piątek, 9 czerwca 2023

Kto się przeniesie do nowego, a kto zostanie w starym świecie

 oryginał jest tu: https://www.youtube.com/watch?v=acd7CXTvmX8

 kochani, każdy z nas ma swoją, niepowtarzalną częstotliwość. Kiedy inkarnujemy to nasze wibracje podlegają nieustannym zmianom - jest to wynikiem naszych myśli i przekonań. 

 Wszystko w naszym życiu odpowiada naszej wibracji i jest jej rezultatem. Jesteśmy potężnymi istotami i tworzymy rzeczywistość, którą obserwujemy.

   Jednocześnie istnieje wiele osi (linii) czasu, odpowiadających różnym zakresom rzeczywistości w które wierzą ludzie. Na przykład w jednej grupie ludzie myślą, że można ich oszukać, ukraść samochód, że mogą zachorować i stale odwiedzają apteki i szpitale doświadczając lęku utraty życia i pełni są osądów i negatywnej krytyki ludzi oraz życia. Tym samym tworzą określoną częstotliwość energetyczną. 

 A teraz spójrzmy na inną oś czasu - na inną grupę ludzi, którzy mają absolutnie inny zestaw przekonań. Oni ufają bliźnim, uważają, że możemy pracować ze sobą we wzajemnej harmonii.

 Są pozytywni, rzadko osądzają, rzadko chorują, nie myślą, że w ich domach może dojść do kradzieży lub może dojść do jakiegoś wypadku.

   Oni przejdą na linię czasu z ludźmi o podobnych przekonaniach.

 Ludzie z pierwszej grupy słysząc jak druga grupa postrzega życie, mogą doznać szoku, bo życie jest takie w jakie oni wierzą a to wszystko naprawdę się dzieje.

 To w co wierzy pierwsza grupa może się im naprawdę przytrafić i ich życie będzie pełne ludzi, którzy będą z nimi zgodni.

  Druga grupa także doświadcza swojej rzeczywistości i ludzie których oni znają, zgodzą się, że takie życie.

  Jest to przykład dwóch osi czasuale istnieją linie czasowe o innych odcieniach - od światów o bardzo gęstej energii do bardzo lekkiej.

To co dzieje się teraz na Ziemi jest wtedy gdy różne linie czasowe się zbiegają. My poszerzamy nasze horyzonty do Nowego, dużo wyższego poziomu rzeczywistości.

   Zwiększamy naszą częstotliwość do dużo wyższej opuszczając wspólne pasmo energii, która tworzy rzeczywistość trzeciego wymiaru.

 Możemy przeskakiwać między liniami czasu przechodząc z jednej na inną.

 W miarę zmieniania własnej częstotliwości możemy odkryć, że niektórych ludzi, których realia różnią się od naszych, już nie ma w naszym życiu.

 I w miarę tego jak nasz pas rzeczywistość się poszerza - ludzie, których dawno nie widzieliście mogą pojawić się ponownie.

 Ci,  którzy wierzą w propagandę, ta oś czasu będzie najbardziej prawdopodobnym wynikiem dla ich przyszłości.

  A ci, którzy kierują energię swojej uwagi i zgodę na jakieś inne wyobrażenie.... - co może się wydarzyć, kiedy ludzie obudzą się do wolności?  wtedy ona się stanie ich osią czasu.

  I obserwujemy teraz jak świat się rozwija odsłaniając wszystkie części siebie, aby pomóc obudzić ludzkość do innej rzeczywistości.

 Wdzięczność wszystkim, którzy wspierają i udostępnia tę pracę.

https://www.youtube.com/watch?v=Uu7j9wCNT6E