wtorek, 11 października 2022

Reguły ruchu życiowego - FILM Z LEKTOREM

Studio Prawo Czasu 

Reguły Ruchu Życiowego 
 W naszym życiu codziennym zauważalny jest fakt, iż w życiu bardzo wielu ludzi nasila się nawał problemów, których rozwiązania nie potrafią znaleźć, a z upływem czasu nawał ten przeradza się w lawinę zagrażającą życiu. 
 
      Jednocześnie wokół nas żyją ludzie, których coś takiego w ogóle nie dotyka. Dlaczego tak się dzieje i na czym polega ta różnica? Zmiana stanu informacyjnego społeczeństwa, zapoczątkowana w drugiej połowie XX wieku w wyniku gwałtownego wzrostu technologii informacyjnych, która zyskała nazwę Prawo Czasu, obecnie doprowadziła do tego, że stary tryb życia, poprzednie schematy i modele zachowań we wszystkich dziedzinach działalności człowieka działają gorzej niż dawniej lub nie działają wcale. 
  
    Dla wielu ludzi już dziś objawia się to w narastaniu błędności i katastroficzności życia, prowadzących do depresji i niepowodzeń, co zmusza ludzi albo do wypracowania nowych algorytmów życia, albo do dalszego kontynuowania porażek z zastosowaniem już niedziałających podejść. 
 
 Dla tych, którzy nie chcą się uczyć żyć po nowemu we współczesnym zmieniającym się świecie - aktualnie istniejąca "kultura" od dawna przygotowała dobrze sprawdzone mechanizmy utylizacji zbędnej ludzkiej biomasy: stresy, narkotykowa degradacja, wojny, głód, choroby i inne. 
 
  Tym, którzy są gotowi się zmieniać, zawsze zostanie udzielona pomoc z Góry. Wyższe kierownictwo w stosunku do naszego świata – obiektywnie istnieje i każdy może się o tym przekonać samodzielnie.      
           
  Jakie więc cele zostały postawione przed każdym z nas i ogólnie przed społeczeństwem? 
 
 Oddzielnemu osobnikowi gatunku homo sapiens siły Wyższe oferują przede wszystkim stanie się Człowiekiem, zaś całej ludności Ziemi uformowanie się w charakterze Ludzkości, czego niestety w chwili obecnej nie osiągnięto. 
 
  „Teraz, kiedy nauczyliśmy się latać w powietrzu jak ptaki, pływać pod wodą jak ryby, brakuje nam tylko jednego: nauczyć się żyć na Ziemi jak ludzie.” (G. B. Show) 
 
 Dla Rzeczywistości transcendentalnej - albo mówiąc innymi słowy dla Boga - nie są obojętne procesy zachodzące na Ziemi i w naszym życiu. Wspiera on tych, którzy działają w ramach Jego Zamysłu, jak również pomaga tym, którzy nieświadomie zboczyli z drogi albo świadomie sprzeciwiają się Mu, dając takim ludziom odczuć na własnej skórze konsekwencje ich własnych działań i bezczynności. 
 
  Do dnia dzisiejszego było tak, że wyjaśnianie ludziom zawiłości rozumienia i wprowadzania w życie sugerowanej z Wyższych sfer drogi polegało na celowo zbudowanym globalnym systemie ciemiężenia ludzkości, który był dla większości przeszkodą w opanowaniu własnego potencjału rozwojowego. 
 
 Właśnie w tym realnie przejawiało się odrzucenie Boga przez złe umysły - przez architektów tego systemu. Jednak obecnie wskutek oddziaływania Prawa Czasu władza absolutna systemu niewolniczego nad ludzkością dobiegła końca i przed nami otworzyła się możliwość realizacji Boskiego Zamysłu. 
 
 W ramach tego Zamysłu dla każdej osoby bez wyjątku przewidziano własną unikatową misję, przeprowadzenie której jest swego rodzaju cegiełką w budowie Człowieczeństwa na Ziemi. Oprócz głównej misji człowieka zlecono mu również zadanie pomagania innym ludziom w realizacji ich misji. 
 
 Człowiek nie został stworzony jako bio-robot czyli jako zaprogramowany automat, opracowujący określone zadania. Wyższe Siły pozostawiły mu wolność wyboru i możliwość korzystania z wolnej woli dla realizacji własnego wyboru. 
             To właśnie dlatego jedni ludzie wybierają drogę wytyczoną przez Boski Zamysł, inni ją odrzucają, a jeszcze inni trwają w rozmyślaniach, czy warto tak postępować. 
                 Aby człowiek mógł porównać swoje obecne położenie z przeznaczeniem sugerowanym mu przez Siły Wyższe, każda jednostka ludzka została wyposażona we wrodzone poczucie sumienia czyli narzędzie umożliwiające ciągłe przebywanie w kontakcie z Bogiem.               
   Dlatego Człowiekiem w prawdziwym, pierwotnym znaczeniu  jest tylko ten, kto przejawia wolę, wcielając w życie własną misję, zawsze  jednocześnie konsultując swoje czyny z sumieniem. 
 
