czwartek, 9 września 2021

Życie na Ziemi Midgard

 

Ten , którego my -ludzie zwiemy "Wielkim Ra-M-Ha " to Prapoczątkowa , Jedyna Nienazwana Istota , która zapaliła pierwotny ogień życia , ogień Wszechświata zwany INGLIA . W tym oryginalnym żywym świecie pojawiły się żywe stworzenia a Inglia była dawcą życia . Tak pojawiło się to co my -ludzie pojmujemy jako światy (przestrzenie ) Jawi Prawi i Nawi ( świat widzialny ,świat duchowy , świat wyższy[zwany światem Bogów] .
Według Runicznych zapisów Staroruskiej Inglijskiej Cerkwii Prawosławnej (sławienie Prawii- nie ma to nic wspólnego ze strukturą jaką obecnie zawłaszczyła tę nazwę -przyp. tłum.) czyli Słowiano- Aryjskich Wed pradawna nazwa naszej planety brzmi Ziemia Midgard . Krąży ona wokół Słońca -Jariło . Słońce to znajduje się w strukturze galaktycznej gwiazdozbioru " Swati " ( i nie ma sobie podobnych we współcześnie istniejących gwiazdozbiorach ), zwany jest także Drogą Pieruna lub Niebiańską Irią . 

 Swati ma kształt lewostronnie skierowanej swastyki. W dalszej części jednego ze swastycznych ramion znajduje się Słońce -Jariło. Jest ono trójświetlne to znaczy oswietla trzy światy Jawi, Nawi i Prawi .
Jariło należy do zbioru gwiazd zwanych Zimun ( Niebiańska Krowa albo Mała Niedźwiedzica) i jest ósmą z gwiazd.
W jednym z rękawów swastyki znajduje się system Słoneczny ze Złotym Słońcem. Rody białych ludzi żyjących na Ziemiach poszczególnych systemów gwiezdnych nazywają je Darzbog -Słońce ( współczesna nazwa to Beta Lwa ) . Nazywają je też Jarowielkim Złotym Słońcem gdyż jest dużo większe masą i rozmiarem oraz pod względem intensywności światła w porównaniu do naszego Słońca Jariło.

  Wokół Złotego Słońca krąży Ziemia Ingard a czas jednego okrążenia trwa 576 dni. Ziemia Ingard ma dwa księżyce. Większy księżyc okrąża ją w czasie 36 dni a mały w czasie 9 dni. System Złotego Słońca znajduje się systemie Rasy według kręgu Swaroga ( Słowiano-Aryjski znak zodiaku ) . W systemie Złotego Słońca na Ziemi Ingard istnieje życie biologiczne bardzo podobne do życia na naszej Ziemi Midgard. Ziemia Ingard jest prarodziną wielu Słowiano_Aryjskich Rodów.
   Ziemia Midgard znajdowała się na skrzyżowaniu 8 dróg kosmicznych, które łączyły zamieszkałe Ziemie (planety) w rozmaitych Jasnych światach ( systemach gwiezdnych ) gdzie żyły tylko narody wielkiej Rasy ( białej ) . W dawnych czasach przedstawiciele białej ludzkości jako pierwsi zasiedlili a następnie żyli na Ziemi Midgard .
Wiele lat wcześniej miała miejsce "Wielka Assa "- wielka wojna Jasnych Bogów ze świata Prawii z siłami ciemnymi , które przybyły ze Świata Piekła . Wielka ASSA między światłem i ciemnością objęła światy Jawi , Nawi i Prawi . Te bitwy światła z ciemnością mają miejsce co określony czas ;" po przejściu Swarożego Kręgu i 99 kręgów Życia czyli co 40176 lat .
 

 W jednej z bitw międzygalaktyczny statek kosmiczny ( latający kosmiczny rydwan - Vaitmara) przewożący przesiedleńców na inne Ziemie i przelatujący obok Słońca -Jariło doznał uszkodzeń i zmuszony był lądować na Ziemi Midgard. Vaitmara wylądowała na kontynencie , który gwiezdni podróżnicy nazwali Darią - Darem Bogów.
Vaitmary to wielkie miedzy-gwiezdne środki transportu zdolne do przewozu wewnątrz siebie do 144 Vaitman . Vaitmana to mały rydwan latający . Vaitmana niesie w sobie inny typ pojazdów -Vimany , czyli statki zwiadowcze.

