środa, 8 lipca 2020

Rewelacje Insidera 2

Rewelacje Insidera 2
 
Prawie 3 lata po pierwszym wystąpieniu na anglojęzycznym forum godlikeproductions.com Insider pojawił się ponownie na Forum Lotus i ponownie udzielił całkowicie niesamowitych i sensacyjnych odpowiedzi na najbardziej palące pytania. Tym razem już po rosyjsku.

06/24/2008

Około rok temu widziałem program telewizyjny, w którym powiedzieli, że ropa naftowa jest odnawiana, że rosyjscy naukowcy wiedzą o tym i że współczesna teoria pochodzenia ropy nie jest prawdą. Nie pamiętam szczegółów.

 
Insider:
Powszechnie akceptowana teoria pochodzenia ropy naftowej w rzeczywistości nie ma nic wspólnego z rzeczywistością; ropa jest wynikiem syntezy węglowodorów w magmie. Co więcej, jego odnowa ma miejsce w głębinach skorupy ziemskiej i z tego powodu liczba rentownych złóż jest ograniczona. W tej chwili technologia kontrolowania energii zimnej syntezy nie została jeszcze dokładnie przemyślana, z tego powodu odkrycie to nie jest znane szerokim kręgom.
Masz jeszcze pytania do mnie?

Wtajemniczony, dlaczego nie wróciłeś do godlikeproductions.com, ale tutaj. Zapomniałeś, jak pisać po angielsku?

 
Angielski nie jest moim ojczystym językiem ani rosyjski. Tłumaczenie traci większość energii związanej ze znaczeniem. Z tego powodu pomocne było udzielenie tutaj niektórych odpowiedzi w języku rosyjskim. Dla osób anglojęzycznych wszystko, co należało powiedzieć, zostało już powiedziane. Nie będzie dalszych odpowiedzi na godlikeproductions.com.

w jaki uniwersalny sposób można utrzymać organizm ciało-umysł w zdrowym stanie, bez narażania się na ryzyko „złapania” wirusa informacyjnego zawartego w tej czy innej technologii leczenia?
 

 Witalność ciała jest napędzana energią JEDYNEGO. Sensowne jest zwiększenie własnej zdolności do interakcji z JEDYNYM, interakcji bezpośrednio, bez pośredników. Osiąga się to głównie poprzez staranne, żmudne studiowanie własnych umiejętności.

Nadmierna emocjonalność, bezwładność (inercja) w reakcjach na bodźce, pragnienie zniszczenia w myślach prowadzi do zniszczenia ciała.

Uniwersalny lek nie istnieje, to co dla niektórych jest trucizną  dla innych jest lekarstwem. Każda osoba przybywa na ten świat z unikalnym zestawem cech i umiejętności, które zostały określone jeszcze przed jego narodzinami, z minimalną konieczną liczbą narzędzi niezbędnych do wypełnienia jego ziemskiej misji.

Wtajemniczony powiedziałeś, że procesy namnażania się ropy są podobne do tych, z których korzystają pszczoły, gdy produkuje się miód.

 

 Wszystko wokół podlega Boskiemu prawu podobieństwa.

Różnice są niczym więcej niż dodatkowymi wymiarami. Na przykład człowiek jest jak zwierzę, jego różnica polega na obecności dodatkowego wymiaru - świadomości działań. Możesz przestudiować jeden obszar tematyczny i znaleźć w nim odpowiedzi na istotę procesów zachodzących w zupełnie innym obszarze tematycznym.

Ok, Insider, powiedz, że istnieją „podróżnicy”? Czy słusznie jest utożsamiać ich z szarymi aniołami? Jak odnoszą się one do twoich działań?
 

 Wszystko jest zgodne z Jedynym Boskim Prawem, łącznie z podróżnikami, aniołami, demonami i ludźmi. Konflikty powstają tylko między ignorantami.

Każdy przedstawiciel rządzącej Rodziny przewyższa wszystkich innych żyjących na planecie pod względem energii, a tym samym ma nad nią władzę, którą daje się od urodzenia. Słabe, młode i niegodne dusze nie inkarnują się w Rodzinie.

A jaki jest twój język ojczysty jeśli nie tajemnica?
 

 Mój język ojczysty nie należy do dobrze znanych języków, jest bardziej skomplikowany niż współczesny - jest dziedzictwem poprzedniej epoki, był używany przez budowniczych sumeryjskiej cywilizacji.

A dlaczego pojawiłeś się po takiej przerwie (3 lata)?
 

 Dla mnie czas płynie inaczej. Sympatyzuję z kulturą rosyjską, pomimo wszystkich jej wad i słabości, uważam ją za najbardziej obiecującą. W ciągu 10 lat sprawnie (płynnie) przejmę najwyższą władzę w rosyjskojęzycznym sektorze planety i rozpocznę planowane przejście na jakościowo nowy poziom bytu. Do tego mam wszystkie niezbędne narzędzia.

Najwyższy, tj. konceptualistyczny? Na jakiej podstawie?
 

 Będzie stworzone nowe państwo z władzą w rękach jednej osoby. Teraz już znalazłem tę osobę, to nie jest przypadkowa osoba, będzie ona znajdować się na szczycie piramidy, podobnie jak poprzedni znaczący liderzy historii, będą prowadzeni przez silnych graczy, w tym mnie.

Proces tworzenia nowego państwa już się rozpoczął. To państwo sprawi, że funkcjonowanie wszystkich innych państw nie będzie konieczne - zaczną się łączyć w jedną szarą masę. Nowe państwo początkowo zacznie się formować przy oficjalnym wsparciu Stanów Zjednoczonych i Rosji, jego terytorialne położenie - obwód, składający się z Azorów, Wysp Kanaryjskich i wybrzeża Maroka, Madera stanie się jego centrum. Specjalny reżim dyktatorski zostanie utworzony w Maroku w celu ochrony wschodnich granic. Stany Zjednoczone utworzą kanał informacyjny z wykorzystaniem Hollywood. Rosja dostarczy najnowszą technologię wojskową. Portugalia i Hiszpania będą musiały porzucić wyspy.
Madera jest absolutnie chroniona przed wszelkimi zagrożeniami ze wszystkich stron, stanie się centrum cywilizacji XXI wieku, tam pojawią się nowe miasta, to tutaj będą mieszkać Tallo-Sokraci XXI wieku. Takim ośrodkiem w XX wieku było terytorium USA w XIX-wieku Anglia. Budowa nowego imperium zajmie około 20 lat.

Czy wiesz, że Rosja ma własne źródło takiej potęgi, wewnętrzny predyktor ZSRR?
 

 To są wszystkie pionki, słabe, nieistotne elementy, nie są brane pod uwagę.

Ile masz lat?
 

 Mój czas płynie inaczej, liczba lat ziemskich nie odzwierciedla ani mojego wyglądu, ani poziomu rozwoju. Dla ludzi z mojego środowiska jestem uważany za młodego.

Z kim komunikujesz się w swoim „ojczystym” języku?
 

 Mój język ojczysty jest używany do komunikacji przez Rodzinę i tych, którzy są członkami „zakonu”, począwszy od poziomu 61. Nie mogę podać nazwy zakonu.

Wtajemniczony, czy możesz przedstawić nam Jedyne Boskie Prawo? ..
 

 Boskie Prawo nie jest przykazaniem ani dogmatem, jest zrozumieniem istoty i zasad dla określonego zestawu cech. Nie ma absolutnych zasad, nie ma absolutnej esencji, nie ma nic absolutnego oprócz JEDYNEGO. (To stwierdzenie nie jest absolutne i prawdziwe tylko na tym świecie)

Boskie Prawo to zrozumienie procesów takich jak miłość, życie, śmierć, zrozumienie stanów takich jak ignorancja, pasja, cnota, zrozumienie wektora rozwoju i wektora degradacji. W Boskim Prawie nie ma zakazów dla człowieka, nie ma pojęcia Dobra i Zła, istnieją dwie drogi - jedna na wyższe światy, druga na niższe.

Niektóre byty są tworzone w celu przejścia wszystkich poziomów od dołu do góry, inne są tworzone w celu stopniowego usuwania warstw z siebie, aby przejść od góry do samego dołu. Dla JEDYNEGO wszyscy jesteśmy równie ważni, największym grzechem jest bezczynność, marnotrawienie czasu, zaprzeczenie naszej istocie.

Boskie Prawo to piękno, symetria, doskonałość.

Skąd Rosja ogólnie zdobyła technologię wojskową?!?
 

 Zostały przekazane i nakazano się nie chwalić (PR).

USA i Izrael przodują w technologiach technicznych i psychologicznych.
 

