piątek, 3 lutego 2023

Dusza wie, czego potrzebujesz i jak to zdobyć

 oryginał jest tu: https://www.youtube.com/watch?v=qk4BkiPipOc

Najdrożsi, większość cierpień powstaje ze strachu, z wyobrażeń o tym jak wszystko być powinno.

  Strach wiąże ludzi z myśleniem, w którym nie widzą nic poza swoim nosem. Doświadczanie strachu w określonych sytuacjach jest normalne - we wielu życiach (wcieleniach) od strachu zależało nasze życie i przetrwanie.

  Wszystko to pozostało w pamięci komórkowej, która jest teraz oczyszczana. To wy jesteście najwyższą mocą, o której tyle się mówi i nadszedł czas, aby ją w pełni przyjąć.

   Trójwymiarowi myśliciele i ci, którzy nie lubią zmian mówią, że wszystko musi powrócić do tego, co było wcześniej, ale to już się stać nie może, ponieważ świadomość kształtująca zewnętrzne wydarzenia szybko postrzega dużo wyższe częstotliwości.

  Ludzie się budzą i zaczynają widzieć co się faktycznie dzieje. Kiedy coś zmienia się lub znika, to rozpatrujcie to jako konieczność dla nowego i lepszego sposobu manifestowania się - przejawiania.

  Bądźcie otwarci na nowości we wszystkich aspektach życia, ale nie spodziewajcie się zmian w ciągu jednego dnia, ponieważ nowe idee mogą przejawić się tylko wtedy, gdy świadomość ludzkości się otworzy.

  Będzie opór, ale wyższe i lepsze sposoby funkcjonowania będą miały miejsce w biznesie, ochronie zdrowia, polityce, religii i edukacji. Dzieje się bardzo dużo wydarzeń, o których nie wiemy i o których media nie mówią.

  Nie jest konieczne znajdowanie odpowiedzi na wszystko co się dzieje, ponieważ ludzki umysł po prostu nie jest w stanie tego uczynić. Zacznijcie żyć duszą, zacznijcie patrzeć głębiej i widzieć wszystko oczami prawdy a nie oceniać po wyglądzie zewnętrznym.

  Zacznijcie wierzyć, że Wasza dusza wie, czego potrzebujecie, kiedy tego potrzebujecie i jak to zdobyć. To nie zawsze odpowiada trójwymiarowym normom, ale może być konieczne dla duchowego wzrostu.

 Gdy tylko na poważnie rozpoczynacie duchową podróż - a ten wybór często dokonywany jest na poziomie podświadomości - to życie często zaczyna biec w kierunkach jakich się nie spodziewaliście.

  Zdecydowaliście się być tutaj, choć wiedzieliście o trudnościach życia w tych dużo niższych częstotliwościach trzeciego wymiaruAle zdecydowaliście zakończyć swoją podróż- dodać światła i pomóc innym przedzierającym się poprzez energie wniebowstąpienia.

Wdzięczność wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę.

https://www.youtube.com/watch?v=L9iQoXFOJ_M