poniedziałek, 31 lipca 2023

Wielki restart linii czasowej

 oryginał jest tu: https://www.youtube.com/watch?v=q41Hb_zHfwY&t=3s

 Kochani - w tym roku dużo się zmienia a zwłaszcza ósmego dnia ósmego miesiąca kiedy doskonałe boskie mechanizmy wyrównują nasze życie.

  Podczas tego odrodzenia wielkiego restartu linii czasu moc światła i życia powraca do ludzi. Następuje oczyszczenie ze wszystkich fałszywych struktur, fałszywych narracji i różnorakich zniekształceń.

  Kłamstwo po prostu przestaje istnieć i portal lwiej bramy przyspiesza proces, pomagając się rozpuścić przywiązaniu do emocjonalnych i psychologicznych więzień.

  Wojna przeciwko zbiorowej świadomości jest demontowana przez czystą moc i esencję żywego Światła. Brama lwa to portal, który obdarzy was mocą, a także wydobędzie na powierzchnię rzeczy, które nie wydają się majestatyczne.

  Lew jest punktem zerowym między dwoma biegunami polaryzacji tej trójwymiarowej matrycy - jest to most pomiędzy światami, punkt zerowy gdzie możecie bezpiecznie, pewnie a nawetradości przeczekać wszelkie burze tych czasów wykraczając poza płomienie towarzyszące indywidualności, w którą teraz trafiliśmy.

 W tym ostatnim światowym cyklu kontrolerzy skutecznie prowadzili wojnę  ze światłem wykorzystując moc żywego słowa.

   Energia sierpnia kumuluje się, kontynuując usuwanie kłamstw, zniekształceń i powodując objawienia na powierzchnię ludzkiej świadomości.

   Źródło ujawnia wszystko - ​​nadchodzą nowe objawienia dotyczące fałszywych struktur, systemów, prawa i wielu innych aspektów tej wielowymiarowej szachowej rozgrywki i wojny duchowej.

 Zaproście energię lwa do swojego serca - przyjmijcie ognistą i alchemiczną energię sierpnia aby rzucić więcej światła na wszystko, co trzeba usunąć, aby wszystkie czujące istoty żyły zgodnie ze swoimi optymalnymi liniami czasu, w ramach harmonijnej linii czasu.

  Mądrze dobierajcie słowa i czyny i pozwólcie rozpuścić się temu co musi odpaść. Żywe światło zawsze było i zawsze będzie boskie i zwycięskie.

  Wdzięczność wszystkim

 https://www.youtube.com/watch?v=6ApENVkMQMo


 

niedziela, 30 lipca 2023

Metodologia rozróżniania narodów według krwi - pismo medyczne "Lekarskie dzieło", 1925

W artykule E.O. Manoiłowa „Metodologia rozróżniania narodów według krwi” (magazyn "Lekarskie dzieło", 1925) stwierdza: „Jest dla nas bez wątpienia jasne, że w obecności hormonów charakteryzujących jedną lub drugą płeć, przez analogię, we krwi musi być coś specyficznie narodowego różnych ludów ludzkości. Ta specyficzna substancja odciska piętno danego narodu i służy jako odróżnienie między jednym a drugim narodem. A skoro tak, to ta nieznana substancja we krwi musi zostać w jakiś sposób odkryta. Po wielu badaniach udało nam się znaleźć reakcję, która daje odpowiedzi na postawione przed chwilą pytania i umożliwia wykrycie różnic rasowych we krwi. 

  Ze względu na fakt, że naród żydowski ma stosunkowo mało domieszek, z wielu powodów, wybraliśmy z jednej strony Żydów, a z drugiej strony Rosjan. Zarówno Żydzi, jak i Rosjanie byli szczegółowo badani pod względem pochodzenia od ich przodków, i wybrano tylko tych Rosjan, którzy mieli trzech przodków ze strony ojca i matki prawdziwych Rosjan, to znaczy uznawaliśmy nie tylko fakt bycia jednej religii.  