 Czy to słyszysz z wiadomości lub czytasz w gazetach? Tam, gdzie jest PR, w rzeczywistości nie ma nic. Izrael zostanie wkrótce całkowicie wyeliminowany, państwo nie udało się. Stany Zjednoczone pójdą za nimi. (wkrótce - według moich standardów, zgodnie z waszymi minie 20 lat)

Demonstracje w Gruzji zostały rozproszone za pomocą broni psychicznej, w tym, - o ile wierzyć mediom- dostarczonymi przez CIA.
 

 słowa kluczowe „o ile wierzyć mediom

Nazwij / podpowiedź / udowodnij przynajmniej jedną technologię „rosyjską”?
 

 Przeciwlotnicze systemy rakietowe SS 500 nie mają dziś odpowiedników i metod przezwyciężenia. W komplecie z nawigacją satelitarną, z super mocnym laserem na orbicie (czym innym jest według was teleskop Hubble?), Z okrętami podwodnymi, fortecami samolotów i robotyczną piechotą

W jaki sposób udowodnisz, że nie jesteś „rozwinięciem” żadnego instytutu badawczego?
 

 Poproś o coś, co nie pasuje do algorytmu logicznego, a sam to sprawdzisz.

Kiedy przeklęty Bush przestanie zabijać naszych braci Sunnitów?
 

 Wojna w Iraku nie kończy się, wręcz przeciwnie, to dopiero początek, bardzo szybko zacznie się rozprzestrzeniać na inne regiony. W wyniku wojny zrzucono przestarzałą broń, a nową przetestowano w terenie. Nie żyjecie w raju, dlatego śmierć i męka są wszędzie. Nie zapominaj, że ziemia jest kolonią ścisłego reżimu ...

Insider, co masz na myśli mówiąc o zagrożeniu?
 

 Tych, którzy chcą rządzić zawsze jest więcej niż trzeba. W przypadku nieświadomych stworzeń możliwe jest negocjowanie tylko z użyciem brutalnej siły.

Od kogo ona może pochodzić?
 

 Od tych, którzy nie przestrzegają Boskiego Prawa

Co możesz powiedzieć o podręczniku zdalnego przeglądania Coordinate

(Coordinate Remote Viewing Manual)?
 

 Energia pochodząca z wibracji tej praktyki wpływa na ciała, które nie są odpowiednio przygotowane i mogą powodować raka.

Jakie jest twoje zdanie na temat Gurdżijewa i jego nauk?
 

 Nauczanie Gurdżijewa jest przestarzałe i nie jest już adekwatne do rzeczywistości w XXI wieku.

Kto więc użyje brutalnej siły i dlaczego?
 

 Rozumna mniejszość kontra ignorancka większość do celów edukacyjnych.

Jak myślisz, jakie technologie najbardziej zmienią świat w najbliższej przyszłości?
 

 Całkowite uzbrojenie armii amerykańskiej do 2010 r. Znacząco zmieni świat.

Jakie fale (oprócz elektromagnetycznych) istnieją i jak szybko na ich podstawie zostaną utworzone zasadniczo nowe systemy komunikacji?
 

 Mózg generuje fale k, ich odszyfrowanie stworzy Internet przyszłości, oparty na zasadzie telepatycznej, oczywiście nie wszyscy będą mieli do niego dostęp.

Czy możesz nazywać siebie oświeconą istotą?
 

 Mogę.

Jeśli tak, to jaka jest różnica między tobą a na przykład Ramaną Maharshi? (pod względem jakości i zadań do rozwiązania)
 

 Jestem praktykiem, zajmującym się rozwiązywaniem problemów na poziomie meta.

Jesteś szczęśliwy?
 

 Na tym świecie nie ma szczęścia, są chwile radości i poczucie pełni świadomości i świadomości postępu w wypełnianiu własnej misji.

Rozbłyski (odbicia) prawdy co to za dobro?


Życie na planecie nie ma sensu, istnieje tylko powód. Wypełnienie misji polega na wyeliminowaniu przyczyny.

Czy zachodnia Ukraina należy do tego sektora?
 

 Ukraina zostanie podzielona na 2 niepodległe państwa. Charków stanie się stolicą. Teraz na Ukrainie podejmuje się szereg działań w celu filtrowania populacji, młodzi ludzie są zmuszeni do nauki języka ukraińskiego, blokując w ten sposób jej drogę do sektora rosyjskojęzycznego.

Czym tak naprawdę są channelingi?
 

 Komunikacja ze zbiorową nieświadomością.

Czy zawarte w nich informacje są prawidłowe?
 

 Większość informacji channelingowych jest nieodpowiednia do rzeczywistości, ponieważ nie dotyczy naszego świata.

Dlaczego są nam dane i dlaczego teraz?
 

 Jest to jedno z narzędzi kontrolnych, rodzaj rozpraszającej zabawki.

W jakim celu na świecie pojawiły się informacje o e-rodzinie?
 

 Konieczne jest zwiększenie liczby indywidualistów, mistrzów własnego życia, to główna idea. Aby to zrobić, na całym świecie tworzone są teraz szkoły liderów, dla których "ja" jest ważniejsze od "my". Czas "my" jeszcze nie nadszedł.

Cóż, Insider zniknie?
 

 Będę skanować wątki tego forum dokładnie tyle, ile jest to wymagane dla mojego projektu. Jak już wspomniałem, mój projekt polega na stworzeniu nowego państwa, w którym ja będę rządził, za pomocą figur PR. Będzie to państwo przedstawicieli rosyjskojęzycznych i anglojęzycznych. Nie jest dla mnie racjonalne marnowanie czasu na odpowiadanie na jedno lub dwa pytania naraz, więc grupuję i czekam na wystarczającą liczbę pytań. Nadal odpowiadam na pytania ...

podział Ukrainy, w jaki sposób? Uważa się, że separacja będzie FIZYCZNA - w wyniku katastrofy ekologicznej na Dnieprze. Czy ta opinia jest prawdziwa?
 

 Nie, zorganizowanie kolejnej rewolucji jest znacznie prostsze i bardziej opłacalne.

Insider, czy jesz mięso?
 

 Nie jem mięsa. Jak powiedziałem, mięso powoduje agresję i zamyka możliwość abstrakcyjnego myślenia.

jeśli Ziemia - „... jest kolonią ścisłego reżimu ...”, czy to nie znaczy, że sens życia na niej może oznaczać - PRAWIDŁOWO DLACZEGO UJAWNIŁEM TUTAJ? Zazwyczaj więźniowie wiedzą o OBWINIENIU i artykule według którego są skazani ...
 

 Pozbywszy się wszystkich przywiązań i możesz żyć wiecznie na ziemi, możesz, ale nie będziesz chciał - uwolnią cię.

GDZIE i W JAKI SPOSÓB mogę zapoznać się z WYROKIEM i AKTAMI SPRAWY, zgodnie z którymi zostałem osądzony i skazany na Życie w tej kolonii i NA JAKI OKRES? .. Chociaż jasne jest, że jeśli będziemy postępować zgodnie z logiką - z obecnością Jedynego Boskiego Prawa - to wychodzi wniosek, że naruszyłem to prawo, prawda? ..
 

 Spójrz na swoje ciało - to jest twoje zdanie, jego wady to artykuły (paragrafy). Spójrz na rodzinę, w której się urodziłeś - to surowość reżimu.

Niemniej jednak chciałbym wiedzieć, CO dokładnie było moją winą? .. Tak, aby możliwe było podjęcie środków dla mojego ukierunkowanego wczesnego uwolnienia ...
 

 Studiuj siebie, oczyść się i nawiąż komunikację z JEDYNYM źródłem, ono da ci wszystkie informacje dokładnie tak, jak jesteś w stanie je zrozumieć.

Czy istnieje tekst, który oficjalnie i szczegółowo określone jest „Jedyne Boskie Prawo” i jak go odczytać? Tablica Hermesa zawiera podstawowe Boskie zasady, są one abstrakcyjne.
 

Boskie Prawo jest niewyrażalne słowami; jego doznanie można uzyskać jedynie poprzez wgląd (oświecenie / olśnienie).

Wtajemniczony, jak można się spotkać z tobą osobiście?
 

 Czasami można mnie spotkać wśród przechodniów w małych europejskich miastach. Nie jestem PR-em, więc nikt mnie nie rozpozna. W megamiastach nie bywam. Przez resztę czasu mieszkam na wyspach mając wszystko pod ręką.

Czy Osama bin Laden jest członkiem twojej rodziny? Nie mów mi, że jest słaby i niegodny?
 

