piątek, 17 lutego 2023

Wkrótce zobaczysz wszystko

 oryginał: https://www.youtube.com/watch?v=0jYkVq0HaUk

 moi drodzy - Urodziliśmy się i wychowaliśmy w matrixie - skurcz to strach, niepokój, przerażenie, uczucie smutku i żalu.

 Aby utrzymać Matrix na dawnym miejscu ludzie są poddani ścisłej diecie złożonej z  bezwartościowości, niepowodzenia i fałszywych obietnic. Wszystko co sprawia, że ​​zaczynasz w siebie wątpić, czuć się mniejszym niż iskra boskiej miłości jest częścią trójwymiarowej matrycy.

 Ludzie niosący światło i miłość wychodzą z Matrixa - za każdym razem kiedy leczysz wewnętrzną ranę, akceptujesz swoje błędy, wybierasz bycie łagodnym wobec siebie niszczysz trójwymiarową matrycę i zaczynasz budować pięcio-wymiarową.

  Zamartwianie się i strach nie są naszym naturalnym stanem - przyzwyczajono nas do takiego stylu życia. Matrix jest codziennie wzmacniany na milion sposobów poprzez współdziałanie z ludźmi, którzy zostali wyszkoleni dla instytucji, które regulują nasze życie.

  Dopóki ludzie się boją i są skrępowani to karmią trójwymiarowość lecz kiedy wybierasz zaufanie zamiast strachu, spokój zamiast stresu, cierpliwość zamiast bycia niemiłym, oddychanie zamiast dyszenia to niszczysz zniekształcenie, tworzysz wielowymiarowość niszcząca starą matrycę.

  Pokój radość miłość i zaufanie - te emocje są naszym naturalnym stanem. Podróż tego życia można postrzegać jako taniec między skurczem a rozszerzeniem. Kiedy zatapiasz się w strach, stres i niepokój to się kurczysz - a tam, gdzie dążysz do życzliwości, cierpliwości i współczucia to rozszerzasz swoją duszę.

  To wymaga czasu aby wyższa jaźń stała się silnym, wewnętrznym głosem - pewnego dnia zauważysz że jesteś spokojny w sytuacjach, które kiedyś sprawiały, że się kurczyłeś.

 Potem zauważysz, jak miłość do siebie wpływa na wszystkie obszary twojego życia, a ostatecznie cała fasada tego, czym według twojego lub czyjegoś  zdania powinieneś być zostaje rozpuszczona i pojawia się promienna prawda o tym, kim jesteś.

Twoje uzdrowienie pozwala ci być sobą samym, a także wyzwala ludzkość z trójwymiarowej matrycy i już wkrótce zobaczysz jak uzdrawiająca energia wspina się po każdej części twojego życia jak odrodzony feniks z popiołów pozornych porażek.

   Wdzięczność wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę.

 https://www.youtube.com/watch?v=aqOnxjk9yAY