niedziela, 26 marca 2023

Wielki Cykl się kończy

oryginalny film: https://www.youtube.com/watch?v=AOoIFeEpgV4

Kochani, ludzkości sądzone jest dokonanie przejścia i nic się nie zatrzyma, dopóki to nie nastąpi. Siły, które napędzają wszystko zapewniły każdemu większą autonomię w wyborze kolejnych kroków bez możliwości ingerencji tych, którzy żyją w ciemności.

  To chwila, na którą wielu czekało przez wieki i dla każdego nadszedł czas aby stanąć twarzą w twarz ze swoją prawdziwą historią. 

 Zbyt daleko zaszły wymagania  przedstawiane przez tych, którzy chcieli zamknąć nas w nieustannym oblężeniu chaosu i winy - ujrzycie jak rozpadają się narracje stworzone i wdrażane przez tysiące lat aby trzymać wszystkich w pułapce trwającego cyklu, który był dla nich bardzo wygodny, ale nie docenili siły naszego wyższego "ja" i zdolności oświetlania ciemności z taką siłą, że nie ma nic, co nie byłoby wystawione na działanie światła.

  Wielu wniebowstąpionych mistrzów nauczało i budowali świątynie na całej naszej planecie, ale wraz ze wzmożoną aktywnością sił ciemności na powierzchni zostali oni zepchnięci do astralnej części Ziemi.

  Tam kontynuują swoje działania starając się z całych sił pomagać ludziom na powierzchni, aby przezwyciężyć wpływ niższych ciał i znów jednoczyć się z mocą swojego wyższego ja.

  Cierpienie nigdy nie było wolą Stwórcy, ale dał on wszystkim istotom wolność wyboru jakiego rodzaju doświadczenia chcą otrzymać.

 Z biegiem czasu ludzie odzyskają świadomość i odpowiedzialność za każde swoje działanie - kontynuujcie pracę nad swoim wewnętrznym światem, aby nie miały na was wpływu negatywne energie, które będą próbowały utrzymać nasze wibracje na niskim poziomie.

 Ludzie świadomi tego niszczą negatywne energie po prostu przez swoją obecność w harmonii ze swoim wyższym "ja".

   Nie należy bać się ziemskich wstrząsów a lepiej zachowywać spokój i zaufanie. Wszak właśnie po to tu ty przyszliście. Pośród wszystkich grup nosicieli światła wciąż są ludzie, którzy boją się ruchu GAI. 

 Ale pamiętajcie, że Spokój i Bezpieczeństwo jest tym o co najbardziej będą prosić w tych ostatnich czasach. 

 Nie postrzegajcie czasów ostatecznych jako coś negatywnego - Armageddon czy coś w tym rodzaju, takiego czegoś nie będzie. 

   Jest to zmiana epok -  nowa faza, w którą wkraczamy. Wielki cykl się kończy i Gaja przekształca swoją powierzchnię dla nowego czasu.

Wdzięczność wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę.

https://www.youtube.com/watch?v=kZKmOW74vzY


 

Wyjście spod kontroli ciemnych programów

 oryginalny film jest tu: https://www.youtube.com/watch?v=VyQ9xLX4GFk

 Moi drodzy, jest taka część ludzkości, która nie ma pojęcia, co robi tu na Ziemi. Niestety ta grupa będzie podążać za mrocznym losem trzeciego wymiaru. Oni są tak bardzo wchłonięci i wyobcowani, że chętnie akceptują bycie instrumentem tych, którzy dzierżą człowieczeństwo pod kontrolą.

  Jesteśmy świadomościąświecie dwoistości pod zasłoną zapomnienia i chociaż ta świadomość jest ograniczona to posiada wewnętrzny kompas mówiący wam, że ​​przed nami coś jest i że naszym dążeniem jest poszukiwanie czegoś więcej.

  Jest to mechanizm dążenia duszy do wspinania się wzwyż - jednak wyobcowana świadomość jest wynikiem ciemnych programów i pierwotnych implantów, których używają siły przeciwne siłom światła.

  Do tej pory była to udana strategia - agenci ciemności są przebiegli ale też leniwi i nietolerancyjni, nie trudzili się zbytnio stosując najczęstszą metodę czyli dominację i kontrolowanie oraz odwracanie uwagi ludzi.

  Oprócz przywództwa wewnątrz hierarchii, stosują metodę pierwotnych implantów. Pierwotne - ponieważ nie są fizyczne i zlokalizowane są w subtelnym ciele człowieka, z nimi wszyscy się reinkarnują, ale nie wszyscy są poprzez nie kontrolowani.

  Gdy świadomość się rozszerza to nie pozwala się kontrolować, ponieważ takie programy podlegają wewnętrznym poleceniom według częstotliwości. Na przykład ktoś kto ma skłonność do uzależnień aktywuje program, który następnie kontroluje jego świadomość.  

 Będąc w ten sposób uzależnionym umysł przegrywa walkę z implantowanym programem. Tutaj można wymienić setki sytuacji takich jak kradzież, korupcja kłamstwo, zło i tak dalej.

  Na Ziemi istnieje w tej chwili ogromna, kontrolowana masata część ludzkości jest tak bardzo pogrążona w iluzji, że stała się wyłącznie narzędziami sił mroku.

   Ciemność wiedziała, że ​​ich czas na Ziemi zbliża się do końca. Wiedzieli, że  jedynym sposobem na przedłużenie swojego pobytu jest użycie swoich inkarnacji aby ocalić oprogramowanie.

W tym celu powstały pierwotne implantynawet jeśli wszystkie ciemne hierarchie zostaną usunięte z naszej planety to takie realizowane programy mogą dalej pracować, ponieważ nie zostały zamknięte.

  Ci, którzy już wystarczająco rozwinęli swoja świadomość osiągając wyższą częstotliwość wyłączają program - on już nie może być ponownie aktywowany bo brak jest już mrocznego punktu sterowania.

  Światło będzie się nasilać w taki sposób aby rozpuścić takie pierwotne implanty. Nigdy dotąd nie było tak łatwo zidentyfikować różnych grup pośród których ludzie nadal cierpią z powodu rozkazów implantów. 

 Ale nawet mimo tego nie możemy ich osądzaćtrzeba rozwinąć współczucie bo oni będą częścią grupy, która odejdzie z Ziemi po obecnym wcieleniu. Także oni odczują największy wpływ przemiany planetarnej - program jest tak ogłuszający, że może doprowadzić do utraty racjonalnej świadomości tych, którzy są kontrolowani poprzez strach i gniew.

 Ci, którzy słuchają takich wiadomości już wyłączyli lub dezaktywowali takie implanty i mogą pomóc tym bratnim duszom, które będą cierpieć bolesne pozbawienia tego trójwymiarowego finału.

 Wdrażajcie w praktykę współczucie i bezwarunkową miłość - nastał czas na tę misję, zdając sobie sprawę, jak ludzkość była kontrolowana poprzez wieki.

 Jeśli promieniujecie światłem to ono oświetla wszystko wokół was bez żadnego rozróżniania. Nauczcie się władać swoimi umiejętnościami i jako spadkobiercy nowej Ziemi będziecie mieli okazję pomóc wygnanym duszom tak jak nasi mentorzy wspierają nas w tej chwili.

   Wdzięczność wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę.

 https://www.youtube.com/watch?v=0xYOVcRMUI8