 Osama Bin Laden jest postacią rozdmuchaną medialnie, 95% znanych o nim faktów to mit.

Która z postaci znanych nam na tym świecie stanie się narzędziem w rękach sił wyższych?
 

 Która dokładnie to są nieistotne szczegóły. Dla każdego odpowiedzialnego zadania istnieje kilku wykonawców.

W jakim celu zostały zniszczone wszystkie ludy słowiańskie, a zwłaszcza rosyjskie?
 

 Powód jest taki sam jak w czasach Hitlera: ludzki materiał Słowian nie jest uważany za konkurencyjny.

i dlaczego mielibyśmy WAM wierzyć, skoro według twoich słów nie należy wierzyć żadnym z tych, którzy próbują stworzyć nowego idola (w twoim przypadku Jedynego)?


W tym właśnie rzecz, że nikt nikomu nic nie jest winien, zakazy są tylko w tobie.

- Kto i jakim wynikiem będzie zwycięzcą Mistrzostw Europy w piłce nożnej?
 

 Celem samego futbolu jest odprowadzenie energii z mas. Podczas meczów piłki nożnej, hokeja, koszykówki (i podczas innych imprez masowych) ma miejsce "udój" ludzi na płaszczyźnie emocjonalnej. Loterie (totalizatory) spłacają wszystkie koszty organizacji. Zwycięzca jest obliczany przez komputer na podstawie zakładów. Celem loterii jest legalizacja przepływu dużych funduszy pieniężnych w celu zorganizowania tych samych rewolucji według naszego scenariusza.

Jakie szczegóły możesz zgłosić 4 października 2008 r.?
 

 Nie ma żadnych szczegółów, które musisz znać. Wszystko już zostało ustalone.

Czy Egipcjanie, z pomocą tajwańskich „egiptologów”, będą w stanie aktywować to, co jest ukryte poniżej?
 

 To, co było ukryte w Egipcie, od dawna przenoszone jest do baz na wyspach. Znalezione zostanie ujawnione gdy przyjdzie na to czas, zmieni współczesne idee dotyczące historii i zapewni nową teorię pochodzenia życia w zamian za Darwina.

Kto dokonał ostatnich transferów w czasie?
 

 Tradycyjne rozumienie czasu różni się od tego czym tak naprawdę jest czas. Z tego powodu mówienie o wszelkich transferach jest niepoprawne, istotą czasu jest kopiowanie jakościowego poziomu stanu obiektów, przy jednoczesnym dodaniu przesunięcia w jednej z miar. Poprzedni stan obiektów nie jest przy tym kasowany.

Czy masz kontakt z Podróżnikiem (prawdop. "w czasie" - przyp. michalxl600) ?
 

 Nie potrzebuję tego.

i ostatnie pytanie - twoja opinia na temat bariery?
 

 Bariera została stworzona celowo w celu odgrodzenia świadomych od ignorantów.

Jeszcze coś - ciekawe co planowane jest na 2012 rok ...
 

 Rok 2012 to tylko koniec kalendarza Majów, koniec cyklu. Majowie byli prymitywnym ludem, cała ich wiedza została sprowadzona z zewnątrz przez tych, których nazywacie Atlantami. Na początku i na końcu cyklu Majów 3 sąsiednie galaktyki wibrują z tą samą częstotliwością przez cały rok, co pozwala przybyć gościom.

Oczekujcie gości.

Goście nie będą złośliwi, będą jednak potrzebować złota i będą zbierać całe dostępne złoto na planecie.

Czy możesz podać jakieś uwagi na temat cywilizacji Soular?
 

 brak chęci popadnięcia w mitologię.

Jaka jest najbardziej znacząca różnica w strukturze twojej świadomości i świadomości przeciętnego człowieka na ziemi?
 

 wielowymiarowość myślenia i percepcji.

Dlaczego współcześni lekarze piszą historie choroby, a nie historie wyzdrowienia?
 

 Celem współczesnych lekarzy nie jest wyleczenie, ale zaleczenie na śmierć. W przeciwnym razie płacono by im za brak choroby, a nie za konstatację objawów.

Czy wiesz coś o czarnym wędrowcu?
 

 to jest mitologia.

Nowe państwo na wyspie przeczy wersji ogólnego potopu. Czy jego nie będzie?
 

 Jest to również sprzeczne ze wszystkim, co mówi się w mediach. Nie będzie potopu ani globalnego ocieplenia.

Czy pijesz wino?
 

 nie. Dlaczego mam celowo się otruć?

Jeśli piłbym i jadł to, co pijesz i jesz, to oczekiwana długość mojego życia byłaby równa twojej, to znaczy nie więcej niż 100 lat. Taka długość życia nie wystarczy, aby kontrolować ludzkość, średnia długość życia członków elitarnych rodzin wynosi średnio 300-400 lat. Potrzebujemy tej różnicy, aby uzyskać przewagę strategiczną. Mam teraz 127 lat, a wyglądam na 30. To z powodu tej różnicy legenda o wampirach dotarła do mas. Praobraz wampirów to członkowie elitarnych rodzin, którzy żyły przez kilka stuleci.

Unikamy bezpośredniego światła słonecznego - to bardzo szybko postarza ciało, choć jest przyjemnie.

Sky,
Widzę ostre niezaspokojenie seksualne w twojej astralnej sylwetce. Najwyraźniej w tym wcieleniu nie jesteś w stanie żyć bez fizycznej satysfakcji. Nie dręcz się, zajmij się zaspokojeniem swojego pożądania.

Wtajemniczony, jeśli nie jesz mięsa, dlaczego potrzebujesz .... zdrowych zwierząt, które dostarczają mi mięsa, jajek i mleka. ? Stałeś się wegetarianinem niedawno?
 

 Nie jem mięsa w takiej formie, w jakiej jesteś przyzwyczajony, ale używam go do produkcji tych pierwiastków śladowych, których nie ma w pokarmach roślinnych.

Dlaczego musisz wszystko przeżuć? To pytanie retoryczne, wiem dlaczego.

I kolejne pytanie - czy pracujesz w zespole Insiderów, czy równolegle?
 

 Na tym forum uczestniczę sam, bez doradców i zespołów, tylko ja i ty.

A to dopiero, czym są te pierwiastki śladowe? Czy ta tajemnica jest głęboka? A jak je uzyskujesz z mięsa?
 

 Dostępne nam technologie wyprzedzają dobrze znane o co najmniej 50 lat, celowo zawieszamy rozwój technologii na planecie, aby zachować naszą całkowitą przewagę.

Na przykład komputer i Internet były dla nas dostępne już w 1900 roku. Komunikacja mobilna jest dla nas dostępna od 1922 roku.

Dlatego narzędzie, za pomocą którego wydobywamy
z mięsa tylko przydatne pierwiastki śladowe jest obecnie dla Ciebie niedostępne. Stopniowo "wypuszczamy" dla ciebie pewne technologie jeśli chodzi na to czas.

(przybycie gości, zbieranie rezerw złota na planecie) Czy uważasz, że nie jest to powód do wrogości ze strony Ziemian? Kto zwróci to, co znacząco uderzy w gospodarki wszystkich krajów? A może będzie wymiana barterowa?
 

 Tylko magazyny złota we wszystkich państwach zostaną opustoszone. Ci, którzy nie mają dostępu do informacji o zbiórce złota nawet jej nie rozpoznają, a obecnie od dawna nie widzieli jego na oczy - wszystko jest zdigitalizowane, zwirtualizowane. Nie będzie żadnych działań wojskowych, ponieważ wszystko odbywa się na podstawie porozumienia.

jak rozwinie się stosunki między Tybetem a Chinami? Dlaczego okupacja Tybetu była dozwolona? Czy rewolucja
w Mongolii będzie kontynuowana?
 

 Tybet stał się niepotrzebny, przestano zwracać na niego uwagę. Nastąpi kontynuacja i wzmocnienie narzucenia zachodniego stylu życia na wschodzie.

Wschód to ślepy zaułek rozwoju cywilizacji, wrzucane są tam teraz ludzkie śmieci. Chińczycy są doskonałymi niewolnikami, wciąż są potrzebni.

Czy złoto można syntetyzować z żelaza i / lub ołowiu przy użyciu technologii podobnych do syntezy na zimno? Czy w innych galaktykach jest inny układ okresowy?
 

 Jest to możliwe, ale ekonomicznie nieopłacalne.

W innych galaktykach są inne wymiary, wszystko jest tam inne.

Jakie wibracje wytwarzają wiele konfiguracji kątowych planet, które są zwykle brane pod uwagę w astrologii?
 

 Astrologia w formie, w której ją znacie jest bajką dla was.

