czwartek, 25 maja 2023

Dokonaj pozytywnych zmian w swoim życiu

 oryginał filmu jest tu: https://www.youtube.com/watch?v=QnCfODmRYns

 Kochani, dzisiaj jest pierwszy dzień reszty Waszego życia! Dziś jest ten dzień, kiedy możecie się zmienić na lepsze. Nikt nie może zmienić Waszego życia, z wyjątkiem Was samych - to Wy podejmujecie decyzje i dokonujecie czynów. 

  Żyjecie takim życiem jakie wybraliście i jesteście odpowiedzialni za każdą sytuację, niezależnie od tego, jak do niej doszło lub kto był w nią zaangażowany.

   Jakimikolwiek mogą się wydawać te uwagi i bez względu na gniew, jaki mogą one spowodować - wszyscy ludzie na Ziemi działają i reagują zgodnie ze swoim systemem przekonań uwarunkowanych dzieciństwem, szkołą, wpływem rówieśników i społeczeństwa.

   Chęć przypodobania się, dostosowania się, chęć posiadania przyjaciół lub uzyskania aprobaty może przyczynić się do podejmowania decyzji, które mają zarówno negatywne jak i pozytywne konsekwencje.  

 Osobisty smutek, emocjonalne urazy, fizyczna, psychiczna lub emocjonalna przemoc, zaniedbanie, utrata czegoś i ubóstwo - to wszystko i wiele innych może prowadzić do braku miłości własnej, braku pewności siebie i braku poczucia własnej godności.

  Tak samo jak samospełniające się proroctwo, zachowanie powoduje kontynuację cyklu i ludzie znajdują się w sytuacjach które wydają się być narzucone przez innych.

   Wprowadzenie pozytywnych zmian w swoim życiu jest równie łatwe jak stwierdzenie, że dokonanie ich jest konieczne.  

 Pozostawanie w zaprzeczeniu tylko podtrzymuje cykl oraz możliwość dokonania tych samych błędów, przyciągnięcia niewłaściwych ludzi, braku obfitości finansowej, przedłużenia się choroby lub kontynuacji cyklu surowych (brutalnych) nadużyć. 

  To co należy zmienić lub usunąć, może nie być oczywiste - np. emocjonalna trauma może może się przejawić jako objawy fizyczne które wydają się nie mieć żadnej przyczyny.

  Czasami może być konieczna pomoc uzdrowiciela, medium lub psychologa aby pomóc rozwikłać przyczynę swoich problemów. To zawsze jest warte poświęconego czasu i wysiłku, ponieważ gdy jesteście wolni od urazów emocjonalnych i bagażu przeszłości, to możecie kontynuować swoje życie bez dodatkowego obciążenia.

   Świat jest obciążony negatywnością ludzi, co prowadzi do dużych wstrząsów na skalę globalną. Bez względu na to, jak ogromne byłyby światowe problemy to nie można lekceważyć wpływu każdego człowieka, który pozbywa się swojego emocjonalnego obciążenia i przynosi światło Boskości. 

  Im bardziej odpuścisz to co przeszłe i negatywne przekonania o sobie - tym więcej światła wypromieniowujesz. Kiedy uzdrawiasz siebie to również uzdrawiasz świat wokół ciebie. 

  Wdzięczność wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę

https://www.youtube.com/watch?v=AslBcJmm7e0


 

Nie możesz kogoś kochać, jeśli nie potrafisz być sam

 oryginalny film jest tu: https://www.youtube.com/watch?v=asZ2fWWsI7I

 Moi Drodzy, Kiedy sobie uświadomicie, że nikt nie może Was uszczęśliwić oprócz was samych to nie jesteście już pułapce swoich oczekiwań. Już nie będziecie musieli powtarzać: „jeśli by tylko”; i Wasze szczęście nie zależy już od nikogo.

   Niemożliwe jest kochanie kogoś jeśli nie potrafisz być samemu. To jest paradoks bo tylko ryzykując można zyskać bezpieczeństwo. Dlatego tylko ci, którzy potrafią cieszyć się samotnością są w stanie pokochać innego człowieka - bez posiadania i zależności. 

  Oni dają drugiemu człowiekowi pełną wolność, bo wiedzą, że będą równie szczęśliwi jeśli ten drugi odejdzie. Inny człowiek nie może wziąć ich szczęścia, ponieważ on tego nie zapewnia. 

 Kochać kogoś naprawdę to znaczy widzieć go takim jaki on jest, bez jakiegokolwiek wysiłku z twojej strony aby go zmienić lub uczynić innym -  bez oczekiwań wobec niego; po prostu akceptując go takim, jaki on jest. 

 W relacjach nie powinno być uzależnienia. Kiedy dwie osoby tak naprawdę kochają, to pomagają sobie wzajemnie wzrastać i budzą w sobie wzajemnie to co najlepsze.  

  Kochanie kogoś naprawdę jest aktem bezinteresownym - kiedy nie działacie ze strachu, potrzeby lub przymusu. Kiedy jesteście zdolni do takiej miłości, to ona promieniuje z Waszego wnętrza. 

  Możliwość bycia samemu i cieszenie się swoim towarzystwem nastraja na zdrowe relacje. Jeśli nie potraficie być szczęśliwi sami ze sobą, to istnieje prawdopodobieństwo, że jesteście uzależnieni lub w niezdrowych związkach.

   W takim scenariuszu, jeśli inny człowiek odchodzi lub już nie jest w pobliżu, będziesz czuć się nieszczęśliwy i samotny.  

 Serce jest takie wielkie jak świat i każda żywa istota należy do Waszego serca.

  Dzięki wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę.

https://www.youtube.com/watch?v=k2KkXofQv9s