Na Vaitmarze znajdowali się przedstawiciele 4 narodów ze zjednoczonych Ziem Wielkiej Rasy: Rody Aryjców - H-Aryjcy i Da-Aryjcy oraz Rody Słowian Rassjeni i Swiatorusi . Da-Aryjcy wypełniali zadania pilotów . H-Aryjcy prowadzili zadania nawigacji kosmicznej . Swietorusi zajmowali się systemami zabezpieczenia życia na statku kosmicznym , prowadzili prace remontowo-budowlane. Rasjeni odpowiadali za systemy obsługi i komunikacji wzajemnej. Byli to ludzie o białym kolorze skóry i średnim wzrostem ponad 2 metrów . Tęczówka oka każdego Rodu miała inną barwę : zielony kolor mieli H-Aryjcy , srebrny mieli Da-Aryjcy , niebieski Swietorusi a ogniowy Rasjeni. Kolor zależał od tego jakie słońce świeciło ludziom tych Rodów na ich rodzimych Ziemiach. Nadto Aryjcy wyróżniali się tym,że umieli rozpoznać kłamstwo od prawdy.
 

 Po remoncie Vaitmary część załogi odleciała ( powróciła " na niebiosa" ) a część została na Ziemi Midgard. Wielu z nich podobało się na Ziemi Midgard. Nie było tu ludzi lecz tylko zwierzęta. Ci, którzy pozostali na Ziemi zaczęli się nazywać "Az jest". Azy albo Asy czyli Bogowie -potomkowie Bogów Niebieskich żyjący na Ziemi Midgard.
Nastąpiło zatem przesiedlenie ludzi białej Rasy z Ziemi Ingard na Ziemię Midgard na kontynent Darię . Ludzie -przesiedleńcy na Ziemi Midgard pamiętali o swojej dawnej praojczyźnie i tytułowali się nie inaczej niż "Wnuki Darzboga " czyli potomkowie tych Rodów Wielkiej Rasy, które żyły pod wpływem Słońca -Darzbog. Mieszkańców Ziemi Midgard zaczęto nazywać "Wielką Rasą" a tych co pozostali na Ziemi Ingard " Dawną Rasą ". Pradawni Przodkowie nazywali siebie Potomkami Rodów Wielkie Rasy i Niebiańskiego Rodu albo Rusiczami.

Bogowie przybywali wielokrotnie na Ziemię Midgard i kontaktowali się z potomkami Wielkiej Rasy aby przekazywać im swoją mądrość dotyczącą świata świadomego , świata nocy i innych światów . Wszyscy mieszkańcy rozmaitych światów ( w galaktykach i systemach gwiezdnych ) które zamieszkują przedstawiciele pradawnego Rodu żyją zgodnie z pradawną mądrością, Rodową stabilnością i zasadami , które wzmacniają i utrzymują Ród. Mądrość Rodów wielkiej Rasy przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Minęły 165032 lata od czasu gdy Bogini Tara odwiedziła Ziemię Midgard . Jest ona młodszą siostrą Boga Tarha zwanego Darzbogiem. Bogini Tara zawsze promieniuje dobrocią , miłością , czułością , opiekuńczością i uwagą jaką ma dla ludzi. Gwiazda Polarna na jej cześć jest przez Słowiańskie narody nazwana Tarą.
Bóg Koliada darował wielu Rodom jakie przesiedliły się na zachodnie Ziemie system miary pór roku aby prowadzić właściwie prace polowe. System ten to Kalendarz ( Koljadnyj Dar ) a także swoje mądre Wedy , przykazania i instrukcje .