Ten świat w żadnym wypadku nie jest trójwymiarowy; jest konwencjonalnie pięcio-wymiarowy, dlatego Einstein i cała współczesna fizyka są ślepym zaułkiem.

Światowy system finansowy: złoto, dolar, ...?
 

 To jest stworzone dla was. Wkrótce zastąpimy wszystko jedną wirtualną walutą.

Realnie
istnieją inne wartości, najważniejsza z nich to energia ludzka, jej wielowymiarowy potencjał.

Trendy w strukturze zatrudnienia w ciągu najbliższych 20 lat: nowe zawody, działania? Czy są jakieś priorytetowe w zakresie możliwości uwolnienia się?
 

 Tylko ten, kto ma wystarczająco dużo czasu na studiowanie siebie może zostać uwolniony.

Tutaj potrzebna jest Twoja walka na poziomie interpersonalnym. Zapewnij sobie możliwość studiowania siebie, a kanały informacyjne zostaną ujawnione.

Ty sam przybyłeś na ten świat, sam wyznaczyłeś sobie miejsce, jeszcze przed urodzeniem dałeś sobie wystarczający zestaw narzędzi, aby wypełnić swoją życiową misję.

Jeśli nie możesz znaleźć czasu i energii, aby znaleźć własną ścieżkę w sobie, to o jakim wyzwoleniu może być mowa?

Kolejne 20 lat zostaną zdobyte przez struktury sieciowe: lider, który widzi znaczenie, a tłumy prowadzone przez lidera nie są w stanie samodzielnie znaleźć własnego znaczenia.

Powodem pojawienia się nieświadomych tłumów jest masowe wcielenie się niedojrzałych i młodych dusz, proces ten wiąże się z geometrycznym wzrostem populacji ostatnich 2 wieków. Zwiększając ilość, przyspieszyliśmy filtrację jakości.

Najbardziej pożądane będą zawody psychologa, matematyka i programisty.

jaki jest rząd wielkości tych, którzy ocknęli się (uwolnili) z naszego więzienia o srogim reżimie w ciągu ostatnich 2000 lat. Jednostki, tysiące, miliony?
 

 Wszystkie istniejące dusze są częścią JEDYNEGO, jego niewielkiej części, jedna Esencja (Istota) jest w stanie jednocześnie napełnić energią życiową do 12 ciał. Gdy tylko energie Esencji staną się wystarczające do podtrzymania energii życiowej ponad 12 ciał, wtedy ta Istota może przenieść się do innego sektora, na bardziej wysoki poziom, to nie jest wyzwolenie, to jest droga. Jeśli energii nie wystarczy nawet na jedno ciało to wówczas przejście na niższy poziom.

Nikt nie bierze pod uwagę ilości, trwa sumowanie energii na każdym poziomie, a potencjał energii poruszających się jest obliczany. Miara energii jest dwanaście-wymiarowa i jest postacią fraktalną.

Liczby są tylko dla ludzi.

Co daje i odbiera seks (satysfakcję fizyczną) w sensie wyzwolenia z przywiązania? Jaka jest różnica między członkami elitarnych rodzin w tym obszarze. Co możesz (powiedzmy możliwe) o seksie niefizycznym?
 

 Seks przywiązuje do Ziemi, jest w stanie otwierać i zamykać kanały energetyczne ciała fizycznego, przy odpowiednim użyciu tego narzędzia możesz nauczyć się, jak zwiększać energię.

Członkowie elitarnych rodzin uważają seks za instrument, w tym za narzędzie motywowania niewolników.


 Czy brak pamięci (jej świadomości) z poprzednich wcieleń jest środkiem represyjnym, czy też jest wynikiem niedorozwoju odpowiednich ciał? Co jeszcze?
 

 Pamięć jest kasowana, aby szukać w tym wcieleniu nowego rozwiązania. Są narzędzia (ciało, cechy charakteru), jest misja - znajdź rozwiązanie bez podpowiedzi.

Jeśli chcesz, istnieje możliwość przypomnienia zarówno twojego poprzedniego wcielenia, jak i innych, tylko to nie ma sensu. Odzyskiwanie pamięci osiąga się poprzez specjalne ćwiczenia oczyszczające i oddechowe. W mózgu nie ma pamięci, mózg jest tylko nadajnikiem i odbiornikiem. Przypomnienie o poprzednim wcieleniu to dostrojenie odbiornika do określonej częstotliwości i nic więcej.

Skąd taki pesymizm? .. W Federacji Rosyjskiej jest 110 milionów Rosjan i kilka milionów innych narodów.
 

 A jaka jest jakość tych Rosjan? Większość z nich jest alkoholizowana i nie jest już w stanie stworzyć pełnego, zdrowego potomstwa. Uzależnienie od alkoholu to celowo dołączony filtr dla odsiania ziaren i plew.

Lotos może po prostu wszystko udowodnić - po prostu cię zbanuje i mówisz czy nie mówisz ... jesteś w dupie.
 

 Twoim problemem jest to, że potrzebujesz dowodów. Nie zamierzam ci ich dostarczyć celowo. W przeciwnym razie, po przedstawieniu dowodów, musiałbym niektórych tłamsić a innych podnosić z niewolniczych kolan.

Wierzę, że sytuacja jest najbardziej sprzyjająca dla psychiki większości, jeśli udowodnię, że jesteście niewolnikami, wówczas leki przeciwdepresyjne nie będą już pomagać tym, którzy stracili sens w życiu.

Możesz więc spokojnie mi nie wierzyć i żyć tak jak wcześniej. Wybór należy do ciebie.

Jak odróżnić oryginalną podróbkę od podrobionego oryginału?
 

 po jakości jej reklamy.

ale nie padła odpowiedź na pytanie kontrolne (bardzo proste dla prawdziwego „władcy ziemian”), sprytnie zostało odrzucone. Cel futbolu jest oczywisty. Konto (rozliczenia? totalizator?- przyp michalxl600) było interesujące.
 

 Powtarzam, nie przyszedłem tutaj aby cokolwiek udowodnić, moim celem jest zadeklarowanie wam mojej intencji.

Po 5 latach zacznę rządzić tą planetą na własną rękę, a teraz masz rzadką okazję, by przekazać swoje życzenia przyszłemu Władcy.

więc czego ty chcesz?

Jak możesz być dla mnie przydatny?
 

 Mogę zapalić iskrę, nadać sens życiu komuś, kto go nie ma. Nie używam e-maila, jest dla mnie prymitywny, ale ty używasz,

Stworzyłem osobną skrzynkę dla tych, którzy chcą znaleźć sens: ******************

Każdy ma swój sens i każdy, kto przyśle wiadomość ze słowem kodowym w nagłówku litery „MÓJ SENS ŻYCIA”, otrzyma w odpowiedzi swoje własne znaczenie misji, które zostało określone przed narodzinami.

Dla niektórych odpowiedź przyjdzie natychmiast, dla innych w ciągu roku. Dla niektórych nigdy. Ludzie początkowo nie są równi, każdy ma swój sens, własną ścieżkę. Niektórzy nie są jeszcze gotowi, są tacy, którzy nigdy nie będą gotowi.

Czym jest myślenie abstrakcyjne i dlaczego jest konieczne, jeśli świat jest tworzony poprzez obrazy?
 

 Na planecie Ziemia żyjemy w warunkowo pięciowymiarowym świecie, bez abstrakcyjnego myślenia, odczuwalne są tylko 3 wymiary. Tylko w wyniku rozwinięcia zdolności myślenia można abstrakcyjnie wyczuć pozostałe 2. Sam człowiek jest stworzeniem sześciowymiarowym, stąd ma swoje korzenie gwiazda Dawida.

Czy to nie pochodzi z 12. planety z pełnym obiegiem 3600 lat? Albo kolejna fantazja na temat planety, że będzie przebywać najbliżej w 2012 roku?

Nemezis, ona jest Nibiru, jest także 12-stą planetą - to międzygalaktyczny statek, stworzony u szczytu ery Annanuki poprzez transformację Faetona.

Faeton w tym czasie znajdował się poza orbitą Marsa i był planetą pozbawioną życia. Annanuki "wypatroszyli" jądro planety, tworząc w ten sposób pas asteroid i stworzyli własny świat wewnątrz Faetonu, który mógłby istnieć niezależnie bez energii słonecznej.

Taka czasochłonna procedura była konieczna do stworzenia generatora wymiarowości w przestrzeni międzygwiezdnej. Należy zrozumieć, że poza orbitami planet przestrzeń zapada się w dwuwymiarową płaszczyznę, a poza Układem Słonecznym jest jednowymiarowa, dwuwymiarowość jest śmiertelna dla żywych organizmów.

