czwartek, 30 marca 2023

Przejście do 5-tego wymiaru - Lew Kłykow

 Lew Kłykow

 TEORIA PRZEJŚCIA 

link do oryginału z napisami polskimi jaki opublikowałem 4 lata temu:

 https://youtu.be/vfpbtgEfa00

 Witajcie, dziś omówimy bardzo ciekawy temat o nazwie PRZEJŚCIE a związany z tym co dawniej nazywano "końcem świata". Istnieją dwa spojrzenia na ten świat. Jedno spojrzenie ludzi, którzy wierzą w jedynego Boga, który trzyma wszystko pod kontrolą i istnieją ludzie, których oburza ta hańba, która tu ma miejsce i twierdzą, że z takim "bogiem" nie chcą mieć nic wspólnego.

  Wychodzi na to, że faktycznie widzimy wokół siebie dwa absolutnie różne światy. Pierwszy to żywy świat przyrody, która faktycznie żyje według Boskich praw, która faktycznie... jest pod kontrolą "Gospodarza", i istnieje drugi świat, który istnieje wraz z pierwszym - to świat ludzkiego społeczeństwa -jest to świat wrogości i przemocy i brak w nim jakichkolwiek Boskich zasad.

  Żyje on według zupełnie innych zasad. Jak mogło się tak wydarzyć i dlaczego istnieją 2 takie różne światy jednocześnie? Dlatego, że ten świat, który nazywamy światem pasożytów i gwałcicieli to świat pasożytujący na żywym świecie. Pasożytuje on nie tylko na żywej przyrodzie ale także na tych ludziach, którzy są dziećmi Stwórcy. Faktycznie dzieje się tak, że na Ziemi grabi się tych ludzi. Pojawia się pytanie: kto mógł to uczynić? 

  Okazuje się, że kiedyś świat był jednością i faktycznie kierował się Boskimi prawami na Ziemi ale świat ten został zawłaszczony przez -nazwę to "obcy umysł". Tak naprawdę ci "szarzy" przyszli z kosmosu- to nie są siły Ziemskie - i ustanowili tu swoje własne porządki. W rezultacie cywilizacja ludzka nie należy do najsilniejszych jakie istnieją na Ziemi. Istnieją silniejsze cywilizacje a my jesteśmy w ich niewoli.

  Trzeba to rozumieć a ten kto nie chce tego zrozumieć ten tak naprawdę nie rozumie sytuacji, która się tak ułożyła bo ten proces zniszczenia starego świata i naturalna budowa nowego świata, który powinien go zastąpić nazywamy PRZEJŚCIEM. 

 Wychodzi na to, że siły kosmosu- (Wszechmocny) zamieniły koniec świata ku któremu zmierzała ludzkość i ku któremu nadal zmierza bo to droga samounicestwienia. Mieliśmy przejść do tego świata w którym powinny panować Boskie prawa, gdzie głównym prawem jest prawo miłości a więc do świata miłości. Mieliśmy trafić do tego świata o ile bylibyśmy w stanie. Rzecz w tym, że system bezpieczeństwa nowego świata - jego system immunologiczny bo system jest żywy- zbudowany jest w ten sposób, że działa nie na poziomie społecznym lecz na poziomie przestrzennym czyli jeśli człowiek nie posiada określonej energii, określonej wysokiej częstotliwości -istnieją różne sposoby mierzenia - po prostu tu nie trafi.

  Dlatego ci ludzie, którzy będą budowali nowy świat będą posiadali absolutnie inne cechy, które można by wcześniej sprawdzić i sprawdzić (przetestować). i orzec czy taki człowiek może trafić do nowego świata czy też nie będzie to możliwe. W systemie jednakowej wiedzy, który ja reprezentuję staramy się stworzyć taką możliwość - to znaczy możliwość testowania ludzi i możliwość pomocy im w zdobyciu niezbędnych cech,

  które są niezbędne dla budowania nowego świata. Nowy świat to świat miłości. Widzimy ten świat w żywej przyrodzie i tak naprawdę każdy normalny człowiek ucieka ze świata społecznego do świata żywej przyrody - ucieka gdzieś do lasu, nad rzekę. Mówiąc w skrócie: jest to świat gdzie nie ma tych "porządków", które są tu dziś ustanowione.

