sobota, 14 stycznia 2023

Pieniądze przychodzą zgodnie z karmą

 oryginał tłumaczenia: https://www.youtube.com/watch?v=VY2rhHmUido

 Moi Drodzy , niedobrze i niezdrowo jest być nędzarzem. Wielu ludzi wierzy, że chęć posiadania pieniędzy jest niegodna i że to nieduchowe, ale wszystko zależy od tego, w czyich one są rękach.

  Pieniądze mogą szybko doprowadzić do degradacji, wzmóc pychę, przywiązanie do tego co materialne, doprowadzić do uzależnienia ale mogą wspomagać i na duchowej ścieżce. Materialna stabilność i obfitość są tym do czego w sposób naturalny dążymy.

  Nie warto spoglądać na pieniądze z pozycji dobra lub zła - lepiej jest patrzeć na nie jako na manifestację Boskiego błogosławieństwa. Nie należy się krępować brania pieniędzy za swoje usługi jeśli traktujemy ze zrozumieniem to, że czynimy pożytecznie rzeczy dla świata, ze zrozumieniem, że wszystko jest przejawem Boskich energii, a wtedy przyjęcie wdzięczności w formie pieniędzy jest bardzo harmonijne, wtedy jest to godna wymiana - błogosławieństwo.

  PIENIĄDZE PRZYCHODZĄ ZGODNIE Z KARMA. Większość ludzi żyje biedniej niż powinno być według karmy. Oznacza to, że ​​własnymi rękami zamykamy drzwi do świata, w którym wszystko jest dla wszystkich w wystarczającym stopniu.

  Pieniądze zostają zablokowane, gdy zaczynamy się od nich nadmiernie przywiązywać, kiedy boimy się, że ich nie będzie i mamy do nich niewłaściwe podejście.

  Potrzebujemy tylko dwóch cech, aby stać się bogatymi i nauczyć się zajmować swoim ukochanym dziełem, a nie tylko patrzeć gdzie zapłacą nam więcej. Pierwszą cechą jest nieustraszoność, a drugą brak przywiązania do pieniędzy.

  Człowiek spętany strachem i potrzebami nie jest w stanie pracować tam, gdzie jest mu przeznaczone - on pójdzie tam gdzie mu więcej zaoferują. Ale im bardziej odbiegamy od naszego przeznaczenia, tym więcej mamy chorób i nieszczęść.

 To właśnie tym wyjaśnia się wysoki poziom lęku i problemy psychologiczne w rozwiniętych krajach. Ludzie wybierają szybkie pieniądze, ale nie spełniają swojego przeznaczenia - a dysharmonia wychodzi albo poprzez biedę albo przez chorobę.

  Każdemu w życiu dany jest talent, nie jest wymagany geniusz lub wyjątkowa zdolność ale światło Boże i jeśli nie wspieracie tego światła to potem dostajecie ciemność.

  Wielką pomocą aby osiągnąć nieustraszoność i poruszać się zgodnie ze swoim przeznaczeniem jest astrologia, sposoby organizowania się w karmie, praktyki duchowe i afirmacje jako sposób dostrojenia umysłu na prawidłowe myślenie.

  Na przykład: "zawsze mam wiele pomysłów i zasobów aby uzyskać pieniądze",  lub też: "zawsze mam tyle pieniędzy, ile potrzebuję", "wszelkie trudności zamieniam w pieniądze", "przyciągam bogactwo i obfitość z różnych źródeł,  przyciągam bogactwo z miłością i wdzięcznością, bardzo się cieszę z małych i dużych sukcesów, pieniądze mnie kochają, jestem godzien dużych pieniędzy, jestem magnesem dla pieniędzy i bogactwa, wybieram myśli i ścieżkę dzięki którym jestem bogatszy i szczęśliwszy."

  Błogości wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę.

 https://www.youtube.com/watch?v=IFCaRztaZgk


 

Większość z was była już bardzo zaawansowana, kiedy się inkarnowała.

 oryginał tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=E44_wwwjmOg

Moi Drodzy, Boży plan rzeczywiście istnieje i kiedy wpadacie w strach to skupcie się na prawdziwej rzeczywistości a nie na jej trójwymiarowych interpretacjach. W życiu każdego człowieka przychodzi taki moment, kiedy musi dokonać wyboru pomiędzy akceptacją i przeżywaniem tego co prawdziwe lub przeżywania iluzji.

  Ludzka istota to tylko ciało i krew, podlega wszystkiemu co oferuje trójwymiarowy świat: chorobom, niedostatkowi, przemocy, cierpieniu i czemu tam jeszcze. Czy Bóg jest człowiekiem w niebie, który osądza i karze u którego musicie błagać i wypraszać swoje dobro? 

  Te przestarzałe koncepcje życia na Ziemi powinny stać się już przeszłością. Stan ludzkiej świadomości pozostaje w stagnacji, gdy trwa on jedną nogą w rzeczywistości, a drugą w hipnozie trójwymiarowej wiary.

   Bo ludzie nie wiedzą że w rzeczywistości są już Boscy i Kompletni. Zorganizowane religie nauczają, że człowiek to nic więcej niż grzeszny robak w ziemskim prochu, którego trzeba "zbawiać", że bycie szczęśliwym na Ziemi jest „grzechem”, że cierpienie jest miłe Bogu i że szczęście przychodzi dopiero po śmierci jeśli przestrzegasz przykazań.

Doprowadziło to do świata krytyki i potępień. Wyjście poza ramy tego stanu to podróż, w której jest każdy człowiek - czy to się komuś podoba czy też nie, podróż której nie da się uniknąć, niezależnie od tego jak długo on będzie ją odkładać. 

  Nie możesz się cofnąć w swojej ewolucji i przenosisz poziom osiągniętej świadomości w każde, kolejne życie. Większość z was już były bardzo zaawansowanych, kiedy się wcieliliście więc łatwo było Wam się przyłączyć do fal oświeconych istot pomagających w tym procesie Wniebowstąpienia.

   Starajcie się nie angażować nadmiernie w emocje trójwymiarowych problemów - po prostu kontynuujcie spokojne utrzymywanie światła, które sprawia, że ​​jesteście jak latarnia morska dla wysokiej energii podczas wykonywania zwykłych czynności. Po prostu żyjcie i bądźcie w Boskiej prawdzie Jedności a wtedy dokonacie tego po co tu przyszliście.

 Błogości wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę.

https://www.youtube.com/watch?v=zQe49nzh9RU