WYSOKI BÓG PIERUN

Ponad 40 tysięcy lat temu przybył po raz trzeci z Ziemi Uraj ( znajdującej się w gwiazdozbiorze Orła według Swarożego kręgu ) na Ziemię Midgard sam Bóg Pierun. Bóg pokrewny wszystkim wojownikom i wielu Rodom wielkiej Rasy. Bóg gromowładny kierujący błyskawicami -syn Boga Swaroga i Łady Bogurodzicy. Po pierwszych trzech bitwach między światłem i ciemnością , które wygrały siły światła Bóg Pierun przylatywał na Ziemię Midgard aby opowiadać ludziom o tym co było dawniej i o zdarzeniach czekających Ziemię w przyszłości po nastaniu czasu mroku. Czasy mroku to okres w życiu ludzi gdy przestają oni czcić Bogów i życ według praw Niebios a zaczynają żyć według praw jakie narzucają im przedstawiciele świata Piekielnego. Uczą oni ludzi by sami stwarzali zasady i żyli według nich a tym samym czynią ich życie nieznośnym i ostatecznie wiodą do samounicestwienia.
Istnieją przekazy,że Bóg Pierun jeszcze kilka razy odwiedzał Ziemię Midgard aby przekazywać tajemną mądrość Żrecom i Starszym Rodów Świata Rasy , doradzał jak przygotować się na ciemne , ciężkie czasy gdy ramię naszej swastycznej galaktyki będzie przechodzić przez przestrzenie będące we władzy sił z ciemnych światów Piekła. W taki czas Bogowie światła przestają odwiedzać swoje narody gdyż nie przenikają oni w cudze przestrzenie będące pod władzą sił ciemności. Wraz z wyjściem naszej galaktyki z rejonów Mroku Świetlani Bogowie znów będą odwiedzać Rody wielkiej Rasy. Lata jasności zaczynają się w roku 7521 od czasu ustanowienia Wielkiego Pokoju w Gwiezdnej Świątyni ( był to rok zwycięstwa w pierwszej światowej wojnie z ludźmi żółtoskórymi , symbolizuje to zdarzenie znany obraz zwycięstwa rycerza nad smokiem , symbol ten chrześcijanie przeinaczają mówiąc o świętym Jerzym -przyp. tłum.) lub od roku 2012 po narodzeniu Chrystusa.
Bóg Pierun dał potomkom Wielkiej Rasy i potomkom Niebiańskiego Rodu przekazy i przestrogi dotyczące nadchodzących w przyszłości zdarzeń na okres 40176 lat. Podczas swojej trzeciej wizyty na Ziemi Midgard Bóg Pierun przekazał swoją świętą mądrość ludziom wielkiej Rasy. Nasi Przodkowie spisali ten przekaz w 9 kręgach przy pomocy run H-Aryjskich , są to " święte Wedy Pieruna" i w 9 księgach :"Mądrość Boga Pieruna". 

 DARZBOG

Na Ziemię Midgard przybywał Bóg "Darzbog " - Bóg Tarh Pierunowicz , Bóg chroniący pradawną wielką mądrość. syn Boga Pieruna .
Po wielkim potopie Bóg Tarh Pierunowicz razem ze swoimi synami żył przez 3 lata na Ziemi Midgard i nazwano go Darzbogiem ( Bogiem obdarowującym ) za to,że dał ludziom Wielkiej Rasy i potomkom Niebiańskiego Rodu 9 Santii ( ksiąg).
Te santii były napisane starożytnymi runami i zawierają Święte Starożytne Wedy, zalecenia Tarha Pierunowicza i jego instrukcje.
Santii w oryginale można nazwać księgą , gdyż santii to karty ze szlachetnego metalu na których są wyciśnięte pradawne H-Aryjskie runy.
Karty te są związane trzema kolcami , które symbolizują trzy światy : Jawi ( świat ludzki ) , Nawi ( świat duchów i dusz Przodków ) i Prawii ( świetlany świat Słowiano- Aryjskich Bogów) . Po odwiedzeniu naszych Przodków przez Tarha zaczęli oni zwać się "Wnukami Darzboga" . Oprócz pradawnych Wed Darzbog przywiózł tutaj i koty (na wideo podałem niepełną wiadomość, że to Tarh przywiózł koty a tu mamy uściślenie, że to jego następca Tarch - Pierunowicz) przyp. tłumacza michalxl600) . Dlatego też Sfinks - wizerunek Darzboga - wykonany jest jako postać kota . Naszych Przodków odwiedzali też i inni Bogowie .

KRAINA DARIA

Święta kraina Daria znajdowała się na zatopionym dziś kontynencie pod powierzchnią północnego Oceanu Lodowatego i była podzielona na 4 części rzekami: Raj, Tule, Swaga i H-Arra . Każdy Ród Rasy miał we władaniu swoją prowincję ograniczoną z dwóch stron rzekami.
Wszystkie 4 rzeki spływały do wewnętrznego morza. Na morzu była wyspa na której znajdowała się góra Meru . Na górze Meru zbudowane było miasto Asgard Daryjski i wielka świątynia. Istnieje kopia mapy Darii , którą wykonał uczony Merkater w roku 1595 na podstawie wzoru ze ściany jednej z piramid w Gizech.
Nasi Przodkowie zapisywali zdarzenia jakie miały miejsce w okresie ich życia na Darii i odliczali czas od momentu tych wydarzeń. Tym samym zachowana została więź czasu i wydarzeń poprzez długie setki tysięcy lat.
Nastąpił rok 604376 od momentu gdy nasi Przodkowie pierwszy raz zobaczyli słońce i dwa księżyce na niebie Darii. Tu link do Wikipedii gdzie jest również mapa Gerarda Merkatera (Merkatora).

