środa, 15 czerwca 2022

Kto z przedstawicieli ludzkości będzie musiał przetrwać 3 dni ciemności?

 Jak to się w końcu stanie? Kiedy jest planowany termin? 

  Co na to ciemna hierarchia: 

 -Moi wyżsi opiekunowie, apeluję do was z prośbą o rzucenie światła na problem, który niepokoi większość ludzkości w nadchodzącym okresie, który nazywamy trzema dniami ciemności. Chciałbym uzyskać obszerną odpowiedź z różnych poziomów świadomości. A na rozmowę zapraszam Mroczną Hierarchię w celu wysłuchania informacji z poziomu Mrocznych Mistrzów. 

 - Słucham cię. 

 -Kim jesteś? Przedstaw się proszę. 

 -Nazywaj mnie, jak chcesz, nie ma to dla mnie znaczenia. Jestem świadomością, która odbija się w tobie swoimi fraktalami, manifestując energie, które są w niewielkim stopniu kontrolowane przez człowieka. 

 -Nazwę cię Mrocznym Mistrzem! 

 -Może być. 

 -Mroczny Mistrzu, proszę powiedz mi, co oznacza „trzy dni ciemności” z punktu widzenia ciemnej hierarchii. 

 - Trzy dni ciemności to stan świadomości, który realistycznie odtwarza okres przejściowy. 

 - Co oznacza okres przejściowy? Gdzie i kto będzie przechodzić? 

 - Okres przejściowy to „strefa”, w której będzie przebiegał proces rozdzielania ze względu na strumienie (potoki). Innymi słowy, tworzenie grup indywidualnych świadomości w celu stworzenia pól rozwoju. W tej „strefie” zachodzi pewien proces przygotowawczy do wyboru ścieżki rozwoju przez Duszę i Ego na te lub inne warunki dalszego istnienia do jakich indywidualna świadomość będzie gotowa

 -Jakie indywidualne świadomości przejdą przez ten proces? 

-Wszyscy przejdą przez ten proces - a jak was wtedy rozdzielić? Tak jak w szkole siadłeś w ławce i zdałeś egzamin, w efekcie zapadnie decyzja. Jeśli zdałeś na 5, przejdziesz do 5D, jeśli egzamin zdany na 4 - do 4D, jeśli na 3 to do 3D, dwójka kwalifikuje do minus 4D, jedynka minus 5D. A jeśli nie zdałeś to będziesz zutylizowany. 

 A jakie będzie kryterium separacji?

 - Poziom gotowości do kompresji i ekspansji (rozszerzenia). 

- Wyjaśnij, proszę, jakie jest Twoje rozumienie poziomu przygotowania do kompresji i rozszerzania. 

-Swoich będziemy przyjmować z otwartymi ramionami. Potrzebujemy „roboczych rąk”, nikt nie chce robić brudnej roboty, ale będziemy musieli zakasać rękawy. 

 -Co trzeba będzie zrobić? I dokąd werbujesz? 

 Nie werbuję, ja tylko konkretnie proponuję. Ścieżka lewej ręki to droga wielkich pokus, nie będzie nudna. A co trzeba będzie zrobić nikt Ci w tej chwili nie powie - wszystko zależy od sytuacji, zapewniam, że pole działania jest ogromne. 

- A co nazywasz "brudną robotą"? 

-Przecież tu jest kupa błota, to po prostu bagno - rusz głową. 

- Ziemia jest podstawowym żywiołem, znajdującym się pomiędzy sezonami (patrz tabela chronologiczna 5-ciu przemian, podział na roczne "sektory" - dopisek michalxl600), w tym miejscu jest wodno-tłuszczowa tkanka z punktu widzenia mistrzów taoistycznych. Co z tego wynika? Trafiający z OM do minus 5D będą  zaczynać (startować) w świecie podstawowym (świecie substancji)? 

 - Wszystko ci trzeba wyjaśniać - a sama możesz trochę pomyśleć? 

-O ile dobrze pamiętam informacje, które analizowaliśmy według Formuł Wszechświata, to w sektorze zimowym znajduje się wyjście do substancji, do minus 5D. A zimą jest żywioł wody. Czy to oznacza, że ​​formuła od OM do zimy będzie z pominięciem jesieni? 

-Czy pamiętasz piosenkę „I toczy się koło, toczy się koło, toczysz, tocz się koło i to wszystko!”.

- Mówisz o Kole Samsary? 

-Czy tobie wszystko trzeba przeżuć na papkę i włożyć do ust? 

 -Mówisz o fragmentacji?

 I o niej też,  ktoś przecież musi pokręcić to koło w odwrotną stronę. 

-Nie mogę za tobą nadążyć! Po co kręcić kołem z powrotem? Mówisz o ścieżce inwolucji? 

- I o niej także. 

- Jak to się będzie wydarzać? 

- Zadajesz takie zabawne pytania. To jest egzamin, a kto z Nauczycieli zdradza (daje „przecieki”) informacje na temat egzaminu? Dla nauczycieli ważne jest, aby uczeń był gotowy, korzystał ze swoich zasobów.

  Wyobraź sobie, że student uniwersytetu medycznego nie uczy się anatomii człowieka i zostając chirurgiem, od razu znajduje się w gorącym punkcie i nie ma mentorów, którzy mogliby go uczyć. I musi podejmować odpowiedzialne decyzje, na przykład czy usunąć zranioną kończynę czy ją zostawić, a później może rozwinąć się gangrena. A w każdej sekundzie będzie wiele decyzji do podjęcia. Egzamin jest właśnie po to żeby uczeń znał swoje obiektywne możliwości. Stan świadomości, równowaga subtelnych pól, poziom inteligencji monadycznej, inteligencja komórek i zdolność kontrolowania procesów ciała fizycznego, emocjonalnego i mentalnego. 

