sobota, 10 stycznia 2015

Przeznaczenie Kobiety

Każda kobieta ma tylko 2 przeznaczenia w życiu. Jeśli kobieta je realizuje to wszystko w jej życiu będzie dobrze. I nie polegają one na tym aby się stać kwalifikowanym specjalistą jakiejś dziedziny - dobrą księgową czy powszechnie znaną gwiazdą TV... Głównym zadaniem każdej kobiety jest po pierwsze stworzenie wokół siebie przestrzeni miłości a po drugie stworzenie wokół siebie przestrzeni piękna. Są to podstawy jakich powinny uczyć się dziewczynki od dzieciństwa i podstawy jakimi powinny zajmować się w dorosłym życiu kobiety. A wtedy szczęście rodzinę, zdrowie, sukces społeczny i dobrobyt znajdą je same.

     Szczęście, radość, optymizm to energie słoneczne i są one bardziej powiązane z mężczyznami. Energie księżycowe to spokój, harmonia, serdeczność, opiekuńczość, czułość, miłosierdzie - taka właśnie powinna być miłość kobiety. Kiedy kobieta kocha to roztacza wokół siebie energię miłości, w jej promieniach wszyscy znajdują pokój i harmonię, cichą radość życia. Kiedy mężczyzna kocha to szczodrze rozsypuje wokół siebie śmiech, szczęście i żywy optymizm. Na tym polega różnica naszej miłości.

       Tak więc kobieta powinna starać się otwierać na miłość zarówno na jej przyjęcie jak i obdarowanie. Na tym polega przeznaczenie kobiety. Kobietom nie warto usilnie zajmować się poszukiwaniem wiedzy i praktyk, nieustannie czytać, dbać o samorozwój, pracować nad sobą. Lepiej po prostu się uspokoić, przestać przeładowywać się informacją i zacząć czynić to po co się wcieliłyście - tworzyć wokół siebie przestrzeń miłości, obdarowywać miłością, troską, czułością, uśmiechem. Na tym polega nasza duchowa droga, nasza samorealizacja i doskonalenie.

   Kiedy kobieta umocni się w stanie miłości to wejdzie w zadziwiająco piękną przestrzeń spokoju. Zauważy ona, że tempo jej życia zmalało. Razem z tym zwolniły się procesy w ciele a w konsekwencji jej młodość się przedłuża. Jej prawdziwe piękno przejawiło się z wnętrza na zewnątrz, w spojrzeniu pojawił się niebiański blask, stan skóry i włosów się poprawił gdyż znormalizował się poziom hormonalny. I oczywiście taka kobieta zmieniła się w pachnący, niezwykły kwiat do którego zlatują się inni ludzie- kobiety, mężczyźni, dzieci aby nacieszyć się roztaczanym przez nią słodkim aromatem i ogrzać się w promieniach dobrej woli tej kobiety.

    Zgodzicie się, że szczerze kochający człowiek jest bardzo pociągający dla innych. On dosłownie żyje w swoim nieznanym świecie gdzie wszystko jest spokojne, piękne i dobre -on się zagadkowo uśmiecha widząc we wszystkim prawdziwy przejaw Boskości. I ludzie garną się do niego gdyż jego serce jest w stanie leczyć, jego czyste spojrzenie i dotknięcie jest w stanie obdarować pokojem i wiarą w lepszą przyszłość. Wszystko to jest w stanie kochająca kobieta, która zdołała otworzyć się na miłość. Od takiej kobiety nikt nigdy nie zechce odejść. Nikt nigdy nie będzie miał śmiałości być wobec niej niegrzecznym. Los nigdy nie pozbawi jej niczego i da jej wszystko co najlepsze: najlepszego męża, najlepsze dzieci, najlepsze warunki do życia. A to dlatego, że w jej przestrzeni dokonuje się misterium - obok niej ludzie czują Boga.

    Drugim zadaniem kobiety jest tworzenie wokół siebie przestrzeni piękna - piękna kierującego spojrzenie na rzeczy wyższe, wyższe wartości życia. Nasz świat potrzebuje piękna. Rozpusta, wulgarność, przejawy podłości, chamstwo, chciwość, własny interes i relacje zwierzęce oczerniają ten piękny świat ale kobiety mają możność zmienić ten stan rzeczy. Kobietom dana jest silna energia wszechświata - energia natchnienia. Kobiety są w stanie pokazywać mężczyznom, że zachwycają się duchowością, dobrymi czynami, dobrocią, wartościami rodzinnymi, dobroczynnością itd. One mogą dawać mężczyźnie natchnienie do tworzenia tych dobrych dzieł.   

  Mężczyzna podąża w tym kierunku w którym z zachwytem spogląda kobieta. Zatem zacznijmy zachwycać się pięknem! W swoich myślach twórzmy doskonały, dobry świat a silni, dobrzy mężczyźni swoimi rękami -natchnieni kobiecym pięknem postarają się stworzyć ten świat.

   Każda kobieta to energia Bożej łaski. To miniatura Bogini dlatego też cały jej wygląd zewnętrzny powinien o tym śpiewać. Poczuj jaką jesteś Boginią - która poczuje siebie Boginią skromną i cichą, inna jaśniejącą i wesołą a jeszcze inna tajemniczą i wszechwiedzącą. Niech Wasz obraz stanie się samo-wyrażeniem Waszej Boskiej Istoty. Niech on śpiewa o niebiańskim pięknie i doskonałości stworzenia, niech wznosi świadomość innych ludzi a nie obniża ją budząc namiętności. Darujcie piękno swoim wizerunkiem, twórzcie piękno wokół siebie, niech całe Wasze życie będzie poświęcone pięknu.

Maria Mawieła