środa, 15 czerwca 2022

Kto z przedstawicieli ludzkości będzie musiał przetrwać 3 dni ciemności?

 Jak to się w końcu stanie? Kiedy jest planowany termin? 

  Co na to ciemna hierarchia: 

 -Moi wyżsi opiekunowie, apeluję do was z prośbą o rzucenie światła na problem, który niepokoi większość ludzkości w nadchodzącym okresie, który nazywamy trzema dniami ciemności. Chciałbym uzyskać obszerną odpowiedź z różnych poziomów świadomości. A na rozmowę zapraszam Mroczną Hierarchię w celu wysłuchania informacji z poziomu Mrocznych Mistrzów. 

 - Słucham cię. 

 -Kim jesteś? Przedstaw się proszę. 

 -Nazywaj mnie, jak chcesz, nie ma to dla mnie znaczenia. Jestem świadomością, która odbija się w tobie swoimi fraktalami, manifestując energie, które są w niewielkim stopniu kontrolowane przez człowieka. 

 -Nazwę cię Mrocznym Mistrzem! 

 -Może być. 

 -Mroczny Mistrzu, proszę powiedz mi, co oznacza „trzy dni ciemności” z punktu widzenia ciemnej hierarchii. 

 - Trzy dni ciemności to stan świadomości, który realistycznie odtwarza okres przejściowy. 

 - Co oznacza okres przejściowy? Gdzie i kto będzie przechodzić? 

 - Okres przejściowy to „strefa”, w której będzie przebiegał proces rozdzielania ze względu na strumienie (potoki). Innymi słowy, tworzenie grup indywidualnych świadomości w celu stworzenia pól rozwoju. W tej „strefie” zachodzi pewien proces przygotowawczy do wyboru ścieżki rozwoju przez Duszę i Ego na te lub inne warunki dalszego istnienia do jakich indywidualna świadomość będzie gotowa

 -Jakie indywidualne świadomości przejdą przez ten proces? 

-Wszyscy przejdą przez ten proces - a jak was wtedy rozdzielić? Tak jak w szkole siadłeś w ławce i zdałeś egzamin, w efekcie zapadnie decyzja. Jeśli zdałeś na 5, przejdziesz do 5D, jeśli egzamin zdany na 4 - do 4D, jeśli na 3 to do 3D, dwójka kwalifikuje do minus 4D, jedynka minus 5D. A jeśli nie zdałeś to będziesz zutylizowany. 

 A jakie będzie kryterium separacji?

 - Poziom gotowości do kompresji i ekspansji (rozszerzenia). 

- Wyjaśnij, proszę, jakie jest Twoje rozumienie poziomu przygotowania do kompresji i rozszerzania. 

-Swoich będziemy przyjmować z otwartymi ramionami. Potrzebujemy „roboczych rąk”, nikt nie chce robić brudnej roboty, ale będziemy musieli zakasać rękawy. 

 -Co trzeba będzie zrobić? I dokąd werbujesz? 

 Nie werbuję, ja tylko konkretnie proponuję. Ścieżka lewej ręki to droga wielkich pokus, nie będzie nudna. A co trzeba będzie zrobić nikt Ci w tej chwili nie powie - wszystko zależy od sytuacji, zapewniam, że pole działania jest ogromne. 

- A co nazywasz "brudną robotą"? 

-Przecież tu jest kupa błota, to po prostu bagno - rusz głową. 

- Ziemia jest podstawowym żywiołem, znajdującym się pomiędzy sezonami (patrz tabela chronologiczna 5-ciu przemian, podział na roczne "sektory" - dopisek michalxl600), w tym miejscu jest wodno-tłuszczowa tkanka z punktu widzenia mistrzów taoistycznych. Co z tego wynika? Trafiający z OM do minus 5D będą  zaczynać (startować) w świecie podstawowym (świecie substancji)? 

 - Wszystko ci trzeba wyjaśniać - a sama możesz trochę pomyśleć? 