- Zrozumiałam, że trzeba się poważnie przygotować i pracować z ciałem fizycznym, nauczyć się panować nad emocjami, zwłaszcza w sytuacji „kołysającej się łodzi”, to jest szczególnie ważne, trzeba pracować i rozwijać się z przewodnikiem mentalnym. 

-  Zarządzać emocjami? Emocje są dla nas pokarmem. Łatwo jest wprawić was w emocjonalny wstrząs. Kto ma kogo - emocje mają ciebie czy ty masz emocje? Kontrolujemy Twoje emocje, ale aby być ukochanym uczniem, zdecydowanie warto nauczyć się kontrolować emocje innych ludzi. Dlaczego nie wykonujesz brudnej roboty? 

-Mówisz o manipulacji? 

-Raczej o subtelnych manipulacjach, aby wszystko było idealnie. Jesteś już przeszkolona, a niezdarna praca nie jest już interesująca. 

-A co z ramami czasowymi? Czy są jakieś terminy? 

-  Każdy będzie miał swoje terminy. Ale masowo czekaj na szczyty energii. Ty sam znasz wszystkie otwarcia portali. 

  - Dni Rzeczywistości? 

  -Ciekawska jesteś. 

- Mówisz zagadkami! 

-Staram się zachować intrygę. 

-Dziękuję za informację, Mroczny Mistrzu! 

-Pytaj jakby co, rozmowa była ciekawa! 

  Hierarchia światła.

 -Moi Najwyżsi, chcę kontynuować komunikację z przedstawicielami Hierarchii Światła na ten temat. 

-  Jestem tutaj. 

-Jak mogę się do Ciebie zwracać? 

  Możesz jak ci wygodnie. Żyjesz w separacji i nie możesz zrozumieć, że wszyscy jesteśmy zbiorowymi historiami. Konglomeraty. Dzieli się i nadaje znaczenie Twojemu Umysłowi, przyzwyczajonemu do decydowania o wszystkim. Ci, którzy dążą do Światła, tracą swoje cechy osobiste. 

- A czy zachowana jest indywidualność? 

-Tak, ale staje się częścią całości. 

- Czy Indywidualność nie ma imion? 

 Są nominalne i są używane tylko dla podzielonych świadomości. 

- Zrozumiałam. Czy możesz mi opowiedzieć o trzech dniach ciemności? 

- Pytaj. 

-Kto z przedstawicieli ludzkości będzie musiał przeżyć trzy dni ciemności? 

-Nikt nie może uciec przed tym losem. To niezbędny proces. Rodzaj egzaminu. W celu stworzenia struktury wątków. Każdy strumień, a będzie ich 6, uformuje swoją własną rzeczywistość i zmaterializuje się w rzeczywistości.  
       Potrzebne są różne formy, a dzięki takiemu egzaminowi Dusza będzie mogła wybrać kierunek swojej dalszej drogi. Ktoś w rozwoju Zmysłowego Umysłu, ktoś inny do dalszej fragmentacji, ktoś do poszerzenia świadomości, ktoś do kultywowania Umysłu, każdy ma swoją unikalną ścieżkę. Ktoś jednoczy się w jedność, a ktoś rozpada się na wartości subatomowe. Wszystkie kierunki są piękne i służą wspólnej idei. 

-  A jak to się stanie pod względem wydarzeń? 

- Egzamin dla każdego będzie inny. Niektórzy będą musieli przeżyć empirycznie ciężkie próby. Obciążenie będzie poważne dla wszystkich struktur komórkowych, forma biologiczna zostanie całkowicie odbudowana i konieczne będzie doświadczenie restrukturyzacji, ponieważ jest to nowe i dlatego zostanie zapisane w bazie informacyjnej jako paradoksalne. 

- Jak będzie przebiegać doświadczenie re-aranżacji (przebudowy)struktur komórkowych? 

- Ponieważ to doświadczenie jest nowe, nie ma na ten temat żadnych danych. Można założyć, że człowiek nie jest przystosowany do takich obciążeń i może to być bolesne. 

    Ale są niuanse tego rodzaju. Ciało jest skondensowaną świadomością i o ile świadomość jest plastyczna, zdolna do rozciągania się, obejmująca deklarowane do dziś biegunowe zakresy wartości, to kompresja poprzez potężne przepływy energii nie będzie tak odczuwalna. 

  Dla niektórych wszystko będzie łatwe i niezauważone, dla innych będzie to trudniejsze, możliwe są śmierci form biologicznych. Konieczne jest rozciągnięcie świadomości, nauka akceptacji, rozwijanie zrozumienia. Rozwijaj umiejętność rozszerzania i kurczenia się. Jak mysz, która może czołgać się przez niewidzialną szczelinę, tak człowiek powinien starać się wczołgać w ucho igły. I jest mało prawdopodobne, aby w taką szczelinę zmieściły się wszystkie czynniki stanowiące obciążenie, które dana osoba gromadzi przez lata wcielenia.  Z wieloma z nich będzie trzeba się rozstać bez żalu. Chodzi o wartości materialne i o te struktury mentalne, które są tak sztywne i nieelastyczne, że pękną jak domek z kart pod naporem nowych energii. 

 Świadomość jest nieograniczona i elastyczna, ale Twój Umysł nadaje jej specyficzne cechy, izolując ją, tworząc własny obraz świata. Indywidualny filtr selekcjonuje subtelne emanacje w świetlnym obrazie świata i kreuje to co przestrzenne na płaszczyźnie, w świetle istnieją: kolor, dźwięki, zapachy, wrażenia dotykowe, podteksty smakowe. 

  Wyświetlany obraz to tylko potencjał tego, co możliwe, a indywidualna świadomość jest twórcą gotowego produktu od podstaw. Świadomość indywidualna jest poszerzona przez nagromadzone doświadczenie różnych wcieleń, które można było zapamiętać, co to znaczy zachować w pamięci, co również charakteryzuje się poszerzaniem świadomości. 