 Będąc zainteresowanym w kształtowaniu Ludzkości, Bóg ustanowił dla ludzi reguły życia – jednakowe dla wszystkich – których przestrzeganie gwarantuje człowiekowi realizację jego misji, a także bezpieczeństwo życia w procesie jej realizacji. 
 
  Tak jak przepisy ruchu drogowego regulują strumień ruchu pojazdów na szosie, tak reguły ruchu życiowego regulują strumienie ruchu ludzi na drogach ich życia. 
         Aby zrozumieć reguły ruchu życiowego przyjmiemy jako model  jazdę człowieka samochodem - będzie to analogia jego życiowej drogi, na której on jest kierowcą, a samochód to jego życie. 
    Kierowca rusza w podróż z położenia wyjściowego – z punktu "A" i powinien dojechać do stacji docelowej swojej podróży czyli do punktu "B". Między tymi stacjami znajdują się punkty, które należy odwiedzić w trakcie podróży – są to jego zadania życiowe. 
 
 Kierowca nie jest sam na drodze, wokół niego znajduje się wielu podobnych podróżników, zmierzających do własnych punktów docelowych. 
              Istnieje wiele wariantów trasy prowadzących do punktu B, jednak należy wziąć pod uwagę, że: 
 
   1. Zawsze istnieje trasa, która będzie najbardziej optymalna dla kierowcy i innych uczestników ruchu. Na tej trasie człowiek zawsze będzie miał wsparcie sił Wyższych. 
   2. Wedle subiektywnej oceny kierowcy istnieją łatwiejsze trasy, które wydają się mu najszybsze i najprostsze, na których będzie mógł beztrosko się rozpędzić. Jednakże na takich trasach w rzeczywistości czai się wielkie niebezpieczeństwo, bo pojawia się na nich wiele trudnych odcinków nieznanych dla kierowcy, ukrytych uszkodzeń nawierzchni i ślepych dróg, zmuszających do nawracania i wyznaczania nowej trasy podróżnej. 
   Różnorodność szlaków zapewniają ciągłe skrzyżowania i rozwidlenia na drodze, które umożliwiają dotarcie do celu inną drogą. Wybór, jakiego dokonuje człowiek na skrzyżowaniu, jest przejawem jego prawdziwych wartości etycznych.
    Może on wybrać kierunek na wprost, może skorzystać z objazdu, a może też wybrać drogę w stronę przeciwną. Od tego będzie zależał czas, w jakim dotrze do punktu B, lub prawdopodobieństwo tego, czy w ogóle tam dotrze. 
   Na drodze istnieją znaki, linie i sygnalizacja świetlna, które podpowiadają, jak nie zbłądzić i nie stać się uczestnikiem wypadku drogowego. Znaki i oznakowania są tu analogią sumienia. Sumienie to bezpośredni kanał łączności człowieka z Najwyższym, za pośrednictwem którego człowiek zwraca się do Niego z pytaniem o prawidłowość drogi lub słuszność takiego lub innego wyboru trasy. 
     Znaki podpowiadają nam parametry, szybkości, pokazują trudne odcinki po to, aby człowiek mógł pokonać swoją trasę bez kolizji i strat. Linie pomagają utrzymać kierunek i bezpieczeństwo jazdy -  śledząc za nimi nigdy nie znajdziemy się na przeciwległym pasie, na którym może nam się przytrafić wypadek lub nawet możemy stracić życie.
      Znaki drogowe i oznakowania podpowiadają człowiekowi właściwą trasę i dla każdego człowieka są one indywidualne. Ale o tym, czy będziemy zwracać na nie uwagę, czy też nie, decyduje każdy z nas sam. 
   Uważność i spostrzegawczość to jedna z niezbędnych cech jakie powinny cechować dobrego kierowcę. Sygnalizacja świetlna jest analogiem ludzkich emocji. Emocje to również swego rodzaju narzędzie, za pomocą którego informacje z poziomu podświadomości psychiki wychodzą na poziom świadomy lecz w formie zapakowanej.             
        Jeśli zaświeci się czerwone światło a więc gdy człowiek odczuwa negatywne emocje – to jest to mocny powód do zatrzymania się i zastanowienia, dokąd i w jaki sposób ma jechać dalej. 
             Jednym z rodzajów kary za złamanie reguł jest mandat. Każda strata materialna – czy to pieniędzy czy innego majątku, niepowodująca zagrożenia życia i zdrowia, jest analogią mandatu za złamanie przepisów ruchu drogowego. Kara może być wymierzona także w formie pouczenia, aby zmusić człowieka do zastanowienia się i aby go uchronić przed poważniejszymi stratami w przyszłości. Na ten temat istnieje żydowskie powiedzenie: "Dzięki Ci, Boże, że odebrałeś tylko pieniądze!"