Dzięki tej transformacji twórcy umożliwili poruszanie się planety w przestrzeni międzygwiezdnej, przy zachowaniu wystarczającej wymiarowości dla życia.

Co 3600 lat wracają do tego układu słonecznego, aby zbierać paliwo dla swojego statku międzygwiezdnego. Potrzebują materii w postaci złota. Z tego powodu ludzie zostali stworzeni - jako kolekcjonerzy złota. To proste.

Silnik Nemesis używa złota i wielu ciężkich pierwiastków do zimnej syntezy. Tworząc pierwszy prototyp statku międzygwiezdnego trenowali na Księżycu. Współczesny Księżyc to były satelita Faetona, który później został sztucznie przeniesiony na orbitę Ziemi.

To właśnie ustawienie Księżyca na orbitę Ziemi spowodowało to co zwykło nazywać się potopem. (Księżyc nie został przeniesiony na orbitę Ziemi tuż po utworzeniu w nim bazy). Wewnątrz Księżyc jest pusty, jest to opuszczona, ale wciąż działająca baza Annaunaków.
 

  Systemy kontroli dostępu zbudowany przez Annanuki nie pozwalają ludziom korzystać z bazy księżycowej. Annanuki znaleźli dla siebie bardziej odpowiedni świat do życia, dlatego ich zainteresowaniem są tylko zasoby złota i nic więcej. Reklamowany obecnie powrót na Księżyc jest przygotowaniem się na spotkanie z „bogami”, spotkanie odbędzie się na Księżycu.

Dlaczego nadal uruchamiają Zderzacz? (
Collider)

 Jest to nadajnik komunikacji na duże odległości do kontaktu z Annanuki.

Czarne dziury to tylko punkty w przestrzeni o zerowej wymiarowości. Używa się ich do poruszania się i komunikowania między galaktykami.

A co zaplanowano na 4 października?
 

 4 października 2008 nacisnę na jeden bardzo ważny przycisk, a twoje życie nie będzie takie samo jak poprzednio. nie musisz teraz wiedzieć, co to za przycisk.

Władcy ONI zaprowadzili ludzkość raz tam, dokąd zaprowadzili ... Czy tutaj?
 

 Prowadzimy Cię dokładnie tam, gdzie planowaliśmy.

Teraz współczesne społeczeństwo jest bardziej humanitarne, bardziej rozwinięte niż 100, 200, 500 lat temu. Jest to złe tylko dla tych, którzy sami nie chcą nic robić.

Tak, są wojny - jest to planowane. Tak, istnieją nierówności rasowe, społeczne i ekonomiczne - to sprawiedliwe, ludzie nie są równi. Tak, są panowie i niewolnicy, ale jednocześnie istnieje możliwość, że każdy niewolnik zostanie panem. W końcu nikt nie zmusza do zabijania, do wykonywania poleceń innych ludzi, zawsze istnieje wybór, nawet jeśli nie jest widoczny. Są i tacy, dla których cała misja życia jest jednym nieposłuszeństwem wobec porządku co oznacza śmierć z rąk właściciela. Ważne jest, aby zrozumieć swoją misję.

Aby przepłynąć całą planetę 300 lat temu, konieczne było wzięcie ochrony, co zajmowało kilka lat, a ryzyko było niezwykle wysokie.

Teraz, dzięki narzuceniu potęgi pieniądza na całym świecie, osiągnęliśmy pewien stopień swobody i bezpieczeństwa przemieszczania się za pomocą tylko jednej karty kredytowej. I to jest najbardziej prymitywny przykład ulepszeń. Ludzie zawsze umierali i zawsze umrą, jest to naturalny porządek rzeczy.

Jeśli istnieje potrzeba na całej planecie, ekologia może zostać przywrócona w ciągu 5 lat, mamy do tego wszystkie niezbędne technologie. Głód można wyeliminować, ale zamieni większość ludzi w wiecznie żrące świnie,  już próbowaliśmy. Obecnie nie ma potrzeby zajmowania się kwestiami środowiskowymi (ekologią) i głodem.

Należy zachować kontrast, aby utrzymać motywację. Każdy może dostać się do elity, pozostanie w elicie jest bardzo trudne, monitorujemy jakość materiału ludzkiego poprzez zdolność do zarabiania pieniędzy.

Liczby są łatwe do oszacowania.

Wiedzą, jak zarządzać ... ale w oparciu o jakie zasady, ideały? Po pierwsze zestaw narzędzi jest kłamstwem, wynikiem jest kryzys, więc możesz domyślać się zasad ...
 

 Jeśli ślepiec trzyma słonia za nogę i twierdzi, że słoń jest filarem, nie oznacza to, że słoń jest rzeczywiście filarem lub drzewem.

Nie ma nic absolutnego, ani kłamstwa, ani prawdy, ani zasad, ani kryzysów, wszystko jest względne. Próbowaliśmy to wyjaśnić tworząc religie wschodnie ale
tylko kilku ludzi rozumiało istotę rzeczy.

Czyli cała odpowiedzialność spoczywa na tych, którzy nie znają ani globalnego planu zarządzania, ani celu, ani metodologii - na podwładnych?
 

 Każdy, kto żyje na tej planecie, ponosi odpowiedzialność tylko przed sobą. Każdy wybór jest wyborem wybierającego.

Exnaton: Chciałbym ICH zastąpić! :) Tak, w zasadzie tym w tej chwili się zajmuję ...
 

 Wszyscy mówią „chcemy”, ale nikt nie był w stanie nas zastąpić przez setki lat. Jeśli nieprzygotowany któremu brakuje odpowiednich cech i umiejętności przejmie władzę, oznacza to dla niego szybką śmierć.

Gdyby byli tacy mądrzy to nie byłoby takiego bałaganu.
 

 Bałagan jest tylko w głowach ludzi i to jest ich własny wybór. Nie ma ideału na tym świecie, istnieje akceptowalny poziom i wierzymy, że wszystko idzie zgodnie z planem, to, co zaplanowaliśmy, zostało osiągnięte. Mamy nieograniczone (na nasze potrzeby) źródła energii, mamy wiedzę, posiadamy technologie. W dzień i w nocy szukamy talentów z całej planety i przenosimy je na szczyt drabin społecznych, bierzmy je do naszego zespołu.

Alexseytsev

Twoja energia pod względem częstotliwości wibracji jest najbliższa spośród osób obecnych na tym forum, aby zrozumieć istotę rzeczy. Niestety jest częściowo zagłuszona i częściowo dostrojona do wyższych tonów niż te, które są obecne na tym forum. Tutaj mogą Ciebie zrozumieć tylko jednostki. Twoje komentarze do moich wypowiedzi są częściowo istotne i stanowią element dopełniający.

Stwierdzenia dotyczące moich egoistycznych interesów są absurdalne; kwestia pieniężna mnie nie interesuje. Mogę wydać polecenie - wydrukują mi wagony z pieniędzmi, i nawet nie próbujcie pytać - polecenie nie zostanie wydane. Powodem jest to, że na planecie jest wystarczająco dużo darmozjadów.

Odpowiadając na pytania, staram się skrócić tekst wyjaśniający istotę procesów, często ze szkodą dla istoty zagadnienia. Część informacji celowo zniekształcam, aby stworzyć integralność twojego postrzegania. Bardzo trudno jest rzutować wiedzę wielowymiarową na tak prymitywną formę przekazywania informacji, jak tekst. Członkowie elitarnych rodzin są w stanie komunikować się między sobą telepatycznie, obrazami, bez słów. Komunikacja za pomocą obrazów odzwierciedla cały obraz jako taki bez znaczących zniekształceń. Wypowiedziane słowo jest kłamstwem właśnie z powodu jego niekompletności,


Pomimo powyższego będę nadal odpowiadać tekstem, jeszcze trochę czasu minie zanim uzyskacie dostępu do interfejsu asocjacyjnego w celu przesyłania informacji.

talenty w elitach? utalentowani ludzie to Jelcyn lub Gajdar, nie rozśmieszaj mnie.


Powtarzam raz jeszcze, wszystkie znaczące postacie w społeczeństwie, których imię jest znane, są z definicji marionetkami w naszych rękach. Ciągniemy za sznurki a one wykonują potrzebne nam czynności.

skąd bierze się masa obiektów o zerowej wymiarowości?


A czym jest masa? Masa jest stosunkiem X1 do X2, gdzie XN jest wektorem macierzy częstotliwości drgań wszystkich cząstek elementarnych obiektu N. Gdy tylko pojawi się tutaj jednowymiarowy punkt w przestrzeni, natychmiast tworzy on jednowymiarowy skan. Pojawienie się przyciągania i ssania w czarnej dziurze jest wyłaniającą się iluzją ruchu.

