czwartek, 24 listopada 2022

Tworzenie dobrego potomstwa 2 cz. spotkania - Wsiesław Głoba


Trening jest bogaty w wiele ćwiczeń Zawiera gry i specjalne techniki dla rozwijania intuicji . Sam trening bowiem nakierowany jest na stworzenie i wzmocnienie współpracy każdego człowieka z jego Bogami Rodowymi. 
 
             Tu pojawia się nam pojęcie Bogów Rodowych. Nie przywykliśmy do takiego połączenia tych słów , lecz jeśli spojrzeć na to bez uprzedzeń to łatwo zrozumieć,że Bóg jest jeden ale wy - dorośli ludzie zdajecie sobie sprawę ,że na Ziemi żyją ludzie z białym kolorem skóry i maja oni swoje szczególne psycho-fizyczne cechy przynależne ściśle do tego narodu.
 
              Na ziemi istnieją także ludzie z żółtym kolorem skóry z czerwonym i czarnym kolorem . I te narody nie są jednakowe ani według swojej psychologii, ani orientacji duchowo - etycznej. Są różnice religijne i jakieś etyczno-duchowe przekonania. Wszyscy oni mają jakieś wyobrażenie postaci Boga - Prarodzica, które akurat dla dla nich jest najbliższa . Jesteśmy podobni, mamy 2 ręce i 2 nogi na każdej ręce 5 palców a na rękach i na nogach jest ich 20 .
 
  Czyli mamy jakby różne rodzaje przejawienia się poprzez ciało w tym świecie. 
 Także i Wszechmocny Bóg przejawiony jest zarówno w duchowym jak i fizycznym świecie poprzez swoje oblicza, postaci - różne formy , talenty i cechy szczególne. 
 
 Na Rusi nazywa się to Bogami i Boginiami , którzy uosabiali poszczególne prawa wszechświata ,poszczególne prawa przyrody, i samą przyrodę jako taką. Myśmy mieli ...ujmę to tak : bardzo ścisłe zrozumienie hierarchii i poziomów świętości i mocy tych Bogów pomimo,że wszyscy doskonale wiedzieli,że oni też są tak jakby palcami, nogami ,rękami czy organami wewnętrznymi najwyższego, jedynego Boga.
 
  Lecz - weźmy na przykład - za elektryczność w kosmosie odpowiada określony Bóg i na Rusi znany był jako Pierun. On włada procesami ogniowymi zarówno w ognisku jak w świecy a także gaz płonący dziś w kuchni. To energia reakcji spalania. Ma on swojego patrona czyli tę część Boga, która włada istotą tego ognia - reakcjami utleniania. Na Rusi nazywany był Ogniem Boga i nosił imię Siemargul. Woda ma również szczególne właściwości . Znamy 4 jej stany istnienia takie jak lód, woda , para i para przegrzana. Wszystkie te 4 stany istnienia mają swoje własności i cechy szczególne . 
 
   Z pewnością wiecie ,że woda jest tak mocnym nośnikiem informacji, że można ją zamienić w święconą a można też uczynić ją przeklętą. Można nią uleczyć i możną nią zabić. Ale to nie dzieje się samo z siebie - tym procesem da się kierować . Ma on swoją patronkę - Boginię o imieniu DANA -ona zarządza wodą. To było także znane na Rusi. 
 
   Jeśli spojrzeć w skali kosmicznej -weźmy powietrze.. omówimy wszystkie żywioły. Było o ogniu , o wodzie a opiekunem (patronem) powietrza był znany wśród Słowian Strzybóg . Pozostaje nam ziemia : Nazywano ją : "Matka-Wilgotna Ziemia " Jest to Bogini, która zapewnia rodzenie się na tej planecie wszystkim żywym stworzeniom począwszy od prostych wodorostów jednokomórkowych a kończąc na człowieku a także na świętych , Bogach ,pół-Bogach.
 
    Ona zapewnia wszystkim wyżywienie , naukę i przyspieszenie wzrostu ewolucyjnego. Z jednej strony jest matką-rodzicielką a z drugiej strony - żę tak to ujmę : zastępca dyrektora o funkcji douczenia w tej szkole w której uczą się dusze zarówno pierwszych jak i wyższych klas " nauk niebiańskich " - czyli nauczania o tym otaczającym nas świecie. 
 
