środa, 19 listopada 2014

Kanał kobiecy - Boski.Kobieta posiada bezpośredni kanał łączności z Boskim światem. W praktyce kanał ten przeważnie zabrudzony jest emocjami i masą różnorakich negatywnych dokonań. Rzadko która kobieta ma ten kanał otwarty.

  Kanał zatyka się poprzez następujące nieprawidłowe działania kobiety:

1. ODZIEŻ

      Kobieta powinna pięknie się ubierać. Najczęściej jednak czyni to schlebiając rozpuście - wystawiając na pokaz niektóre części ciała. W ten sposób daje przyzwolenie na rzucanie na siebie pożądliwych spojrzeń. W odróżnieniu od spojrzenia miłosnego spojrzenie pożądliwe może uszkodzić i przebić pole energetyczne (aurę). Prawdziwe piękno nigdy nie wywoła pożądania - wywołuje oczarowanie, miłowanie.

2. NIEPRAWIDŁOWE RELACJE W RODZINIE

    Jeśli kobieta "wynosi brudy z domu" - rozpowiada tajemnice zdarzeń rodzinnych, opowiada wszystko na temat męża i dzieci ludziom postronnym to tym samym daje dostęp do swojej siły a świadome czy nieświadome działanie innej kobiety może spowodować zniszczenia.
Dzielić się tym można tylko z tymi, którzy naprawdę są w stanie okazać pomoc - można poradzić się jakiegoś mentora albo kobiety która posiada boską łaskę. Możesz zaufać swojemu mężczyźnie o ile nie przejawia on cech żeńskich - tzn. nie opowiada o tym innym kobietom.

3. NAUCZYĆ SIĘ BYCIA "ZA MĘŻEM" A NIE PRZED NIM

    Kiedy kobieta idzie pierwsza to mężczyzna traci poczucie bycia pionierem. Zadaniem kobiety jest otworzenie w mężczyźnie harmonii woli i miłości. 
   Pierwsze co powinna uczynić kobieta jako matka to zaszczepić u syna miłość do Boga. Ona powinna mu ujawnić, że poprzez miłość do Stwórcy on odkrywa w sobie miłość do kobiety, do swojej pracy. Wszystko co mężczyzna postawi wyżej od miłości do Boga jest mu odbierane. Jeśli matka nie dokonała tego zapisu - to zadanie przechodzi na jego ukochaną kobietę. Trzeba nauczyć syna przejawiać wolę. Matka powinna nauczyć syna podejmować decyzje. Należy tę umiejętność rozwijać od maleńkości.

4. KOBIETA POWINNA CHRONIĆ SWOJĄ TAJEMNICĘ

   Poprzez to kobieta osiąga czystość. Nie należy wydawać wszystkich swoich sekretów. Tajemnica powinna istnieć też przed swoim mężczyzną. Jeśli mężczyzna zdobywa tajemnicę kobiety to ona przestaje być dla niego interesująca - nie należy malować się przy mężczyźnie, nie należy przy nim chodzić niechlujnie ubraną. Nie należy się śpieszyć z odkrywaniem swojej intymności. Wszystko powinno od początku dojrzewać a odkrycie powinno być ciekawe. Jakość relacji powinna przerodzić się z seksualnych w przyjacielskie.

5. KONKUROWANIE

     Konkurowanie to walka - kobieta walczy z mężczyzną. Tym sposobem kobieta działa w sposób męski i niszczy swoją Istotę. Współzawodnicząc z mężczyzną kobieta współzawodniczy z Bogiem. Kobieta poznaje Boga poprzez swojego mężczyznę. Przejawiając wolę kobieta niszczy swoją przestrzeń - jej relacje ulegają rozpadowi.
  Każde niewłaściwe użycie żeńskiej siły natychmiast wpływa na mężczyznę. Mężczyzna zrzuca to poprzez rozdrażnienie i agresywność. Jeśli kobieta szczerze wspiera mężczyznę - nawet jeśli uważa, że podjął złą decyzję to sytuacja doprowadzi do tego, że strat nie będzie albo będą one minimalne.

6. NADMIERNE PRZEJAWIENIE ŻEŃSKIEJ MOCY.
          
   Co jest cechą żeńskiej mocy? Kobiecość i łagodność. Nadmierna kobiecość gdy kobieta często kaprysi i płacze powoduje zniszczenia w rzeczywistości.

7. CESJA.

    Jest to prawo do podejmowania decyzji za męża i dzieci.

8. PLOTKOWANIE.

   W rezultacie takiej komunikacji następuje psucie: jeśli osądzasz innych to popadasz pod wpływ sił zła i przyciągniesz negatywne energie w całe życie.

9. NIECZYSTE MYŚLI I ŻYCZENIA.

      Przejawia się w formie potrzeby miłości, pieszczoty, makijażu, uwagi, lepszego losu, płynące od Ego. Trzeba zrozumieć to co jest w tej chwili. Jest to ta wartość i ta "cena", której jest warta ta droga jaką dotąd przeszliście. Jeśli zdołacie odkryć siebie na dużo wyższym poziomie to otrzymacie więcej. Trzeba się uczyć i przyjmować to co aktualnie wszechświat daruje. Jeśli ucieszyliście się z małego to otworzy się wam większe. Otrzymać można tylko to co sami potraficie dawać i dajecie bowiem stosunek innego człowieka do was jest zwierciadłem waszego stosunku do niego.

10. GDY KOBIETA POSTĘPUJE PO MĘSKU

     Poprzez zajmowanie się zadaniami męskimi siła kobiety jest gubiona, uszkadzana jest kobieca energetyka. Kobieta jest o wiele silniejsza gdy działa ze źródła swojej siły -gdy działa na poziomie miłości. Mężczyzna ma zaufanie do takiej kobiety i odczuwa ją jako silne "zaplecze" (wsparcie).

11. GDY KOBIETA BIERZE WŁADZĘ W SWOJE RĘCE

     Córka na przykładzie matki uczy się relacji rodzinnych. Jeśli matka jest władcza to córka także przejawia władczość. W chłopcu należy wykształcić wolę i miłość, nauczyć podejmować decyzje i nieść za nie odpowiedzialność. Wykształcić- to znaczy, że chłopcu można wyjaśnić, nauczyć go a on to pojmie. Z dziewczynką wszystko jest inaczej. Żadne wyjaśnienia ani działania edukacyjne tak naprawdę nic nie dadzą - liczy się tylko żywy przykład matki. Jaka matka taka i córka. Przy tym trzeba mieć na uwadze, że dzieci w ogóle a dziewczynki w szczególności wewnętrznie przejawiają te cechy, które tak naprawdę mają rodzice ale je z uporem skrywają.   
  Nie należy myśleć, że da się ukryć negatywne myśli i emocje  i nikt ich nie ujrzy. Dzieci wszystko to doskonale pokażą.