza.

- W Wedach wylicza się 21 punktów - co okazuje się być wiedzą.

- Pierwszy punkt: skromność...

- 1.Skromność 2. Pokora 3.Wyrzeczenie się przemocy 4.Tolerancja 5.Prostota 6.Nakierowanie się na wartościowego nauczyciela duchowego 7.Czystość 8.Stabilność 9.Samodyscyplina 10.Wytrwałość 11.Odwrócenie się (wyrzeczenie) od obiektów zaspokajania zmysłów 12.Wyrzeczenie się kłamliwego ego 13.Świadomość tego, że narodziny, śmierć i starość oraz choroby są złe 14.Pozbycie się przywiązań 15.Niezależność od ujarzmienia poprzez żonę, dom, dzieci, domowe gospodarstwo i pracę 16. Spokój w obliczu tak przyjaznych jak i nieprzyjaznych zdarzeń 17.Ciągłe i czyste poświęcenie/oddanie się swojemu Rodowi 18.Oświecenie umysłu i zamiana spotkań towarzyskich oraz skupisk ludzkich na odosobnienie 19.Samowystarczalność 20.Przyłożenie nacisku dla osiągnięcia doskonałości, nieprzerwanego głębokiego poznania ducha , światła oraz Istoty/sedna "ja" 21.Mądremu poszukiwaniu doskonałego sedna.


- I mówią: Wszystko to jest wiedzą.


- A wszystko inne jest niewiedzą.

- Jeśli człowiek, tymi cechami nie włada...

- To po prostu trzyma się on swojego punktu widzenia, bazuje na zarozumialstwie.

- A zdrowo myślący człowiek, będzie władał tymi cechami .

- To jedno z kryteriów.

- Tutaj się nie pomylicie.

- Dowolny zdrowo myślący człowiek, trzyma pod kontrolą chęć gadulstwa.

- Trzyma pod kontrolą język, żołądek i genitalia - okazuje się kompetentnym człowiekiem.

- Tylko ten, który to kontroluje.

- To zawiera się w tych 21 punktach dot. wiedzy.


Tutaj bardzo ważne jest, aby kontrolować swój gniew, wyciągać prawidłowe wnioski, kontrolować swój język, żołądek i genitalia.

Kontrolować język, czyli nie "paplać" bez sensu, lecz zastanowić się nad tym co chcemy powiedzieć.
Kontrolować żołądek, czyli nie wcinać pożywienia niewiedzy - takiego jedzenia, które obniża nasze wibracje, naszą świadomość - To pożywienie konserwowane, przetłuszczone, poddane obróbce termicznej i zjedzone po upływie trzech godzin, narkotyki, wszystkie produkty intoksykacji, itd. - jak również mięso, ryby i jajka. Jeżeli jesteśmy odpowiedzialni za swoje Żiwatmy(za swoją drużynę) wtedy nie będziemy jeść takiego pożywienia, ponieważ ono powoduje cierpienie naszego organizmu.
Kontrolować genitalia, to chyba jasne - nie podniecać się z byle jakiego powodu, lecz zachować siły i energię dla tej jedynej, wybranej

- "Życie to nauka... szkoła i lekcje".
 

Zdrowo Myślący człowiek powinien dążyć do osiągnięcia sztuk - zawarte są one w drugim punkcie Męskich Powinności Kamasutry(http://www.eioba.pl/a/3v0x/kamasutra):

 

1.- Skromności,

2.- Pokory,

3.- Wyrzeczenia się przemocy,

4.- Tolerancji,

5.- Prostocie,

6.- Nakierowanie się na wartościowego nauczyciela duchowego,

7.- Czystości,

8.- Stabilności,

9.- Samodyscyplinie,

10.- Wytrwałości,

11.- Odwrócenie się (wyrzeczenie) od obiektów zaspokajania zmysłów,

12.- Wyrzeczenie kłamliwego ego,

13.- Świadomość tego, że narodziny, śmierć i starość oraz choroby są złe,

14.- Pozbycie się przywiązań,

15.- Niezależność od ujarzmienia poprzez żonę, dom, dzieci, domowe gospodarstwo i pracę,

16.- Spokojem w obliczu tak przyjaznych jak i nieprzyjaznych zdarzeń,

17.- Ciągłe i czyste poświęcenie/oddanie się swojemu Rodowi,

18.- Oświecenie umysłu i zamiana spotkań towarzyskich oraz skupisk ludzkich na odosobnienie,

19.- Samowystarczalność,

20.- Przyłożenie nacisku dla osiągnięcia doskonałości, nieprzerwanego głębokiego poznania Ducha, Światła oraz Istoty "Ja",

21.- Mądremu poszukiwaniu doskonałego sedna.

