piątek, 18 listopada 2022

Na progu wielkich zmian

 oryginalny film jest tu: https://www.youtube.com/watch?v=_t-049SE6-I

 Moi drodzy, ludziom, którzy żyją umysłem i nie mają więzi z wyższym "Ja" i sercem uczucie myśli i postrzeganie jest całkowicie podporządkowane strachowi i poczuciu beznadziei. To jest ich reakcja na obecny kryzys polityczny, finansowy i społeczny na Ziemi a co najważniejsze duchowy.

  Ci ludzie są całkowicie pod władzą wibracji dolnych czakr promieniujących energią paniki i niepewności odnośnie przyszłości. Ziemia zdaje się im osuwać spod nóg kiedy znajomy świat upada i wydaje się że przed nimi tylko ciemność. 

 I właśnie takich ludzi na Ziemi jest wielu - to właśnie na nich stawia system i jego poplecznicy i uczynią wszystko, aby umocnić strach w ich duszach. Dlatego więc we wszystkich mediach słyszymy, widzimy i czytamy wyłącznie negatywne i przerażające wiadomości, które tworzą toksyczne pole energo-informacyjne jakim nieustannie żywi się system.

 Ono staje się sarkofagiem nie do przeniknięcia dla światła, w którym ludzie powoli umierają widząc tylko otchłań rozpaczy i nikt nie jest w stanie im tego wyperswadować.

  Wyjaśnienie im czegokolwiek jest niemożliwe bo mają tak niskie wibracje i stereotypowe myślenie. Ale to ich wolny wybór i należy przyjąć go bez osądzania i agresji. W miarę budzenia się do śpiących stopniowo dociera prawdziwa informacja o tym, co dzieje się na Ziemi. Nawet oficjalne źródła, ośmielają się ujawniać okruchy z obrzydliwej podszewki systemu.

 Ludzie  zaczynają rozumieć, że nie we wszystko należy wierzyć. W miarę postrzegania nowych informacji otwierają się nowe horyzonty. One pomagają zintegrować wyższe wibracje i prowadzą w nieznany dotychczas świat, w którym wszystko nie jest tak jednoznaczne i zwyczajne.

 Im więcej człowiek otrzymuje takich informacji, tym bardziej obszerną ma on wizję ziemskich wydarzeń. Poruszanie się w górę wraz z częstotliwością wibracji pozwala lepiej widzieć związki przyczyny i skutku we własnym życiu i w świecie jako całości.

  Odradza się poczucie własnej godności i szacunku do samego siebie, ale na początku to powoduje agresję i potępienie sprawców tego co się dzieje.

  Człowiek uważa siebie za ofiarę - tak naprawdę wszystko co teraz ma miejsce na Ziemi jest konsekwencją niewolniczej psychologii - większości, która posłusznie zaakceptowała wszystkie warunki systemu.

  To właśnie z tego powodu wszystko na naszej planecie idzie zgodnie najgorszym ze scenariuszy. Niestety, nasza bierność i duchowa apatia nie  pozostawia innego wyboru, jak tylko obudzenie poprzez wstrząs. Ale nawet wstrząsy nie były w stanie otworzyć oczu tym, którzy jeszcze tego nie dojrzeli.

 W miarę przebudzenia zaczynamy sobie uświadamiać nową rzeczywistość -  będąc jeszcze w trzecim wymiarze już możemy dostrzegać informacje wychodzące poza granice matrixa. Postrzegamy rozbicie systemu jako nieuniknione, ponieważ rozumiemy, że znalazł się on w ślepym zaułku i już nie ma mocy zmiany. Zaczynamy szukać odpowiedzi na liczne pytania w alternatywnych źródłach informacji.

  W tym czasie w nasze życie zaczęli aktywnie interweniować Aniołowie Stróże i duchowi nauczyciele wysyłający znaki i wskazówki, wysyłając ludzi, którzy mogą nam pomóc na płaszczyźnie fizycznej. 

 Analizując co poszło nie tak już nie obwiniamy innych próbując zobaczyć źródło wszelkich kłopotów.  i nie jest naszą winą, że ​​system zabrał nam wolność i zmusił nas grać według swoich reguł.

