środa, 2 listopada 2022

Do tego czasu nic złego Wam się nie stanie

 link do oryginału: https://www.youtube.com/watch?v=al6rrzOciKw

Moi drodzy, wielu z nas traci cierpliwość, gdy wydaje się, że wszystko osiągnęło już punkt krytyczny. Plan Stwórcy na przebudzenie ludzkości w skali globalnej sugeruje, że nie może Wam się stać nic złego dopóki będziecie żyli w harmonii ze swoją duszą i we wszystkim podążacie za intuicją a nie za absurdalnymi nakazami władz lub naleganiami i poradami bliskich osób.

 To właśnie moc Waszego ducha i niezłomna wiara w swój sukces w tym okresie przejściowym jest gwarancją Waszej ochrony przez siły światła. Plan Stwórcy polega właśnie na tym aby sprowadzić na nową Ziemię tych ludzi, którzy są w pełni świadomi, że najbardziej cenna jest nasza dusza, która jako jedyna może prowadzić swoje życie w warunkach zerwania wszelkich więzi ze światem trzeciego wymiaru - zerwania ze wszystkimi jego kryteriami, bogactwami i sukcesami. 

 Jednakże wibracja tego ducha nie leży w słabości lub podporządkowaniu lecz w sile i umiejętności życia zgodnie z prawami Wszechświata - nie łamiąc ich i nie pozwalając na to to innym.

  Jeśli warunki tego egzaminu duchowej dojrzałości są nieco trudne to tylko dlatego, że po raz pierwszy we wszechświecie, jego mieszkańcy mają okazję przejść do dużo wyższego wymiaru pozostając przy tym teraz świadomymi w swoim ciele fizycznym. 

 Ten wspaniały plan Stwórcy jest w tym momencie prawie kompletny, a Wy jesteście jego bezpośrednimi uczestnikami. Trochę czasu zajmie Wam otrzymanie Boskiego dyplomu przejścia do nowego świata.

 Wdzięczność wszystkim wspierającym i udostępniającym tę pracę.

polskojęzyczna czytanka tu: https://www.youtube.com/watch?v=PR28hkhfQeo


 

Każdy będzie musiał ponieść odpowiedzialność

 oryginał rosyjskojęzyczny https://www.youtube.com/watch?v=6ZCOFuuWI_U

Kochani,

Postępuje rozwarstwienie strumieni czasowych. Linie czasowe się kurczą lub rozciągają. Jedna godzina może minąć jak 15 minut lub trwać wieczność. Nasz genom aktywnie się zmienia, ciała biologiczne się przekształcają i przygotowują ludzi do nowej energii o wysokiej częstotliwości

  Może się wydawać, że wszystkie te procesy są bardzo odległe od naszego codziennego życia. Ale widzimy jak, energia zaćmienia słońca i burze słoneczne nadały wydarzeniom na Ziemi ekstremalną dynamikę. 

 Przed zaćmieniem Księżyca 8 listopada będą one jeszcze bardziej wypełnione walką i starciami. Ostatnie wydarzenia na Ziemi są odzwierciedleniem tej bitwy, która toczy się teraz na płaszczyźnie subtelnej (pozamaterialnej) i w kosmosie pomiędzy mocami ciemności a światła. 

 Demoniczna obecność w gęstszych wymiarach jest jeszcze mocna, w tym i na Ziemi, skąd próbują rozprowadzać swoje metastazy (rakowe przerzuty).

  Siły Światła z różnych zakątków Galaktyki dostały pozwolenie na działanie, aby ocalić Ziemię i ludzkość oraz zniszczyć pasożytniczy system. Na płaszczyźnie fizycznej i i w płaszczyznach subtelnych interwencja stała się bardziej ukierunkowana i konkretna. 

 Polecenie unicestwienia szaleńców jest wszędzie wypełniane. Pod ścisłą kontrolę wzięto centra decyzyjne negatywnych sił, obiekty wojskowe, w tym również strategiczne. 

  Ludzie zamienieni w zombie to osobny problem.Oni nie znają współczucia i tylko posłusznie wykonują rozkazy bez zastanawiania się nad konsekwencjami. 

Odpusty, które były wcześniej dane niektórym egregorom, skończyły się. Wszyscy będą musieli ponieść odpowiedzialność. Ci, którzy się na to nie godzą zostaną przeniesieni do silnie strzeżonych enklaw i tam będą musieli przejść poważną reedukację. 

  Aktywnie dokonywana jest lokalizacja i neutralizacja Ciemnoszarych sił, które zmieniły Ziemię w swoją warownię. Podejmowane są działania aby dokonać tego jak najszybciej.

  Wdzięczność wszystkim, którzy wspierają i dzielą się tą pracą.

czytanka po polsku tu: https://www.youtube.com/watch?v=cXA3LmjTPD0