 Krew pobierano z żyły łokciowej i w miarę możliwości reakcję wykonywano tego samego dnia. Od roku 1923 do 1 marca 1925 przebadaliśmy 1362 osoby, w tym 380 Żydów, 982 Rosjan. Już pod koniec 1923 roku byliśmy w stanie, za pomocą odczynników, odróżnić Żydów od Rosjan na podstawie krwi. Chcąc sprawdzić nasze eksperymenty, a przede wszystkim ich wyniki, zwróciliśmy się do niektórych instytucji naukowych i osób prywatnych z prośbą o dostarczenie nam krwi żydowskiej i rosyjskiej na powyższych warunkach. I koniecznie, aby na probówkach była zaznaczona tylko liczba, bez nazwiska i bez oznaczenia narodowości. Nasza prośba została życzliwie wysłuchana, za co serdecznie im wszystkim dziękujemy. Łącznie otrzymano i przeanalizowano 202 próbki od wskazanych instytucji i osób.

Do tej reakcji potrzebne są następujące odczynniki: 

1) 1% alkoholowy roztwór błękitu metylenowego; 

2) 1% alkoholowy roztwór fioletu krezylowego;  

3) 1,5% azotanu srebra;  

4) 40% kwas solny; 

 5) 1% roztwór nadmanganianu potasu. 

  Reakcja przebiega następująco: do 3 cm sześciennych nieogrzewanej emulsji z czerwonych krwinek 3-5%, lub można bezpośrednio do skrzepu dodać 3-4 razy więcej soli fizjologicznej objętościowo i mieszać szklanym prętem, aby uzyskać niezbyt gęstą emulsję. Dodaj jedną kroplę pierwszego rodzaju odczynnika, wstrząśnij, następnie dodaj 5 kropli drugiego odczynnika - ponownie wstrząśnij, następnie 3 krople trzeciego odczynnika - wstrząśnij, 1 kroplę czwartego odczynnika i 3-8 kropli piątego odczynnika. 

Wynik będzie prawidłowy, jeśli w probówce z krwią żydowską będzie płyn bledszy niż rosyjski. Barwnik fioletu krezylowego w krwi żydowskiej albo prawie całkowicie zniknie, albo pozostanie niebieski do niebieskozielonego odcienia, podczas gdy we krwi rosyjskiej część barwnika fioletu krezylowego pozostanie nierozpuszczona; zwykle uzyskuje się niebiesko-czerwonawe zabarwienie. Uważamy za konieczne poczynić następujące zastrzeżenie: wyraźny wynik zależy wyłącznie od jakości barwników. 

  Jak już wspomnieliśmy, nasze eksperymenty przeprowadzaliśmy głównie z krwią żydowską i rosyjską. Po drodze badaliśmy też inne narody: Niemców, Chińczyków, Estończyków, Finów, Polaków, Ormian itp. Można wyróżnić w ten sposób inne narody, ale nie mamy wystarczającego materiału, aby móc mówić z takim optymizmem jak mówimy o narodach żydowskim i rosyjskim. 

  Następnie zbadaliśmy krew osób pochodzących z małżeństw mieszanych, a mianowicie: 12 przypadków - ojciec Rosjanin, matka Żydówka; 8 - rosyjski ojciec, matka - fińska; 23 przypadki - ojciec Rosjanin, matka Niemka; 2 przypadki - ojciec jest Rosjaninem, matka jest Tatarem; 2 przypadki - ojciec jest Rosjaninem, matka Ormianką. Na podstawie tego materiału zauważamy tylko, że w małżeństwach mieszanych u dzieci, które miały ojca Rosjanina i matkę Żydówkę lub Ormiankę, proces oksydacyjny jest silniejszy niż u czysto rosyjskich, a reakcja może dać błędną odpowiedź; w tym samym miejscu, gdzie ojciec jest Rosjaninem, a matka Niemką, Finką lub Tatarką, proces utleniania przebiegał wolniej i dlatego reakcja niewiele różni się od reakcji czysto rosyjskiej.

Na podstawie powyższego można wyciągnąć następujące wnioski:  

 1. OKREŚLENIE RÓŻNYCH LUDZI ZA POMOCĄ ODCZYNNIKÓW KRWI W NASZYCH PRZYPADKACH DAJE MOŻLIWOŚĆ ODRÓŻNIENIA KRWI ŻYDOWSKIEJ OD ROSYJSKIEJ. 

 2. Proces utleniania we krwi żydowskiej przebiega szybciej niż w rosyjskiej. W dochodzeniach kryminalistycznych ta reakcja powinna dawać pewne wskazówki; w małżeństwach mieszanych reakcja na nasz materiał wskazuje na wpływ jednej lub drugiej osoby. 