 


EDYCJA 17 września 2021 - Ratne Igre dodał tu w komentarzach ciekawy link

więc dodaję  dla łatwiejszego znalezienia: https://treborok.wordpress.com/porownanie-mapy-merkatora-ze-swiatem-wspolczesnym/

 -------------------------

 
WYGLĄD ZIEMI

Zgodnie z zapisami runicznymi 300000 lat wstecz zewnętrzny wygląd Ziemi był zupełnie inny. Pustynia Sahara była morzem. Ocean Indyjski był lądem, tam znajdował się kontynent " Mu ". Cieśniny Gibraltarskiej nie było. Na równinie Ruskiej gdzie dziś leży Moskwa było morze. Na terytorium Omska znajdowała się wielka wyspa "Bujan" (opisywana w poezji Puszkina - przyp. tłumacza michalxl600).
Świętą Krainę Darię (Hiperboreję) wiązał ze stałym lądem przesmyk górski - góry Rypejskie ( Uralskie). Rzeka Wołga wpadała do morza Czarnego . Półwysep Sachalin, Korea a także wyspy Japońskie nie istniały. . Było tam przedłużenie kontynentu Euroazjatyckiego .

RÓŻNI LUDZIE

Ziemię Midgard zamieszkują ludzie z różnym kolorem skóry i na ściśle określonych terytoriach . Ta ziemska ludzkość ma swoich przodków , którzy przybyli tutaj z rozmaitych części kosmosu - gwiezdnych systemów, konkretnie z rejonu Wielkiej Rasy - ludzie białoskórzy , z rejonu ( gwiazdozbioru ) Wielkiego smoka - ludzie żółtoskórzy , z systemu Ognistego Węża -kolor skóry czerwony , z systemu Mrocznej Otchłani - ludzie czarnoskórzy oraz z obszarów Piekielnego Świata - szaroskórzy zwani cudzoziemcami.
Sojusznikami białej Rasy w bitwie z siłami mroku byli ludzie z systemu wielkiego Smoka . Rusicze zalecili im by osiedlili się na Ziemi wydzielając im miejsce na południowym wschodzie , tam gdzie wschodzi Słońce - Jariło . jest to teren współczesnych Chin.
Drugi sojusznik Rodów wielkiej rasy to ludzie ze skórą koloru świętego ognia ( czerwonoskórzy) z kosmicznej przestrzeni Ognistego Smoka . Dla nich Rusicze wyznaczyli miejsce na ziemiach znajdujących się na oceanie Atlantyckim. Po przyjściem do nich Rodów wielkiej Rasy na czele z wielkim wodzem "Antem" ziemia ta została nazwana "Ant- land" czyli Ziemia Antów. Starożytni Grecy nazywali ją Atlantydą . Na ziemi tej wielki wódz zbudował świątynię Boga z Trójębem, Boga mórz i oceanów ( boga Nija ) , który posyłał im niezmierzone dary i zabezpieczał tę ziemię przed wpływami zła. Po zniszczeniu Antlany ludzi sprawiedliwych i prawych o ogniowym kolorze skóry - " siła Niebiańska " ( Vaitmara ) przeniosła na wschód na bezkresne ziemie leżące tam gdzie zachodzi Słońce - Jariło (kontynent Amerykański ) . Tak też ludzie o kolorze świętego ognia pojawili się na kontynencie amerykańskim niosąc ze sobą nie tylko oznaki zmieszania z białą Rasą lecz także przejmując od nich dziedzictwo kulturowe.
Ludzie ze skórą koloru mroku przybyli z obszaru mrocznej pustki. W dawnych czasach zasięg wielkiego kraju ludzi czarnoskórych obejmował nie tylko kontynent Afryki i południowej Ameryki lecz również część Indostanu. Indyjskie plemiona Drawidów i Nagów należały do narodów negroidalnych i czcili boginię "Kali- Ma" - boginię czarnej materii. Nasi Przodkowie darowali im Wedy - święte teksty dziś znane jako Wedy Indyjskie (Hinduizm) . Poznawszy podstawowe prawa Niebios takie jak prawa karmy , inkarnacji , reinkarnacji i inne odwrócili się oni od niewłaściwych działań - nie czynią już krwawych ofiar z ludzi na cześć bogini Kali- Ma i czarnych smoków.
Na Ziemi Midgard żyli też ludzie z zielonym kolorem skóry - zielonoskórzy - ziemnowodni, ludzie amfibie . Żyli oni w kraju Alanka, Sri Lanka . Wcześniej znajdował się tam kontynent " Mu" na oceanie Marjennym ( Indyjskim ) , który nasi Przodkowie nazywali RAMTHA. Ten kontynent skrył się pod wodą tak samo jak i Atlan. Ludzie ci mieli skrzelową strukturę płuc i mogli żyć zarówno na lądzie jak i w wodzie. Zajmowali się oni bardzo długo inżynierią genetyczną i prowadzili eksperymenty polegające na krzyżowaniu ludzi i zwierząt. Trwało to bardzo długo. W rezultacie tych eksperymentów wiele rodzajów tych krzyżówek przeżyło i nazywane są " nieżit" . Zewnętrznie wyglądają jak ludzie ale w rzeczywistości są to " niezity". Na oko są to normalni ludzie lecz wewnętrznie są to "nieżity" i równocześnie "nie-ludzie".
Wrogiem wielkiej Rasy i innych ludzi na Ziemi Midgard są przedstawiciele świata Piekieł potajemnie przenikający na Ziemię Midgard dlatego terytorium ich zamieszkania nie jest określone. Przedstawiciele światów ciemności przybyli na Ziemię Midgard jako ostatni z galaktycznego wschodu z Ziemi "Edem"(lub Edjem- przyp.tłum.) i "Nod". Zajęli oni wolne ziemie na Sri Lance i innych kontynentach . W tym też rejonie leży współcześnie miasto "Edjem".