Ostatecznie wszystko zawsze sprowadza się do energii. Potrzeba ogromnych ludzkich poświęceń, aby uwolnić duże ilości energii. To, co się teraz dzieje, to mini przygotowanie. Kiedy odbędzie się „koniec świata”, aby otrzymać to, co konieczne?
 

 Ofiary ludzkie były i zawsze będą, dopóki nie nastąpi przejście do bardziej holistycznego poziomu. Nie będzie końca świata, nie oczekuj.

Energia złota podlega niezwykle wysokim wibracjom i wpływa na subtelne zjawiska życia. Jaki jest powód usuwania tego metalu z Ziemi w dużych ilościach?
 

 Wraz z wycofywaniem złota z planety gniew i agresja na planecie stają się mniejsze.

jeśli tutaj jest głównym źródłem surowców, to nie ma ochrony ... Ale ani jeden zakład nie znajduje się daleko od źródła surowców, ponieważ konkurenci mogą ją przejąć a wtedy katastrofa. A jeśli ich statki kosmiczne pracują na złocie, to nie są to statki, ale bzdury, ponieważ są silnie powiązane z prymitywnym metalem ...
 

 Ochrona jest ustawiona na najwyższym poziomie, nie zapominaj o księżycu, nie zapominaj o podziemnych bazach na Ziemi. Ponadto tajny kapłański porządek istnieje od dziesiątek tysięcy lat kontrolując wydobycie, wbijając każdemu pokoleniu do głowy myśl, że złoto jest cenne. Wiem tylko, że złoto nie jest niezbędne do samego procesu ruchu, ale aby poprawić jakość procesów podtrzymywania życia, dla Annunaki nie jest ono niezbędne życiowo. To jak czekoladki dla ludzi, smaczne, ważne, ale w wypadku ich braku możesz żyć bez nich.

To znowu kłamstwo ... ani jeden głodujący kraj na świecie nie został nakarmiony!
 

 Wiele krajów karmiono , był eksperyment około 700 lat temu. Ludzkie świnie, dobrze odżywione i zadowolone, są wyjątkowo słabe w radzeniu sobie z prymitywnym zadaniem polegającym na zbieraniu złota. Ten zweryfikowany fakt sprawił, że rozpoczęto wszystko od nowa - trzeba było zakończyć drukowanie książek, palić biblioteki, przepisać historię, stworzyć wrażenie prymitywności średniowiecza, przypomnieć sobie znów o drukowaniu, napisać dla was Biblię, Koran, Torę.

A my, siddhowie, ujawnimy tę moc, która oświeci wszystkie światy i uwolni je od mocy dialektyków
 

 A potem pojawi się Mistrz Yoda i pokaże wszystkim, kim jest prawdziwy Jedi. Albo diabeł z pochodnią wyjdzie z piekła i ugości go szaszłykiem zrobionym ze sprawiedliwych.

Sama liczba (ponad 4 tysiące) wiadomości pozostawionych przez Siddha  wyraźnie pokazuje, że to forum jest dla niego miejscem pracy.

Jak myślisz, dla kogo on pracuje? I tacy działacze są dla nas przydatni, na wszelkie sposoby ich wspieramy i finansujemy aby tylko przy pomocy swoich "zabawek" grupowali ryby lub niewidzialne ptaki latające po niebie.

Jakimi kryteriami wybrałeś to forum?
 

 Czas - dokładnie za rok rozpocznę aktywne działania, aby osiągnąć władzę nad wami.

Miejsce - mój projekt jest przeznaczony dla przedstawicieli rosyjskojęzycznych i anglojęzycznych, czas na powtórną komunikację z anglojęzycznymi jeszcze nie nadszedł, a wy jesteście rosyjskojęzyczni.

To forum nie jest ani lepsze ani gorsze od innych, mówisz po rosyjsku tu i teraz.

Jak piszesz, że zamierzasz rządzić tym krajem, że zorganizujesz rewolucję (jakiego koloru) i w jakiej formie?  będziesz imperatorem lub królem?
 

 Wszystko zostanie zrobione legalnie, szybko i pod burzliwymi oklaskami opinii publicznej. Jestem w stanie zatrudnić i / lub sprawić, że najlepsi PR-owi na świecie będą pracować dla mnie.

Jeśli jesteś poinformowany, to czy należy spodziewać się wielkich katastrof w najbliższej przyszłości?
 

 Dużo wiedzy to dużo smutku. Nie musisz tego wiedzieć. Rodźcie dzieci, zasiewajcie pola, żyć tak jak żyliście wcześniej, nie szukajcie problemów tam gdzie ich nie ma. Ważne jest nie to ile żyjesz, ale jakość tego co robisz i co myślisz.

A jakie praktyki stosujesz i jakie poleciłbyś nam, abyśmy się wygrzebali z tego jak to sam nazywasz "więziennika"?
 

 Zwiększ swoją energię - to da nowe właściwości i możliwości.

Kwestia energii osobistej składa się z dwóch części - 1. jak ją zwiększyć i 2. gdzie kierować otrzymaną nadwyżkę energii. To gdzie nakierować jest ważniejsze - podjąwszy tę decyzję zdecyduj pierwsze. Kluczem jest kreatywność (twórczość).

 A kto tworzy / pompuje egregory? Kto nimi włada? Kto podrzuca i pompuje idee? Kto jest na szczycie ludzkich rządów? Kto napisał / skompilował Biblię, która nawiasem mówiąc, dała początek chrześcijańskim egregorom? Czy to nie wy jesteście przyczyną kryzysu żywnościowego na Ziemi, tj. wzrost cen? Kto jest twórcą religii? kto doprowadził nas do globalnego kryzysu? Procesy duchowe? Czy te procesy duchowe są kontrolowane?
 

 Jesteśmy odpowiedzialni za to wszystko, ci, którzy wami kierują, jesteśmy potomkami kapłanów.

Co oznacza dla Ciebie „SUMIENIE”? I czy mają ją członkowie elitarnych rodzin?
 

 Wymyśliliśmy sumienie aby was kontrolować.

Od urodzenia każda zrealizowana wcielona dusza intuicyjnie rozpoznaje Boskie Prawa JEDYNEGO. Nie naruszamy tych praw na ile to możliwe w warunkach tej planety.

Czy są im znane takie pojęcia, jak „HONOR”, „ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NAJBLIŻSZYCH (dzieci)”, „WYCZYN (dokonanie)”, „POŚWIĘCENIE”, „DOBROĆ”, „MIŁOŚĆ”. Jeśli tak, to jak to się przejawia w tym życiu (mianowicie wśród członków elity).
 

 wszystko to jest obecne, ale w innej formie niż PR Hollywood.
 

 Nancy z Zeta Talk to także postać wypromowana?
 

 równoznaczna z Anastazją, żyjącą pośród dzwoniących cedrów.

Ci goście, którzy przybędą po złoto nie mogą sami go stworzyć?, przecież złoto nie jest substancją samo-odtwarzającą - może się skończyć.
 

 i nie potrzebują wiele, biorą tyle, ile jest. to u ludzi postępuje chciwość, w wyższych istotach nie ma chciwości.

Jeśli mówisz, że Wschód jest ślepym zaułkiem, to co z naukami świętych Indii, a następnie "inwazją" różnych swamich na zachód, kim są Osho i Sai Baba?
 

 Jest to wariant zapasowy, wymagająca wielu zasobów, nowego przepisywania historii i nowego Buddy.

Jeśli istnieje Ujednolicony Plan Rozwoju, to które stworzenia z innych płaszczyzn Cię poprowadzą?
 

 W sensie technicznym jesteśmy dla was bogami, nasze możliwości są nieporównywalnie szersze, władamy wami. Prowadzą nas ci, którzy są dla nas bogami, których możliwości są nieporównywalnie szersze niż nasze, nasi bogowie są prowadzeni przez innych bogów, z jeszcze większymi możliwościami i tak dalej, na poziom JEDYNEGO

I czy nie wydaje ci się, że ludzkość sama w swojej obecnej formie jest ślepą uliczką i chaos powstał dzięki młodym duszom?
 

 To wam się tak wydaje z powodu ignorancji i waszej ślepoty. Ludzka cywilizacja nigdy nie miała tylu możliwości, jak teraz. Działaj, masz wszystkie możliwości, jedynym problemem jest twoja niechęć i twoja słabość. To z powodu twojej słabości tworzymy sztuczne filtry.

nikt nie podąża za tobą z twojej rodziny i nie spowoduje gniewu z powodu odtajnienia niektórych tajemnic, czy też jest to uwzględnione w pewnym planie rozwoju?
 