  Pozbyliśmy się apatii i psychiki niewolnika i na pierwszy plan wychodzi poczucie własnej godności, które już nie pozwala Wam być posłusznymi zasadom systemu, będącym sprzecznymi z naszymi pragnieniami i zrozumieniem tego co zachodzi wokół.

  Masowe przebudzenie idzie pełna parą, każdego dnia nabiera mocy i tym samym przyspiesza upadek systemu. Im jest nas więcej, tym intensywniej energetyczne pole informacyjne planety nasycane jest wysokimi energiami mieszkańców, którym udało się uwolnić swoje dusze z trójwymiarowego obozu koncentracyjnego.

 Zdajemy sobie sprawę z ogromu tego, co dzieje się na Ziemi - zmieniają się epoki, łamie się istniejący dotąd, przestarzały system i zastępuje go nowy. Nie możemy już siedzieć bezczynnie i zaczynamy szukać wyjścia z wewnętrznego kryzysu duchowego a także i z zewnętrznego, który rośnie każdego dnia siejąc chaos we wszystkich sferach naszego życia.

 Dochodzimy do autoafirmacji nie tylko słowami, ale także poprzez czyny - udział w twórczości, dołączamy do internetu, tworzymy niezależne blogi, strony, kanały i programy telewizyjne sprzeczne z oficjalnymi mediami znajdującymi się w rękach mrocznych mocy. Przeszliśmy do czynu ponieważ zmęczyło nas życie w ciągłym lęku i kłanianiu się  władzom.

 Próbujemy powiedzieć ludziom prawdę, otworzyć im oczy na tych, którzy rządzą światem- donieść ludziom prawdę o ich prawdziwych planach wobec ludzkości.  To już jest wielkim krokiem w kierunku zniszczenia systemu i budowy nowego sprawiedliwego społeczeństwa na Ziemi.

  Ponieważ jest nas teraz coraz więcej na naszej planecie to ogólne tło energetyczno-informacyjne ludzkości i Ziemi szybko się zmienia w lepszą stronę - tym samym przybliżając transformację.

  Wszystko to dzieje się stopniowo dopóki duża część ludzkości jest w pierwszym stadium czyli pod władzą systemu, ale jeden przebudzony wart jest setki, a czasem nawet i tysiące tych co jeszcze śpią. 

 Dzięki tym odważnym katalizatorom przemian, przewaga sił światła na płaszczyźnie fizycznej i niematerialnej Ziemi jest już niezaprzeczalna.

  Czysta przestrzeń energetyczno-informacyjna niosąca prawdę i wyższą wibrację już obejmuje całą planetę. W miarę jak wznosi się częstotliwość zarówno Ziemi jak i ludzkości - wkrótce oczyścimy i uzdrowimy nasze dusze i ciała za pomocą nowych energii rozpuszczając wszystko to co ciemne i zardzewiałe.

  Sytuacja na Ziemi nie wybuchnie tak jak to planowała ciemność - eksplodują  kłamstwa, hipokryzja, zdrada i korupcja głęboko zakorzenione w społeczeństwie i elitach wielu krajów. Niestety nie obejdzie się bez bólu i cierpienia, ale to będzie ostatni cios dla pasożytniczego systemu, który tak długo wysysa z nas i naszej planety życiową energię.

  To ostatnia bitwa, ostatnia ciemność przed świtem. Stoimy na progu wielkich wydarzeń i każdy może wnieść swój wkład w  zwycięstwo sił światła, wielu już to zrozumiało i aktywnie włączyło się do walki.

  Wdzięczność wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę.

 polskojęzyczna czytanka  https://www.youtube.com/watch?v=xQaMALAnf9I


 


Zbliżają się najważniejsze wydarzenia

 oryginał rosyjskojęzyczny tu: https://www.youtube.com/watch?v=M-c6QFtJcZ8

Kochani, pomimo zasłon, które nadal pokrywają większość ludzkiej świadomości - na poziomach pozaziemskich poczyniono już znaczne postępy. Ziemia jako żywa energia już wibruje na dużo wyższych poziomach.

  jako ciało niebieskie wraz z układem słonecznym weszła już ona w pasma dużego pasa fotonów a to powoduje jej przenoszenie się na wyższy poziom i cała natura temu towarzyszy.