  Słowianie-Aryjczycy wiedzieli, że cechy duchowe przekazywane są dzieciom przez linię męską, a psychiczne przez kobietę. Współcześni naukowcy wyjaśniają to faktem, że geny, które dziedziczą zdolności umysłowe, znajdują się wzdłuż całej linii chromosomu X. Kobiety mają dwa takie chromosomy (XX), mężczyźni tylko jeden (XY), więc geny odpowiedzialne za inteligencję są silniejsze u kobiet. 

  Nasi przodkowie wiedzieli, że przewaga intelektu nad duchowością prowadzi do demonizmu, dlatego Słowianie-Aryjczycy prowadzili swoją rodzinę po linii męskiej, przekazując w ten sposób cechy Rasy swoim spadkobiercom. Natomiast reptiloidzi (czasami można spotkać określenie "twary" wiodące się od słowa "stworzeni" czyli klonowani) do dziś prowadzą swoją rodzinę przez linię żeńską, w wyniku czego cechy pasożytów kultywowane są u ich potomków. Znalazło to również odzwierciedlenie w ustalaniu narodowości: na przykład, jeśli ojciec jest Rosjaninem, a matka Żydówką, dzieci są uważane za Żydów.

  źródło tłumaczenia: https://ladaria.livejournal.com/514651.html

 Poniżej filmy uzupełniające tę wiedzę:

https://youtu.be/Kfwv2g65BRM sobota, 29 lipca 2023

Jak pokonać reptilianina.

 oryginał jest tu: https://www.youtube.com/watch?v=wNehMeDcr8g

 dzisiaj porozmawiamy o tym, w jaki sposób reptilianie  wpływają na tych, w których oprócz boskiej duszy jest także cząstka duszy reptiloida.

  Jak już opowiadałam wam w moich kilku nagraniach takich ludzi jest na Ziemi bardzo wielu, ponieważ urodzili się z mieszanych małżeństw reptilian i ludzi.

  Tacy ludzie stanowią dla reptilian wielki ból głowy, ponieważ ich programy nie są w stanie wpływać na tych ludzi w 100 procentach. Dusza ludzka, która z woli losu musi sąsiadować z duszą reptiloida, opiera się temu wpływowi jako tylko może.

 Dlatego reptilianie czynią wszystko, co tylko możliwe, aby umieścić takiego człowieka w środowisku czysto materialnym w którym aby przeżyć będzie musiał wykorzystać wszystkie swoje praktyczne umiejętności - w których akurat przoduje jego część reptiloidalna.

I w tej walce o przeżycie, człowiekowi już nie starcza ani czasu ani sił na rozwój duchowy - na poznanie samego siebie, na ujawnienie własnego twórczego potencjału. 

  Albo też wybierają druga skrajność pomagając takiemu człowiekowi się wzbogacić, a potem ten rozkoszując się wszystkimi urokami życia zapomina o swojej boskiej duszy.

  Jak reptilianom się to udaje?  Do tego używają czystej krwi reptilian, którzy poprzez połączone z nimi programy zaczynają prowadzić takiego człowieka, nie wypuszczając go ze swojego pola widzenia.

 Oni mogą nawet stać się jego małżonkami aby mieć na niego maksymalny wpływ. Często starają się uzyskać zaufanie takich ludzi - starają się być ich przyjaciółmi aby wiedzieć wszystko o ich życiu, o ich pragnieniach czy marzeniach i korygować je w pożądanym dla siebie kierunku.

Mogą to być również szefowie i współpracownicy, sąsiedzi lub tylko przypadkowi towarzysze podróży na jakimś etapie ich życiowej drogi.

  W każdym przypadku będą oni próbowali narzucić człowiekowi swoje poglądy na życie i swoje wartości, krytykując i wyśmiewając wszystko, co wykracza poza ramy materialnej wizji życia i praktycznego zastosowania.

   Są to ci sami ludzie, którzy sprowadzają Was z nieba na Ziemię podcinając wam skrzydła i nie pozwalając Wam odłączyć się od stada i poczuć się człowiekiem wolnym, samowystarczalnym i nie podobnym do innych.

   Jestem pewna, że wielu z was nie raz stykało się w swoim życiu z kimś podobnym i uwierzcie mi, że najczęściej byli to właśnie reptilianie strzegący dusz ludzkich i nie pozwalający im uzyskać swojej boskości.

 W jaki sposób możecie się przeciwstawiać takiemu wpływowi?

  Myślę, że teraz to już nie będzie dla was trudne, ponieważ nauczyliście się czuć wibracje innych ludzi a więc nie dacie się świadomie wciągnąć w puste i niepotrzebne dla was rozmowy.