 Informacje, które tu ujawniłem, nie dadzą niczego komuś, kto nie jest gotowy.

Kim jestem?
 

 Człowiekiem, który został stworzony na obraz i podobieństwo bogów.

Po co jestem?
 

 Aby służyć bogom, zaspokoić ich potrzeby. Początkowo jest to wydobycie złota, po zdobyciu świadomości w celu stania się bogiem dla niższych światów.

Jak długo będzie mnie tak „skręcać”?
 

 "Skręca" ludzi z powodu spotykania się przepływów wzajemnie tłumiących się energii, płynących w formie form myślowych. Po uświadomieni sobie swojej misji i rozpoczęciu wędrówki wektorem ścieżki ku JEDYNEMU, wewnętrzna walka ustaje i pojawia się szczęście świadomości istnienia.

Z kim warto prowadzić rozmowę?
 

 Podobne przyciąga podobne. Odróżniające się tworzy oparzenia i przepala zmieniając kształt naczynia.

Być dobrym czy się złościć?
 

 Robienie tego co wychodzi (udaje się) najlepiej, jest tym po co się urodziłeś w tym wcieleniu.

Jeśli chcesz nazwać siebie nowym Antonem LaVey-em i kontynuować pracę satanistów - działaj.

Jeśli twoją drogą jest zostanie nowym papieżem to stań się nim.

Jeśli chcesz zostać elitą - stwórz dla siebie fortunę w wysokości dziesięciu milionów euro a my Cię zauważymy i zaczniemy Cię promować.

Nie trzeba przerabiać siebie, nie trzeba niszczyć narzędzi, używaj ich - to jest twój cel. Nie ma dobra ani zła, istnieją prawa wspólnot ludzkich, istnieją prawa Boskie.

Co to jest materia? Co to jest energia?
 

 Materia to częstotliwość jednorodnych wibracji grupy cząstek elementarnych. Energia to związek wzajemny między przedmiotami materii. wszystko jest proste.

Które miasto wybierzesz jako główną rezydencję?
 

 Dla miasta wybrano już lokalizację, jest to łańcuch gór, zbudujemy miasto od podstaw za pomocą naszych technologii. Istniejące miasta nie są odpowiednie dla nowej stolicy świata, ze względu na obecność w ich populacji dużej liczby pasożytów (darmozjadów). Organizowanie represji i ludobójstwa nie jest optymalne.

wszystko, co pojawiło się na Ziemi, musi umrzeć więc również i religie. Będziecie dążyć do stworzenia super-religii, to co czeka religie Abrahamowe-
zapomnienie?

 Tak, zostaną otwarte nowe książki , stopniowo zaczniemy zamykać stare.

Czy to humanitarne, że
za grosz jesteś gotów pprzegryźć gardło, czy też uzyskać całkowitą kontrolę w osławionym USA?
 

 W przegryzaniu gardła za grosz przejawiają się słabości i poziom prymitywizmu. Zwierzęta wcielone w ludzi nieustannie gryzą się za kawałek chleba i za samice.
 

  Mówisz o Amerykanach? Lepiej pomóc nakarmić naprawdę biednych Afrykanów.
 

 Pomagamy i karmimy tylko tych pasożytów, u których reprodukcja jest pod naszą pełną kontrolą i jest sterylizowana.

Czy w takim przypadku można powiedzieć, że W. A. Kisielow (naukowiec) również otrzymał wiedzę (pomysły, hipotezy), czy też on sam wymyślił tę hipotezę?
 

 Powtarzam, sam mózg nie generuje myśli - jest odbiornikiem dostrojonym do określonej fali. Kisielow otrzymał wiedzę, została mu przekazana. Wiarygodność wiedzy to kolejne pytanie i zależy od wielu czynników.

Dlaczego niektóre wyższe istoty potrzebują ludzi uwięzionych na planecie Ziemia?
 

 Nikt nie potrzebuje ludzi i nikomu nie przeszkadza. Jednak niektórzy z wyższych dostosowali ludzi do ich potrzeb. Ile wyższych istot, tyle potrzeb, dla niektórych złoto jest ważne, dla innych sok z emocji, dla trzecich gra na niższych poziomach jako gracze z przywilejami.

Co sądzisz o toczącej się tutaj bitwie werbalnej, jest ogólną cechą ludzką czy też nieodłączną częścią rosyjskiej mentalności
 

 Wasza bitwa jest tylko odbiciem niedoskonałości, prymitywizmu. Jest to powszechne zjawisko, nic szczególnego. Jeszcze się nie zdecydowałem, być może przeniosę odpowiedź na pytania do innego, bardziej komfortowego dla was i dla mnie miejsca.

To forum jest coraz mniej uporządkowane dlatego z tą wiadomością kończę tutaj swoją aktywność. Jednocześnie możesz nadal zostawiać pytania tutaj, dam ci odpowiedzi w innym, wygodniejszym miejscu. Wyznaczę to miejsce później.

Kim według ciebie są pasożyty?
 

 To ci, którzy otrzymują niezbędne zasoby, nie zasługując na nie.

Przynajmniej karmią niewolników, ale system zrobił to tak sprytnie, że niewolnicy zaczęli się sami karmić i przynosić dywidendy swoim panom! Pozostaje więc gromadzić energię osobistą, najlepiej nie wpadać w pułapki (filtry) i nawiązać połączenie z Jedynym (bez pośredników), Bogiem, Brahmanem itp. jak tam chcesz nazwać ŹRÓDŁO.
 

 Tak właśnie się dzieje. Właśnie to należy czynić -  zgromadzić osobistą energię i komunikować się z JEDYNYM bez pośredników.

Na Ziemi są cztery rasy: biała, żółta, czerwona i czarna, ostatnia stworzona została do wydobywania złota. Pozostałe trzy zostały przywiezione z innych systemów gwiezdnych do innych celów - nasuwa się pytanie "do jakich?"


Pierwsza rasa została stworzona do wydobycia złota, pozostałe rasy zostały sprowadzone tutaj po pojawieniu się świadomości u pierwszej rasy. Manifestacja świadomości u biorobotów z tymczasowymi ciałami jest wynikiem stworzenia na obraz i podobieństwo bogów.

Może Ziemia jest rodzajem biblioteki do przechowywania?
 

 Jest również miejscem do przechowywania.

tak Ogrodnicy nie komunikują się z tobą, ponieważ jesteś owcą i źle pachniesz
 

 Rzeczywiście, wielu z was pachnie wyjątkowo źle, nie zwracam na to uwagi, nie przybyłem tutaj, aby wąchać.

Czy to prawda, że ​​ROS jest rodzaju męskiego, ojcem, tak samo jak ojcowska Wilgotna Ziemia?
 

 Na tym świecie nie ma prawdy, nie mówiąc już o źródłowej prawdzie. Wszystkie procesy są względne.

Z tego powodu Kszatriowie zostali ukamienowani. I zamiast uczciwych walk robią małe swary. Svayamvara - rytuał wybierania przez pannę młodą narzeczonych z tłumu. I dlaczego kilty - wojskowe spódnice, mężczyźni  zastąpili damskimi spodniami, mają podkreślać kobiecy tyłek?

System szkolenia Kszatriów wciąż istnieje, Kszatriowie biorą na siebie wiodącą rolę w zarządzaniu pod naszym przewodnictwem. Kszatriowie prowadzą wojnę eliminując niepożądane elementy w społeczeństwie. Ich pierwszy cios zwykle staje się ostatnim. Wszystko, co widzisz w mediach, nie jest działaniami Kszatriów, są to spektakle stworzone dla ciebie przez specjalistów od PR, każde przedstawienie ma swój konkretny cel.

NA CZYM WIĘC POLEGA SENS ŻYCIA?
 

 Chodzi o gromadzenie osobistej energii. Każdy ma swój własny rodzaj energii i potencjał. Ważne jest, aby móc rozpoznać swój talent i czynić to.

Brazylijskie seriale telewizyjne są dziełem waszych rąk? Opowieści typu: zgubiliśmy dziecko, tysiąc lat w śpiączce, ale wydaje się, że się znamy ?? !!!
 

 To kolejny sposób na ukołysanie śpiących ludzi. Około 700 lat temu mieliśmy wybór - albo zniszczyć większość ludzkiego materiału - albo wprowadzić go w stan hibernacji z późniejszym przebudzeniem wybranych. W rezultacie Inkwizycją zamaskowano pełne przepisanie (zmianę) historii.