 

Skromność – Oznacza to, że człowiek nie powinien dążyć do tego, aby go czczono; nawet w tym przypadku, jeżeli on osiągnął wysoki poziom duchowy, a ściślej dokładnie w skutek tego osiągnięcia, jego samoocena zawsze powinna być obiektywnie powściągliwa. Dla wielu ludzi próżność przejawia się jako przeszkoda nie do przezwyciężenia na drodze duchowego wzrostu, prowadząca nawet czasem do rozbicia rodziny, poprzez własne wygórowane aspiracje.

Wyrzeczenie się przemocy – Oznacza to, że dowolny człowiek w jakichś okolicznościach nie powinien być przyczyną cierpienia innych istot. Tutaj również można uwzględnić niedopuszczenie ukrycia wiedzy prowadzącej do uwolnienia od cierpienia.

Tolerancja – Oznacza to, że człowiek powinien przeciwstawić się wymaganiom swoich uczuć, wytrwale przejść wszystkie zewnętrzne lęki i doświadczenia spowodowane niepożądanymi naturalnymi zjawiskami i wrogo usposobionymi istotami.

Prostota – Oznacza to, że uświadamiając sobie prawo związku przyczynowo-skutkowego, Prawo Karmy, człowiek staje się na tyle szczerym, że nie ukrywa prawdy, jaka by ona nie była, nawet przed swoimi przeciwnikami. 

Nakierowanie się na wartościowego nauczyciela duchowego - - Jakimi jakościami powinien władać duchowy nauczyciel? Nasi przodkowie mówili, że duchowym nauczycielem może zostać tylko ten, kto włada prawdziwą wiedzą. On może przekazać tę wiedzę innemu człowiekowi. To związane jest z tym, że jeśli w kimś "pali się już ogień"- on realizuje plany, a u kogoś innego są tylko suche drewna, to on nie może rozpalić tego ogniska, dopóki nie weźmie od kogoś tego ognia. Zadanie duchowego nauczyciela polega na tym, żeby przekazać ogień temu, kto może już rozpalić to suche drewno. Wedy mówią, że dowolny Zdrowo Myślący człowiek, który potrafi zachować równowagę wyciąganych wniosków (?), kontroluje swoje pragnienie gadulstwa, kontroluje wybuchy gniewu, kontroluje swój język, żołądek i genitalia ma prawo uczyć ludzi całego świata. Konieczne jest posiadanie określonych jakości, gdyż tylko władając tymi jakościami, możliwe jest przekazanie tych moralno-etycznych jakości, którymi sam władasz. Jeśli człowiek nie włada tymi moralno-etycznymi jakościami, to czego on może nauczyć? – on może tylko przekazać określoną informację o jakichkolwiek sprawach, lecz rozwinąć te jakości w innych ludziach on po prostu nie będzie wstanie. Ważne jest również, żeby on nie tylko władał tymi określonymi jakościami, ale on również powinien rozpoznawać naturę przynależną uczniowi. Dlatego koniecznie trzeba dowiedzieć się: - A kto u tego nauczyciela był nauczycielem? - A u tamtego nauczyciela, kto był duchowym nauczycielem? I jeśli ta uczniowska przynależność dochodzi do jakiegokolwiek Boga, to poprzez tego nauczyciela my dążymy do tego Boga. Jeśli ten nauczyciel okazuje się przedstawicielem Wszechmogącego, to tylko dzięki jego naukom, my możemy dosięgnąć rezultatu Wszechmogącego. Dlatego istnieje dużo rozmaitych nauczycieli, którzy okazują się przedstawicielami jakichkolwiek półbogów, bądź Bogów Świata Sławi, którzy mają przydzielony Świat, bądź Lokę - w której on jest gospodarzem i jest zainteresowany tym, żebyśmy byli jego wyznawcami. I tak nauczyciele, którzy okazują się pośrednikami jego woli, mogą tylko doprowadzić do tego półboga. Dlatego Wedy mówią, że: Istnieją liście na drzewie Roda, każdy liść to przydzielona loka, którą kieruje określone Bóstwo. Jeśli my zaczynamy zajmować się wstąpieniem na drogę prowadzącą do jakiegoś listka, to my w rezultacie karmimy ten liść, podlewamy go. A Wedy mówią, że nie należy podlewać liścia na drzewie, dlatego, że jeśli będziemy podlewać oddzielny liść, to drugi powie: - A dlaczego ty mnie nie polewasz? - Polewaj i mnie. Tak człowiek może wpaść między młot, a kowadło, czyli między interesy rozlicznych Bogów, są i oczywiście drogi, które prowadzą do Demonów. Dlatego nasi przodkowie mówili: "Nie podlewajcie liści na drzewie, a podlewajcie korzeń drzewa, gdyż tylko podlewając korzeń drzewa można zadowolić wszystkie liście". Wszyscy półbogowie tzn. świata Sławi, działają dowolnie i dlatego trzeba wiedzieć jakie jest źródło pochodzenia wiedzy i kto stoi za konkretnym nauczycielem - do czego on przywołuje. Czy podlewać liście na drzewie, czyli być pośrednikiem jakiejś religii, sekty. Czy też stać się zdrowo myślącym człowiekiem i podlewać korzeń drzewa - tj. służyć Całemu Rodu, Całemu Stworzeniu.