-O ile dobrze pamiętam informacje, które analizowaliśmy według Formuł Wszechświata, to w sektorze zimowym znajduje się wyjście do substancji, do minus 5D. A zimą jest żywioł wody. Czy to oznacza, że ​​formuła od OM do zimy będzie z pominięciem jesieni? 

-Czy pamiętasz piosenkę „I toczy się koło, toczy się koło, toczysz, tocz się koło i to wszystko!”.

- Mówisz o Kole Samsary? 

-Czy tobie wszystko trzeba przeżuć na papkę i włożyć do ust? 

 -Mówisz o fragmentacji?

 I o niej też,  ktoś przecież musi pokręcić to koło w odwrotną stronę. 

-Nie mogę za tobą nadążyć! Po co kręcić kołem z powrotem? Mówisz o ścieżce inwolucji? 

- I o niej także. 

- Jak to się będzie wydarzać? 

- Zadajesz takie zabawne pytania. To jest egzamin, a kto z Nauczycieli zdradza (daje „przecieki”) informacje na temat egzaminu? Dla nauczycieli ważne jest, aby uczeń był gotowy, korzystał ze swoich zasobów.

  Wyobraź sobie, że student uniwersytetu medycznego nie uczy się anatomii człowieka i zostając chirurgiem, od razu znajduje się w gorącym punkcie i nie ma mentorów, którzy mogliby go uczyć. I musi podejmować odpowiedzialne decyzje, na przykład czy usunąć zranioną kończynę czy ją zostawić, a później może rozwinąć się gangrena. A w każdej sekundzie będzie wiele decyzji do podjęcia. Egzamin jest właśnie po to żeby uczeń znał swoje obiektywne możliwości. Stan świadomości, równowaga subtelnych pól, poziom inteligencji monadycznej, inteligencja komórek i zdolność kontrolowania procesów ciała fizycznego, emocjonalnego i mentalnego. 

- Zrozumiałam, że trzeba się poważnie przygotować i pracować z ciałem fizycznym, nauczyć się panować nad emocjami, zwłaszcza w sytuacji „kołysającej się łodzi”, to jest szczególnie ważne, trzeba pracować i rozwijać się z przewodnikiem mentalnym. 

-  Zarządzać emocjami? Emocje są dla nas pokarmem. Łatwo jest wprawić was w emocjonalny wstrząs. Kto ma kogo - emocje mają ciebie czy ty masz emocje? Kontrolujemy Twoje emocje, ale aby być ukochanym uczniem, zdecydowanie warto nauczyć się kontrolować emocje innych ludzi. Dlaczego nie wykonujesz brudnej roboty? 

-Mówisz o manipulacji? 

-Raczej o subtelnych manipulacjach, aby wszystko było idealnie. Jesteś już przeszkolona, a niezdarna praca nie jest już interesująca. 

-A co z ramami czasowymi? Czy są jakieś terminy? 

-  Każdy będzie miał swoje terminy. Ale masowo czekaj na szczyty energii. Ty sam znasz wszystkie otwarcia portali. 

  - Dni Rzeczywistości? 

  -Ciekawska jesteś. 

- Mówisz zagadkami! 

-Staram się zachować intrygę. 

-Dziękuję za informację, Mroczny Mistrzu! 

-Pytaj jakby co, rozmowa była ciekawa! 

  Hierarchia światła.

 -Moi Najwyżsi, chcę kontynuować komunikację z przedstawicielami Hierarchii Światła na ten temat. 

-  Jestem tutaj. 

-Jak mogę się do Ciebie zwracać? 

  Możesz jak ci wygodnie. Żyjesz w separacji i nie możesz zrozumieć, że wszyscy jesteśmy zbiorowymi historiami. Konglomeraty. Dzieli się i nadaje znaczenie Twojemu Umysłowi, przyzwyczajonemu do decydowania o wszystkim. Ci, którzy dążą do Światła, tracą swoje cechy osobiste. 

- A czy zachowana jest indywidualność? 

-Tak, ale staje się częścią całości. 

- Czy Indywidualność nie ma imion? 

 Są nominalne i są używane tylko dla podzielonych świadomości. 

- Zrozumiałam. Czy możesz mi opowiedzieć o trzech dniach ciemności? 