 Świadomość sektorowa zostanie ustalona i nie będzie w stanie skupić uwagi na wielu punktach naraz. Świadomość wielo-sektorowa jest ciekawa z punktu widzenia dalszego eksperymentowania, ponieważ idzie dalej i nie powtarza istniejących form, ale jest w stanie stworzyć nową, paradoksalną - na przykład "śmieciowe DNA". Naukowcy odkryli i rozszyfrowali tylko 20% ludzkiego genomu, a reszta jest uważana za śmieci, ponieważ nie została zbadana, świadomość jeszcze do niej nie dotarła a tu jest to co najciekawsze. 

-  Innymi słowy, czy śmieciowe DNA jest fraktalnym modelem Wielkiej Granicy? 

-Tak, w przenośni, można tak to ująć. 

- A jakie możliwości mamy hipotetycznie odkryć w śmieciowym DNA? 

 -Nieprzypadkowo nazwano je śmieciowym DNA, ponieważ nie odkryto jego znaczenia, a naukowcy uważali, że jest to element zbędny, ponieważ nie był używany do kodowania białek. Część śmieciowa to "Kodon stop". 

 Innymi słowy, dopóki bagaż nie zostanie nagromadzony poprzez rozwój Zmysłowego Umysłu ( a jest to totalna akceptacja, z którą ludzkość jeszcze nie może sobie poradzić) a Konkretny Umysł nie jest jeszcze "wyhodowany", zdolny do zrozumienia tego, co jest akceptowane przez Umysł Zmysłowy, to otwieranie nowych horyzontów potencjału nie wydaje się Raz-Umne.

  Nowy wdrożony potencjał również wymaga przetworzenia (zaakceptowania, zrozumienia, podziękowania, zarchiwizowania). Wszystkie te procesy wymagają ogromnej ilości energii. DNA, jak słusznie zauważyłaś, jest fraktalną cząstką Wielkiej Granicy, tylko na poziomie formy biologicznej.

 - Czy z tego wynika, że ​​możliwości formy biologicznej są nieograniczone? 

 -Oczywiście, ale czysto hipotetycznie. Nie ma potrzeby aby teraz wykorzystywać pełny potencjał waszego poziomu świadomości. Daj Dziecku wszystkie zabawki na świecie, a wtedy zrobisz bałagan. I już wkrótce samo życie będzie trudne, ewolucja da postęp geometryczny, wszystko zacznie się szybko rozwijać, co ostatecznie doprowadzi do powstania wielu modalności, które istnieją w ich własnych warunkach. 

  Potrzebne będą znaczne środki, aby utrzymać ŻYCIE w tych modalnościach, ponieważ człowiek nie jest w stanie sam wytwarzać energii i nie jest jeszcze w stanie samodzielnie zbudować struktury z wyżej podanych przyczyn. 

 Poprzez cywilizacje stwarzane są możliwości zapoznania się z pewnymi potencjalnymi strukturami, ale dzieje się to punktowo, lokalnie poprzez niektóre Dusze, przedstawicieli tych cywilizacji, jako swoista znajomość, tak więc otrzymujecie prototyp, na podstawie którego możecie próbować zacząć rozwijać helisy DNA, których potencjał jest znacznie większy niż wam się wydaje. 

- Teraz jest dużo informacji o 12 niciach DNA, czy to prawda? 

- Jest ich więcej, ale informacje o liczbie tylko mylą. Dla waszego cywilizacyjnego poziomu ewolucji rozpoczęcie używania 12 nici jest całkiem możliwe

-Czy liczba nici DNA oznacza poziom wymiaru świadomości? 

-Korelacja nie jest całkiem bezpośrednia, ale myślisz we właściwym kierunku. Im szersza świadomość i im wyraźniej zbudowana jest ta sama struktura, którą Umysł stawia jako narzędzie pomocnicze, tym więcej spiral może być użytych. 

- Co masz na myśli mówiąc "Umysł"? W społeczności ezoterycznej jest wielu „prześladowców” Umysłu,  że jakoby przeszkadza on w procesie Ewolucji. 

- Umysł jest narzędziem za stan którego bezpośrednio odpowiedzialna jest kora nowa (neocortex) – struktura jest młoda i wciąż mało używana. Procent wykorzystania komórek mózgowych kory nowej i struktury limbicznej jest niski, około 10, w niektórych przypadkach 20%. 

-  Widzę korelację z % śmieciowego DNA. 

-  Ona istnieje. Ale znowu, nie wszystko jest tak dosłowne. Pierwotnie pomysł polegał na zbudowaniu bardzo wyraźnych systemów korelacji dla uproszczenia eksperymentu, ale system zawiódł i minimalne odchylenie „w górę” do „niższych pięter” doprowadziło do znaczących przesunięć.  

  Nie jest to ani dobrze ani źle ale znacznie skomplikowało sam przebieg eksperymentu poprzez fakt, że musiały interweniować Siły Pozaziemskie, aby go skorygować. Działają one ściśle według protokołu. 

- Chcę uściślić, czy osoba dążąca do rozwoju (rozwinięcia) DNA może to zrobić i wykorzystać odkryte (ujawnione) zdolności? 

  -Hipotetycznie jest to możliwe i empirycznie istnieją również indywidualne świadomości, które to czynią, ale przypadki są jednostkowe, raczej jak eksperyment punktowy, który nie będzie masowo podawany na tym etapie. Konieczna jest archiwizacja wszystkich nagromadzonych Big Data, aby nie uruchomić Chaosu, co doprowadziłoby do niekontrolowanej fragmentacji, a ostatecznie do unicestwienia całego systemu matrycowego. 

 -Tak więc teraz stało się jaśniejsze, ile my, jako ludzkość, musimy przepracować! 