- Czym są "białe bractwa" i książki Antarowej? Zrozumcie, że istnieje mnóstwo różnych Bogów w Kosmosie. Mnóstwo różnych istot, w tym Demonicznych, które są zainteresowane tym, żebyśmy stali się wyznawcami ich idei. Nie swojego Rodu, ale ich idei. Są piękni Bogowie, bardzo dobrzy, kochający, miłosierni... - No po prostu mnogość jest tych przeróżnych istot i wszystkie te istoty są zainteresowane tym, żebyśmy trudzili się na nich, tj. stali się wyznawcami ich idei. Oni wszyscy mają egoistyczne, samolubne cele. Tj. jakimkolwiek społeczeństwom, którym oni je narzucają - popatrzcie po całym świecie. Oni stosują rozmaite "marmuszki" - "przynęty" - wiecie czym to jest? -Tak. I w ten sposób "łowią", na przykład rozmaitymi ideami, pięknymi, dobrymi, żebyśmy tylko się złapali. Jeśli was złapią, to od razu podłączają was pod ich egregor.(Egregor - http://davidicke.pl/forum/post147979.html#p147979) I po śmierci wy będziecie żyć z nimi, w towarzystwie różnych istot, które na nich pracują. Zrozumcie, że z wyjątkiem waszego Rodu - wszyscy odnoszą się do was w egoistyczny, samolubny sposób dla swoich celów... - Dowolna organizacja, która mówi, żebyście służyli pod tą hierarchią, bądź tamtą, to wszystko kajdany dla was. Nie ważne jakie by one piękne nie były... - Zrozumcie, że z wyjątkiem waszego Rodu - wszyscy chcą was wykorzystać - nie mówcie, że to jest nie zrozumiałe? - Wszyscy rozumieją. Jeśli człowiek mówi o Rodzie, tzn. że to "nasz człowiek", lecz jeśli on mówi o jakiejś tam hierarchii tzn. że on "nie nasz". Pytanie: Jak przejawia się Rod człowieka, jak dziś odczuć więź z nimi?- Jest Ród - ojciec, mama, dziadkowie, pradziadkowie, praprzodkowie. Więź z nimi jest odczuwalna, również w świecie Jawnym. Jeśli nawet nasi przodkowie umarli i trafili do świata Nawi, Sławi, bądź Prawi, można odczuwać z nimi więź, tylko trzeba się tego nauczyć. Oni nigdzie nie zniknęli - nawet nie myślcie, że nasi przodkowie nam z tych światów nie pomagają? - Pomagają, Kontrolują nasze "dojrzewanie" - wszystko jest kontrolowane Przez Nasz Rod. Jesteśmy Jego Nierozłączną Częścią. My możemy sprzedać interesy swojego Rodu i uciec, droga wolna, nikt nas na siłę nie będzie trzymał. Lecz Nasi Przodkowie w miłości w pełni nam pomagają - miłość i pomocna dłoń są wyciągnięte od Naszego Rodu. Również inne egregory mogą wam pomagać, ale będziecie im dłużni za pomoc. - Jak można się z Nimi połączyć?- Wypełniając ich przykazania, które nam zostawili. Innej drogi nie ma.