- Pytaj. 

-Kto z przedstawicieli ludzkości będzie musiał przeżyć trzy dni ciemności? 

-Nikt nie może uciec przed tym losem. To niezbędny proces. Rodzaj egzaminu. W celu stworzenia struktury wątków. Każdy strumień, a będzie ich 6, uformuje swoją własną rzeczywistość i zmaterializuje się w rzeczywistości.  
       Potrzebne są różne formy, a dzięki takiemu egzaminowi Dusza będzie mogła wybrać kierunek swojej dalszej drogi. Ktoś w rozwoju Zmysłowego Umysłu, ktoś inny do dalszej fragmentacji, ktoś do poszerzenia świadomości, ktoś do kultywowania Umysłu, każdy ma swoją unikalną ścieżkę. Ktoś jednoczy się w jedność, a ktoś rozpada się na wartości subatomowe. Wszystkie kierunki są piękne i służą wspólnej idei. 

-  A jak to się stanie pod względem wydarzeń? 

- Egzamin dla każdego będzie inny. Niektórzy będą musieli przeżyć empirycznie ciężkie próby. Obciążenie będzie poważne dla wszystkich struktur komórkowych, forma biologiczna zostanie całkowicie odbudowana i konieczne będzie doświadczenie restrukturyzacji, ponieważ jest to nowe i dlatego zostanie zapisane w bazie informacyjnej jako paradoksalne. 

- Jak będzie przebiegać doświadczenie re-aranżacji (przebudowy)struktur komórkowych? 

- Ponieważ to doświadczenie jest nowe, nie ma na ten temat żadnych danych. Można założyć, że człowiek nie jest przystosowany do takich obciążeń i może to być bolesne. 

    Ale są niuanse tego rodzaju. Ciało jest skondensowaną świadomością i o ile świadomość jest plastyczna, zdolna do rozciągania się, obejmująca deklarowane do dziś biegunowe zakresy wartości, to kompresja poprzez potężne przepływy energii nie będzie tak odczuwalna. 

  Dla niektórych wszystko będzie łatwe i niezauważone, dla innych będzie to trudniejsze, możliwe są śmierci form biologicznych. Konieczne jest rozciągnięcie świadomości, nauka akceptacji, rozwijanie zrozumienia. Rozwijaj umiejętność rozszerzania i kurczenia się. Jak mysz, która może czołgać się przez niewidzialną szczelinę, tak człowiek powinien starać się wczołgać w ucho igły. I jest mało prawdopodobne, aby w taką szczelinę zmieściły się wszystkie czynniki stanowiące obciążenie, które dana osoba gromadzi przez lata wcielenia.  Z wieloma z nich będzie trzeba się rozstać bez żalu. Chodzi o wartości materialne i o te struktury mentalne, które są tak sztywne i nieelastyczne, że pękną jak domek z kart pod naporem nowych energii. 

 Świadomość jest nieograniczona i elastyczna, ale Twój Umysł nadaje jej specyficzne cechy, izolując ją, tworząc własny obraz świata. Indywidualny filtr selekcjonuje subtelne emanacje w świetlnym obrazie świata i kreuje to co przestrzenne na płaszczyźnie, w świetle istnieją: kolor, dźwięki, zapachy, wrażenia dotykowe, podteksty smakowe. 

  Wyświetlany obraz to tylko potencjał tego, co możliwe, a indywidualna świadomość jest twórcą gotowego produktu od podstaw. Świadomość indywidualna jest poszerzona przez nagromadzone doświadczenie różnych wcieleń, które można było zapamiętać, co to znaczy zachować w pamięci, co również charakteryzuje się poszerzaniem świadomości. 

 Świadomość sektorowa zostanie ustalona i nie będzie w stanie skupić uwagi na wielu punktach naraz. Świadomość wielo-sektorowa jest ciekawa z punktu widzenia dalszego eksperymentowania, ponieważ idzie dalej i nie powtarza istniejących form, ale jest w stanie stworzyć nową, paradoksalną - na przykład "śmieciowe DNA". Naukowcy odkryli i rozszyfrowali tylko 20% ludzkiego genomu, a reszta jest uważana za śmieci, ponieważ nie została zbadana, świadomość jeszcze do niej nie dotarła a tu jest to co najciekawsze. 