 
Bóg Pierun nazywa ich cudzoziemcami (prawdop. cytat ze "Świętych Wed Pieruna"- przyp michalxl600): "Maja oni szarą skórę i oczy koloru mroku oraz są dwupłciowi ( początkowo) , mogli być kobietą i mężczyzną ( hermafrodyci u których w zależności od faz księżyca zmienia się orientacja seksualna  dlatego przetrwały do dzisiejszych czasów "bogobojne" zalecenia aby kontakty seksualne odbywać "przez prześcieradło" lub w ciemności - oni, dwupłciowi ukrywali w ten sposób swoje cechy anomalne - przyp michalxl600) . Posiadają połączony system genetyczny. Początkowo zaczęli się krzyżować z ludźmi o skórze koloru mroku. Brali sobie kobiety i rodziły się już istoty jednopłciowe. Jest to jedyny naród u którego dziedzictwo przekazywane jest po linii żeńskiej. Cudzoziemcy podporządkowują się Koszczejom- książętom mroku, którzy wykorzystują ich w swoich celach . Niosą oni inny genotyp i inną strukturę.  Mogą oni " irinirować" się między sobą , między ludźmi i miedzy zwierzętami. ( "irinirować"- jednoczyć się , zlewać , mieszać się nie tylko na poziomie fizycznym i genetycznym lecz także na bardziej subtelnych poziomach ). Mieszając się z innymi ludźmi przyjmują oni zewnętrzną budowę danego narodu lecz psycho-struktura pozostaje hermafrodytyczna bez ducha Bożego i sumienia. Twarze swoje podkolorowują sztucznie aby się upodobnić do ludzkich potomków .Nigdy też nie zdejmują odzienia przy ludziach . Tworzą wszelkie możliwe kłamliwe kulty religijne i specjalnie starają się zniszczyć lub oczernić kult Boga Pieruna. Łakomi są na wszystko co cudze i nie należące do nich. Wszystkie ich myśli są wyłącznie o władzy.
Celem cudzoziemców jest naruszyć harmonię istniejącą w świecie Jasności i unicestwić potomków Niebiańskiego Rodu i wielkiej Rasy ponieważ tylko oni mogą stawić konkretny opór Piekielnym siłom. Chcą oni zgubić duszę białych ludzi aby nie trafili oni do Niebiańskiego "Asgard " i stali się wiecznymi tułaczami w bezkresnej ciemności.
Za pomocą kłamstwa i wielkich pochlebstw zyskują zaufanie mieszkańców a gdy je uzyskają zaczynają się uczyć ich pradawnego dziedzictwa. Gdy poznają wszystko co się da z dawnej wiedzy zaczynają wszystko tłumaczyć na swoją korzyść. Objawiają samych siebie bożymi posłańcami lecz światu przynoszą tylko konflikty i wojny. Używając chytrości i przewrotnych działań odwodzą młodzież od mądrości i przyuczają ich do życia w bezczynności i hulankach oraz w pogardzie dla ojcowskich tradycji. Młodzi nie uczą się o czci i prawdzie niebiańskiej gdyż w sercach ich brak sumienia.
Kłamstwem i nienależnymi pochwałami zagarną oni wiele krajów Ziemi Midgard lecz zostaną zwyciężeni i zesłani do kraju gór zbudowanych rekami ( Egipt) gdzie zamieszkiwać będą ludzie o skórze koloru mroku i potomkowie Niebiańskiego Rodu. Ludzie zaczną uczyć ich pracy aby mogli oni sami wykarmić swoje dzieci ... Lecz niechęć do pracy zjednoczy cudzoziemców i opuszczą oni kraj gór ręką stworzonych i rozsieją się po wszystkich krajach Ziemi Midgard . Miliony istnień pochłoną bezmyślne wojny za sprawą i dla korzyści cudzoziemców , gdyż im więcej będzie wojen i śmierci , tym większe bogactwa posiądą posłańcy świata mroku. Ciemne siły dla osiągnięcia swoich celów zastosują także ogniowe grzyby , które śmierć przyniosą rosnąc na Ziemi Midgard. "