Świadomość tego, że narodziny, śmierć i starość oraz choroby są złe, jak to rozumieć: - "Dlaczego narodziny są złe i czym jest dobro i zło?". - „Można tworzyć dobro i przynosić wszystkim korzyści, a można tworzyć zło i przynosić wszystkim szkody – są to pojęcia względne. Zło to jest to Co Zie-lo (z ros.) - to jest nadmiar, czego jest za wiele, kiedy skaża ewolucyjny rozwój człowieka. My nie powinniśmy przedłużać „swoich lekcji” w tym życiu. Powinniśmy zdać „życiowe egzaminy” i opuścić ten świat. Lecz jeżeli się przywiązujemy do tego świata, czyli urodziliśmy się i nam jest tutaj w nim bardzo dobrze, bawimy się tutaj i nie chcemy „ukończyć szkoły”, tylko chcemy w „jednej klasie” zostać na drugi rok, trzeci i tak powtarzać jedną klasę kilka lat - uczyć się w niej i uczyć wciąż tego samego – to jest „zło”. A trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że My przyszliśmy „Tutaj” nie po to, żeby zatrzymywać się długo w tej samej „klasie”, ale po to, żeby dosięgnąć doskonałości z pomocą tego świata tzn. dosięgnąć przydzielonego poziomu ewolucyjnego rozwoju i podążyć  do kolejnej „klasy” tzn. do innych światów, w których zdobędziemy kolejne doświadczenia, w których będą „inne przedmioty” – wtedy ewolucja będzie postępować. Ten, kto przywiąże się do tego świata i nie chce go opuścić tzn. nie chce „zdać egzaminów” i nie chce przechodzić do kolejnych klas  - to właśnie jest „zło” – zbyt wiele – Uświadomić trzeba sobie, że nie należy przywiązywać się do tego świata, wskazane jest doskonalić się dalej w innych światach, innych klasach”.

A tutaj coś na tematEwolucji.


- Tzn. bez doświadczenia Przodków, nie mamy się na czym oprzeć, aby podnieść się wyżej.
- Będziemy popełniać te same błędy.
- Tylko opierając się na fundamencie, tj. na doświadczeniu Przodków możemy podnieść się wyżej.
- Innych szans nie ma.
- Jeśli się niżej opuścimy, przyjdzie nam przechodzić te same stopnie co nasi Przodkowie.
- Pójdziemy dalej ?
- A możemy oprzeć się na doświadczeniu Przodków i wtedy pójdziemy dalej.
- Zrozumiałe ?.
- Drugi Filar Poznania Świata to Zdanie Naszych Przodków w Danej Kwestii, co nasi Przodkowie mówili - Tak, czy nie tak.
- Jak mamy postępować...
- Prawidłowo, czy nie prawidłowo.
- Zrozumiałe ? - To drugi filar poznania świata,
- Trzeci Filar Poznania Świata jak pisze się w Wedach, to - Osobiste Doświadczenie.
- Jak mówią - Póki nie dotknę, nie uwierzę.
- Trzeba samemu się przekonać - tak, czy nie tak.
- A może mnie okłamują?
- Trzeba nie dowierzać nikomu do końca. Nawet Bogom, Przodkom nie dowierzać...
- Póki sami się nie przekonacie.
- Nasi Przodkowie Tak Przykazywali .