  Na przykład wszyscy ludzie są zagnani do miast które pracują jako kombinaty zabierające im energię. Trwa jawna grabież. Rabowana jest energia żywych ludzi oraz ograbiana jest również Ziemia - głównie żywność. Przy czym jeśli zadać pytanie: "gdzie to wszystko trafia?" Wszystko to wywozi się z Ziemi w kosmos. Ilość latających spodków obserwowanych codziennie liczona jest w setki. Dlatego trzeba powiedzieć, że zarówno mass-media jak i ci, którzy są u władzy nie są zainteresowani tym aby poinformować ludzi co tak naprawdę się dzieje. Ludzie powinni sami podejmować swoje decyzje o tym co mają zamiar czynić dalej.

 Ludzie obowiązkowo wezmą udział w tym procesie przejścia. Ktoś tam broni swoich interesów w starym świecie, ktoś inny stara się coś zdziałać w nowym świecie. Jeśli nie podoba się wam ten świat to znaczy, że powinniście pomyśleć o tym co uczynić aby zbudować ten świat jakiego byście chcieli. 

  Główną cechą niewolniczej świadomości jest brak odpowiedzialności. Dlatego też tak długo jak ludzie będą zrzucać odpowiedzialność na innych, bardzo trudno będzie stworzyć jedność w narodzie, który chciałby się uwolnić z tego niewolniczego stanu w którym w tej chwili tkwimy. To pierwsze co chciałem powiedzieć. Rzecz w tym, że zarówno mass-media jak i religie oraz wszyscy znajdujący się u władzy starają się postawić człowieka w takim stanie aby niczego nie mógł uczynić.

  A jest to bardzo proste: trzeba doprowadzić stan jego duszy do stanu niszczenia, destrukcji, negatywizmu. Powinien on mieć negatywne emocje a to czyni się za pomocą forsowania lęków, wzmagania niewiary w siebie, trwogi i innych rozmaitych negatywnych emocji. Mechanizm jest bardzo prosty i bardzo efektywny. Mechanizm ten jest wykorzystywany od wieków przez będących u władzy oraz przez władających człowiekiem czyli przez religie - przez tych co władają jego światem duchowym.

  Dlatego też każdy powinien pomyśleć o tym w jakim stanie znajduje się jego dusza, w jakim stanie jest jego rozum, a to dlatego, że są to właśnie te dwie składowe człowieka jako takiego - jego stan Ducha, jego stan Duszy które określają całe jego zachowanie, cały jego stan oraz naturalnie rezultaty jednego i drugiego. Faktycznie wychodzi na to, że wszyscy powinniśmy pomyśleć o swoim losie, pomyśleć o tym w jaki sposób znaleźliśmy się w tym położeniu, w którym jesteśmy obecnie i wyciągnąć wniosek: czy chcesz cokolwiek zmieniać czy też nie?

  Zadajcie sobie to pytanie. Tak naprawdę trzeba zrozumieć, że kara dla winnych- tych co kradli, gwałcili, rabowali, zabijali - kara będzie straszliwa, unicestwiany będzie cały ród wraz z kochankami - ze wszystkimi z kim mieliście cokolwiek wspólnego. Całe wasze otoczenie zostanie zgładzone. Serafim Sarowski 200 lat temu powiedział, że poleje się bardzo wiele krwi na kaźniach. i właśnie nadszedł ten czas. Jeśli o tym pomyśleć to można nie myśleć taktycznie: "co ja uczynię gdy wszystko zacznie się zmieniać" lecz po prostu zmienić siebie - uczynić się takim jakim nas chce widzieć Stwórca.