-  Innymi słowy, czy śmieciowe DNA jest fraktalnym modelem Wielkiej Granicy? 

-Tak, w przenośni, można tak to ująć. 

- A jakie możliwości mamy hipotetycznie odkryć w śmieciowym DNA? 

 -Nieprzypadkowo nazwano je śmieciowym DNA, ponieważ nie odkryto jego znaczenia, a naukowcy uważali, że jest to element zbędny, ponieważ nie był używany do kodowania białek. Część śmieciowa to "Kodon stop". 

 Innymi słowy, dopóki bagaż nie zostanie nagromadzony poprzez rozwój Zmysłowego Umysłu ( a jest to totalna akceptacja, z którą ludzkość jeszcze nie może sobie poradzić) a Konkretny Umysł nie jest jeszcze "wyhodowany", zdolny do zrozumienia tego, co jest akceptowane przez Umysł Zmysłowy, to otwieranie nowych horyzontów potencjału nie wydaje się Raz-Umne.

  Nowy wdrożony potencjał również wymaga przetworzenia (zaakceptowania, zrozumienia, podziękowania, zarchiwizowania). Wszystkie te procesy wymagają ogromnej ilości energii. DNA, jak słusznie zauważyłaś, jest fraktalną cząstką Wielkiej Granicy, tylko na poziomie formy biologicznej.

 - Czy z tego wynika, że ​​możliwości formy biologicznej są nieograniczone? 

 -Oczywiście, ale czysto hipotetycznie. Nie ma potrzeby aby teraz wykorzystywać pełny potencjał waszego poziomu świadomości. Daj Dziecku wszystkie zabawki na świecie, a wtedy zrobisz bałagan. I już wkrótce samo życie będzie trudne, ewolucja da postęp geometryczny, wszystko zacznie się szybko rozwijać, co ostatecznie doprowadzi do powstania wielu modalności, które istnieją w ich własnych warunkach. 

  Potrzebne będą znaczne środki, aby utrzymać ŻYCIE w tych modalnościach, ponieważ człowiek nie jest w stanie sam wytwarzać energii i nie jest jeszcze w stanie samodzielnie zbudować struktury z wyżej podanych przyczyn. 

 Poprzez cywilizacje stwarzane są możliwości zapoznania się z pewnymi potencjalnymi strukturami, ale dzieje się to punktowo, lokalnie poprzez niektóre Dusze, przedstawicieli tych cywilizacji, jako swoista znajomość, tak więc otrzymujecie prototyp, na podstawie którego możecie próbować zacząć rozwijać helisy DNA, których potencjał jest znacznie większy niż wam się wydaje. 

- Teraz jest dużo informacji o 12 niciach DNA, czy to prawda? 

- Jest ich więcej, ale informacje o liczbie tylko mylą. Dla waszego cywilizacyjnego poziomu ewolucji rozpoczęcie używania 12 nici jest całkiem możliwe

-Czy liczba nici DNA oznacza poziom wymiaru świadomości? 

-Korelacja nie jest całkiem bezpośrednia, ale myślisz we właściwym kierunku. Im szersza świadomość i im wyraźniej zbudowana jest ta sama struktura, którą Umysł stawia jako narzędzie pomocnicze, tym więcej spiral może być użytych. 

- Co masz na myśli mówiąc "Umysł"? W społeczności ezoterycznej jest wielu „prześladowców” Umysłu,  że jakoby przeszkadza on w procesie Ewolucji. 

- Umysł jest narzędziem za stan którego bezpośrednio odpowiedzialna jest kora nowa (neocortex) – struktura jest młoda i wciąż mało używana. Procent wykorzystania komórek mózgowych kory nowej i struktury limbicznej jest niski, około 10, w niektórych przypadkach 20%. 

-  Widzę korelację z % śmieciowego DNA. 