- Inaczej będziemy fanatykami, to ślepa wiara.

- Jeśli sami nie sprawdzimy w praktyce - A może nas okłamują ?
- A może zwodzą nas ?

- A kiedy sami to sprawdzimy...
- To wtedy już dokładnie będziemy wiedzieć, że tak to jest.

- Dlatego Wedy mówią, że Zdrowo Myślenie polega na tym, żeby te Trzy Kryteria Poznania Świata Sprowadzić do Wspólnego Mianownika.

- Jeśli te trzy kryteria mówią - tak ...
- Można nie wątpić, na pewno będzie tak.
- Jeśli wszystkie trzy kryteria mówią - nie, to nie tak ...
- To na pewno nie będzie to tak.
- A jeśli choć jedno z tych kryteriów przeczy dwóm pozostałym...
- Trzeba wątpić.
- Trzeba sprowadzić wszystkie te trzy kryteria do wspólnego mianownika.

- Wedy mówią, że jeśli człowiek w dobrej wierze...
- Sprowadza te trzy kryteria poznania świata do wspólnego mianownika...
- Gwarantuje mu to, że on nigdy w niczym się nie pomyli...

- Nie będzie - błędu (grzechu).
- Nikt, nigdy nie zdoła go Okłamać.
- Kłamstwo nie będzie na niego działało, nie uda się go zwieść.
- To bardzo proste: 1. Zdanie Kompetentnego Człowieka, 2. Zdanie Przodków, i 3. Sam Sprawdź.
- Kto go może oszukać ?
- Kto może takiego człowieka zwieść ?
- To nazywa się Zdrowo Myśleniem.

- Dostrzegacie różnice między zarozumialstwem - prymitywnym...
- Według, którego większość ludzi żyje.
- Kierują się zarozumialstwem. - Oni błądzą na lewo, na prawo i chłepczą cierpienie pełnym programem.
- Jeśli ludzie rozumieliby korzyści, wygodę zdrowo myślenia...
- To nie dopuszczali by do błędów .

- Ewolucja szła by pełną parą i dostawaliby mniejsze cierpienie.
- Zrozumiałe. Widzicie jak ważne jest posługiwanie się Zdrowo myśleniem !.

Tylko opierając się na doświadczeniu Przodków możemy "wspiąć się na drabinie ewolucyjnej coraz wyżej". Nie zapominajmy, że My kiedyś też będziemy Przodkami, dla swoich Potomków i oni również będą korzystali z naszego doświadczenia, więc o żadnym "cofaniu się" nie ma tutaj mowy. Należy przejawiać zdrowo myślenie.

ZdrowoMyślenie

- Zrozumcie na ile Zdrowo Myślenie jest ważne.

- To jedyna broń z pomocą której możemy wygrać.

- Główna Broń.

- Pomyślcie na ile to ważne.

- To cement, który nas łączy na fundamencie Naszych Przodków.

- To cement, który wszystkie organizacje polityczne...

- … religijne łączy w jeden monolit.

- Tylko wtedy u Nas odrodzi się Wielka Dzierżawa (http://www.eioba.pl/a/3w3v/wielka-dzierzawa).

 

Zdrowo Myślący człowiek powinien: 

Po Pierwsze.

Kontrolować Gniew. Gniew to bardzo negatywna emocja, która niekontrolowana powoduje zniszczenie: - Co to takiego jest Przyczynowa Materia?

Jajo-OR (Nasienie Diabła)