 Teraz już nie pozwolicie aby ktoś inny narzucił wam cudzy styl życia - pomimo tego chcę dać wam jedną radę: postępujcie z takimi ludźmi bardzo ostrożnie, łagodnie bez agresji uchylając się od rozmowy, która Was nie interesuje - zwłaszcza jeśli wiecie, z kim macie do czynienia.

   Orszak istot astralnych, które najczęściej towarzyszą reptiloidom tylko czeka, aż okażecie słabość i uwolnicie chociażby jedną negatywną emocję, a potem już oni się postarają rozpalić z tej iskry prawdziwy płomień, a Wasz spór przerodzi się w bitwę energetyczną, z której będzie Wam bardzo trudno wyjść zwycięsko.

  Chrońcie swoją energetyczną przestrzeń kochani i utrzymujcie ją w czystości,  obecnie jest to ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

 https://www.youtube.com/watch?v=zZs7ymX4SXM


 

Moc Krwawego Superksiężyca 1 sierpnia

 oryginalny film jest tu: https://www.youtube.com/watch?v=vdCW6RCFtSY

 Kochani, 1 sierpnia czeka nas mocny krwawy super-księżyc. Ta pełnia księżyca w Wodniku zaangażuje chaotycznie i dość dynamiczne energie, które mogą mieć bardzo duży wpływ na energię wielu ludzi.

 Ponadto do końca sierpnia istnieją jeszcze niebezpieczeństwa ewentualnych incydentów (wypadków/zajść), których prawdopodobieństwo zostało przewidziane w nowiu 17 lipca.

  A ponieważ ta pełnia jest zwieńczeniem tego co rozpoczęte, to te tematy mogą rozognić się ponownie w pierwszej dekadzie sierpnia, zwiększając uwagę na obiektach energetycznych.

   Następny miesiąc może być bardzo nietuzinkowy i przełomowy, gdy coś się ruszy z martwego punktu.  Energia transformacji: władzy, ponadnarodowych firm, tajnych stowarzyszeń, oligarchów, struktur władzy - w tym sił zbrojnych w państwach, wszystko to ulegnie transformacji.

  Ta przemiana będzie trwać przez cały sierpień więc będziemy musieli wybrać między przeszłymi a przyszłymi problemami - a to z czym nie będziemy mogli sobie poradzić będzie musiało być zdecydowane a w pierwszej kolejności będą to kwestie władzy.

   W sierpniu może nastąpić z jednej strony nasilenie represji i wzrost sił opozycji z drugiej strony - wzrost chęci siłowego rozwiązywania konfliktów, ale to jest niewłaściwe.

 W tym okresie potrzebne jest coś przeciwnego -przemyślenie a nie krytyka i szukanie winnych, umiejętność analizowania dlaczego pojawiają się bolesne i negatywne zdarzenia.

  Nasilenie autorytaryzmu będzie błędnym posunięciem ale najprawdopodobniej to właśnie nastąpi. Dlatego też albo te przekształcenia odbędą się poprzez wybuchy i zniszczenia (co jest całkiem możliwe), albo zaczniemy transformować się dobrowolnie co jest mało prawdopodobne.

   W każdym przypadku jest to skomplikowany okres prób i błędów i trzeba transformować zło w siłę postępu. I chociaż jest to bardzo trudne to chciałoby się aby to się powiodło.

   Podczas pełni Księżyca w Wodniku zachodzą istotne wydarzenia, to czas niełatwych zmian. Energia pełni księżyca ujawnia słabości, pomaga korygować cele i zadania zgodnie ze zmieniającymi się okolicznościami.  

 Oczekiwanie zmian wisi w powietrzu - moc tego superksiężyca jest tak wielka, że niewielu ludzi jest w stanie wytrzymać to obciążenie. Możliwe, że stare traumy dadzą o sobie znać. 

  Nadchodzi chwila prawdy - to, co się dzieje staje się absolutnie jasne i przejrzyste. Pełnia Księżyca nie toleruje niezdecydowania: po dokonaniu wyboru nie ma już drogi powrotnej. 