- Uchwyciłaś zamysł zuch-dziewczyna! 

- A tak według terminów jak będą przechodzić te trzy dni Mroku? 

- Wszystkie punkty energetyczne są testem dla człowieka. Tak to jest zaprojektowane przez samą iluzję. Te punkty są jak markery (znaczniki). Skupienie się na tych wydarzeniach jest dość łatwe, nadal jesteście przywiązani do różnych „haczyków”, to jest fiksacja i wszystkie te same sztywne konstrukcje. 

 Urodziny, święta, zjawiska astrologiczne - wszystko to są "kotwice", których trzyma się fragmentaryczna świadomość i nie może wyjść poza sztywne, stare struktury. Hierarchie nie są zainteresowane towarzyszeniem w takim doświadczeniu, koło kręci się od bardzo dawna i wielokrotne powtórzenia nie wykorzystują w pełni potencjału. Musimy przebić się przez zasłonę czasu. 

 -Informacji jest dużo, nie udało mi się wszystkiego rozszyfrować, muszę dopracować swoje struktury, dziękuję za komunikację, dużo przydatnych dla mnie rzeczy, mam nadzieję, że udało mi się dotrzeć do informacji i przedstawić ją jak najbliżej w miarę możliwości .

 
Tak, jestem również zadowolony z naszej komunikacji z Tobą. Przekazujesz dobrze, czysto. 

-  Jeszcze raz dziękuję, przetrawię informacje i skontaktuję się ponownie, jeśli nie masz nic przeciwko, interesuje mnie temat DNA, pracujemy z grupą w tym kierunku i zaczęliśmy obejmować pewne obszary, chciałbym lubię otrzymywać odpowiedzi na moje odkrycia. 

-  Jesteście świetni, obserwujemy grupę, eksperyment cieszy nowością. Macie bardzo duże perspektywy, jeśli nie dacie się zwieść. 

- A inteligencja emocjonalna jest bezpośrednio skorelowana z rozwojem śmieciowego DNA? 

 -Obrałaś dobry kierunek, wszystko jest połączone i wszystko skorelowane, inteligencja emocjonalna musi być rozwijana, wraz z rozwojem tej ogromnej strefy zaczną się otwierać niesamowite perspektywy Ewolucji, ruszaj, wspieramy Cię! 

 -Inspiruje mnie to! Nie chcę się z tobą rozstawać, czuję taką wielką skalę, to mnie pociąga! 

 -Masz wiele zadań, rozwiązuj je na bieżąco, zmierzasz we właściwym kierunku. „Zasiewanie dobrych rzeczy na wieczność” jest konieczne i jesteś w stanie to uczynić. Potrzebujemy płonących serc, to klucz do sukcesu całego eksperymentu!

 
6.06.2022 Оlgа Envoy.

 źródło tłumaczeniawtorek, 7 czerwca 2022

Czarne słońce

 Pan Maciek Maciak w dzisiejszej audycji wspomniał o tym symbolu więc dla ścisłości wyjaśnienie. Źródło tekstu jaki wziąłem do tłumaczenia: https://www.protecgroup.ru/chernoe-solnce-2

Czarne Słońce to święty i najmniej powszechny symbol solarny, charakterystyczny dla starożytnych Słowian, a także niektórych plemion Półwyspu Skandynawskiego.

Znak ten przez długi czas był przywilejem kasty kapłańskiej, jego używanie w życiu codziennym było niedopuszczalne. W rzeczywistości ten symbol wszedł do świeckiego świata nieco mniej niż 5 tysięcy lat temu, ale była to wola Arcykapłanów Zewnętrznego Kręgu i pilna potrzeba. W tym czasie Midgard-Ziemia (planeta Ziemia) wkroczyła w Noc Swaroga i rozpoczął się niespokojny czas, przepowiedziany przez Peruna wiele tysięcy lat temu. Dlatego upubliczniono wiele znaków swastyki, wcześniej niedostępnych dla zwykłych ludzi. Ich wyjątkowa życiodajna energia miała pomóc ludziom Białej Rasy przetrwać w trudnych czasach.

Czarne Słońce jest, z grubsza mówiąc, połączeniem każdego z nas z naszymi Przodkami. Co więcej, mamy na myśli Przodków w najszerszym znaczeniu, to znaczy nie bezpośrednich poprzedników z linii Rodziny, ale wszystkich przedstawicieli czterech wielkich klanów słowiańsko-aryjskich razem wziętych. Ten znak zwiększa kanał rodowy człowieka, wzmacnia jego połączenie z korzeniami, rozszerza jego spektrum energetyczne. Należy jednak zauważyć, że „medal” ma również drugą stronę: jeśli pamięć przodków osoby jest słaba, a jej krew jest zbyt zanieczyszczona krwią wroga, jeśli nie szanuje swoich Przodków i nie żyje zgodnie z sumieniem, Czarne Słońce spali jego duszę.

Symbol ten ma niezwykłą moc, dlatego nawet teraz w starożytnych zapiskach (kołach, kronikach) można znaleźć bardzo mało informacji na jego temat. Większość danych jest ukryta do dziś i można się tylko domyślać, w jaki sposób nasi mądrzy Przodkowie posługiwali się tym symbolem. Oczywiście związek z rasą i aspektem ochronnym to tylko jedna dziesiąta całej mocy Czarnego Słońca. Niemniej jednak dla prawdziwych potomków starożytnych działa bezbłędnie. Chociaż należy zauważyć, że dla nieoświeconych (nie kapłana i nie żercy) większy efekt przyniesie symbol w formie powszechnej.

Czarne Słońce to symbol niejednoznaczny. Daje wielką moc, ale nakłada znacznie większą odpowiedzialność, niewspółmierną do tej władzy. Dlatego musi być używany mądrze i tylko przez tych, którzy naprawdę są zdeterminowani przez los i rodzinę.