TRZY KSIĘŻYCE

Święte zapisy mówią o tym,że na początku w dawnych czasach Ziemia Midgard miała 2 księżyce. Mały księżyc "LELIA" z okresem okrążenia wokół Ziemi trwającym 7 dni i wielki księżyc "MIESIĄC" - okrążenie w 29,5 dnia. W czasie wielkiej ASSY pobliskie Ziemie nieopodal Ziemi Midgard zostały zniszczone przez siły ciemności. Planeta DEA - Ziemia DEA , zniszczona 5-ta planeta systemu Słońca -Jariło, dziś mamy resztki Ziemi - Dei w formie pasa asteroidów między orbitami "Ziemi-Orea" ( Mars) i "Ziemi-Pieruna " (Jupiter) .
Od tego czasu minęło 153368 lat. Siła Niebiańska ( Vaitmara ) przeniosła część ginącej społeczności ludzi czarnoskórych na Ziemię Midgard i rozmieszczono ich na kontynencie Afrykańskim, południowo Amerykańskim i na części Indostanu co odpowiadało ich klimatycznym warunkom na "Ziemi-Dea". Dla lepsze aklimatyzacji ludzi czarnoskórych Vaitmara przemieściła księżyc FATTA należący dawniej do zniszczonej "Ziemi-DEA " na naszą Ziemię -Midgard. Od tamtego czasu Ziemia Midgard miała 3 księżyce. Zdarzyło się to 142992 lata temu. księżyc FATTA miał wydzielona orbitę między drogami LELI i MIESIĄCA i krążył w cyklu 13 dniowym.

KSIĘŻYC LELIA

Pierwszy wielki potop miał miejsce jako rezultat zniszczenia księżyca LELIA- jednego z 3 księżyców krążących wokół Ziemi Midgard na którym zjednoczyli swoje siły Koszczeje -książeta Mroku aby wtargnąć na Ziemię .
Oto co mówią starożytne źródła o tych zdarzeniach: "Dzieci Wy moje ! Wiedzcie ,że Ziemia okrąża wokół Słońca lecz moje słowa niech nie ominą Was ! Pamiętajcie o dawnych wydarzeniach ! O wielkim potopie , który wygubił ludzi , o tym jak matka nasza Ziemia zalana została ogniem " ( Ruskie Wedy - pieśni ptaka Gamajun)
Wy na Midgardzie żyjecie spokojnie od najdawniejszych czasów gdy świat się ustabilizował ... pamiętając z Wed o czynach Tarha -Darzboga , gdy wstrząsnął twierdzą Koszczejów którzy znajdowali się na bliższym księżycu. Tarh nie pozwolił podstępnym Koszczejom zniszczyć Ziemi Midgard tak jak zniszczyli Deję (Deę). Ci Koszczeje - władcy szarych zginęli razem z księżycem lecz zapłaciła i Midgard za wolność " Darii", którą przykrył wielki potop. Wody z księżyca ten potop spowodowały , spadły one na Ziemie z niebios wielka tęczą gdyż księżyc rozpadł się na części i prawem Swarożym spadł na Ziemię"
( Santii Wedy Pieruna ).

  Na pamiątkę tego zdarzenia pojawił się szczególny obrzęd z głębokim sensem podczas wiosennego Słowiano- Aryjskiego święta "Paschet". Rytuał ten jest znany wszystkim. Podczas święta Pashet (Paschy - w Rosji tak się współcześnie określa święta Wielkanocne - michalxl600) malowane jajka uderzają jedno o drugie sprawdzając czyje jajo jest mocniejsze. Rozbite jajko nazywano jajem Koszczejów czyli zniszczonym księżycem Lelią a całe jajko nazywano siłą Tarha Darzboga.
Po tym gdy na Ziemię Midgard spadły wody i odpryski zniszczonego księżyca Lelia zmienił się nie tylko zewnętrzny wygląd Ziemi ale i temperatura na jej powierzchni.