 Wdzięczność Wam wszystkim

 https://www.youtube.com/watch?v=KFcLupLBSBA


 

 

piątek, 28 lipca 2023

Po to przyszliście na Ziemię

 oryginał jest tu: https://www.youtube.com/watch?v=2tiL-7QxPAI

Moi drodzy, coraz więcej wysokiej energii wylewającej się teraz na Ziemię ujawnia wiele z tego, co od dawna uważane było za prawdę. Wielu ludzi nadal jeszcze nie rozumie, że ich prawdziwa natura jest Boska.

  Oni postrzegają śmierć jako wroga a nie po prostu przejście z jednego stanu do drugiego. Wielu ludzi doświadcza w tym czasie różnorodnych bezprzyczynowych bolesności podczas gdy medycyna nie znajduje u nich żadnych patologii.

   To dlatego, że energie o wysokiej częstotliwości spływające teraz na Ziemię stały się bardzo intensywne i zmuszają obszary o niskiej energii z poprzednich wcieleń a także z tego życia przechodzić poprzez ciało i rozpuszczać się.

  W wyniku tego wielu ludzi odczuwa energię fizycznie i emocjonalnie. Wszystko, co dzieje się w naszym życiu w tym czasie jest częścią podróży do wyższego stanu świadomości.

  Jeśli jesteście wystarczająco przebudzeni aby słuchać takich wiadomości, to bądźcie pewni, że wasze wyższe ja prowadzi ten proces i przyciąga do was to czego potrzebujecie.

  Waszym jedynym zadaniem jest zamiar rozwijania się i oczyszczenia ze starej energii pozostawiając ją w przeszłości. Stańcie ​​w swoim świetle i po prostu pozwólcie zachodzić temu procesowi.

  Pokój jest cechą twórcy, pokój to nie jest to co mogą uzgodnić światowi przywódcy - pokój to stan świadomości, on musi się stać dominującą energią zbiorowości zanim prawdziwy pokój w pełni zamanifestuje się na Ziemi.

 Nieście pokój w ciągu dnia, nawet jeśli znajdziecie się w sytuacji, która wam się nie podoba to nie wierzcie w nauki  mówiące, że pozostawanie w obraźliwych dla was relacjach lub sytuacjach, które nieustannie ściągają was w niskie energie jest miłością.

  Duchowa moc pozwala człowiekowi z miłością i stanowczo wyjść bez poczucia winy z każdej sytuacji wiążącej go z negatywną energią lub przemocą.

  Nie macie obowiązku przebywania w negatywnych sytuacjach spowodowanych presją ze strony innych.

  Takie myślenie nie odzwierciedla miłości do siebie i szacunku dla własnej boskości. Jednak w takich sytuacjach bardzo ważne jest słuchanie wewnętrznego przewodnictwa i intuicji.

  Bywają przypadki, kiedy sytuacje przemocy są wybranym doświadczeniem jeszcze przed urodzeniem, ponieważ człowiek jest gotowy do oczyszczenia i wyjścia poza granice tego, co niósł ze sobą przez wiele wcieleń.

 Nawet gdy wasze słowa mogą brzmieć ostro, to jest to jedyny język, w którym inni są w stanie was zrozumieć. Zawsze pamiętajcie, że oni też są boskimi istotami, które maja się czegoś nauczyć.

  Kiedy w ten sposób wychodzicie z dowolnej, negatywnej sytuacji, a nie z gniewem i nienawiścią to nie tworzycie energii karmy, którą będzie trzeba odpracować.

 Wielu ludzi obecnie doświadcza smutku i tęsknoty za starymi i pozornie lepszymi czasami -  są w żałobie z powodu czyjejś śmierci, żałują różnic w przekonaniach lub opłakują to co się dzieje na świecie.

  Materialne formy zawsze będą się zmieniać i znikać, ponieważ one reprezentują stworzone w umyśle obrazy leżące u podstaw dużo wyższej rzeczywistości

  W miarę tego jak ludzie rozwijają się osiągając wyższy stan świadomości, wiele kreacji w ich życiu, zarówno dobrych, jak i złych po prostu znika, ponieważ energia, która je wspierała już nie istnieje.

  Spróbujcie zrozumieć, że te rzeczy po prostu reprezentują proces przejścia do nowego stanu świadomości.

  Przyszliście tu nie tylko po to aby cierpieć i uczyć się na trójwymiarowym doświadczeniu - wyście już tego dokonali.  Przyszliście tu po to aby nieść światło swojej świadomości w zbiorowość, która jest już gotowa do przebudzenia.

 Utrzymujcie swoje światło na wysokim poziomie - po to tu przyszliście.

