piątek, 14 kwietnia 2023

Tego nie zobaczysz pod mikroskopem

 oryginał jest tu: https://www.youtube.com/watch?v=J_ulCdWOSAk

kochani, zmiana planetarna była proroctwem wielu źródeł. Na naszej planecie zachodzą teraz fizyczne zmiany. Od czasu jak biegun magnetyczny się przesunął  sprawą tą już zajmuje się nauka.

 Wiele eksperymentów udowadnia, że pole magnetyczne zmienia się wraz ze świadomością zbiorową ludzkości. Tak jak zmienia się siatka magnetyczna tak samo zmienia się ludzka świadomość.

 Przez wiele stuleci siatka magnetyczna pozostawała względnie statyczna, jednak w 1987 zaczęła się szybko poruszać. Nasza planeta wkracza w rejon kosmosu w którym nie była nigdy wcześniej.

  Astronomowie wiedzą, że układ słoneczny wychodzi z bańki ochronnej w nowy rodzaj promieniowania lub energii, której dawniej nie doświadczaliśmy.

To ma wpływ na pole magnetyczne Słońca - na heliosferę, która z kolei poprzez wiatr słoneczny wpływa na Ziemskie pole magnetyczne.  Ale w grę wchodzi nie tylko siatka magnetyczna - obejmuje to również krystaliczną siatkę Ziemi.

  Wynikiem tego wszystkiego jest ewolucja DNA, której nie zobaczycie przez mikroskop, bo to nie jest chemia. 90 procent DNA, które do tej pory uważane było za śmieci, jest teraz badane.

  Zaawansowana nauka teraz rozumie, że 90 procent tych informacji jest zdalną kontrolą genów, ale nadal pozostaje tajemnicą, czym są te informacje i w jaki sposób przekazywane są do genów.

  Wciąż  brak jest zrozumienia, że jest to wielowymiarowa transmisja. Tych 90 procent DNA jest jak biliony czułek (anten) w naszym organizmie gotowych na przyjęcie informacji a następnie na jej przepisanie (kopiowanie).

  DNA będzie otrzymywało informacje i będzie się zmieniać - to wpłynie na genetykę. Matki otrzymają to jako pierwsze i przekażą to swoim dzieciom, to już się dzieje. Dzieci indygo były prekursorami nowej energii.

 To zaczęło się dużo wcześniej niż w 2012 roku, ponieważ potencjał żeby to się stało był bardzo duży i to się właśnie dzieje.

  Bariera między wrodzoną świadomością zaczyna się rozpuszczać. Bądźcie przygotowani na dzieci, które mają bardzo trafną intuicję - ona jest wrodzona i mają z nią kontakt.

  Myśmy tego nie mieli a one mają. Słuchajcie ich - te dzieci opowiedzą wam wiele o tym, kim były i czym się zajmowały. Te atrybuty staną się jeszcze silniejsze, instynkt będzie pracował lepiej niż kiedykolwiek wcześniej.

 Bądźcie na to gotowi, to jest DNA, które działa dużo lepiej.

  Wdzięczność wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę.

 https://www.youtube.com/watch?v=MUvUlpcuu7o