sobota, 22 grudnia 2018

Tylko piękno musi zająć pierwsze miejsce

we wszystkich mediach, a zwłaszcza w telewizji i Internecie.

Nadal możemy to jeszcze naprawić! Potrzeba nam wielbicieli ducha! Poszukujemy twórców i producentów!

Musisz otoczyć się pięknymi wzorami w swoim życiu: miękką, czarującą muzyką, wykwintnymi formami.

Od samego dzieciństwa musisz zaszczepiać smak piękna w życiu nowego pokolenia ludzi. Poczucie piękna, znajomość proporcji, poczucie taktu w komunikacji z innymi ludźmi powinny zostać wpojone nowemu pokoleniu ludzi z mlekiem matki.

A wtedy jako dorośli, ci ludzie będą mogli odpowiednio zorganizować swoją przestrzeń życiową.
Musicie sami wyrwać się z błota tego świata, stopniowo wypełniając ten świat coraz doskonalszymi wzorcami i przejawami.

Niezbędny jest renesans - epoka odrodzenia. Wasze Dusze pragną piękna. One są zmęczone brzydotą i dysharmonią na świecie.

Wypełnij przestrzeń wokół siebie doskonałymi wzorami, uczyń wszystko co zależy od ciebie ...