Kim jesteście - potomkowie kapłanów?
 

 Początkowo kapłani to ci, których bogowie wybrali spośród całkowitej liczby ludzi dla służenia im. Wola bogów została przekazana kapłanom wraz technologią bogów. Stało się to setki tysięcy lat temu. Później potomkowie kapłanów stworzyli Zakon Strażników, który istnieje do dziś. Strażnicy tylko obserwują i zachowują dziedzictwo bogów, sami nic nie robią ani na dobre, ani na szkodę. Około 11 tysięcy lat temu bogowie opuścili tę planetę, formując przed opuszczeniem Zakon Władców z najbardziej godnych Strażników.

A kto dał ci władzę pisania tego, co powiedział Wszechmocny?
 

 Władza została nam dana przez bogów, przekazując nam część ich Wiedzy i Technologii, a my staliśmy się dla was bogami.

Czy przedstawiłeś się nam? Przywiozłeś swój rodowód? Czy powiedziałeś, skąd przybyłeś na ten świat lub kto cię wysłał i z jaką misją?
 

 To nie jest konieczne.

Kto przekazał ci zadeklarowany projekt?
 

 Mój projekt to plan bogów, opracowany wiele tysięcy lat po dziś dzień.

Czy nie dopuszczacie myśli, że istnieli i są ludzie na ziemi, którzy mają osobisty związek z (jak to mówisz) JEDYNYM? I bez żadnych pośredników. Czy osobiście znasz JEDYNEGO?
 

 Znam osobiście i wykonuję Jego wolę.

W ogóle też nie wyraziłeś swojego stosunku do Chrystusa. Czemu?
 

 Chrystus został wcielony tylko raz - w czasach świetności Egiptu. Resztę, nazywaną w ten sposób prowadzono od początku do końca. Biblia nie zawiera esencji nauk Chrystusa, została stworzona dla urzeczywistnienia władzy, dla zniewolenia.

Ponadto Insider nie jest osobą, której takie ataki mogą uszkodzić
 

 Tak to jest. Nic mi nie może zaszkodzić. Wasze emocje są tylko wskaźnikiem waszego prymitywizmu. Nie ma dla mnie wyższej władzy na tej planecie, istnieje wyższa władza nade mną ale to już nie jest władza ludzi.

Skąd wzięła się cecha Ruskich Żerców? Cóż to za mityczne stworzenie ci Ruscy Żrecowie?
 

 To jest zabawna gra. (w jęz. rosyjskim pojęcie "fiszka" ma dziś 2 znaczenia- drugim jest żeton)

Krótko mówiąc, interesowało mnie twoje przypuszczenie o możliwej przynależności Wtajemniczonego (Insidera) do rosyjskiego kapłaństwa.
 

 Ja sam nie należę do rosyjskiego kapłaństwa.

Czy możesz wskazać optymalnie informacyjne źródło literackie?
 

 http://www.lah.ru/konsp.htm Analitycy na tej stronie zebrali wystarczającą liczbę faktów, nie mam z nimi nic wspólnego.

Insider, czy akceptujesz cytaty podane przez użytkownika "Dark Fisher"  jako własne? Mam do ciebie pytania na ich temat.
 

 Przyznaję. Zadawaj pytania, nie odpowiem tutaj, ale w wygodniejszym miejscu. Gdzie dokładnie - podam później.

Wtajemniczony, jak nauczyłeś się mówić po rosyjsku bez akcentu?
 

 Przypominam, że mam już 127 lat, udało mi się całkiem dobrze uczyć 8 współczesnych języków i żaden z nich nie jest dla mnie ojczysty.

Podsumowując

Teraz większość świadomości ludzi jest w stanie sennym, celowo stworzyliśmy ten stan i wyciągamy wybrańców z tego stanu dla określonych celów. Cele tworzą filtry, na świecie jest teraz wiele filtrów. Dusze z wieloma inkarnacjami są w stanie wyjść i wytrzymać negatywne wpływy, nie wpływa to na nie.

Komunikacja z JEDYNYM ŹRÓDŁEM jest możliwa bezpośrednio, w tym celu należy obserwować czystość naczynia świadomości - wymaga to ścisłego systemu samoograniczenia w stosowaniu alkoholu i innych substancji odurzających, wymaga to ograniczenia manifestacji emocji, wymaga eliminacji Chaosu w sposobie myślenia. Ci, którzy osiągnęli łączność z JEDYNYM ŹRÓDŁEM, tracą lęk przed śmiercią i zwykle nie pozostają na planecie przez długi czas.

Zakon Władców istnieje od ponad 11 tysięcy lat, Władcy żyją średnio 450 lat przy czym nie boimy się śmierci, łatwo rozstajemy się z życiem jeśli to konieczne. Technologie Władców zawsze wyprzedzają technologie dostępne dla ludzi, technologie Strażników są wyższe niż technologie Władców, technologie bogów są wyższe niż technologie Strażników. Zakonowi Władców podporządkowane są wszystkie obecne państwa, wielu wypełnia nasze rozkazy nawet o tym nie wiedząc. Nasza metoda przywództwa polega na stworzeniu warunków do pojawienia się własnego pragnienia we właściwym kierunku. Jeśli pojawi się ktoś, kto prowadzi w innym kierunku to wyłączamy go, zanim ktokolwiek się o tym dowie. Ciągle tworzymy usypiające przedstawienia (spektakle) dla śpiących ludzi w formie konfliktów, wojen oraz w formie religii, przedstawienia w formie drukowanej i wideo. Czasami ujawniamy fakty, zatwierdzaliśmy filmy: „Oni żyją” (They Live), „Matrix”, „13 piętro”. W nich jest podpowiedź na istotę tego co się dzieje.

Teraz proces przejścia ze starego typu społeczeństwa do nowego systemu społecznego. Z tego powodu nie ma już troski o życie ludzkie, demontujemy wszystkie systemy społeczne: opiekę zdrowotną, edukację, system zatrudnienia - w nowym społeczeństwie wszystko to nie jest już potrzebne. W ciągu następnych 50 lat wszystkie istniejące obecnie kraje połączą się w jedną przestrzeń Chaosu i ignorancji, przestaniemy kontrolować granice, granice między krajami przestaną mieć sens, a nowe państwo Atlantów zacznie istnieć na wyspach Atlantyku, tam przeniesie się centrum cywilizacji. Na pozostałej części planety ludzie zostaną pozostawieni samym sobie i bardzo szybko powrócą do poziomu zwierząt, po 200 latach zwierzęta te same wymrą, pozostawiając całą planetę z nową rasą świadomych istot. Aktywny proces formowania nowego centrum cywilizacji rozpocznie się za rok, a ja będę jednym z jego twórców i jednym z władców. Stopniowo zwiększymy średnią długość życia osoby w nowym państwie Atlantów do 300 lat.
 

 Dziś całą planetę obejmują nasze filtry, każda osoba jest brana pod uwagę, dla każdego utworzono osobisty plik zebrany w jednej bazie danych. My decydujemy, kto jest wybrany na podstawie wielowymiarowej analizy cech osobistych, dlatego jeśli chcesz żyć na tej planecie, żyj w pełni, przez długi czas, następnie zwiększ poziom osobistych cech, pozbądź się wszelkiego rodzaju przywiązań i nie twórz dla siebie idoli (autorytetów), unikaj popadania w stada religie, partie. Staraj się dawać pracodawcom mniej swojego osobistego czasu, 2 godziny pracy dziennie wystarczą, aby zapewnić sobie jedzenie, mieszkanie i ubrania - to wszystko jest niewykorzystanym potencjałem do poprawy twoich osobistych cech. Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo bogów, czas człowieka się kończy, nadchodzi czas bogów.

Ci, którzy wysłali prośbę o sens życia, otrzymają odpowiedź i zaproszenie aby stać się częścią nowej cywilizacji, która powstaje teraz. Dla tych, którzy nie wysłali prośby ze znakiem „MY SENSE OF LIFE”, oto mój adres e-mail: *************. Ten adres pocztowy jest przeznaczony tylko dla jednej odpowiedzi, nie będę prowadził korespondencji. Odpowiedź zostanie udzielona, ​​kiedy dojdę do władzy a to stanie się to w ciągu roku.

To jest mój ostatni post tutaj.

Do zobaczenia w nowym świecie!


źródło

p.s.  W PRZYGOTOWANIU TRZECIA CZĘŚĆ - NAPISANA PRAWDOPODOBNIE PRZEZ INNĄ OSOBĘ ALE JUŻ Z URYWKÓW WIDZĘ SPORO CIEKAWOSTEK.