   Ta Bogini jest bardzo potężna. Ma ona swojego męża, swojego patrona - u nas nazywano go Jariło Tróświetlny , Trójświatły lub Trzyświatny. A to stąd,że oświetla on nie tylko świat fizyczny lecz 3 światy: Świat NAWI - czyli ten świat, który dziś ezoterycy nazywają światem astralnym. Jest to świat gdzie żyją dusze, które jeszcze nie trafiły tutaj do naszego świata a także te, które już stąd odeszły.
 
  A także świat duchowy, który na Rusi zwano światem PRAWII. Te oto wszystkie 3 światy Jawi, Nawi , Prawi , ....- nasz świat nazwany jest Jawnym gdyż jest łatwo zauważalny poprzez żyjące w nim Istoty. Wszystkie te 3 światy oświetla Jariło -Trójświatły. Ma on patronat nie tylko nad "Mamą -wilgotną Ziemią " ale też nad wszystkimi 27 planetami swojego systemu. W szkole mówili wam o dużo mniejszej ilości planet gdyż dalsze planety nie są jeszcze rozpoznane przez naukowców. Ich orbity są bardzo daleko od Plutona. 
 
 Wszystko to doskonale wiedzieli nasi Przodkowie. Na przykład podstawą miary czasu był u nich jeden " sig" Był on równy kilku drgnięciom jądra cezu. Słyszeliście ruskie słowo "signąć"? (śmignąć po polsku) Jak myślicie - co ono oznacza? Teleportowanie. To po prostu teleportacja . bo przemieszczenie się fizyczne z taką prędkością jest niemożliwe natomiast zniknięcie w jednym miejscu i pojawienie się w innym jest jak najbardziej możliwe. Stąd też pojęcie "ścieżka miedzy 3 światami" 

 Tą ścieżką chadzał jeszcze "Wieszczy Oleg" - on ją znał . Znał ja też wielki książę Światosław -syn księcia Igora. Tą wiedzą posługiwali się nasi Przodkowie bo wcale nie byli byle kim - jak nam się dziś opowiada w dzisiejszej kłamliwej historii. Oni byli Bogami i pół-Bogami i tu do tego świata - na Ziemię przyszli już jako dojrzałe duchowo dusze. 
 
    Naszą planetę wyszukano w kosmosie jako niezamieszkałą przez ludzi. Wszystko to jest zapisane w naszych księgach. Potem stopniowo została zasiedlona przez naszych Przodków. Tutaj był tylko świat roślin i zwierząt. Tak więc nasi Przodkowie przynieśli tutaj bardzo głęboką wiedzę, która nazywana była " wiedanie". Dziś wiele z tego utraciliśmy. Związane jest to z faktem,że - tak samo jak są pory roku na Ziemi, tak jak wiosna, lato, jesień i zima - tak samo w kosmosie, w naszej galaktyce a konkretnie w naszym rękawie galaktyki zachodzą konkretne procesy cykliczne czyli zwiększenie i zmniejszenie Boskiej siły jaka dociera do systemu gwiezdnego naszego ramienia galaktyki. 
 
      Z czysto fizycznego punktu widzenia podobne to jest do pór roku o jakich wspomniałem istnieje w Wedyjskim dziedzictwie Rusi pojęcie poranka, dnia wieczora i nocy Swaroga. SWAROG- nie dokończyliśmy jeszcze o postaciach ognia - -mówiąc o procesach ogniowych wspomnieliśmy o elektryczności. bo to też jest przejaw ognia. A ogniem reakcji termonuklearnych włada Swaróg. Jest to słońce całego wszechświata. Tego wszechświata , który znają nasi uczeni chociaż wszechświatów w kosmosie jest bardzo wiele. Ludzie są w stanie poznać tylko to co ich otacza. 
 
  Oto i ogień reakcji termojądrowych -na jego bazie działa Słońce - Jariło i wszystkie inne gwiazdy naszego wszechświata. Ale wyżej niego jest jeszcze "czyste światło" Nazywa się ono "RA" Dla Ruskiego człowieka najprostszym przykładem jest tęcza ( RADUGA) 
 
  Jest to łuk czystego światła, który w fizycznym świecie rozdziela się na 7 barw. To promieniowanie RA to światło prapoczątku ,światło Boskiego Prarodzica. Wszystko to wiedzieli nasi Przodkowie. Znali przejawy wody, przejawy (postaci) ognia , a także wszelkie inne żywioły, które przejawiają się i na Ziemi i w kosmosie. 
 