- Wedy mówią, że kiedy tworzy się ten materialny świat - nowy wszechświat, tworzą się nowe realności.
- W których to główne żywatmy tworzą metagalaktyki, galaktyki, tworzą słoneczne systemy, tworzą planety, organizują życie.
- Aby się tym wszystkim posługiwać, trzeba posiadać jakieś doświadczenie.
- I właśnie to doświadczenie zbierają żywatmy.
- Kiedy pojawi się wszechświat, to żywatmy - indywidualne samo promieniujące cząsteczki pierwotnego światła, one jakby formują ten świat i gromadzą indywidualne doświadczenie.
- I kiedy zaczyna się kurczenie tego wszechświata, tj. unicestwienie, one całe to doświadczenie składają w jeden kocioł, bagaż.
- W Wedach porównuje się żywatmy do pszczół, które to lecą na łąkę, zbierają nektar i potem składają to do jednego kotła, tak tworzą miód.
- Ten miód, nektar bądź doświadczenie tych żywatm nazywa się "przyczynową materią".
- To jest doświadczenie wszystkich przejawów i skurczenia się wszechświatów.
- Inaczej się to nazywa Inglia - przyczynowa materia.
- In - to pojęcie gliny, lub prochu, to z czego składa się Pierwotny Świat.

- Kiedy zaczyna tworzyć się Nowy Wszechświat, każda żywatma przenikając do tego świata, tak jakby przyobleka się w obłoczek przyczynowej materii, w którym zawiera się całe doświadczenie, które znajduje się w tym przyczynowym oceanie lub przyczynowej materii, ponieważ kropelkę można porównać pod względem jej jakości i składowi(np. chemicznemu) z całym oceanem.
- Każda żywatma posiada swoją "kroplę" i ta kropelka daje możliwość posługiwania się doświadczeniem wszystkich żywatm.
- Wykorzystując to doświadczenie, tworzy się nowy materialny świat.
- Ta przyczynowa materia "niesie" w sobie także doświadczenie zniszczenia, dlatego niektórzy mistycy nazywają to „jajo-or”, lub „nasieniem diabła”, które jest w każdej istocie.

- Ona daje jeszcze możliwość dowiedzenia się, czym jest tak negatywne, jak i pozytywne doświadczenie.
- To negatywne doświadczenie zaczyna się pojawiać, kiedy żywatma zaczyna się doskonalić - żywatma nie dostaje większego doświadczenia, niż jest w stanie wytrzymać.

- Dlatego na określonym poziomie ewolucji, to "jajo-or" coraz bardziej zaczyna wpływać na świadomość żywatmy.
- Jest takie przysłowie: "Droga doskonałości, to droga walki poety i kata w swoim wnętrzu".

- W każdym z nas, prędzej czy później, pojawia się energia zniszczenia, ponieważ zniszczyć można tylko to, co istnieje w tym świecie.
- Jeśli popatrzeć z punktu widzenia morale, to jest bardzo źle, od słowa mor - śmierć, ludziom stojącym na tym poziomie ewolucyjnego rozwoju jeszcze nie jest dane tego zrozumieć.

- Kiedy żywatma coraz bardziej się rozwija, człowiek wchodzi na dużo wyższe poziomy poznania, to on zaczyna żyć według praw Światłych - od słowa Ra - Światło, wtedy on zyskuje większe możliwości do walki z tymi przejawami samodestrukcji.
- W rezultacie tej walki, wytwarza się kolejne doświadczenie, jeszcze bogatsze niż żywatma otrzymała do czasu, zanim tu przyszła.
- Jajo-Or zawiera w sobie całe doświadczenie, wszystkich wcieleń - wszystkich żywatm i żeby opanować to doświadczenie trzeba przejść określone drogi, wyzwania.

- Jeśli żywatma zdecyduje się iść drogą negatywną, wychodzi naprzeciw tym emanacjom, to wtedy ta materialna przyczyna nazywa się "Karob" (ona się zagęszcza, kondensuje) - to demoniczna droga ewolucji.
- W czym tkwi różnica między jasnymi a ciemnymi drogami?
- Jeśli żywatma podąża drogą "ciemnych" - to ona myśli takim sposobem:
- "Jest Ja i jest Nie Ja, wszystko czym nie jestem, stanie się mną" - takim sposobem ona podąża drogą pochłonięcia wszystkiego w siebie.
- Takim sposobem materialność się zagęszcza.
- W materialnym świecie można porównać to do czarnej dziury, która wszystko w siebie pochłania, tj. materialność się zagęszcza - jest to demoniczna droga ewolucji.
- U jasnych jest na odwrót.
- Żywatma mówi: - "Jest Ja i jest Nie Ja, wszystko co nie jest mną, Ja się tym stanę" - ona stawia na ekspansję, ona obejmuje sobą wszystko co istnieje wokół niej, łączy się z tym, wtedy poszerzenie jeszcze bardziej się wzmaga - to droga jasnych sił.
- Ten kto podąża drogą - przyjmijmy lewej, on materialność zagęszcza, ten kto stoi na drodze jasnej, ten tą materialność wykorzystuje, tzn. on bierze tę przyczynową materię i uduchowia ją.
- Jeśli ta zebrana materia nazywa się "Karob" - od słowa kondensacja, to materia już przetworzona, przesiąknięta tym doświadczeniem i przynosząca pożytek wszystkiemu i wszystkim, tj. powodująca poszerzenie nazywa się "S j e a i r a" - jasna materia, takim sposobem tworzą się świetlane ciała.
- Są więc dwie drogi do wyboru - na lewo i na prawo.

