piątek, 11 listopada 2022

Nadchodzi koniec dla tych, którzy krzywdzą ludzi

 rosyjskojęzyczny oryginał tu https://www.youtube.com/watch?v=cVXdfo3yXKw

 Moi Drodzy,  Im bardziej nieznośna jest sytuacja dla człowieka, tym chętniej otworzy się on na światło. Coraz więcej ludzi przypomina sobie swoje pochodzenie - a to ma miejsce dzięki obecnym warunkom panującym na Ziemi.

  Ani jeden człowiek - bez względu na etap rozwoju na jakim się aktualnie znajduje, nie może nadużywać Ziemi i wszelkiego życia na niej, które było mu powierzone.

 Dlatego więc postrzegajcie wszystko, co obecnie przeżywacie na Ziemi jako ostatnią pozycję na której siły ciemności się obnażają i ujawniają swoje prawdziwe intencje.

  To obudzi ludzi i może ich opanować złość tak jak to się teraz dzieje, ponieważ  byli schwytani przez zbiorowego ducha ciemności, albo dlatego, że należą do nieludzkiej populacji.

  Nadszedł czas, by pożegnać się z wieloma z tych niszczycielskich istot. One albo z własnej inicjatywy albo dzięki kosmicznym siłom Światła są wyganiane z planety Ziemia.

 W przyszłości ludzie dla których Ziemia jest od wielu wcieleń rodzimą planetą  będą żyli w pokoju ze sobą. To pozwoli rozegrać pożądane doświadczenie i ukończyć cykl wcieleń bez żadnych naruszeń.

  Zaczął się nowy czas i nawet jeśli wielu ludzi nie dostrzega jeszcze końca, to  jednak nastał on dla tych, którzy szkodzą Ziemi i dla tych, którzy chcą ujarzmić ludzkość starając się wziąć ją pod swoją kontrolę.

  Aby zmiany transformacyjne zachodziły płynnie zwróćcie uwagę na swoje wibracje. Nie pozwalajcie nikomu ściągać się na poziom obcy Waszej ludzkiej naturze i szkodliwy dla Waszej duszy.

  Zachowajcie spokój ducha, żyjąc alternatywą dla tej matrycy wewnętrznie i na zewnątrz bądźcie sobą. To odstraszy nieproszonych gości i przyciągnie do Was innych ludzi.

 Nie martwcie się o to, co myślicie, co czujecie, co postrzegacie - wiedzcie, że jesteście Strażnikami wszelkiego życia na tej Ziemi i w pełni poddajcie się tej misji. Wszystko co musicie uczynić to przeżyć swoje życie tak, jak zamierzała Wasza dusza - o wszystko inne zatroszczył się już kto inny.

Wdzięczność wszystkim, którzy wspierają i dzielą się tą pracą. 

czytanka po polsku  https://www.youtube.com/watch?v=TEHNUt-hhsA


 

 

11,11 Najlepszy dzień dla realizacji pragnień

 oryginał dostępny jest tu: https://www.youtube.com/watch?v=AQKtKBIWyeU

kochani, słynny 11/11- wyjątkowy dzień dla wielu ludzi! Ten dzień zawiera liczbowy kod 1111, który w astrologii jest liczbą siły jak również liczbą aniołów. Jeśli istnieje coś, co chcecie zamanifestować lub pragnienie, które chcecie zaplanować i dokonać w przyszłości to jest to właściwy dzień dla ogłoszenia swoich intencji.

  1111 zwiększa naszą zdolność tworzenia. 11 listopada jest wyjątkowo mocnym dniem na otwarcie Waszego serca i wzmocnienia pola energetycznego Waszego serca. 

  Jeśli jest coś, co chcecie przyciągnąć, przejawić lub tworzyć, to jest potężny dzień na to. Pomyślcie o tym, co chcecie stworzyć i przyciągać do swojego życia, a potem uczyńcie następującą rzecz aby to się urzeczywistniło:

 Pomyślcie o wszystkim co przynosi Wam radość. Następnie połóżcie rękę na sercu i powtórzcie: "Daję sobie pozwolenie czuć / czynić/ mieć....." i wypowiedzcie swoje pragnienie. "Daję sobie przyzwolenie na przyniesienie więcej tego do mojego życia począwszy od dzisiejszego dnia." 

 Teraz zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, jak będzie wyglądać Wasze życie, kiedy wszystko się spełni. Ujrzyjcie, jak osiągacie wszystko czego chcecie i czujecie się radośni i szczęśliwi. Napiszcie wyraźną intencję, co chcecie wprowadzić w swoim życiu. Starajcie się sformułować to zwięźle jednym zdaniem jakie emocje, uczucia i rzeczy chcecie przyciągnąć do swojego życia. 

 Pomoże Wam to wysłać wyraźne pragnienie do wszechświata. Na przykład „Moim zamiarem jest czuć się młodym i radosnym”. „Moim zamiarem jest słuchanie i szanowanie swojej intuicji, aby awansować w swojej karierze i przyciągnąć więcej obfitości." „Moim zamiarem jest otwarcie swojego serca na nową miłość i podzielenia się nią z innymi człowiekiem." 