      Należy zauważyć, że wybór życia zgodnie z sumieniem tworzy człowiekowi osobny pas, na którym nigdy nie przytrafi mu się wypadek z winy innych uczestników. 

         Natomiast ludzie, którzy nie żyją w zgodnie z sumieniem, nieustannie stwarzają dla siebie wzajemnie zagrożenie w ruchu, co często prowadzi w życiu do poważnych wypadków a nawet do przedwczesnej śmierci.

 Tym bardziej niebezpieczna jest jazda przez życie w stanie narkotycznego otumanienia, i nie ważne, czy jest spowodowała je adrenalina, muzyka, alkohol, papierosy czy niedozwolone używki. W każdym przypadku zwiększają ono wielokrotnie ryzyko przytrafienia się wypadku.

   Kto podąży drogą prostą, uczyni to dla swojego dobra. Kto zaś zbłądzi, skrzywdzi sam siebie. Ja nie jestem waszym opiekunem”. (Koran: 10 Sura, ajat 108) 

   Kierując pojazdem życia, należy mieć na uwadze, że współczesna sytuacja na drogach bardzo się różni się od tej, jaka miała miejsce np. 40 lat wstecz. W wyniku działania "Prawa Czasu" szybkość na drogach wielokrotnie wzrosła. 

    O ile dawniej ignorowanie znaków i jazda wbrew zasadom mogła sprawcy ujść płazem, to dziś niemal każde wykroczenie natychmiast skutkuje karą, awarią lub wypadkiem. W życiu tak się składa, że nawet jeśli ktoś długo i uparcie podąża złą drogą, to gdy się opamięta i zacznie żyć zgodnie z sumieniem, zawsze może wrócić na prawidłową trasę, kierując się znakami i podpowiedziami własnego sumienia. Ale nie stanie się to od razu, bowiem błędy przeszłości trzeba będzie naprawiać w miarę zmierzania we właściwym kierunku. 

       Ważne aby wytrwać na tej drodze i znów z niej nie zboczyć, przedwcześnie się poddając.

      Trzeba także zdawać sobie sprawę, że wszyscy ludzie, którzy przychodzą na ten świat, nie zaczynają swojego życia od czystej kartki, lecz niosą w sobie ściśle określone dziedzictwo. Od naszych przodków otrzymujemy bowiem dar w postaci konkretnego pojazdu, tzn. ciała fizycznego i cech szczególnych psychiki, w których skondensowali oni swoje doświadczenia życiowe przekazując je w tej postaci następnym pokoleniom. 

        Zadaniem potomstwa jest uwzględnić wszystkie te błędy, aby przekazać swoim dzieciom bardziej sprawny "pojazd", żeby ten zbytnio nie utrudniał im jazdy przez życie. 

         Użycie analogii z regułami ruchu drogowego jest naszym zdaniem najlepszym sposobem przedstawienia reguł, na których opiera się życie - przedstawienia ich ludziom, którzy ich nie dostrzegają i w ogóle nigdy się nad nimi nie zastanawiali. 

            Dopiero po zrozumieniu tych zasad ludzie będą mogli natychmiast przekierować się na nową algorytmikę życia. Zamysł Boski w stosunku do ludzkości to nie urojona fantazja, podobnie jak sumienie nie jest wymysłem moralizatorów, lecz zupełnie namacalnym narzędziem do komunikacji z Bogiem. 

   W wyniku oddziaływania Prawa Czasu coraz bardziej dostrzegalny jest fakt, że żyć i poruszać się warto tylko według Boskich reguł, ponieważ jest to droga najbezpieczniejsza i tylko ona gwarantuje całkowite ujawnienie potencjału Człowieka. 

MAGNITOGORSK - studio PRAWO CZASU

 przeznaczone dla swobodnego rozpowszechniania  

 film z polskim lektorem dostępny tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=U8W6T3-n-T4


 Tłumaczowi można pomóc korzystając z poniższych linków

https://buycoffee.to/slowianska-kultura-michalxl600

PAYPAL: 

 jmacik@op.pl 

  nr konta bankowego 55 1020 4708 0000 7902 0072 6539  

W opisie ewentualnego przelewu proszę umieścić słowo DAROWIZNA