- Takim sposobem żywatma zbiera tak i negatywne, jak i pozytywne doświadczenie.
- Przyświeca temu taki cel - jak piszą Wedy, że Wszechmogący w ten sposób się doskonali.
- Tzn. kiedy On się "rozszerza" - żywatmy to swego rodzaju jego palce, ręce z pomocą których On poznaje Samego Siebie, tak jakby "bada" Samego Siebie.
- To nazywa się pojawieniem nowego Wszechświata, czy też nowej Rzeczywistości.
- Żywatmy zbierają doświadczenie w tym materialnym świecie, a kiedy zaczyna się jego kurczenie, wszystko to składają do jednego kotła.
- Przyświeca temu taki cel - dzięki temu Wszechmogący dużo głębiej poznaje Sam Siebie i dzięki temu, może rozszerzyć się jeszcze bardziej, jeszcze mocniej.
- Może stworzyć kolejne, jeszcze większe, bardziej perfekcyjne rzeczywistości.
- Takim sposobem opisana jest ewolucja Wszechmogącego, lub inaczej Pierwotnego Światła - RA.
- Nasi Przodkowie, którzy tworzą RASĘ wybrali początkowo drogę prawej ręki, tzn. jasną drogę, drogę ekspansji - przetwarzanie tej pierwotnej materii w - "S j e a i r ę".
- My Jesteśmy w Swej Naturze - Bogami, a nie Demonami.
- Demony wybierają drogę lewej ręki, oni mają swoją ewolucję, są zupełnie innymi istotami, po prostu mają inną drogę, absolutnie nam obcą.
- My, jako biali ludzie stoimy na jasnej drodze, drodze ekspansji(rozszerzania) - przynoszenia innym dobra.
- My odróżniamy się od innych narodów odpowiedzialnością - to właśnie my jesteśmy odpowiedzialni za wszystkie inne narody, dlatego, że nasi przodkowie stali się Wielkimi Bogami, oni dają wszystko: stworzenie tego materialnego świata, dają nam powietrze, wodę, grawitację - podtrzymują świat - on jest utrzymywany przez naszych przodków.
- I nasza droga, to droga uporządkowywania przestrzeni wokół siebie i danie możliwości wszystkim innym żywatmom, tj. wszystkim innym narodom możliwości porządkowania przestrzeni wokół siebie.
- To nasza Natura, to nasz Rod i Cały Ród, tj. RASY - białych ludzi stoi na takiej pozycji.


Dobrze, więc kontrolowanie swoich emocji to nic innego jak zapanowanie nad Jajem-OR(Nasieniem Diabła), które znajduje się w każdej żywej istocie. Swoim doświadczeniem mogę tylko to potwierdzić. Kiedy człowiek już nie jest w stanie wytrzymać cierpienia, czy to fizycznego, czy też duchowego, wtedy mówi dość, już więcej nie dam rady – w tym momencie zmienia się świadomość takiego człowieka i zaczyna rozumieć, że potrafi kontrolować coraz potężniejsze napływy gniewu(Nasienia Diabła) – dostaje „kopa” do życia, do działania. To bardzo ważne, aby w momentach napływu gniewu i mega „wkur…nia” zachować spokój oraz…
 


Po drugie.