   W czasie kiedy oni przybyli tutaj trwał "dzień Swaroga". albo też jak powiada Hinduska tradycja Wedyjska Satja Juga " czyli okres szczęścia i rozkwitu. Potem nastąpił wieczór a potem noc. Dziś żyjemy w czasie "Nocy Swaroga " lub też w Kali Judze. Jest to wiek degradacji duchowej, duchowego upadku. Fizycznie powiązane jest to z tym, że nasza galaktyka oddala się od centrum wszechświata podczas ruchu po swojej trajektorii i ilość Boskiej mocy zmniejsza się i "rozrzedza" w miarę oddalania. 
 
   Dziś współczesna, światowa medycyna stwierdza ,że człowiek ma aktywne tylko 3-5 % i to tylko kory i półkuli mózgowych głowy. Czyli cała pozostała część mózgu głowy, mózgu pleców (rdzenia) i mózgu kostnego po prostu śpi . U naszych Przodków były one aktywne. Dlatego też to wszystko co dziś osiągamy z użyciem telefonów, telewizji czy radia czy samolotów - oni osiągali za pomocą rozwoju swoich wewnętrznych umiejętności. Zamiast radia posługiwali się jasno-słyszeniem. Zamiast TV używali jasno-widzenia. Zamiast samolotów używali teleportacji. Zamiast mówienia używali myśli i obrazów. Dzisiaj jest to niby dostępne - -dostrzegamy to u pojedynczych ludzi na Ziemi. Osoby takie znane są powszechnie - dowody tutaj są zbędne. Nasi Przodkowie wszyscy bez wyjątku władali tymi talentami. Mając na względzie te talenty i umiejętności prowadzili dobór selekcyjny aby polepszyć cechy swojego ciała (genetyczne).
 
 
 

Dlaczego tak ważne jest oczyszczenie swojej przeszłości

 oryginalny film: https://www.youtube.com/watch?v=-5ihvwdp5iQ

Kochani, rozpadający się trójwymiarowy system dla swojego przetrwania aktywnie  używa siania strachu, manipulacji, problemów finansowych, konfliktów społecznych i politycznych oraz wielu innych tego rodzaju narzędzi.

  Wylogowanie się ze systemu może być bolesne, on uruchamia wszystkie swoje przeciwdziałające programy. Osiągnęliśmy punkt bifurkacji, przyspieszone przesiewanie do różnych wymiarów rozwija się wykładniczo.

  Czasowe ramy tego przejścia są zależne od naszej wewnętrznej pracy i reakcji na to, co dzieje się wokół. Walka przeciwnych biegunów eskaluje i reakcja na te wydarzenia zależy od nas oraz lęków na które jesteśmy podatni. 

 Ta reakcja zależy także od naszego zrozumienia tego co się dzieje - możemy wpadać w panikę a możemy spokojnie obserwować z pełną świadomością, że szum i stres niczego nie zmieni.

  Tak naprawdę strach żyje tylko w naszych myślach na temat przyszłości. Strach jest owocem naszej wyobraźni - on zmusza nas do lękania się tego czego nie ma i prawdopodobnie nigdy nie będzie.

  Niebezpieczeństwo, to jest prawdziwy fakt - ale strach to nasz osobisty wybór. W określonych warunkach w naszych umysłach aktywują się programy uruchamiając ten mechanizm - mechanizm który leży u podstaw naszych lęków i fobii i co zadziwiające: u podstaw wszystkich naszych możliwości.

  Niektóre programy nam służą - np kiedy uczymy się jeździć samochodem to tworzymy program. Ten program żyje w naszej przeszłości - w tych chwilach, kiedy uczyliśmy się prowadzić samochód i jest on aktywowany, gdy siadamy za kierownicą.  Działamy wtedy automatycznie używając wszystkich umiejętności i znajomości programu jazdy, który sami stworzyliśmy.

 A teraz wyobraźcie sobie, że to nie my opracowaliśmy taki program lecz inni ludzie: rodzice, władze, mass - media, system. W określonych chwilach takie programy się uaktywniają i zaczynamy kupować niepotrzebne rzeczy i czynić inne rzeczy realizując cudze cele i zadania.

  Wszystkie te programy żyją w naszej przeszłości - w rozwoju duchowym jest dla nas bardzo ważne aby przemyśleć i oczyścić swoją przeszłość, usunąć wszystkie programy patologiczne, postawy, nawyki i schematy postępowania.

  To proces bolesny i niełatwy, ale jest to gwarancją tego, że dalej pójdziemy już świadomie nie poddając się nikomu i niczemu wbrew wolnej woli i wolności wyboru.

Błogości wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę.

https://www.youtube.com/watch?v=3tNNqtZS8F8