Wiadomo, że dowództwo SS używało symbolu Czarnego Słońca, został nawet wypisany na podłodze w Sali Oficerskiej w legendarnym zamku Wewelsburg. Oczywistym jest, że inicjatorem użycia tego znaku (a także niemal całej ideologii III Rzeszy) był tajemniczy Karl Gaushofer, uczeń pewnego „mędrca” z Szambali, pół-mitycznej krainy cieni. Gaushofer był spowiednikiem Hitlera i miał na niego absolutny wpływ. Trudno jednak sobie wyobrazić, by miał jakiekolwiek pojęcie o wyjątkowej mocy tego starożytnego symbolu. Do tego czasu nie zachowały się żadne kroniki, które wspominałyby o prawdziwym celu Czarnego Słońca.

W ten sposób Trzecia Rzesza po prostu zniszczyła ten symbol, podobnie jak wiele innych znaków słonecznych naszych Przodków. Ale, jak zauważył jeden z autorów, jeśli oceniasz symbol przez bandę przestępców, którzy go używają, równie dobrze możesz osądzać każdy naród według jego najgorszych członków. A potem trzeba zakazać wszystkich Afro-Etiopczyków, bo niektórzy z nich sprzedają narkotyki. Wszystkich muzułmanów należy zakazać, ponieważ niektórzy z nich zabijają niewinnych ludzi. I o wiele więcej osób musi zostać "zbanowanych" (zakazanych)...

Jednak ludzki idiotyzm nie ma granic podobnie jak ludzka ignorancja, hipokryzja oraz pragnienie pieniędzy i władzy. Każdy, kto zna prawdziwy cel naszego dziedzictwa - potężną symbolikę swastyki, do dziś zachowuje starożytną mądrość. Mądrość, której nie można zniszczyć. Ponieważ jest starsza niż jakakolwiek broń i jakakolwiek metoda zniszczenia.

 

Tu jeszcze moja uwaga: podobnie jak ze znaną swastyką używaną przez Hitlerowców znaczenie ma oprawa kolorystyczna (kontekst). Symbole używane przez Hitlerowców miały kolor czarny, do tego ten bardziej znany wpisany w białe koło na czerwonym tle. Symbol choćby podobny ale użyty w innej oprawie nie jest już "kluczem" do danego egregoru (pola informacyjnego czy też "wahadła" jak je nazywał Vadim Zeland, można się też spotkać z nazwą "Pole Morficzne" albo "myślokształt"

Włosy i ich znaczenie

 Ktoś dobrze popracował i odnoszę wrażenie, że śledził również publikowane przeze mnie materiały bo wiele z tego już u nas tutaj było więc pozwolę sobie na chwałę Przodków i pożytek ludzi żyjących skopiować zawartość tej publikacji

p.s. NA DOLE TEJ STRONY JEST ODNOŚNIK DO  ZNANEJ BYWALCOM TEGO BLOGA STRONY ŹRÓDŁOWEJ:

https://indianchinook.wordpress.com/2016/01/02/slowianska-wiedza-o-wlosach/ 


Aby rozwiązać istniejące w naszym świecie problemy, najpierw trzeba przyznać, że wiele naszych podstawowych przekonań o realności jest błędnych. Na przykład, o włosach. Traktujemy je jak coś zupełnie zwyczajnego, coś, z czym można poeksperymentować, co można obciąć, zapuścić, pofarbować, zgolić, a jedyną tego konsekwencją jest to, czy się komuś (oraz sobie) w nowej wersji spodobamy. Nie rozumiemy podstawowych zasad działania energii, nie mamy na ten temat wiedzy i błądzimy jak we mgle, ustalając sobie zasady sami, często wbrew logice, wygodzie i naturze. Przyjęliśmy na przykład, że w przypadku kobiet włosy na głowie są w porządku, ale już pod pachami czy na nogach nie. Wyśmiewamy też tradycje religijne nakazujące przykrywanie włosów, nie interesując się, co za tym tak naprawdę stoi.

Tradycja natomiast to coś dużo głębszego, niż nam się wydaje. Nie przypadkiem dawniej dziewczęta nosiły długie warkocze i rozpuszczały je tylko przed mężem, nie bez znaczenia jest też fakt, że kiedyś do naszych włosów mógł dotknąć się tylko ktoś bardzo nam bliski. Włosy jak każda inna część ciała mają przyczynę do istnienia. Włosy to nasza siła życiowa, to przedłużenie systemu nerwowego. Są to niejako nerwy na powierzchni ciała, swojego rodzaju wysokorozwinięte wąsiki lub antenki, które przekazują ogromną ilość ważnej informacji do mózgu i układu krwionośnego.Meeting-Russian-Women


WŁOSY I ENERGETYKA CZŁOWIEKA

Włosy to anteny, które wyłapują strumienie energii z otaczającego nas świata. Odgrywają ważniejszą rolę w życiu niż ręka czy noga. Owłosienie pojawiające się pod pachami czy w okolicach intymnych, a u mężczyzn również zarost na twarzy rozpoczyna dojrzewanie płciowe. To jest lustro odbijające stan organów płciowych, ich dojrzałość i siłę. Usuwając włosy na twarzy, pod pachami i z organów płciowych, niszczymy strefy projekcyjne i w ten sposób pozbawiamy organy płciowe energetycznego doładowania i osłabiamy ich funkcję. Nie ma projekcji, to znaczy że z czasem nie będzie i tego, kto ją tworzy. Świat jest jak lustro. Usuwając włosy z głowy zmieniamy kierunek i intensywność głównych energetycznych strumieni swojego ciała, które z kolei zmieniają naszą świadomość, duszę i rozum. Ludzkie włosy (włączając owłosienie na twarzy u mężczyzn) nie tylko bezpośrednio “ładują” mózg informacją, ale także wypromieniowują energię z mózgu do otoczenia. Udowodniono to za pomocą efektu Kirliana, kiedy człowieka fotografowano najpierw z długimi włosami, a potem po strzyżeniu. Gdy włosy są podcięte to przyjmowanie i wysyłanie sygnałów od i do otoczenia jest utrudnione, człowiek nieświadomie podchodzi do życia, jest mniej wrażliwy w relacjach z innymi i trudniej mu osiągać satysfakcję (również seksualną).