ZdrowoMyślący człowiek powinien Zachować Równowagę Wyciąganych Wniosków, czyli po prostu powinien skorzystać z Intelektu, ponieważ intelekt to nic innego jak „bagaż wykonanych wniosków”. Polega to na tym, że rozum poprzez umysł dostrzega „bodźce” z otaczającego nas świata, rozum analizuje te „bodźce” i robi taką fajną rzecz, odkłada wyciągnięte wnioski na takie „półki w głowie”, segreguje i uporządkowuje wyciągnięte wnioski, jak książki na półkach w „bibliotece”. Na energetycznym i subtelniejszym poziomie przejawia się Ciało Intelektu jako „aureola” wokół głowy – widać to na obrazach świętych ludzi. To nic innego jak „bagaż wyciągniętych wniosków” z życiowych lekcji.

Kiedy człowieka ogarnia gniew – siła zniszczenia, wtedy konieczne jest wyciągnięcie prawidłowych wniosków, czyli niezbędnie trzeba posłużyć się ciałem intelektu. Tutaj należy zachować – Niewzruszony Spokój, ponieważ tylko na spokojnie można wyciągnąć prawidłowe wnioski konkretnie pasujące do danej sytuacji. Kiedy człowieka dopada gniew, wtedy trzeba go kontrolować i wyciągać wnioski, znać przyczynę i skutek. Wiedzieć należy co czynimy, jakie będą konsekwencje naszego działania, co się stanie jeżeli nie zapanujemy nad gniewem.

Bardzo ważne jest posługiwanie sięintelektem.
 


Po trzecie.

ZdrowoMyślący człowiek powinien Kontrolować Język – to jasna sprawa - Mowa jest srebrem, milczenie złotem”.
 


Po czwarte.

ZdrowoMyślący człowiek powinien Kontrolować Swój Żołądek, ponieważ jesteśmy odpowiedzialni za Żiwatmy, które budują nasz organizm. Poza tym jedzenie odpowiada za stan naszej świadomości, kiedy jemy „złe” pożywienie wtedy nasza świadomość robi tzw. „odjazd” na niskie czakramy i wtedy człowiek dosłownie zamiast myśleć głową, myśli zadkiem.
 


Po piąte.

ZdrowoMyślący człowiek powinien Kontrolować Genitalia. Tutaj chodzi o energię seksualną, czyli po prostu energię życiową, potrzebną na wykonywanie Obowiązków. Kiedy tracimy energię, wtedy nie mamy sił na wykonywanie naszych „Przypisanych Obowiązków”.

 


Oczyszczenie się od błędów to nic innego jak zmiana myślenia, zmiana, transformacja świadomości i podniesienie jej na wyższe czakramy energetyczne.
Nie popełniać kolejnych błędów. Jak tego dokonać? – To bardzo proste, należy Myśleć Zdrowo.

Zdrowo Myślenie to nic innego jak sposób na wykluczenie błędu z naszego życia. Należy wykorzystać Swój Intelekt Prawidłowo.

Życie to szkoła, określone lekcje. Określone lekcje to sytuacje, które nam się przytrafiają. Jeżeli popadliśmy w daną sytuację to mamy wszystkie możliwości – materialne, oraz duchowe, aby wyjść z danej sytuacji z godnością. W sytuacjach należy trudzić się ze spokojem, miłością(uwagą i troską) oraz należy zachować harmonijne, zdrowe myślenie. Sytuację należy dostrzec umysłem jak najlepiej. Należy dostrzec „cały obraz”. Kiedy już dostrzeżemy cały obraz, wtedy rozum może przeanalizować każdą część obrazu osobno, jak i cały obraz, wtedy ma maksymalny wgląd w sytuację. Widzi wtedy przyczynę jak i skutek działania. Wtedy dopiero może wyciągnąć prawidłowe wnioski, kiedy dokładnie przeanalizuje daną sytuację. Kiedy rozum wyciągnie wnioski i ułoży je na swoje miejsce w intelekcie, wtedy my przechodzimy do kolejnej lekcji, czyli kolejnej sytuacji, która ma na celu nauczyć nas czegoś nowego.

Własne doświadczenie…