PRZESIEDLENIE RODÓW WIELKIEJ RASY

Ratunek od wielkiego potopu miał miejsce 111808 lat temu ( 109808 lat przed naszą erą) poprzez przesiedlenie rodów wielkiej Rasy z Darii na teren Rasjenii. Rasjenią nazywano teren kontynentu europejskiego na którym stopniowo rozprzestrzeniała się wielka Rasa po opuszczeniu Darii. PASHET- to wielkie święto na cześć ratunku przed potopem wielkiej Rasy . Pashet - oznacza drogę , którą wędrowali Bogowie.
Z ostatecznym przesiedleniem Rodów wielkiej Rasy na kontynent Euroazjatycki zaczął się drugi okres życia na Ziemi Midgard . Terytorium jakie zajmowali potomkowie wielkiej Rasy i Niebiańskiego Rodu nosiło nazwę Święta Rasjenia albo dużo później Wielka Rasjenia. Opanowanie Świętej Ziemi miało miejsce w czasach przed-biblijnych. Wtedy to Rody wielkiej Rasy przesiedliły się ze swej północnej pra-rodziny (pra-ojczyzny) - macierzystego lądu na północnym krańcu nazywanego dawniej rozmaicie : Arktyda, Hiperboreja ( tak nazywali Grecy - są ślady w Greckich pismach -przyp. tłum.) Siewierja i inne. Narody zostały ostrzeżone przez Wielkiego Duchownego "Spasa" o nadchodzącej zagładzie Darii w rezultacie wielkiego Potopu. Ludzie przesiedlili się poprzez kamienny przesmyk między wschodnim i zachodnim morzem. Znane dziś nazwy to Kamień , Kamienny Pas, Pirejskie lub Uralskie góry. Zasiedlili terytorium południowego Uralu. Miało to miejsce 111808 lat temu.
Od tego momentu zaczęło się przesiedlenia świata Rasy na 9 stron świata. Dobrodajny kraj Asii lub też ziemia świata Rasy.- to terytoria dzisiejszej zachodniej i wschodniej Syberii od gór Rypejskich (Uralu) do morza H-Aryjskiego ( jezioro Bajkał). terytorium to nazywało się Białorzecze, Pięciorzecze, Siedmiorzecze itd.
Na tej dobro niosącej ziemi zachowały się zapisy runiczne nie tylko Staroruskiej Inglijskiej Cerkwii Prawosławnych Starowierców- Inglingów ale też w świętej Mahabharacie :" NAD ZŁEM WZNOSI SIĘ TEN KRAJ GDZIE BIERZE UDZIAŁ SZCZĘŚCIE , WZNIESIONA ONA SIŁĄ (ducha) WIĘC DLATEGO ZWIE SIĘ WZNIESIONĄ.. TO MIASTA WZNIESIONEGO ZŁOTEGO NACZYNIA , UWAŻA SIĘ, ŻE ISTNIEJE ONO MIĘDZY WSCHODEM I ZACHODEM .. W TYM WIELKIM PÓŁNOCNYM KRAJU ..NIE ŻYJE TAM CZŁOWIEK SZORSTKI, NIECZUŁY I NIEPRAWY...TU ZNAJDUJE SIĘ GWIAZDOZBIÓR "SWATI" , TU PAMIĘTAJĄ O JEGO WIELKOŚCI , TU NIE CZYNIĄ OFIAR, TARĘ WZMOCNIŁ WIELKI PRZODEK" ( księga Wyzwań [wysiłków/dokonań] ).

ZALUDNIENIE BIAŁORZECZA

W pierwszej kolejności Wielcy Przodkowie zaludnili wielka wyspę na morzu wschodnim nazwaną Bujan -dziś są to tereny zachodniej i wschodniej Syberii. Po wycofaniu się mórz zachodniego i wschodniego rody Wielkiej Rasy zaludniły ziemie jakie były poprzednio dnem morskim. Od tego czasu u Słowian i Ariów pojawiła się Święta ziemia i zaczęto ją nazywać Białowodzie. Miała ona i drugą nazwę - Pięciorzecze. Na podstawie dawnych runicznych zapisów Staroruskiej Inglijskiej Cerkwii prawosławnych Starowierców Inglingów można wysnuć wniosek : Pięciorzecze i Białowodzie są synonimami wskazującymi to samo terytorium. Pięciorzecze to ziemia obmywana rzekami Irii ( Irtysz, Irii, Najcichsza , Ir- Tysz), Ob, Jenisiej, Angara i Lena. Nazwa Biełowodzie pochodzi od starej nazwy rzeki Irtysz- Biała Woda.
Białowodziem nazywano świete ziemie Rodów wielkiej Rasy i Niebiańskiego Rodu. " ŚWIĘTA RASJENIA " ," WIELKA RASJENIA ", " KRAJ ŚWIATŁYCH DUCHÓW" , " KRAJ ŻYWEGO OGNIA"," KRAJ ŻYWYCH BOGÓW"," KRAJŚWIATA RASA" - takie były rozmaite nazwy "Białowodzia" . Skrót "RASA" rozwinąć się da ( według znaczeń runicznych czy też bukwicy-przyp. tłum.) jako "Rody Asow Kraj Asow ".
Później , gdy wycofał się lodowiec ludy wielkiej Rasy osiedliły się nad rzekami Iszim i Tobol. W ten sposób "Pieciorzecze" zamieniło się na "Siedmiorzecze". Pięciorzecze, Białowodzie, Siedmiorzecze miało i inną dawniejszą nazwę : "Ziemia Świata Rasy" . Ziemia Świata Rasy rozpościerała się od Uralu do Oceanu Wielkiego na wschodzie i od Oceanu Północnego do gór Indyjskich ( Ałtaju Mongolskiego) i Indii.