SKUTKI OBCINANIA I FARBOWANIA WŁOSÓW


Włosy rzeczywiście są przewodnikami energii, ale żeby tak się działo powinny mieć min. 7 cm długości. Razem z włosami obcinamy nie tylko swoją intuicję, ale też pamięć i przeżycia emocjonalne. Dlatego właśnie człowiekowi, który przeżył olbrzymi ból radzi się ostrzyc włosy. Z tej samej przyczyny nie wolno obcinać włosów małym dzieciom. Jest takie wierzenie, że dziecko trzeba koniecznie ostrzyc kiedy ma roczek. To totalna bzdura. Dziecko aktywnie poznaje świat, uczy się w każdej sekundzie, a my tak po prostu bierzemy i obcinamy mu pamięć. I musi zacząć uczyć się od nowa. Dlaczego dziewczynki rozwijają się szybciej? Dlatego, że zwykle się ich nie strzyże. Włosy na ciele człowieka pełnią te same funkcje, co na głowie. Przy szczególnej konieczności człowiek może usuwać negatywną energię nagromadzoną we włosach strzygąc je i takim sposobem uwalniając się od przeszkadzających jego rozwojowi energii – w tym jest sens strzyżenia zakonników. Ostrzyżone włosy i paznokcie należy spalać, ponieważ jeśli wyrzucone części ciała człowieka gdzieś gniją, to wpływa to na cały organizm.

Współczesna kobieta przestała na poziomie podświadomym widzieć przed sobą mężczyznę – widzi ogoloną głowę, bez wąsów i brody, często z papierosem w ustach i kolczykiem w uchu. Taki nienaturalny wygląd drażni kobietę na poziomie podświadomym, powoduje brak szacunku i niechęć do takiego mężczyzny. Kobieta łatwo pozwala sobie na oskarżanie go i poniżanie. Taki mężczyzna nie jest w stanie być głową rodziny i czeka, aż kobieta będzie nim zarządzać, tym bardziej, jeśli wyrósł bez ojca i wychowywała go matka. Weźcie koguta, obetnijcie mu ogon, wyskubcie wszystkie najdłuższe odróżniające go od kury pióra. Zobaczycie, że takiego koguta nie dopuści do siebie żadna kura. Zaczną go bić, a inne koguty traktować go jak kurę i włazić na niego. Mężczyzna bez wąsów i brody to ani kobieta ani mężczyzna, to jak chłopczyk z niewykształconymi organami płciowymi.

Włosów w żadnym wypadku nie wolno farbować. Wszyscy uczyliśmy się fizyki w szkole i znany jest nam fakt, że kolor powstaje głównie w procesie absorpcji fal. Czerwone naczynie wygląda na czerwone dlatego, że absorbuje wszystkie pozostałe kolory i odbija tylko czerwony. Kiedy mówimy: ta filiżanka jest czerwona, mamy na myśli, że skład molekularny powierzchni filiżanki jest taki, że absorbuje wszystkie promienie świetlne, oprócz czerwonych. Tak więc wasze włosy mają określony kolor, jak wiemy czystych kolorów nie ma, odcienie włosów są różnorodne i bardzo złożone. Włosy absorbują strumienie niezbędnej dla nas energii z określonej długości fali. Kiedy farbujemy włosy, organizm zaczyna otrzymywać obcą dla niego energię, co skutkuje zaburzeniami i chorobą. Dobrze więc pomyślmy, zanim pofarbujemy siwiznę. A przy okazji, Francuzki uchodzące za ideał stylu i smaku nigdy nie farbowały siwizny. Praktycznie wszystkie farby zawierają bardzo silnie działającą chemię, która niszczy strukturę włosów sprawiając, że stają się one martwe, po czym przestają spełniać swoje funkcje związane z gromadzeniem energii.


TROCHĘ HISTORII…

W Europie jako pierwszy strzyżenie włosów nakazał Neron. Kiedy zapytano go o przyczynę tego rozkazu powiedział: “Nie chcę żeby oni myśleli. Wystarczy, że będą wypełniać moje rozkazy”. Na ziemiach ruskich obcinanie włosów zaczęto praktykować wraz z pojawieniem się chrześcijaństwa. Nikt teraz nie może wyjaśnić po co strzyżono wyznawców tej religii, a także kapłanów i duchownych, jeśli nawet w Biblii mówi się o Samsonie, który nigdy się nie strzygł i był silny i niepokonany aż do momentu, kiedy mu obcięto włosy. Przejście do strzyżenia włosów u mężczyzn na początku XVIII wieku przypieczętował nakaz Piotra I o goleniu bród.