-  Ona istnieje. Ale znowu, nie wszystko jest tak dosłowne. Pierwotnie pomysł polegał na zbudowaniu bardzo wyraźnych systemów korelacji dla uproszczenia eksperymentu, ale system zawiódł i minimalne odchylenie „w górę” do „niższych pięter” doprowadziło do znaczących przesunięć.  

  Nie jest to ani dobrze ani źle ale znacznie skomplikowało sam przebieg eksperymentu poprzez fakt, że musiały interweniować Siły Pozaziemskie, aby go skorygować. Działają one ściśle według protokołu. 

- Chcę uściślić, czy osoba dążąca do rozwoju (rozwinięcia) DNA może to zrobić i wykorzystać odkryte (ujawnione) zdolności? 

  -Hipotetycznie jest to możliwe i empirycznie istnieją również indywidualne świadomości, które to czynią, ale przypadki są jednostkowe, raczej jak eksperyment punktowy, który nie będzie masowo podawany na tym etapie. Konieczna jest archiwizacja wszystkich nagromadzonych Big Data, aby nie uruchomić Chaosu, co doprowadziłoby do niekontrolowanej fragmentacji, a ostatecznie do unicestwienia całego systemu matrycowego. 

 -Tak więc teraz stało się jaśniejsze, ile my, jako ludzkość, musimy przepracować! 

- Uchwyciłaś zamysł zuch-dziewczyna! 

- A tak według terminów jak będą przechodzić te trzy dni Mroku? 

- Wszystkie punkty energetyczne są testem dla człowieka. Tak to jest zaprojektowane przez samą iluzję. Te punkty są jak markery (znaczniki). Skupienie się na tych wydarzeniach jest dość łatwe, nadal jesteście przywiązani do różnych „haczyków”, to jest fiksacja i wszystkie te same sztywne konstrukcje. 

 Urodziny, święta, zjawiska astrologiczne - wszystko to są "kotwice", których trzyma się fragmentaryczna świadomość i nie może wyjść poza sztywne, stare struktury. Hierarchie nie są zainteresowane towarzyszeniem w takim doświadczeniu, koło kręci się od bardzo dawna i wielokrotne powtórzenia nie wykorzystują w pełni potencjału. Musimy przebić się przez zasłonę czasu. 

 -Informacji jest dużo, nie udało mi się wszystkiego rozszyfrować, muszę dopracować swoje struktury, dziękuję za komunikację, dużo przydatnych dla mnie rzeczy, mam nadzieję, że udało mi się dotrzeć do informacji i przedstawić ją jak najbliżej w miarę możliwości .

 
Tak, jestem również zadowolony z naszej komunikacji z Tobą. Przekazujesz dobrze, czysto. 

-  Jeszcze raz dziękuję, przetrawię informacje i skontaktuję się ponownie, jeśli nie masz nic przeciwko, interesuje mnie temat DNA, pracujemy z grupą w tym kierunku i zaczęliśmy obejmować pewne obszary, chciałbym lubię otrzymywać odpowiedzi na moje odkrycia. 

-  Jesteście świetni, obserwujemy grupę, eksperyment cieszy nowością. Macie bardzo duże perspektywy, jeśli nie dacie się zwieść. 

- A inteligencja emocjonalna jest bezpośrednio skorelowana z rozwojem śmieciowego DNA? 

 -Obrałaś dobry kierunek, wszystko jest połączone i wszystko skorelowane, inteligencja emocjonalna musi być rozwijana, wraz z rozwojem tej ogromnej strefy zaczną się otwierać niesamowite perspektywy Ewolucji, ruszaj, wspieramy Cię! 

 -Inspiruje mnie to! Nie chcę się z tobą rozstawać, czuję taką wielką skalę, to mnie pociąga! 

 -Masz wiele zadań, rozwiązuj je na bieżąco, zmierzasz we właściwym kierunku. „Zasiewanie dobrych rzeczy na wieczność” jest konieczne i jesteś w stanie to uczynić. Potrzebujemy płonących serc, to klucz do sukcesu całego eksperymentu!

 
6.06.2022 Оlgа Envoy.

 źródło tłumaczenia