sobota, 10 grudnia 2022

Wszystkiego trzeba doświadczyć i uświadomić sobie samemu.

 oryginalny film: https://www.youtube.com/watch?v=kDkTDbrUcVk

 Moi drodzy, wielu wierzy w to, że dla zmiany swojego świata zewnętrznego trzeba wziąć pod kontrolę elementy świata zewnętrznego, poprzemieszczać je aby stworzyć za ich pomocą taki kształt jaki chcecie a wtedy osiągniecie rezultat.

  Jest to częściowo prawda, ale czy to jest ten rezultat, który naprawdę Was zadowoli? Przenosimy się do sfer wyższych wibracji - tutaj wszystko jest tworzone z wnętrza. Jeśli chcecie coś stworzyć to wejdźcie do swojego wnętrza i kreujcie rzeczywistość jakiej chcecie doświadczyć w sobie. A potem obserwujcie jak to się bardzo szybko rozwija i przechodzi na świat zewnętrzny.

  Możecie przejść ze stanu utknięcia i zagubienia w świecie zewnętrznym do tego, aby być istotami całkowicie połączonymi ze swoim wewnętrznym tworzeniem, gdzie możecie tworzyć i generować zewnętrzną rzeczywistość dokładnie taką, jakiej chcecie.

 Oto  dlaczego ciągle jesteśmy proszeni o powrót do swojej wewnętrznej przestrzeni - do swojego wewnętrznego świata. Świat zewnętrzny jest tylko częścią świata  wewnętrznego, świat zewnętrzny jest bardzo podobny do zestawu wirtualnej rzeczywistości. To może się wydawać tak realne, że w ciągu stuleci wielu ludzi się zagubiło w tej grze.

   Nadszedł czas aby się ocknąć i przebudzić do dużo głębszej prawdy. Wielu przebudzonych wciąż poświęca zbyt dużo czasu i skupienia swojej uwagi na tym co zewnętrzne - obserwowanie tego, jak wszystko się zmienia jest normalną rzeczą, ale nie zatracajcie się w tym, nie dawajcie się wciągać w to co się dzieje w świecie zewnętrznym, nie identyfikujcie się z nim, ponieważ my mamy nasz wewnętrzny świat.

 Znajdźcie czas na medytację, wejdźcie w swoje piękne centrum serca, poczujcie miłość potencjał i zakres tego, kim jesteście. A wtedy odkryjecie ważne dla siebie prawdy - rzeczy, których nie da się wytłumaczyć - ale tego musicie doświadczyć i uświadomić to sobie sami.

  Wdzięczność wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę.

 https://www.youtube.com/watch?v=qyfdxNtHGWY


 

Nadszedł czas, aby się przygotować na to co nadchodzi

 oryginał jest tu: https://www.youtube.com/watch?v=yNyfg6ApFqg

 kochani, to czas, o którym tak dużo słyszeliśmy i prorokowano wielką transformację, która właśnie teraz ma miejsce. Nie denerwujcie się tym, co widzicie w iluzji jaka rozgrywa się na Waszych oczach. Jeśli dostrzegacie ten teatr iluzji, to możecie nadal żyć swoim życiem bez trzymania się bagna i tkwienia w błocie iluzorycznego, trójwymiarowego wyrażania się bo w tej chwili jesteście już ponad nim.

Wy już nie jesteście w trójwymiarowej manifestacji siebie, z wyjątkiem tych przypadków kiedy pozwalacie sobie wpadać w zniechęcenie i rozczarowanie, ale kiedy jesteście już w czwartym, a nawet w piątym wymiarze wszystko to, co dzieje się z Wami na zewnątrz, ma bardzo małe znaczenie w Waszym życiu.

 Oto kierunek w którym macie kontynuować swoją drogę, możecie wejść do pięcio-wymiarowej ekspresji podczas doświadczania procesu odpuszczania i bycia w przepływie kreacji. Po prostu podążajcie za tym, a wtedy jesteście już nie do zatrzymania przez stare programy strachu, nienawiści i inne emocje, które trzymają Was w trójwymiarowej iluzorycznej płaszczyźnie wyrażania się.

  Oczywiście w pewnych okresach wkradną się stare schematy ponieważ wspomnienia zawierają programy, które nadal przemieszczają Was w określonych kierunkach. Ale kiedy przejmujecie kontrolę nad swoim ego to ono się wycofa pozwalając na przejawianie się dużo wyższych poziomów Was samych.

 Oto gdzie teraz podążamy - wszyscy uczeni są akceptacji zmian wewnątrz siebie. Oprócz zmian w świecie zewnętrznym zachodzi wiele zmian wewnątrz Was - przy tym Wasze DNA przestawia się powodując jeszcze więcej zmian i w większości zachodzi to bez Waszej wiedzy.

  Ale są takie chwile w stanie snu lub czuwania kiedy zdajecie sobie sprawę, że jesteście czymś znacznie więcej niż to fizyczne ciało bo przede wszystkim jesteście świadomością, a ciało fizyczne jest wtórne.

 Każdego dnia kontynuujcie marsz na przód, nie ustawajcie w pozytywnym myśleniu wiedząc, że wszystko pracuje dla wyższego dobra - dla zbiorowej świadomości całej ludzkości.

  W miarę jak to wszystko będzie się rozwijać, dowiecie się, że nic nie może powstrzymać tego, co nadchodzi. Słyszeliście o tym z wielu źródeł bo teraz jest najwyższy czas na przygotowanie się do tego.

Bądźcie coraz bardziej świadomi tego, kim jesteście i dlaczego jesteście tutaj oraz jak możecie w pozytywny sposób kontynuować podążanie naprzód.

  Wdzięczność wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę.

 https://www.youtube.com/watch?v=tsoI_MEQybQ