  Jeśli chodzi o Wasze intencje to nie ma tego co właściwe lub niewłaściwe, po prostu spróbujcie sformułować je w pozytywny sposób. Następnie dziękujcie swojej Duchowej drużynie i zakończcie polecenie rytualną afirmacją: „Tworzę życie na swojej wyższej ścieżce, gdzie wszystkie moje pragnienia się spełniają. Wyrażam wdzięczność."

 Błogości wszystkim, którzy wspierają i rozprzestrzeniają tę pracę. 

czytanka po polsku https://www.youtube.com/watch?v=lywonPf19hw


 

Przeżyliśmy Noc Swaroga lub też Kali Jugę

 oryginał rosyjskojęzyczny https://www.youtube.com/watch?v=N01jNhe_UK8

 kochani, przeżyliśmy noc Swaroga lub też okres Kali Yuga. Jest to czas ciemnych sił, kiedy Ziemia na długi czas pogrążyła się w gęstych warstwach energii. Duch zasnął, prawdziwa wiedza o prawach wszechświata była ukryta i na Ziemi został ustanowiony schemat współdziałania oparty na strachu, kulcie przemocy, konsumpcjonizmu i kult wojny i widzimy jak to wpłynęło na środowisko oraz na ludzkość.

   Tyrani używają oszustwa i przemocy, ukrywane są prawdziwe informacje a te, które są podawane zniekształca się poprzez narzucenie obcej religii, poprzez niszczenie tradycji kulturowych, duchowych korzeni i fizyczne unicestwienie.

  Kiedy ukrywana jest prawdziwa wiedza człowiek staje się bezsilny. Dezinformacja jest jeszcze jednym sposobem odebrania władzy - tłumiąc i pozbawiając wolnej woli tyrani zabierają swoim ofiarom energię twórczą dla realizacji swoich celów, a nawet zabierają samo życie.

  Ta ścieżka prowadzi do degradacji, ale stary cykl się zakończył i następuje nowy cykl planetarny sprzyjający Ziemi i całej ludzkości, w której wielką rolę gra wspólna ewolucja ludzi wraz z naszą planetą.

  Coraz więcej ludzi budzi się w wyniku działania nowych energii - zwiększają oni swoje wibracje wraz z wibracjami planety i przechodzą na nowy poziom świadomości.

   Procesowi wychodzenia ze strefy ciężkich energii towarzyszy oczyszczanie ze starych naleciałości, ze strachu i wątpliwości, z chorób, z negatywnych destrukcyjnych programów, które nagromadziły się w podświadomości oraz pamięci komórkowej.

 Następuje oczyszczenie i wyzwolenie zbiorowego pola całej ludzkości ze starych wzorców wojen, cierpienia, z zakazów i ograniczeń nałożonych na twórczy potencjał ludzi.

  Na Ziemię przyszły nowe energie, człowiek przyjmuje nowe strumienie informacji i zaczyna na nowym poziomie współdziałać ze wszechświatem, przywracając zdolności samoleczenia i samoregulacji - stwarzając na wyższym poziomie swoje zdrowie, swoje ciało, relacje i swój los - rodząc nowy planetarny gatunek ludzkości.

  Planeta Ziemia wkracza w strefę dużo lżejszych energii, w której stare strategie tracą swoją moc - nie da się dalej funkcjonować na starych energiach.

 Duch się budzi i stawia każdego przed wyborem: "czy jesteś gotów zrezygnować z walki na rzecz tworzenia i współtworzenia?" W obecnej chwili istnieją dwie drogi i każdy człowiek ma wybór w którą stronę pójść.

  Jedna z dróg lub też życiowa strategia oparta na starych energiach prowadzi do odcieleśnienia a druga oparta jest na nowych, jasnych i radosnych, której częstotliwość odpowiada nastającemu ewolucyjnemu poziomowi miłości, radości, harmonii i doskonałości.

  Wsłuchajcie się siebie - Wasza dusza zna wszystkie zadania, z którymi przyszła tutaj - posiada wszelką mądrość i moc dla ich realizacji, pomoże i wskaże Wam kierunek dzięki któremu łatwo osiągniecie radość.

 W nowych energiach stare sposoby przestają działać - odkrywane są nowe sposoby współdziałania ze światem aby z sukcesem wypełnić swoje przeznaczenie, aby żyć radośnie i szczęśliwie.

 Nowy sposób zarządzania rzeczywistością oznacza tworzenie nowego za pomocą energii myśli i energii duchowej (psychicznej) człowieka oraz mocy jego twórczych, pozytywnych obrazów.

  Wszelkie siły wszechświata wspierają człowieka w jego twórczej kreacji, kiedy on ją przejawia dla dobra życia, dla dobra Rodu i ludzi, dla dobra całej Ziemi i wszystkich żyjących na niej istot.

  Wdzięczność wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę.

  czytanka po polsku: https://www.youtube.com/watch?v=wqWfgOcaN5Q