  Jest kilka rzeczy, które należy uczynić. Ogólnie wszystkie one dotyczą zmiany stanu świadomości. Rzecz w tym, że człowiek kierowany jest świadomością i dopóki jego świadomość przepełniona jest wszelkimi nieprawidłowymi, obcymi programami a ściślej: programami niewolniczymi to nie zdoła się uwolnić z tego świata i będzie tak jak dawniej sam siebie zaganiać w te wartości, które mu kiedyś podmieniono. 

 W tym celu trzeba po pierwsze: usunąć tych rządzących- -te pasożyty, które są obecnie. Są to rozmaite demony, rozmaite substytuty oraz po prostu zarządzające programy - magowie, którzy nimi kierują, "pijawki", które jawnie wysysają energię z ludzkich czakr - to mogą być nawet najbliżsi krewni - czyli pozbyć się wszystkich zewnętrznych pasożytów bo one pozbawiają człowieka energii, która mu potrzebna dla zmiany siebie. 

 Drugie co trzeba uczynić to sprawdzić czy nie ma szkodliwych wpływów na człowieka takich jak czary, magia, hipnoza czyli wszelkie te rzeczy lub następstwa bo nawet jeśli kiedyś zostały usunięte to mogą pozostać tego skutki. Wszystko to koniecznie trzeba zdjąć z człowieka. Trzeba się oczyścić ze wszystkich wpływów zewnętrznych. Oprócz tych mogą istnieć wpływy środowiska zewnętrznego takie jak strefy patogenne, wpływ sąsiadów albo jakichś zakładów produkcyjnych. To też koniecznie trzeba oczyszczać w celu poprawy świadomości. Po dokonaniu tych dwóch rzeczy można się zająć zmianą lub też oczyszczeniem karmy człowieka.

  Dla współczesnego człowieka na Ziemi karma to de facto wmówiona mu wina przez tych, którzy tak naprawdę trudnią się budową tego świata - grabieżą, przemocą - to są zarówno Bogowie jak i ludzie, ci ludzie, którzy biorą w tym udział - a biorą często.

 Pomimo tego, że my niby odpracowujemy cudza karmę, ona nie jest nasza - zostaliśmy zmuszeni do życia w tych warunkach, zmuszono nas do grabieży, zabójstw i gwałtów ale ten kto to uczynił włożył tu swoją energię. Jakikolwiek człowiek, który uczestniczył w tym bezmyślnym życiu włożył tę energię i teraz on nieustannie nosi ją w sobie. Jeśli na przykład kogoś zabiłeś - nie mówię tego jako przypuszczenie. Tak naprawdę każdy człowiek winny jest krwi dziesiątków, setek a czasem i tysięcy ludzi. Te wszystkie energie, które w nim siedzą przyciągają jak magnes ze świata zewnętrznego takie same energie.

  Człowiek jest faktycznie bezsilny wobec tego zła, które nieustannie zalewa go jak fale. Rzecz w tym, że większość ludzi ma za sobą wiele setek żywotów. I w ich trakcie gdy zaczniesz studiować historię to zobaczysz ile zła tam dokonano. Pytanie: "kto to uczynił?". To my sami. Dlatego tak jak mówiłem: na każdym ciąży krew niewinnych ludzi i jeśli -mówię tylko o najstraszniejszych przejawach- o największym grzechu jakiego się dopuszcza człowiek - tak naprawdę istnieje jeszcze wiele innych rzeczy: gwałt, zmuszanie, które tak samo siedzą w człowieku i kształtują jego zachowanie, jego myśli, jego uczucia. Wszystko to należy oczyszczać. Jeśli się tego nie oczyści to nie zdołacie osiągnąć tych wibracji, które są niezbędne aby trafić do nowego świata. 