Informacja o tajnych badaniach, które wykazały ścisły związek długości włosów z intuicją i zdolnościami nazywanymi przez wielu nadprzyrodzonymi (w istocie są to naturalne dla człowieka umiejętności) była ukryta od czasów wojny w Wietnamie. Na początku lat 90-tych Sally (imię zmienione) wyszła za mąż za psychologa, który pracował w szpitalu ministerstwa do spraw weteranów. Większość z przebywających tam weteranów służyła w Wietnamie. Sally opowiada: “Pamiętam ten wieczór, kiedy mąż przyszedł do domu trzymając w rękach oficjalnie wyglądającą grubą teczkę. Wewnątrz były setki stron badań. Mąż był zszokowany zawartością. To, co przeczytał w tych dokumentach całkowicie zmieniło jego życie. Od tego momentu mój konserwatywny, o umiarkowanych poglądach mąż zaczął zapuszczać włosy i brodę i nigdy już się nie strzygł. Więcej – kilku innych konserwatywnych mężczyzn – jego współpracowników poszło w jego ślady. Kiedy przeczytałam dokument, zrozumiałam dlaczego. Okazało się, że w czasie wojny wietnamskiej specjalne oddziały wojskowe posyłały tajnych agentów do rezerwatów amerykańskich Indian w celu poszukiwań utalentowanych krzepkich młodych mężczyzn z niezwykłymi, wręcz nadprzyrodzonymi umiejętnościami śledzenia. Jednak po tym jak byli zwerbowani, stało się coś zadziwiającego. Te talenty i umiejętności, które posiadali w rezerwatach, tajemniczym sposobem znikły i podczas zadań bojowych zachowywali się całkowicie inaczej niż tak, jak od nich oczekiwano.

Na pytanie o przyczynę fiaska starsi rekruci wszyscy jak jeden mąż odpowiadali, że kiedy ich krótko ostrzyżono po wojskowemu, nie mogli dłużej “czuć wroga”, “odczytywać znaków” czy otrzymywać dostępu do “subtelnej informacji” tak jak wcześniej. Badania rozszerzono, zwerbowano kolejnych Indian i pozwolono im zostawić długie włosy, a następnie przeprowadzono testy w różnych dziedzinach. Następnie połączono mężczyzn, którzy mieli jednakowe rezultaty we wszystkich testach w pary i jednemu z nich obcięto włosy, a drugiemu nie. Raz za razem mężczyźni z długimi włosami osiągali wysokie rezultaty, a z krótkimi – nie wytrzymywali prób, w których wcześniej mieli dobre wyniki. Testy były na przykład takie: Rekrut śpi w lesie. Uzbrojony wróg przybliża się do śpiącego. Mężczyźni z długimi włosami budzili się z uczuciem silnego niebezpieczeństwa i uciekali długo przed pojawieniem się wroga i długo przed tym jak słyszalne były jakiekolwiek dźwięki świadczące o zbliżaniu się nieprzyjaciela. W innej wersji tego testu długowłosi mężczyźni czuli przybliżenie i odczuwali intuicyjnie, że wróg zaatakuje. Ufali szóstemu zmysłowi i pozostawali bez ruchu udając że śpią, potem szybko łapali atakującego i “zabijali” go, jak tylko wróg zbliżał się na tyle, by mógł zaatakować. Tego samego rekruta po przejściu tego i innych testów krótko strzyżono i zaraz potem wszystkie testy zawalał. Dokument zalecał, a nawet wymagał, aby rekrutowanym Indianom pozostawiano długie włosy.”


WŁOSY I MĄDROŚĆ CZŁOWIEKA


Długie włosy dla naszych przodków oznaczały mądrość. Nigdy się nie zastanawialiście, dlaczego w wojsku obowiązkowo goli się na łyso, dlaczego kobiety w świętych miejscach muszą zakładać chustkę na głowę i dlaczego Indianom zdejmowano skalp? Włosy dają człowiekowi siłę psychiczną, która jest potrzebna do świadomego myślenia, a także siły i umiejętności zwane magicznymi. Im dłuższe włosy, tym więcej sił człowiek otrzymuje. Dowolne zaplecenie włosów chroni od zła i ciemnych sił. Tymi, kto jest ogolony łatwiej jest rządzić – mają zniszczoną więź z przodkami, swobodę myśli, świadomość. O tym, że włosy są akumulatorami energii życiowej człowieka, wiele kobiet przekonuje się po zamianie długich włosów na krótkie fryzury.Zaraz po obcięciu włosów występuje odczucie podwyższonego stanu energetyki oraz lekkości i przyjemności. Dlatego wydaje się, że ten stan związany jest z odcięciem niepotrzebnych włosów, ale niestety to dzieje się dlatego, że wyzwolona została energia nagromadzona w długich włosach i teraz jest ona tracona na krótkotrwały “wybuch” energetyczny. Wiele osób o tym, że włosy są przewodnikami energii przekonuje się w momentach strachu, kiedy włosy dęba stają – przechodzi przez nie silny “wyrzut” energii, który odgrywa rolę ochronną.

Słowianin z nieostrzyżonymi włosami ma realne wyobrażenie o wszystkich zachodzących w społeczeństwie procesach, a ostrzyżony i ogolony wszystko widzi w płaskiej zniekształconej formie i pojawiają się u niego zwierzęce instynkty – pobudzenie i instynkt stadny – życie staje się jakby prostsze i weselsze, nie przychodzą do głowy żadne myśli. Takich ludzi nie interesują głębokie aspekty polityki, dla nich ważne jest, co powiedział ich lider. Rewolucjoniści, buntownicy, strajkujący, terroryści – to ludzie, którzy z powodu nieświadomości zachodzących procesów w społeczeństwie nie mają możliwości w odpowiednim momencie utrzymać władzy i stają się zwyczajnymi marionetkami w rękach innych.

Ale nie myślcie, że jeśli zapuścicie teraz włosy, to automatycznie przyjdzie też wiedza. Niestety, w świadomości już uformował się zniekształcony światopogląd i zmienić go nie będzie tak łatwo. Trzeba popracować, zrewidować wiele przekonań, które nam narzucono w szkole i poprzez środki masowego przekazu. Zwracajcie się bezpośrednio do przyrody i z niej czerpcie wiedzę i z nią pracujcie nad swoją intuicją.