  Możemy to zobaczyć w pomiarach w skali Schumanna. W miarę przemieszczania się Ziemi w kierunku energii wzniesienia, świadomość w wyniku wciąż ograniczających przekonań pozostaje w starej energii. Ta niezgodność jest powodem większej części fizycznego i emocjonalnego dyskomfortu, którego wielu ludzi doświadcza w tym napiętym czasie.

  Tylko ludzie których świadomość rozwija się proporcjonalnie do nowych energii mogą naprawdę czuć co się dzieje, a także czują oni pełne bezpieczeństwo wobec tego co musi się wydarzyć.

 Strach jest największą przeszkodą na drodze do poszerzenia świadomości - on blokuje postęp, a także powoduje cały ból i cierpienie, którego doświadcza dzisiaj część ludzkości.

  Klasycznym tego przykładem jest chaos, który zalewa całą Ziemię. Kiedy utknęliście w przekonaniu, że wszystko się rozpada to bez wątpienia porwie Was lawina.

  Ale Wy wiecie, że trzeba wyburzyć stary dom aby zbudować nowy - będziecie spoglądać na ruiny bez trzymania się ich - zrozumiecie, że należy zacząć sprzątanie.

  Stara Ziemia będzie stopniowo usuwana i zastępowana będzie przez Nową Ziemię z ludzkością z nowym obliczem czyli nową świadomością. 

 Niech Was nie martwią straszne prawdy, które zaczynają być ujawniane - zostanie wyświetlone coś co jest naprawdę frustrujące ale to nie jest oznaką narastającego chaosu. Raczej prawda wychodzi na jaw, aby została zrozumiana i uzdrowiona.

  Istoty współpracujące ze stroną mroku zawsze były wśród nas - one zawsze tak postępowały a różnica polega na tym, że dawniej wszystko to było ukryte.

  Bardzo ograniczona świadomość nie mogła tego widzieć tak szeroko jak obecnie, jeśli już widzicie zło i występki tych, którzy dyktowali losy ludzkości to dlatego, że Wasza świadomość już się dostatecznie poszerzyła aby to sobie uświadomić.

Wszystko idzie zgodnie z planem, skala ciemności osiągnęła poziom fizyczny i teraz przyszła pora aby się pozbyć złych ludzi. Przygotujcie się bo emocje będą w pełnym rozkwicie - dla przebudzonych niespodzianek nie będzie.

 Jednak dla tych, którzy wciąż śpią głębokim snem nadchodzące dni nie będą zbyt miłe. Ludzie wpływowi zdejmą swoje maski - będziemy w stanie ujrzeć kto tak naprawdę zawsze tam był udając dobrego.

  Niegodziwe media nie będą się już krępowały mówić dlaczego oni doszli do władzy - osobistości ze wszystkich warstw społeczeństwa rzeczywiście się ujawnią i stanie się jasne po której one zawsze były stronie, każdy zobaczy ich prawdziwą twarz.

 Prawdą jest także, że wśród nich jest część, która już działa na rzecz światła - nawet w tej chwili, w tych mrocznych chwilach.

  Jeśli dzisiaj nadal twierdzicie, że nic się nie zmienia i nic się nie dzieje to przygotujcie się bo rozczarowanie będzie ogromne - przygotujcie się na ból jaki sprawi ujawnienie demoralizacji waszych idoli. 

 Nadal nie wiadomo co będzie gorsze czy ból czy wstyd, że cały czas towarzyszyliście siłom mroku i ochranialiście je - nadszedł czas, przeżywamy najważniejsze wydarzenia w ramach przemian planetarnych.

 Sztorm nie ucichnie, dopóki nie zdmuchnie ostatnich pozostałości starej Ziemi, nie pozostanie kamień na kamieniu, nie pozostanie ani jeden człowiek, który nadal jest związany z siłami mroku i wciąż wibruje w rezonansie z trzecim wymiarem.

 Błogości wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę.

https://www.youtube.com/watch?v=6ruoSRmTtR4