  Wychowano nas nie w miłości lecz w zupełnym przeciwieństwie. Dlatego trzeba przyjrzeć się kogo w ogóle w otoczeniu kochasz. Czy w ogóle kogoś kochasz czy nie. Może tobie wszystko obojętne a może ważne jest tylko to jakie miejsce zajmujesz w społeczeństwie, jak bardzo jesteś ważny, na ile czujesz się swobodnym, wolnym. Prawdziwa wolność polega na tym, że człowiek ma pozytywne emocje i jest od nikogo niezależny.

  To jest bardzo ważna rzecz o której psychologia w ogóle milczy. Oprócz zmiany obyczajów o której teraz mówię bardzo ważna jest zmiana światopoglądu. Dzisiejszy światopogląd ludzi zbudowany jest tak, że ta miłość o której mówimy to tak naprawdę prawo oraz podstawowy zasób życiowy. To jest także sposób komunikacji międzyludzkiej. Miłość ta jest ignorowana przez współczesne społeczeństwo. Na jego czele stoi inny zasób życiowy  - pseudo życiowy zasób czyli pieniądze. 

 W praktyce ludzie żyją dla pieniędzy -w każdym razie w ten sposób są oni dostosowywani. Aby zmienić światopogląd to trzeba w ogóle rozumieć co to jest. Światopogląd - jego część bazowa czyli system wartości zależy od tego, jak dana osoba odnosi się do większości. A więc pierwsza cecha miłości to zdolność kochania  - zdolność kochania siebie, zdolność kochania innych, przyrody - czyli zdolność kochania Boga we wszystkich jego przejawach znajdujących się wokół nas i w nas samych. 

 Drugie to mądrość czyli zdolność prawidłowego reagowania emocjonalnego... na wszystkie zdarzenia życia zewnętrznego. Reakcja właściwa to reagowanie na wszystko pozytywnymi emocjami a nie negatywnymi jak to ma miejsce obecnie. 

  Trzecie to miłość do pracy. Umiłowanie trudu jest tym co naprawdę daje człowiekowi największą ilość pozytywnych emocji - jeśli on się trudzi, jeśli otrzymuje rezultat tego trudu, i jeśli go prawidłowo ocenia społeczeństwo.

  Kolejne to odpowiedzialność. O niej już trochę mówiłem. Ostatnią ważną cechą  - piątą cechą jest autoafirmacja. Potwierdzenie własnej wartości to cecha, która jest absolutnie niezbędna jeśli człowiek jest twórcą. Jeśli chce on coś tworzyć to koniecznie powinien szanować sam siebie aby szanowali go inni. Istnieje poczucie własnej wartości kosztem poniżenia innych oraz istnieje poczucie własnej wartości kosztem osobistego rozwoju - kosztem zmiany w stronę zrozumienia czym jest miłość. 

 Dlatego koniecznie musimy zająć się w społeczeństwie działaniami wychowania - a szczególnie wychowania dzieci oraz wyjaśniać ludziom, że te 5 cech jest fundamentem dla Twórcy nowego świata. Trzeba wspomnieć o tej metodzie za pomocą której oceniamy gotowość człowieka- tego czy jest on pozytywny czy nie. Rzecz w tym, że współczesna psychologia jako nauka - jest nie tyle nauką co sposobem naprawy ludzkiej duszy dlatego, że w zasadzie zawiera ona zbiór środków potrzebnych aby człowiekowi pomóc w trudnych stanach. Największym osiągnięciem psychologii jest wykluczenie człowieka ze społeczeństwa jeśli przekracza on określone granice zachowania. 