WŁOSY DLA KOBIETY


Olga Waliajewa, autorka między innymi artykułu “Rok bez spodni” pisze: “Krótka fryzurka jest praktyczna – nie trzeba o nią dbać, układać. Nie jest tak gorąco latem, nie trzeba tak długo czekać aż wyschną po myciu. I w ogóle można wstać z łózka, potargać je i iść. Poza tym modne fryzury mogą wyglądać pięknie, stylowo i efektownie. Ale wątpię, czy z takim strzyżeniem będziemy się czuły jak damy i będziemy płynęły z prądem życia tak jak kobiety z warkoczami. Nawet jeśli wyglądają one staromodnie, to mają tyle czaru i żeńskości, że oczu nie można od nich oderwać. Pamiętam swoje odczucia z czasów chłopięcych fryzur – chodziłam nawet do męskiego fryzjera. Pamiętam, że relacje z mężczyznami w ogóle się nie wtedy nie układały. Jak tylko zapuściłam włosy – zaczęli się pojawiać. Teraz moje włosy są mniej więcej do łopatek i nie mam chęci ich obcinać. Wróciłam także do swojego koloru włosów. Okazuje się, że najbardziej ze wszystkich do mnie pasuje. Po jakimś czasie zaobserwowałam, że z rozpuszczonymi włosami czuję się bardziej seksowna, ale już rozpuszczając włosy poza domem wyraźnie odczuwam, że cała moja żeńska siła wypływa, dosłownie wycieka. Włosy częściowo rozpuszczone sprawiają, że moja “podatność” na wpływ świata zewnętrznego spada. Ale gromadzenie energii jest mimo wszystko niemożliwe. Nosząc kucyk staję się bardziej oschła, twarda. Siadając do rachunków, wyliczeń związuję włosy w kucyk. To pomaga się skupić, ale z drugiej strony zaraz zaczynam rządzić – mężem, dziećmi. Zaplatając warkocz, czuję się kobietą. Napełniam się miękką i delikatną energią, spokojnie mogę w warkoczu chodzić po mieście, spotykać się. I nie tracę energii, a nawet odwrotnie. I w głowie pojawia się jasność. Kiedy zaplatam dwa warkocze czuję się od razu dziewczynką, łatwiej mi się bawić i wyrażać gniew w dziecięcy sposób.”

Średnia długość włosów dla kobiety – to długość do pośladków, a normalna, zdolna do zabezpieczenia jej niezbędnego zapasu energii – do kolan. Kobieta z długimi włosami posiada na tyle mocną energetykę, że jest zdolna stworzyć ochronny krąg dla swojego ukochanego mężczyzny i ochronić go swoją energetyką od dowolnych nieszczęść. Mężczyzna otrzymuje ochronę od kobiety, kiedy rozczesuje jej włosy. U Słowian istniała taka tradycja. Rozpuścić włosy kobieta mogła tylko w domu lub na łonie natury, ponieważ rozpuszczone włosy (a tym bardziej przystrzyżone) wchłaniają całą negatywną energetykę. Również pożądliwe myśli mężczyzn. Wyobraźcie sobie dziewczynę, która całe dzieciństwo chodzi krótko ostrzyżona – a wszyscy się potem dziwią, że gdy podrasta staje się rozpustna. A ile ona wchłonęła tego typu myśli przez całe życie? Dziewczynkom zaplatano warkocz, który leżąc wzdłuż kręgosłupa, przekazywał energię bezpośrednio do układu nerwowego. Warkocz z 3 kosmyków reprezentował połączenie życiowych sił światów Jawi, Prawi i Nawi. Zamężna kobieta zaplatała 2 warkocze, aby otrzymywać energie również dla swojego przyszłego dziecka. Aby warkocze nie przeszkadzały, zbierano je w kok lub chowano pod chustą. Przykrywanie głowy przez kobiety w miejscach siły czy świątyniach jest niezbędne, aby osłabić wrażliwość na informację od wszechświata. Kobieta przykrywając włosy staje się słabsza niż z odsłoniętą głową.

Aby wzmocnić swoją żeńskość powinnyśmy w ciągu dnia zaplatać warkocz albo zakładać chustę na głowę, a nocą mieć rozpuszczone włosy. Kiedy kobieta idzie w ciągu dnia z rozpuszczonymi włosami po mieście pobiera wszelkie negatywne energie z otoczenia. Pokutuje u nas przekonanie, że długie włosy to domena młodych kobiet, a starsze powinny mieć włosy krótkie, aby nie sprawiać wrażenia, że na siłę chcą się odmłodzić i przypodobać mężczyznom. Mało kto wie, że starsze kobiety z ostrzyżonymi włosami u wszystkich narodów uważane były za zhańbione. To właśnie u starszych kobiet cała energia życiowych doświadczeń, których przecież jest mnóstwo skupia się we włosach, zapewniając jej i jej rodowi ogromną moc ochronną.

Tak jak mężczyznom nie wolno golić włosów i brody, tak kobiety nie powinny golić też włosów pod pachami i owłosienia łonowego. To osłabia naszą żeńską siłę, a nawet doprowadza do chorób. Przede wszystkim zaś zaburza nasze relacje z mężczyznami. Dlaczego? Kobieta bez włosów, w spodniach, pędząca w szalonym rytmie współczesnego miasta sama pozbawia się żeńskiej energii, a to ta energia przecież przyciąga mężczyzn. Oni mogą mówić, że lubią krótkie fryzury czy zgrabne nogi w obcisłych spodniach. Ale na poziomie podświadomym będziemy dla nich mężczyznami, a po co mężczyznom intymne relacje z innym mężczyzną? To przeciwieństwa się przyciągają i pociągają Emotikon smile Bądźmy więc żeńskie w tym nowym 2016 roku – a właściwie lecie. Słowiański rok to LATO, a 2016 lato jest latem Carewny Liebiedź, czyli latem rozkwitu żeńskiej energii. Niech nasze długie piękne włosy dodadzą nam energii, upiększą nasze ciała i napełnią dusze spokojem i miłością!