  Wdzięczność wam wszystkim

 https://www.youtube.com/watch?v=viML_eZBWfk


 

czwartek, 27 lipca 2023

Zasady ludzkiego życia

 Jeśli tekst jest słabo czytelny to kliknij w niego:

wersja czytana tego co powyżej:Nie przegap okazji, aby przejawić obfitość

 oryginalny film jest tu: https://www.youtube.com/watch?v=n4ekUvPoP0E

Kochani, 8 sierpnia to dzień nazywany portalem bramy Lwa (Lwich wrót). Może on być jednym z najbardziej udanych dni w roku. Uważany on jest za najbardziej pomyślną datę założenia intencji zorientowanych na obfitość.

  To kosmiczne wyrównanie łączy w sobie ognistą energię pory Lwa, coroczny wschód jasnej gwiazdy Syriusz i szczęśliwą numerologię cyfry 8.

 Nie przegapcie okazji do przejawienia obfitości - mitologia stojąca za portalem bramy Lwa jest inspirowana astronomicznym zjawiskiem celebrowanym przez kultury na całym świecie od tysięcy lat. W tym czasie gwiazda Syriusz wschodzi nad horyzontem.

 W połączeniu z numerologiczną magią 8 sierpnia podczas mocnej energii słonecznej sezonu Lwa odkrywa się szansa dla wszystkich znaków zodiaku aby postanowić zamiar, zaakceptować obfitość i stworzyć nowy początek.

  osiem w numerologii odpowiada obfitości i bogactwu. Cyfra osiem wygląda jak odwrócony symbol nieskończoności co przedstawia nieograniczony potencjał.

  ósmy dzień ósmego miesiąca roku ładuje tę datę energią sukcesu i powodzenia, co może nam pomóc lepiej określić jasne, skuteczne intencje.

  Na moim kanale "telegram" możecie posłuchać aktywacji obfitości i dobrobytu, która nastroi wasz umysł na pola emocjonalne, na uczucia wdzięczności oraz  rozpuści wszelkie ograniczające przekonania, które możecie mieć a które dotyczą rozkwitu i pozwalania sobie na otrzymywanie obfitych darów Wszechświata.

 8 sierpnia przeprowadźcie medytację  i rytuał ustalania intencji. Zapiszcie swoje cele. Zbiorowa energia portalu Bramy lwa pomoże je wcielićrzeczywistość. Powodzenia w tej manifestacji.

  Wdzięczność wam wszystkim

 https://www.youtube.com/watch?v=PTXzaG0i-Vc


 

środa, 26 lipca 2023

Superksiężyc 1 sierpnia. Oczyszczanie na wszystkich poziomach

 oryginalny film tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=YaS9PsMRyZE

 Kochani superksiężyc w Wodniku przypada 1 sierpnia a 30 sierpnia czeka nas jeszcze jedna Super Pełnia Księżyca - niebieski Księżyc w znaku Ryb.  

 Zazwyczaj stres geofizyczny nasila się trzy dni przed i 3 dni po każdej pełni księżyca powodując trzęsienia Ziemi i inne ekstremalne zjawiska pogodowe.

   Superksiężyc oznacza czas wielkich życzeń i wszystkiego co się z tym wiąże - rozczarowanie, chciwość i rywalizacja. Kiedy zdarza się takie coś to ryzykujemy, że zostaniemy pochłonięci przez podstawowe aspekty ludzkiej natury.

  To co tak naprawdę uczynimy z superksiężycem, zależy od nas. Możemy sobie pozwolić być pochłoniętymi przez chciwość i uparcie podążać za swoimi życzeniami - nawet jeśli nie jest to w naszym interesie. 

  Lub możemy wykorzystać ten czas mocy na pielęgnację pragnień, które poprawią nasze zrozumienie, umocnią nasz świat i będą służyć większemu dobru. 

Dwa superksiężyce w ciągu jednego miesiąca wskazują na uwolnienie od wszystkiego co już nie rezonuje z naszym istnieniem. W tym czasie możemy ujawnić narastające bolesne emocje wychodzące na powierzchnię.

  Ulga przyjdzie, gdy skończy się efekt pełni księżyca ale wiedzcie, że po waszej stronie jest uzdrowieńcza energia. I ta Pełnia będzie wspierać waszą podróż, zwłaszcza jeśli chcecie coś odpuścić w swoim życiu. 