  Rolę psychologii dawniej pełniła psychiatria. Brak jest oddzielnej nauki o tym czym jest dusza, jaka jest jej rola i z czego się ona składa. Dlatego bardzo trudno jest stworzyć prawidłowe wyobrażenie o tym co człowiekowi przeszkadza w przeżywaniu życia według Boskich zasad. Całościowa wiedza jaką zajmuję się w ciągu 15 lat pozwoliła mi stworzyć naukę o duszy czyli pokazywać z czego się składa ludzka dusza, w jaki sposób ona funkcjonuje, w jaki sposób możemy na nią wpływać, Wszystkie te 3 elementy wiedzy stanowią fundament tego, że można pomóc człowiekowi rozwijać się duchowo. Można człowiekowi pomóc zmienić swój światopogląd czyli pracować nad swoim rozumem, pracować nad swoją duszą i w ten sposób zmienić siebie ponieważ i rozum i dusza kieruje człowiekiem choć człowiek może tego nie rozumieć i myśleć, że to zewnętrzne okoliczności mają nad nim władzę a tak naprawdę to on w 100% sam odpowiada za wszystko co się z nim dzieje. 

  Opracowano techniki z pomocą których można pomóc człowiekowi zmienić siebie. W tym celu trzeba popracować po pierwsze nad oczyszczeniem karmy a po drugie nauczyć się miłości - nauczyć się pozbywać negatywnych emocji i negatywnych cech charakteru a wtedy człowiek staje się zupełnie inny to znaczy podwyższa swoją etyczność oraz poziom swojego rozumu. Tacy ludzie będą budowniczymi nowego świata dlatego pragniemy aby ci ludzie, którzy zdecydowali związać swój los z nowym światem  - aby przychodzili do nas żebyśmy mogli im w tym pomóc.

 wersja z lektorem (czytanka): https://www.youtube.com/watch?v=XIDFbAaMSIc


 

Nieuchronne zmiany już się rozpoczęły

 oryginalny film jest tu: https://www.youtube.com/watch?v=5mMmcqkiNu8

 Moi Drodzy, wydaje się, że problemy stojące w obliczu ludzkości nie słabną. Wyciągnięto surowe lekcje ale to smutne, że wymagało to tak okrutnych doświadczeń.

   Przyszłość Matki Ziemi wiąże się z wieloma zmianami na świecie, które są nieuniknione i które już się rozpoczęły. To wszystko jest częścią procesu nauczania w wyniku którego znów ludzkość zdobywa doświadczenie pomagające się jej rozwijać. 

  Nikt nie może ingerować w prawo wolnego wyboru. Jednak w spokojnej chwili  nasi mentorzy mogą zaszczepiać do ​​naszych głów pomysły, które pomogą nam podjąć właściwe decyzje abyśmy mogli przezwyciężyć zbliżające się problemy.

   Trudności będą się stopniowo zmniejszać w miarę tego jak droga naprzód stanie się bardziej oczywista. Nie oznacza to, że zmiany przestaną zachodzić ale droga, którą podążamy stanie się znacznie jaśniejsza i wyraźniejsza. 

  Zmiany mają miejsce cały czas i zazwyczaj nie powodują takich trudności, ale ostatnie czasy są nieuchronnie trudne z ważnych powodów, które przygotują świat do wielkich rzeczy. 

  Na tych, którzy podnieśli swoje wibracje i gotowi są do wykorzystania możliwości wzniesienia się na wyższe poziomy czeka wspaniałe przeżycie. Nie martwcie się o dusze które walczą, bo one otrzymują wszelkiego rodzaju pomoc. 

  Dla nich jest to szansa aby uczyć się na własnym doświadczeniu. Im większy jest wasz postęp tym łatwiejsza staje się droga, i w miarę tego jak się budzicie do prawdy o swoim prawdziwym "ja", tym łatwiej jest podążać tą drogą. 

  Jesteście potężnymi duszami, które wysłały swój aspekt aby doświadczyć niższych wibracji. Nigdy nie zostaniecie sam na sam ze swoimi problemami - pomoc jest zawsze pod ręką, ale musicie o nią poprosić.

   Wasi opiekunowie i przewodnicy nie mogą ingerować w decyzje, które podejmujecie ponieważ jest to wasz wolny wybór.  

 Wdzięczność wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę.

 https://www.youtube.com/watch?v=l99Vg6twn0c