ZNISZCZENIE KSIĘŻYCA FATTA

Wielki dostatek otumanił głowy wodzów i duchownych Antlany . Lenistwo i pożądanie cudzego zaćmiła im rozumy. Zaczęli więc kłamać Bogom i ludziom , zaczęli żyć według swoich praw gwałcąc zasady mądrych praprzodków i prawa Jedynego Boga Stwórcy. Zaczęli używać pierwotnej siły Ziemi Midgard dla osiągnięcia własnych celów . Podczas bitwy między ludźmi białej Rasy i wodzami Antlany zniszczony został księżyc Fatta. Przy rozpadzie wielki odłamek wbił się w Ziemię w rezultacie czego zmieniło się pochylenie ziemi o 30 stopni oraz cech poszczególnych kontynentów. Słońce Jariło zaczęło przechodzić przez inne zakresy na Swarożym Kręgu ( zodiak Słowiański) . Gigantyczna fala 3 razy okrążyła ziemię co doprowadziło do zatopienia Antlanę i inne wyspy. Wzmożona aktywność wulkaniczna spowodowała zanieczyszczenie atmosfery co było jedną z przyczyn wielkiego ochłodzenia i zlodowacenia 13010 lat temu.Minęło wiele stuleci zanim zaczęła oczyszczać się atmosfera i lodowce cofnęły się w kierunku biegunów .
Po katastrofie Antlany ludzi sprawiedliwych czystego świata "Niebiańska siła" (Vaitmara) przeniosła na terytorium wielkiego kraju "Ta- Kiemi" , który znajdował się na wschodzie od Antlany i na południu od Wielkiej Wienei. Tam zamieszkiwały plemiona o skórze koloru mroku i plemiona o skórze koloru zachodzącego słońca- przodkowie osobnych narodów Semickich a głównie Arabów. "TA_KIEMI" tak nazywała się dawniej kraina , która istniała na północy kontynentu Afrykańskiego , na terytorium współczesnego Egiptu. Ze staro-Greckich przekazów wiadomo,że ten kraj powstał dzięki dziewięciu białym Bogom , którzy przybyli z północy .Pod pojęciem białych Bogów ukryci są białoskórzy duchowni - bogaci w starożytna mądrość byli bez wątpienia bogami dla społeczeństwa negroidalnego w dawnym Egipcie . Grecy nazywali ich Sumeryjczykami. Biali Bogowie stworzyli państwo Egipt i przekazali miejscowej ludności 16 tajemnic: umiejętność wznoszenia budowli domów i świątyń, władanie techniką rolniczą , hodowli zwierząt, nawadniania, Sztuki rzemiosła, nawigacji, sztuki wojskowe, muzykę, astronomię, poezję, medycynę, sekrety balsamowania , tajemne nauki,Instytucję kapłaństwa , Instytucję faraona, wykorzystania zasobów mineralnych. Wszystkie te umiejętności Egipcjanie otrzymali od pierwszej dynastii.Cztery Rody wielkiej Rasy zmieniając się wzajemnie nauczali pradawnej mądrości nowych duchownych. Ich wiedza była tak ogromna, że można szybko zorganizować się w potężną cywilizację. Okres tworzenia się państwa Egipt znany jest 12-13 tys. lat wstecz. Jak biali duchowni znaleźli się w Egipcie już dziś wiemy , droga ich prowadziła z Biełowodzia (Rasjenia) poprzez Antlan(Atlantydę) do starożytnego Egiptu.
Dawniej z powodu silnych suszy część Rodów Wielkiej Rasy przeniosły się w dolne biegi rzeki Dunaj. ich współczesna nazwa to Małorosy albo Ukraińcy ( Słowianie mieszkający na skraju/krańcu ziemi) . 

 

źródło - moje dawne wpisy na forum Przebudzenie