     Aby stworzyć celowe, emocjonalne oczyszczenie możecie posłuchać na moim kanale telegram aktywacji pełni księżyca, która będzie współpracować w tandemie z przybywającymi energiami.   Jeśli jesteście szczególnie wrażliwi na energię pełni księżyca to ustabilizuje ona również wasze ciała emocjonalne i psychiczne.  Link podam w opisie pod filmem.

 Po tej pełni księżyca 8 sierpnia aktywowany jest Portal Lwich Wrót, który także może przynieść falę uzdrawiającej energii. Jest to portal poświęcony wchodowi Syriusza, czyli naszego Duchowego Słońca. 

  Z silną energią księżycową i wspomnianym portalem, mamy przez kilka dni czas wielkiej mocy aby wyczyścić i ponownie uruchomić wszystkie systemy zarówno na Ziemi, jak i na płaszczyźnie osobistej.  

 Podczas trwania tego restartu i oczyszczania wszystkiego, co niepotrzebne na naszej Ziemi wykorzystajcie tę energię dla oczyszczenia i uwolnienia się od negatywnych myśli.  

Wdzięczność wam wszystkim 💐

https://www.youtube.com/watch?v=kZoVOrobSzc


Aktywacja na Telegram jest tu: https://t.me/AgeofAquariusuncensored

Przyjaciel kanału przesłał mi nagranie i zamieszczam na Rumble - kto może niech sprawdzi na wszelki wypadek czy to to samo:

 https://rumble.com/v32iugq-aktywacja-dla-peni-ksiyca-1-sierpnia.html

 Przebudzenie intuicji 

  Ten kod transmisji światła ma na celu rozszerzenie, wzmocnienie i wyostrzenie naszych naturalnych umiejętności intuicyjnych. Pomoże Ci uzyskać jasność, otworzyć nowe możliwości twórcze i zyskać pewność siebie poprzez słuchanie swojego wnętrza.Ten przekaz poprawi przepływ energii między szyszynką a ośrodkiem energetycznym trzeciego oka. Częstotliwość słuchania: raz dziennie, zwłaszcza gdy trzeba wyjaśnić sytuację. Wypij szklankę wody po każdym przesłuchaniu aktywacji, aby ułatwić przepływ informacji

 

poniedziałek, 24 lipca 2023

Dziś jest ważny dzień, ważą się nasze losy

oryginał jest tu: https://www.youtube.com/watch?v=kmqj4JhGtBU

Kochani, 24 lipca to dzień wielkiej transformacji, ponieważ w tym dniu Pluton -planeta transformacji zrównuje się z księżycowymi węzłami karmicznymi.

  W taki dzień ważą się losy, ponieważ rozwiązywane są dawne węzły karmiczne i konstruowane są programy na długi czas. W taki dzień jest potrzebna maksymalna świadomość, ponieważ staniemy przed ważnym karmicznym wyborem pomiędzy dobrem i złem i to po której stronie się znajdziemy, określi nasz przyszły los.

   Konsekwencje naszego wyboru i efekty przyjdą później a dzisiaj przyjdzie do nas dużo informacji, która wyprowadzi na powierzchnię wszystko to co jest ciemne, co było ukryte i co wymaga karmicznego przepracowania.

   Dzisiaj, zresztą jak zawsze, wiele wiadomości może być dalekich od prawdy, ale mogą one wywołać silne emocje i ważne jest, aby zapobiec przyjęciu błędnych decyzji w takim stanie.

   Ten dzień jest związany z transformacją, odrodzeniem i regeneracją, to bardzo dobry czas na praktykę aby nawiązać połączenie ze swoim wewnętrznym JA.

  W ten dzień energie sprzyjają temu aby spokojnie odpuścić wszystko to, co już nie służy: negatywne przekonania, niezdrowe relacje lub stare, negatywne nawyki. 

  To ważny czas aby pozwolić odejść przeszłości i zaakceptować nowe - ważne jest nasze wewnętrzne nastrojenie na zmianę i wiara w to, że wszystko dzieje się dla naszego wyższego dobra.

   Ten dzień również dodatkowo sprzyja daniu drugiej szansy wszystkiemu co kiedyś się nam nie udało od pierwszego razu.

 Dotyczy to absolutnie wszystkich dziedzin życia - dziś ważne jest praktykowanie wdzięczności za wszystko w naszym życiu, nawet w trakcie transformacji.

Wdzięczność wam wszystkim

 https://www.youtube.com/watch?v=ABUFCeypRdc